Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku."— Transkript prezentace:

1

2 Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku 1950) Svoji metodu šířila po celém světě, vzdělávala učitele a pomáhala zakládat školy s montessoriovským přístupem k dítěti Koncepce vznikla z pedagogické praxe, která volala po zlepšení didaktiky vyučování a po přátelském a rovnocenném vztahu učitelů a dětí. Záměrem bylo celkové odstranění přežitých brzdících norem a pedagogických předsudků.

3 Základním kamenem Montessori pedagogiky, který ji odlišuje od tradiční výuky, je, že vychází z vnitřních potřeb každého dítěte. Proto je ze vzdělávacího systému vyloučen frontální způsob výuky, kdy se ve stejném čase učí všechny děti všemu stejně. Frontální metoda málokdy zohledňuje individuální dispozice, neodpovídá přirozenému způsobu učení a je proto také málo efektivní. Montessori pedagogika dítěti umožňuje individuální tempo, dítě pracuje podle svých psychických i fyzických možností tak, aby úkol splnilo. Dalo by se říci, že je každému dítěti vzdělávání ušito „na míru“. Důležitým aspektem v Montessori systému je také možnost volby – ať už činnosti, místa či osoby, se kterou chci činnost vykonávat. Dětem se v demokratickém prostředí učí mnohem lépe a navíc tím získávají cenné životní vlastnosti (asertivita, zodpovědnost, samostatnost, kooperace aj.)

4 Výchovný program vychází ze zahraničních zkušeností těch zemí, kde jsou montessoriovské školy po více jak sedmdesát let běžnou součástí národní vzdělávací kultury – USA, Nizozemí, Německo, Rakousko, Skandinávie…

5 ZÁKLADNÍ FILOZOFIÍ TOHOTO PROGRAMU JE ORIENTACE NA OSOBNOST DÍTĚTE => NA - rozvíjení jeho vnitřní motivace k učení - využití jeho zájmu o určitou oblast nebo téma ve školní práci - vývojových možností a individuálních schopností

6 Základní školy v ČR (zaregistrované ve společnosti Montessori): Jablonec nad Nisou Kladno Praha Kouřim České Budějovice Suchý Důl Lázně Bohdaneč Pardubice Horka nad Moravou Zlín Brno Jirkov - Otvice

7 uspořádané prostředí s vhodnými pomůckami pozitivní prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací vlastní tempo práce

8 Je samostatná vzdělávací činnost dítěte vedena jeho přirozenou zvídavostí a zájmem. Zájem vychází z vývojové senzitivní fáze. Na učení se děti aktivně podílejí. Dítě pracuje na úkolu a vybírá si podle: individuálního plánu činnosti připravené nabídky ve třídě

9 Pravidelná setkávání celého kolektivu 1. vypravování zážitků, sdílení myšlenek a názorů 2. organizace a plánování práce ve třídě 3. informace k tématům a okruhům učiva 4. doporučení a nabídky práce 5. vytváření a reflexe společných pravidel 6. zklidnění a cvičení ticha 7. prezentace práce dětí

10

11

12

13

14 Návštěva knihovny v Jirkově Výuka všech dětí v knihovně v Jirkově. Téma: "Jak se rodí kniha" korespondoval se ŠVP. Do knihovny se vždy velmi těšíme, působení prostředí na děti je pozitivní. Peer program Na SZŠ Chomutov Navštívili jsme SZŠ v Chomutově. Téma: " První pomoc". Žáci byli seznámeni s první pomocí, jak reagovat při dopravní nehodě, prověřili si znalost, jak postupovat při poskytování první pomoci ( tísňová volání ).

15 Chomutovský deník Návštěva redakce byla pro nás něčím zcela novým. Prostředí bylo o mnoho menší, než jaké byly naše představy. Informací bylo tolik, že jsme si domluvili další schůzky. Akce konající se v měsíci březnu Den otevřených dveří Setkání s rodiči Velikonoční dílna Knihovna "Velikonoce" Prevence patologických jevů 4. - 7. tř. Protidrogový vlak v Praze Jóga s Lenkou

16 Akce konající se v měsíci dubnu Výjezd na Klíny Vaření se Sedmikráskou Setkání s rodiči na ZŠ Otvice - projednání školy v přírodě Výroba papíru Exkurze redakce novin + farma Slavětín Pálení čarodějnic Jóga s Lenkou

17 Anketa o frontě V anketě jsme se našich průvodců dotazovali na závažné otázky týkající se předbíhání. Jaké mají na předbíhání řady či fronty názor? 1. Stojíte rádi ve frontě? 2. Tolerujete předbíhání 3. Všiml/a jste si, že někteří lidé předbíhají více než jiní? 4. Máte radu, jak se při čekání zabavit?

18 Adam Hajný - redaktor Jiří Kaftan - redaktor Daniel Stsepulionak - redaktor Radek Schwarz - redaktor Adriana Hašková - redaktor Ondřej Šimána - redaktor - fotograf Anežka Talaváňová - redaktor - estetika Adéla Bělohlávková - redaktor - příroda Vojtěch Lacina - redaktor – sport Valentýna Hašková - korektury textu, fotodokumentace Sára Jelínková - editor Martin Musil - korektura fotodokumentace, tiskový mluvčí Tomáš Bejvl - šéfredaktor, jednatel společnosti Ondřej Prihoda – obchodní ředitel, vedoucí obchodních jednání Kateřina Prokešová - zpracování, editace textů

19 Příprava, tisk, distribuce časopisu /cca 4 výtisky za rok/ Mapování dění ve škole, městě a kraji Zprávy ze společenského a sportovního života Kvízy, rébusy, doplňovačky - zábavná část Znalostní soutěže Odborné texty Rozhovory Medializace činnosti Plánované výstupy činnosti minipodniku: 4 výtisky časopisu, jeden z nich o činnosti minipodniků naší školy články v tisku

20 Výdaje: a) vlastní lidské zdroje bez nároku na mzdu v prvním roce podnikání – dobrovolnická činnost; následně budou odměny vypláceny ze zisku b) materiál zajištěný pro první rok podnikání hradí ESF a státní rozpočet ČR – další roky bude nakupován ze zisku c) energie budou v prvním roce hrazeny školou jako mateřskou organizací, v následujících letech bude minipodnik energie hradit ze zisku Příjmy a) v prvním roce bude fungování minipodniku neziskové – minipodnik nebude přijímat finanční platby – získá tím kontakty a vytvoří si dobré jméno pro další zakázky b) možností příjmu jsou od odběratelů protislužby či zisk materiálu či pomůcek k další činnosti c) možností příjmu je reklama uveřejněná v prostorách či na webových stránkách odběratele


Stáhnout ppt "Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google