Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé"— Transkript prezentace:

1 Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé
Mgr. Zuzana Klímová Vaňková MAS Blaník, o.s.

2 Bezmála 25 tisíc obyvatel, 44 obcí
Mikroregiony: Podblanicko, Blaník, Český Smaragd, Želivka ORP Vlašim 55 členů – RC Světýlka Školy: 15 MŠ, 8+1 ZŠ Tvorba strategie 2014 – 2020 – Pracovní skupina Výchova a vzdělávání podpora a rozvoj alternativ ve vzdělávání

3 Pedagogika Montessori
respektuje individualitu a samostatnost dítěte - vlastní objevování poznatků samotným dítětem respektuje citlivá období ve vývoji dítěte – senzitivní období dospělý je rádce, průvodce a pozorovatel chyba je součástí učení pomůcky a připravené prostředí

4 Početní tyče - Pomůcka patří do první skupiny matematických Montessori pomůcek, které uvádí dítě do říše čísel a zavádí množstevní jednotky a ilustruje jejich využití při početních cvičeních do deseti. Na podložku umístěnou na podlaze náhodně rozložíte všechny tyče a v postupných cvičeních, kdy dítě skládá na podlaze z tyčí schody, se učí rozeznávat pravidelné rozdíly v jejich délce a učí se tak postupně počítat od 1 d o 10 a díky vnímání rozdílů délek si i uvědomovat praktický význam čísel a jejich posloupnost. Krabice s vřeténky- Pomůcka patří do první skupiny matematických Montessori pomůcek, které uvádí dítě do říše čísel a zavádí množstevní jednotky a ilustruje jejich využití při početních cvičeních do deseti. Dítě se kromě opakování číslic postupně učí během cvičení provazovat množství předmětu (počet vřeten) s čísly v jednotlivých boxech krabiček a postupným ukládáním vřeten do příslušných boxů i vizuálně rozpoznávat rozdíly v množství. Úvod do desítkové soustavy- . Obeznámit dítě s názvy desítkových kategorií (jednotky, desítky, stovky a tisíce) a s jejich částmi. 2. Ukázat, že každá desítková kategorie v desítkové soustavě je desetkrát větší než ta předchozí. 3. Představit mocnitele formou jednotlivých rozměrů, které dítě vnímá (jednotky jako body, desítky jako čáry, stovky jako čtverce, tisíce jako krychle). 4. Ukázat, že soubor bodů, čar, čtverců a krychle, uzavírá jeden velký cyklus desítkové soustavy. Krychle pak může být výchozím článkem pro postup do vyšších řádů.

5 Na počátku byla… Montessori Vlašim Montessori školička (2008)
MŠ Vorlina (2011) Centrum denní péče ZŠ Vlašim Sídliště (2013) Rodinné centrum Světýlka (2007) Herna/ Batolátka Montessori Vlašim Modrá třída Bodlinka, o.s. „Maminko, klidně pracuj.“ Když v roce 2008 dorostly první světýlkovské děti do školkového věku, rozhodli jsme se založit ve Světýlkách vlastní Montessori denní školičku. Začínali jsme s deseti dětmi, za podpory Města Vlašim, Nadace Vinci a Ministerstva práce a sociálních věcí.     Po třech letech radostné práce, ale náročného shánění peněz, se naše děti s Andreou a Maruškou mohly přesunout do modré třídy v nové vlašimské Mateřské škole Vorlina.     Ale již v dalším roce kapacita modré montessori třídy nestačila uspokojit poptávku rodičů a v roce 2012 jsme opět otevřeli denní školičku ve Světýlkách. V loňském školním roce ji navštěvovalo 12 tříletých a čtyřletých dětí. V letošním roce se u zápisu situace opakovalo a tak od září opět školička běží. Scházíme se tři dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) od 8 do 14 hodin. 1. třída; Montessori Sídliště, o.s.

6

7 Den tatínků Projekt povolání Elipsa – projekt životní prostředí

8 Od čajového večírku občanské angažovanosti
Soukromá iniciativa Vzájemná prospěšnost Přínos pro komunitu „Nechte nás v klidu…“ „Dejte nám, protože…“ „Naším přínosem je…“

9 Škola pro rodiče – kompetence za pochodu
Schůze, schůze, schůze… Petice Komunitní plánování Politické vyjednávání Tvorba vize a koncepce Externality: kompetence, dobrovolnictví, vliv na školu a sdružení rodičů, šíření dovedností, zaměstnanost Montessori třída na ZŠ Sídliště     Ve školním roce 2013/2014 začne na ZŠ Sídliště v jedné z prvních tříd výuka podle principů Marie Montessori. Jak bude vypadat školní den v této třídě?     Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin. Výuka probíhá v 90min. blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.  Dítě pracuje samostatně, případně ve skupině. Samo si volí, jaké činnosti se bude věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použije a kde bude pracovat. Každý den se budeme scházet v komunitním kruhu (na elipse), kde si budeme předávat aktuální informace k výuce, chodu třídy apod. Předměty zůstávají stejné jako v klasické třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV. Jediný jiný předmět je Kosmická výchova, která  zahrnuje Náš svět a PV. Hodnocení v této třídě je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte. V letošním školním roce je třída složena pouze z jednoho ročníku, v dalších letech postupně začneme plnit princip spolupráce dětí ve věkově smíšených třídách. „Až já budu na Montessori vysoký…“

10

11 Komunitní plánování školy
Soužití se stávající institucí Finance, předsudky, obavy obou stran 3 setkání za účasti dotčených stran

12 Vlastními silami – facilitace, architektonický návrh, rozpočet, výroba pomůcek, úpravy interiérů

13

14 Lidské zdroje nástupnictví aktivních jedinců angažovanost dalších členů rodiny spolupráce mezi organizacemi (s RC- ženy na MD)

15 Děkuji za pozornost! Kontakty: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková MAS Blaník
Montessori Vlašim montessorivlasim.cz


Stáhnout ppt "Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé"

Podobné prezentace


Reklamy Google