Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vectibix ® v léčbě mCRC a kazuistika - dlouhodobá odpověď na léčbu Hana Korunková Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni Den kolorektálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vectibix ® v léčbě mCRC a kazuistika - dlouhodobá odpověď na léčbu Hana Korunková Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni Den kolorektálního."— Transkript prezentace:

1 Vectibix ® v léčbě mCRC a kazuistika - dlouhodobá odpověď na léčbu Hana Korunková Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni Den kolorektálního karcinomu, 21.4. 2015

2 Primární analýza, analýza RAS; WT RAS, WT KRAS & NRAS exony 2/3/4 (zahrnuje 7 pacientů s mutací KRAS/NRAS v kodonu 59) Douillard JY, et al. N Engl J Med 2013; 369:1023-34. Celkové přežití téměř o 6 měsíců delší vs. samotný FOLFOX4 024681012141618242022362628303234 podíl přežívajících pacientů (%) 100 90 70 60 80 50 40 30 20 10 0 měsíce HR = 0,78 (95% CI, 0,62–0,99) p = 0,043 příhody n (%) medián (95% CI) měsíce Panitumumab + FOLFOX4 (n = 259)128 (49)26,0 (21,7–30,4) FOLFOX4 (n = 253)148 (58)20,2 (17,7–23,1) wt RAS Studie fáze 3 PRIME

3 Celkové přežití téměř 30 měsíců v rameni Vectibix + FOLFOX4 u wt RAS / BRAF, PS 0/1 Peeters M, et al. J Clin Oncol 2014; 32:5s (suppl):abstrakt 3557 (a poster). wt RAS, wt KRAS & NRAS exony 2/3/4 pacienti s wt RAS / BRAF, ECOG PS 0/1 048202832644856 měsíce 1640362412 100 90 70 60 80 50 40 30 20 10 0 HR = 0,71 (95% CI, 0,57–0,88) P = 0,0022 příhody nmedián, měsíce panitumumab + FOLFOX415729,7 FOLFOX416923,1 604452 Studie fáze 3 PRIME podíl přežívajících pacientů (%) odhad dle Kaplan-Meier

4 Signifikantní rozdíl v celkovém přežití u pacientů s víceložiskovým metastatickým postižením (non LLD) Douillard JY, et al. J Clin Oncol 2014; 32:5s (suppl):abstract 3550 (and poster). WT RAS, WT KRAS & NRAS exony 2/3/4; non-LLD, non-liver-limited disease; # deslkriptivní WT RAS, non-LLD 048202832644856 Měsíce 1640362412 100 90 70 60 80 50 40 30 20 10 0 HR = 0,78 (95% CI, 0,63–0,96) p # = 0,0185 příhody n medián, měsíce Panitumumab + FOLFOX416623,8 FOLFOX418618,4 604452 Studie PRIME fáze 3 podíl přežívajících pacientů (%) odhad dle Kaplan-Meier

5 Celkové přežití 40 měsíců u pacientů s léčbou po progresi Peeters M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 4):abstrakt MC13-0024 (a poster). *Aktualizovaná analýza, RAS, Data jsou z exploratorní analýzy, data cut-off: 24. leden 2013; # deskriptivní PPT,léčba po progresi onemocnění; VEGF, vaskulární endoteliální růstový faktor PPT včetně anti-VEGF léčby příhody n (%) medián (95% CI) měsíce panitumumab + FOLFOX4 (n = 55) 39 (71)40 FOLFOX4 (n = 45) 41 (91)36,2 HR = 0,64 (95% CI, 0,41–1,00) p # = 0,0494 0 20 40 60 80 100 90 70 50 30 10 odhad dle Kaplan-Meier měsíce 036481216202428326840444852566064 Studie fáze 3 PRIME wt RAS

6 Celkové přežití 41,3 měsíce v rameni Vectibix + FOLFOX6 Karthaus M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 3):abstrakt 2262 (a poster). # Analýza RAS ; *Stratifikovaný Coxův proporcionální model rizik ; Nebylo plánováno žádné formální testování hypotéz; wt RAS, wt KRAS & NRAS v exonech 2/3/4; n.s., nesignifikantní 0 100 90 70 60 80 50 40 30 20 10 0 měsíce 48121620242832364044 wt RAS HR* = 0,63 (95% CI, 0,39–1,02) = 0,063 n.s. příhody n (%) medián (95% CI) měsíce panitumumab + FOLFOX6 (n = 88)30 (34)41,3 (28,8–41,3) bevacizumab FOLFOX6 (n = 82)40 (49)28,9 (23,9–31,3) podíl přežívajících pacientů (%) odhad dle Kaplan-Meier Studie fáze 2 PEAK

7 Celkové přežití 41,3 měsíce u sekvence FOLFOX + panitumumab v 1. linii a CT + bevacizumab ve 2. linii Rivera F, et al. J Clin Oncol 2014; 32:5s (suppl):abstrakt 3629 (a poster); 1. Schwartzberg LS, et al. J Clin Oncol 2014; doi:10.1200/JCO.2013.53.2473. wt RAS, wt KRAS & NRAS exony 2/3/4 HR = 0,63 (95% CI, 0,39–1,02) P = 0,058 měsíce Podíl přežívajících (%) 0 20 40 60 80 100 90 70 50 30 10 036481216283220244044 příhody n (%) medián, měsíce (95% CI) panitumumab + mFOLFOX6 (n = 35) 13 (37)41,3 (26,6–41,3) bevacizumab + mFOLFOX6 (n = 30) 15 (50)29,0 (26,0–34,4) příhody n (%) medián, měsíce (95% CI) panitumumab + FOLFOX6 30 (34)41,3 (28,8–41,3) bevacizumab + FOLFOX6 40 (49)28,9 (23,9–31,3) 0 20 40 60 80 100 90 70 50 30 10 Podíl přežívajících (%) měsíce 04262412301836 wt RAS Pacienti s wt RAS léčení následnou biologickou léčbou Studie fáze 2 PEAK

8 PRIME: analýza RAS Nežádoucí příhody (primární analýza - souhrn) Douillard JY, et al. N Engl J Med 2013; 369:1023-34. wt RAS, wt KRAS & NRAS exony 2/3/4 (zahrnuje 7 pacientů s mutací KRAS/NRAS v kodonu 59); AE, nežádoucí příhoda Nežádoucí příhoda wt RASmt RAS panitumumab + FOLFOX4 (n = 256) FOLFOX4 (n = 250) Total (n = 506) panitumumab + FOLFOX4 (n = 268) FOLFOX4 (n = 275) celkem (n = 543) Pacienti s jakoukoli nežádoucí příhodou, n (%) 256 (100)248 (99)504 (100)266 (99)273 (99)539 (99) Nejvýše stupeň 3146 (57)124 (50)270 (53)153 (57)146 (53)299 (55) Nejvýše stupeň 471 (28)51 (20)122 (24)63 (24)55 (20)118 (22) Stupeň 514 (5)16 (6)30 (6)19 (7)10 (4)29 (5) Jakákoli závážná nežádoucí příhoda 110 (43)92 (37)202 (40)121 (45)84 (31)205 (38) Nežádoucí příhoda vedoucí k trvalému přerušení léčby 65 (25) 40 (16)105 (21)60 (22)37 (13)97 (18) Jiná než závážná AE48 (19)28 (11)76 (15)50 (19)24 (9)74 (14) Závážná AE24 (9)15 (6)39 (8)17 (6)14 (5)31 (6) Studie fáze 3 PRIME

9 Analýza kvality života – wt RAS Siena S., ASCO GI, poster 693 Navzdory vysoké incidenci kožní toxicity nemělo přidání panitumumabu k režimu FOLFOX4 negativní vliv na celkovou kvalitu života Kožní toxicita stupně ≥ 3 měla podobný dopad na kvalitu života jako kožní toxicita stupně 0-2 Navzdory předpokladu, že kožní toxicita bude mít negativní vliv na kvalitu života výsledky neukazují žádný signifikantní rozdíl dopadu na celkovou kvalitu života. Ve studii PRIME byly použity dotazníky na celkovou kvalitu života, nikoli dotazníky zaměřené specificky na hodnocení kožní toxicity. Proto může být negativní dopad kožních projevů vyvážen efektem léčby. Pro hodnocení kožní toxicity u pacientů léčených EGFR inhibitory jsou požadovány dotazníky kvality života zaměřené specificky na kožní toxicitu. Studie fáze 3 PRIME

10 U 79 % pacientů s metastázami pouze v játrech došlo v 8. týdnu k regresi o ≥ 30 % (wt RAS, rameno Vectibix + FOLFOX4) Peeters M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 4):abstrakt MC13-0022 (a poster). * Aktualizovaná analýza; # Pacienti hodnocení při vstupu do studie a v 8. týdnu; § Pacienti hodnocení při vstupu do studie a alespoň jednou v pozdějším termínu; RAS, KRAS a NRAS exony 2/3/4; hodnoty p jsou deskriptivní Četnost objektivních odpovědí Regrese nádoru ≥ 30 % v 8. týdnu # Maximální zmenšení nádoru § FOLFOX4 panitumumab + FOLFOX4 p = 0,231p = 0,015p = 0,270 n = 41n = 48n = 35n = 43n = 39n = 46 Studie fáze 3 PRIME

11 Klinická kazuistika: muž 52 let mCRC Z anamnézy: –RA: bez výskytu nádorových onemocnění v rodině –OA: léčená arteriální hypertenze 10 let NO: –prosinec 2012 bolesti v epigastriu asi 3 měsíce, nespecifické dyspeptické potíže cca 6 měsíců, 6 měsíců přítomnost krve ve stolici Kolonoskopie: – 12/2012: objemný, stenozující tumor sigmatu CT: –v oblasti sigmatu tumor délky 6 cm, šíře střevní stěny 2,5 cm, v okolí tumoru zvětšené uzliny –játra v kraniokaudálním rozměru vel. 15 cm –mnohočetné metastázy jater (v jaterním parenchymu difuzně četná hypodenzní ložiska – největší velikosti 29 x 22 mm, 26 x 17 mm a 38 x 42 mm)

12 Klinická kazuistika: muž 52 let mCRC 12/2012 CT vyš. břicha:

13 Klinická kazuistika, CT vyš. 12/2012

14 Klinická kazuistika 22.1.2013, CHK FN Plzeň: –Resekce sigmatu –středně diferencovaný adenokarcinom sigmatu, prorůstající do perikolické tukové tkáně, s angioinvazí –metastázy 5/25 uzlin, mnohočetná generalizace do jater: pT3pN2aM1a, grade 2, –wt KRAS, wt BRAF –(2014 wt RAS) Nemocný po operaci ve velmi dobrém klinickém stavu, ECOG PS 0

15 Klinická kazuistika 2-8/2013: Paliativní chemoterapie FOLFOX4 + Vectibix – 12 sérií –po celou dobu plná dávková intenzita panitumumabu Dávkování: Oxaliplatina 150 mg 1. den Leukovorin inf. 2 hod. 400 mg 1. a 2.den Fluorouracil bolus 800 mg 1. a 2.den Fluorouracil inf. 1200 mg inf. 22 hod. 1. a 2. den + Vectibix 500 mg 1. den á 2 týdny

16 Klinická kazuistika CT vyš. břicha 05/2013: – stav po resekci sigmatu bez známek recidivy základního onemocnění. – dle kriterií RECIST 1.1: parciální regrese meta jater > 50% (největší ložisko v S2 je dnes vel. do 20 mm (při min. vyš. 40 mm), některá nejsou diferencovatelná.

17 Srovnání před léčbou a 5/2013 tj. - po 6 cyklech

18 Klinická kazuistika 8 - 9/2013 ve dvou fázích provedena RFA pod CT a USG kontrolou PET/CT 9/2013 dosaženo kompletní radiologické remise

19 Klinická kazuistika – 09/2013 radiologická remise

20 Klinická kazuistika 10/2013-dosud: Vectibix Q2W v plné dávce, dosud dle PET/CT kompletní radiologická remise trvá 2014 - vyloučena mutace v dalších KRAS a NRAS kodonech (wt RAS) na léčbě nyní 25 měsíců s dobrou tolerancí, kožní toxicita G2, ošetřováno ve spolupráci s kožní klinikou

21 Metaanalýza studií s EGFRi nebo anti VEGF v kombinaci s CT v 1. linii léčby wt RAS mCRC jediná doposud provedená metaanalýza všech (3) F2F RCT fII/III n=2014 statisticky signifikantně delší OS pacientů léčených EGFR inhibitory: (HR=0,77, p=0,016) 1. Khattak MA et al. Clin Colorectal Cancer. 2015 Jan 9. pii: S1533-0028(15)00003- 1. doi: 10.1016/j.clcc.2014.12.011.

22 Resistance to anti-EGFR therapy is associated with upregulation of pro-angiogenic factors in pre- clinical models (VEGF, VEGFR-1) 1,2 and in patients with mCRC (VEGF-C and FGF-basic) 3 This suggests a potential role for anti-VEGFR therapy after anti-EGFR therapy anti-VEGFR shows modest activity after anti-EGFR failure in KRAS (exon 2) wt mCRC 4 Anti-VEGF after anti-EGFR: Rationale and preliminary data 1. Viloria-Petit A, et al. Cancer Res 2001;61:5090–5101 2. Bianco R, et al. Clin Cancer Res 2008; 14:5069–5080; 3. Lee MS, et al. J Clin Oncol 2014;32 (suppl 3; Abstract No. 452); 4. Lam KO, et al. Oncol Lett 2013;5:637–640 Cumulative survival 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0102030405060 Weeks 2nd line 3rd line PFS with 2nd or 3rd line anti-VEGFR after anti-EGFR failure N=18 Overall median PFS, weeks26.3 ORR, %38.9

23 Česká a mezinárodní doporučení v 1. linii léčby wt RAS mCRC 1. Modrá kniha 1 –doporučení 2A pro Vectibix ® ve všech liniích léčby 2. ESMO 2014 2 - OS benefit s režimem FOLFOX deklarován jen u panitumumabu (Vectibix ® ). 3. NCCN v.2.2015 3 –OS benefit s režimem FOLFOX deklarován jen u panitumumabu (Vectibix ® ) 4. Stanovisko AIO (24.2.2015) 4 : –U vhodných pacientů s divokým typem RAS by mělo být v léčebném plánu zváženo primární nasazení protilátky proti EGFR 1.http://www.linkos.cz/informace-pro-praxi/modra-kniha/4-zhoubny-novotvar-kolorekta-c18-20/ 2. Annals of Oncology 00 (0): iii1–iii9, 2014 doi:10.1093/annonc/mdu260 3. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf 4. http://tinyurl.com/paob529

24 Vectibix - závěr Vectibix je plně humánní protilátka, která v 1. linii léčby mCRC u pacientů s wt RAS prokázala: prodloužení OS v kombinaci s režimem FOLFOX u potenciálně resekabilních i u neresekabilních pacientů OS téměř 29,7 měsíce v kombinaci s režimem FOLFOX u pacientů s PS 0-1 Hlubší a delší odpověď vs. bevacizumab v H2H studii fáze 2 PEAK (DpR 65 vs. 46 %, p= 0,0007) (DoR 11,4 vs. 8,5 měsíce, p = 0,0159) Bezpečnostní profil dle očekávání u EGFR inhibitoru Prodloužení PFS a OS v kombinaci s FOLFOX bez negativního ovlivnění celkové kvality života Výhodou je nízký výskyt infuzních reakcí a způsob podávání: Vectibix se podává 1×za 2 týdny dle SPC; SPC nezmiňuje nutnost podání premedikace.

25 ZÁVĚR


Stáhnout ppt "Vectibix ® v léčbě mCRC a kazuistika - dlouhodobá odpověď na léčbu Hana Korunková Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni Den kolorektálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google