Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk."— Transkript prezentace:

1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obecné zásady chemického názvosloví tříprvkových sloučenin Důležité: Do tříprvkových sloučenin patří hydroxidy, kyseliny, soli. Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích tříprvkových sloučenin má kyslík záporné, vodík a třetí prvek kladné oxidační číslo. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O -II ). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I ). Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0.

3 Názvosloví hydroxidů

4 Definice hydroxidů Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku. Kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH -I. Úkol 1: Vyber ze sloučenin hydroxidy: Fe(OH) 3, NaCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, NaClO 3, Ca(OH) 2, I 2 O 5, H 3 PO 4, PCl 3. Kontrola: Fe(OH) 3, NaOH, Ca(OH) 2

5 Názvosloví hydroxidů Důležité: Ve vzorcích hydroxidů má hydroxidová skupina oxidační číslo -I (OH -I, protože je O -II a H -I ). Přídavné jméno má zakončení, které odpovídá oxidačnímu číslu kovu. Oxidační číslo kovu je vždy kladné. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0.

6 Odvození vzorce hydroxidu hydroxid vápenatý: →Ca(OH) 2 OH - CaCa II natý Ca II OH -I 2 ( ) 1

7 Úkol 2: Napiš vzorce hydroxidů: Hydroxid draselný Hydroxid železitý Hydroxid měďnatý Hydroxid cíničitý Hydroxid sodný Hydroxid hlinitý Hydroxid stříbrný Kontrola: KOH Fe(OH) 3 Cu(OH) 2 Sn(OH) 4 NaOH Al(OH) 3 AgOH

8 Odvození názvu hydroxidu Fe (OH) 2 oxidační číslo Fe: x + 2 · (-1) = 0 x = 2 →hydroxid železnatý hydroxid želez.... -Ix+II natý

9 Úkol 3: Doplň oxidační čísla kovů a napiš názvy hydroxidů: Hg(OH) 2 KOH AgOH Fe(OH) 3 LiOH Zn(OH) 2 Kontrola: Hg II (OH) 2 hydroxid rtuťnatý K I OH hydroxid draselný Ag I OH hydroxid stříbrný Fe III (OH) 3 hydroxid železitý Li I OH hydroxid litný Zn II (OH) 2 hydroxid zinečnatý

10 Názvosloví kyselin

11 Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou látky schopné odštěpovat vodíkový kation. Jedná se o dvou nebo tříprvkové sloučeniny. Rozdělení kyselin: kyslíkaté (H, nekov, O) x bezkyslíkaté (H, nekov) Podle počtu vázaných atomů vodíku: jednosytné x dvojsytné x vícesytné Úkol 4: Vyber ze sloučenin kyseliny: Fe(OH) 3, HCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, HClO 3, Ca(OH) 2, HIO 4, H 3 PO 4 Kontrola: HCl, HClO 3, HIO 4, H 3 PO 4

12 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Název kyseliny se skládá z podstatného jména kyselina a přídavného jména odvozeného od názvu nekovu s příponou -ovodíková. Ve vzorci píšeme atom vodíku jako první. Oxidační číslo nekovu je záporné, vodíku +I. Součet oxidačních čísel v molekule je roven 0. Úkol 5: Odvoď název kyseliny HI a vzorec kyseliny fluorovodíkové: Kontrola: kyselina jodovodíková, HF

13 Názvosloví kyslíkatých kyselin H 2 S O 4 vodík (H +I )síra (= nekov)kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 → 2.1 + x + 4.(-2) = 0; x = + 6 → kyselina sírová podstatné jméno: kyselina přídavné jméno:odvozeno od nekovu (sírová) (přípona odpovídá oxidačnímu číslu) VI SxSx

14 vícesytné kyseliny u trojsytných a vícesytných kyselin je nutno uvést i počet vázaných vodíkových atomů H 3 P O 4 vodík (H +I )fosfor (= nekov)kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 → 3.1 + x + 4.(-2) = 0; x = + 5 → kyselina trihydrogenfosforečná V PxPx

15 Číslovkové předpony 1 – mono 2 – di 3 – tri: kyselina trihydrogenfosforečná 4 – tetra: (tetrahydrogenkřemičitá) 5 – penta: (pentahydrogenjodistá) Pozn.: u jednosytných a dvousytných kyselin není nezbytné v názvu počet vodíkových atomů uvádět

16 Úkol 6: Napiš vzorce kyselin: Kys. (monohydrogen)chlorečná Kys. trihydrogenboritá Kys. dihydrogenuhličitá Kys. tetrahydrogenkřemičitá Kys. pentahydrogenjodistá Kontrola: HClO 3 H 3 BO 3 H 2 CO 3 H 4 SiO 4 H 5 IO 6

17 Odvození vzorce kyseliny z kyselinotvorného oxidu Postup při odvození vzorce kyseliny sírové: Vzorec každé kyseliny lze odvodit z kyselinotvorného oxidu, který má stejnou koncovku jako kyselina, a vody, v našem případě z oxidu sírového. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Vzorec kyseliny sírové je H 2 SO 4.

18 Úkol 7: Odvoď vzorce kyselin z kyselinotvorného oxidu a vody: Kyselina dusičná Kyselina chlorná Kyselina siřičitá Kyselina chromová Kyselina manganistá Kontrola: N 2 O 5 + H 2 O → HNO 3 Cl 2 O + H 2 O → HClO SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 CrO 3 + H 2 O → H 2 CrO 4 Mn 2 O 7 + H 2 O → HMnO 4

19 Odvození názvu kyseliny Postup při odvození názvu H 3 PO 3 : Podle počtu atomů vodík v kyselině odvodíme předponu, v našem případě kyselina trihydrogen- Napíšeme oxidační čísla vodíku a kyslíku H I 3 PO -II 3. Vypočítáme oxidační číslo fosforu 3 · 1 + x + 3 · (-2) = 0 x = 3 oxidační číslo fosforu je 3 - itá Název sloučeniny je kyselina trihydrogenfosforitá.

20 Úkol 8: Doplň oxidační čísla nekovů a napiš názvy kyselin: HBrO H 2 SiO 3 H 3 PO 2 HClO 4 HIO 3 HNO 2 Kontrola: HBr I O k. (monohydrogen)bromná H 2 Si IV O 3 k. (dihydrogen)křemičitá H 3 P I O 2 k. trihydrogenfosforná HCl VII O 4 k.(monohydrogen)chloristá HI V O 3 k.(monohydrogen)jodičná HN III O 2 k. (monohydrogen)dusitá

21 Názvosloví solí

22 Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle sytnosti kyseliny (H 2 SO 4 → SO 4 -II, HNO 3 → NO 3 -I ). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H 2 S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy. b/ Soli kyslíkatých kyselin (např. HNO 3, H 2 SO 4, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ).

23 Názvosloví solí kyslíkatých kyselin Podstatna jména odvozená od kyselin mají zakončení -an (kyselina sírová - síran). Přídavné jméno je odvozeno od kovu má zakončení podle oxidačního čísla (Na I 2 SO 4 - síran sodný). Úkol 9: Vyber ze sloučenin soli kyslíkatých kyselin: CuCO 3, NaCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3,H 2 O, NaClO 3, CaF 2, I 2 O 5, K 3 PO 4, PCl 3. Kontrola: CuCO 3, NaClO 3, K 3 PO 4

24 Odvození vzorce kyslíkaté soli Např.: uhličitan sodný Součet oxidačních čísel všech atomů (nábojů iontů ve sloučenině) = 0 !!! → upravíme počty atomů kovu; příp. i zbytků kyseliny (křížové pravidlo) 1. x + (-2) = 0x = 2 H 2 CO 3 Na ný od kyseliny uhličité Na +I CO 3 -II (zbytek kyseliny) Na +I CO 3 -II x 2 uhličitan sodný Na 2 CO 3

25 Úkol 10: Napiš vzorce solí: Dusičnan vápenatý Uhličitan draselný Síran hlinitý Fosforečnan hořečnatý Kontrola: Ca(NO 3 ) 2 K 2 CO 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Mg 3 (PO 4 ) 2

26 Úkol 11: Soli v mořské vodě Odpařením mořské vody bychom mohli získat směs solí, která obsahuje zejména chlorid sodný, chlorid hořečnatý, síran hořečnatý, síran vápenatý, síran draselný, a uhličitan vápenatý. Napiš vzorce těchto solí: Kontrola: NaCl, MgCl 2, MgSO 4, CaSO 4, K 2 SO 4, CaCO 3.

27 Odvození vzorce ostatních kyslíkatých solí Postup při odvození vzorce siřičitanu vápenatého:  odvodíme název kyseliny, ze které je sůl odvozena (k. siřičitá)  napíšeme vzorec kyselinotvorného oxidu (SO 2)  odvodíme vzorec kyseliny siřičité: SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3  napíšeme značku kovu a zbytku kyseliny; doplníme oxidační čísla: Ca II SO 3 -II  sepíšeme do kříže arabskými číslicemi Ca II 2 (SO -II ) 2 a vykrátíme → CaSO 3. Vzorec siřičitanu vápenatého je CaSO 3.

28 Úkol 12: Napiš vzorce solí: Chlorečnan sodný Křemičitan hořečnatý Dusitan železnatý Manganistan draselný Kontrola: NaClO 3 MgSiO 3 Fe(NO 2 ) 2 KMnO 4

29 Odvození názvu kyslíkaté soli Postup při odvození názvu Fe 2 (SO 4 ) 3 : Sůl je odvozena od H 2 SO 4 → síran Napíšeme oxidační číslo zbytku kyseliny Fe 2 (SO 4 ) -II 3 Vypočteme oxidační číslo Fe: 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce Fe III 2 (SO 4 ) -II 3 Oxidačnímu číslu III náleží koncovka -itý. Název soli je síran železitý.

30 Úkol 13: Napiš názvy solí: CuCO 3 Mg 3 (PO 4 ) 2 Zn(NO 3 ) 2 Ag 2 SO 4 Kontrola: Uhličitan měďnatý Fosforečnan hořečnatý Dusičnan zinečnatý Síran stříbrný

31 Úkol 14: Využij diagram a vytvoř vzorec a název soli: ABKontrola A:Kontrola B: Síran železitýLiNO 3 Síran železitýLiNO 3 ↓ ↓ Vzorec kationtu Název aniontuFe 3+ dusičnanový ↓ ↓ Vzorec aniontuNázev kationtuSO 4 2- lithný ↓ ↓ Úprava vzorceNázev soliFe III SO 4 -II Dusičnan lithný ↓ ↓ Vzorec soliFe 2 (SO 4 ) 3 Klikni na příslušné políčko

32 Amonné soli Amonné soli mají místo kovu amonný kation NH 4 +. Přídavné jméno u těchto solí je amonný. Postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je stejný jako u ostatních solí. Úkol 15: Napiš vzorec síranu amonného a odvoď název (NH 4 ) 3 PO 4 : Kontrola: (NH 4 ) 2 SO 4, fosforečnan amonný

33 Příklady k procvičování

34 Úkol 16: Rozděl sloučeniny na hydroxidy, kyseliny, soli: HClO 3, NaOH, NaClO 3, H 3 PO 4, HCl, CuCO 3, HIO 4, Ca(OH) 2, Fe(OH) 3, K 3 PO 4. Kontrola: Hydroxidy: NaOH, Ca(OH) 2, Fe(OH) 3 Kyseliny: HClO 3, H 3 PO 4, HCl, HIO 4 Soli: NaClO 3, CuCO 3, K 3 PO 4

35 Úkol 17: Doplň oxidační čísla u všech prvků ve sloučeninách: HClO 3, NaOH, NaClO 3, H 3 PO 4, HCl, CuCO 3, HIO 4, Ca(OH) 2, Fe(OH) 3, K 3 PO 4. Kontrola: H I Cl V O -II 3, Na I O -II H I, Na I Cl V O -II 3, H I 3 P V O -II 4, H I Cl -I, Cu II C IV O -II 3, H I I VII O -II 4, Ca II (O -II H I ) 2, Fe III (O -II H I ) 3, K I 3 P V O -II 4.

36 Úkol 18: Napiš vzorce nebo názvy tříprvkových sloučenin: Síran lithný Fe(OH) 2 kyselina trihydrogenboritá NH 4 NO 3 hydroxid hlinitý H 4 SiO 4 chloristan draselný Kontrola: Li 2 SO 4 hydroxid železnatý H 3 BO 3 dusičnan amonný Al(OH) 3 kyselina tetrahydrogenkřemičitá HClO 4


Stáhnout ppt "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google