Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svoji metodu šířila po celém světě,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svoji metodu šířila po celém světě,"— Transkript prezentace:

1 Svoji metodu šířila po celém světě,
Pedagogika montessori Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku 1950). Svoji metodu šířila po celém světě, vzdělávala učitele a pomáhala zakládat školy s montessoriovským přístupem k dítěti.

2 Koncepce vznikla z pedagogické praxe,
Pedagogika montessori Koncepce vznikla z pedagogické praxe, která volala po zlepšení didaktiky vyučování a po přátelském a rovnocenném vztahu učitelů a dětí. Záměrem bylo celkové odstranění přežitých brzdících norem a pedagogických předsudků.

3 Pedagogika montessori
Výchovný program vychází ze zahraničních zkušeností těch zemí, kde jsou montessoriovské školy po více jak sedmdesát let běžnou součástí národní vzdělávací kultury – USA, Nizozemí, Německo, Rakousko, Skandinávie…

4 Pedagogika montessori - využití jeho zájmu o určitou oblast nebo téma
ZÁKLADNÍ FILOZOFIÍ TOHOTO PROGRAMU JE ORIENTACE NA OSOBNOST DÍTĚTE => NA - rozvíjení jeho vnitřní motivace k učení - využití jeho zájmu o určitou oblast nebo téma ve školní práci - vývojových možností a individuálních schopností

5 Pedagogika montessori Montessoriovská pedagogická koncepce
V České republice koordinuje činnost Montessori škol Asociace Montessori. Tato Asociace: - je překladatelem vzdělávacího programu - spolupracuje se světovým centrem AMI => s Asociacemi v Nizozemí, Německu, Rakousku, USA, Maďarsku.

6 PEDAGOGIKA MONTESSORI
V ČESKÉ REPUBLICE Základní školy v ČR (zaregistrované ve společnosti Montessori): Jablonec nad Nisou Kladno Praha Kouřim České Budějovice Suchý Důl Lázně Bohdaneč Pardubice Horka nad Moravou Zlín Brno NOVĚ ZAKLÁDANÉ ZŠ: Mladá Boleslav Opava Mnichovice Znojmo

7 PEDAGOGIKA MONTESSORI BEZPEČNOST, SPOLUPRÁCE, OHLEDUPLNOST,
V ČESKÉ REPUBLICE Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb dítěte. Rozvíjí jeho přirozené schopnosti, smyslové vnímání. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou:  BEZPEČNOST, SPOLUPRÁCE, OHLEDUPLNOST, KLID A LÁSKA.

8 Svůj vztah k učení, k novým poznatkům a dovednostem si buduje prvňáček
Pedagogika montessori Svůj vztah k učení, k novým poznatkům a dovednostem si buduje prvňáček už nad písankou či Slabikářem. Základní kámen je pokládán již od první třídy.

9 Je to zvláštní vnímavost k získávání určitých schopností a dovedností.
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ SENZITIVNÍ FÁZE DĚTÍ „Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“ Marie Montessori Je to zvláštní vnímavost k získávání určitých schopností a dovedností. Dítě je v tu dobu nejlépe naladěno a připraveno zvládnout učení Trvá však jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už je využita nebo ne. Období senzitivní fáze je vhodné maximálně využít, protože se v ní dítě naučí nejsnáze, s nejmenší námahou a energií.

10 PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ -uspořádané prostředí s vhodnými pomůckami
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ -uspořádané prostředí s vhodnými pomůckami -pozitivní prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací činnost -vlastní tempo práce -bezpečný pohyb -prostředí plné důvěry -poskytuje potřebné zdroje a umožňuje dítěti pracovat

11 Pedagogika montessori
SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ Individuální práce „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori Co? Je samostatná vzdělávací činnost dítěte vedena jeho přirozenou zvídavostí a zájmem. Zájmem vychází z vývojové senzitivní fáze. Na učení se děti aktivně podílejí. Dítě pracuje na úkolu a vybírá si podle: - individuálního plánu činnosti - připravené nabídky ve třídě

12 Individuální práce Dítě si vybírá místo, kde bude ve třídě pracovat.
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ Individuální práce „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori kde? Dítě si vybírá místo, kde bude ve třídě pracovat.

13 Pedagogika montessori
SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ Individuální práce „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori Ve škole pracuje v rámci daného časového vymezení - vyučovací bloky. Na práci může pokračovat také doma. kdy?

14 Individuální práce M. Montessori Podle charakteru práce pracují děti:
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ Individuální práce „ Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují, jsou dvěma stranami stejné mince.“ M. Montessori S KÝM? Podle charakteru práce pracují děti: samy ve dvojici ve skupině

15 VĚKOVĚ SMÍŠENÉ SKUPINY
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ VĚKOVĚ SMÍŠENÉ SKUPINY „ Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují, jsou dvěma stranami stejné mince.“ M. Montessori Práce v těchto smíšených skupinách - vede děti k přirozené spolupráci, vzájemnému učení od starších spolužáků nebo spolužáků – expertů; umožňuje dětem opakovat si učivo učením kamaráda.

16 ROLE UČITELE - pomáhá pěstovat: úctu - vytváří prostředí plné důvěry
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ „ Lidská nedokonalost bude neustále potřebovat autoritu, která nás učí pravdě, ukazuje nám správnou cestu, abychom nezabloudili.“ M. Montessori ROLE UČITELE - pomáhá pěstovat: úctu - vytváří prostředí plné důvěry tvořivost - funguje jako pomocník a zprostředkovatel znalostí sebeúctu - předvádí práci s učebními pomůckami upřímnost - přináší a ukazuje dětem svou rovnováhu, ticho a vnitřní klid - umožňuje globální přístup s vnímáním souvislostí a zapojením všech smyslů trpělivost otevřenost - pečlivě pozoruje chování a vývoj každého dítěte - dokumentuje činnosti a pokroky dětí vnímavost empatii

17 PRÁCE S VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ „Volnost se může rozvíjet pod skrytým vedením, které je podpořeno výchovou. Rozvoj je aktivní, je ho dosahováno vlastní zkušeností dítěte.“ M. Montessori PRÁCE S VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ Děti se učí chápat souvislost mezi volbou a zodpovědností. respektování domluvených pravidel soužití respektování domluvených způsobů práce maximální využívání času ve vyučování práce podle individuálního plánu i společných (skupinových) plánů

18 Vlastní plánování práce
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori Vlastní plánování práce Děti volí pořadí činností a práce podle domluvených termínů dokončení. Rozdělují práce pro činnost ve škole nebo domácí úkoly …. => postupně jsou děti vedeny k přemýšlení nad rozvržením svého času. Učitel přechodně pomáhá v plánování dětem, které to potřebují.

19 Práce s chybou, sebekontrolou, pochvalou
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ „ Lidská nedokonalost bude neustále potřebovat autoritu, která nás učí pravdě, ukazuje nám správnou cestu, abychom nezabloudili.“ M. Montessori Práce s chybou, sebekontrolou, pochvalou Pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, je součástí řešení problémů a bohatým zdrojem poznatků. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

20 UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY Žáci pracují s pomůckami, na kterých pochopí nové učivo nebo s jejich pomocí si ho procvičují.

21 UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY Ke své práci dále používají standardní pracovní sešity, vytvořené pracovní listy, popř. připravené pracovní sešity. Sami si také tvoří své výstupní materiály a prezentace.

22 HODNOCENÍ PRÁCE DĚTÍ učitel si váží dětské práce a partnersky
Pedagogika montessori SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ HODNOCENÍ PRÁCE DĚTÍ učitel si váží dětské práce a partnersky práci dítěte oceňuje při hodnocení dětí je popisován individuální pokrok v dosahování dovedností v rámci klíčových kompetencí děti jsou vedeny ke každodennímu hodnocení své vlastní práce

23 pravidelné setkávání celého kolektivu dětí
Pedagogika montessori komunitní kruh Elipsa - pravidelné setkávání celého kolektivu dětí 1. vypravování zážitků, sdílení myšlenek a názorů 2. organizace a plánování práce ve třídě 3. informace k tématům a okruhům učiva 4. doporučení a nabídky práce 5. vytváření a reflexe společných pravidel 6. zklidnění a cvičení ticha 7. prezentace práce dětí

24 a proto vždy pracuje nejlépe, jak právě dovede.
Pedagogika montessori Cenné vodítko při práci s dětmi v Montessori třídách je poznání: KAŽDÉ DÍTĚ VŽDY PRACUJE NA TÉ ÚROVNI, NA KTERÉ SE PRÁVĚ NACHÁZÍ, a proto vždy pracuje nejlépe, jak právě dovede. Koncepce programu Montessori umožňuje: využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností komunikační dovednosti ve výuce integrovanou tematickou výuku kritické myšlení problémové vyučování skupinovou práci globální výchovu

25 V Montessori třídách se dodržuje závazný obsah učiva tak,
Pedagogika montessori ŽÁCI SE: učí všemi smysly učí svým vlastním tempem, podle svých potřeb učí od konkrétního k abstraktnímu, bez velkého úsilí učí získávat větší úctu a důvěru k sobě samotnému učí rozvíjet úctu k druhým a k okolnímu světu stávají soběstačnými a nezávislými podle základního motta Montessori pedagogiky „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. V Montessori třídách se dodržuje závazný obsah učiva tak, aby dítě při přechodu na další stupeň školy mělo srovnatelné vědomosti.


Stáhnout ppt "Svoji metodu šířila po celém světě,"

Podobné prezentace


Reklamy Google