Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI."— Transkript prezentace:

1 1 1 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

2 2 Obsah Terminologické vymezení Etiologie a výskyt Mentální retardace a poruchy autistického spektra Triáda problémových oblastí Nespecifické variabilní rysy Nerovnoměrný vývojový profil Způsob myšlení lidí s poruchami autistického spektra Vzdělávání a intervence Strukturované učení Specifika úpravy vyučovací hodiny Zkoušení Práce se třídou PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

3 3 Terminologické vymezení Poruchy autistického spektra (PAS) - zastřešující termín Termín pervazivní vývojové poruchy zhruba odpovídá termínu poruchy autistického spektra PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

4 4 Terminologické vymezení Jednotlivé poruchy autistického spektra: Dětský autismus Atypický autismus Aspergerův syndrom Dezintegrační porucha Rettův syndrom Jiná pervazivní vývojová porucha PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

5 U PAS postižení tzv. triády problémových oblastí: - sociální interakce a sociální chování - komunikace - představivost, zájmy, hra 5 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

6 typické projevy stejné nebo obdobné jako u PAS rozdíl oproti ostatním PAS: - normální intelekt (může být výrazné nadání) - časově odpovídající vývoj řeči - bohatá slovní zásoba - „dětský profesor“ 6 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

7 7 Etiologie a výskyt vývoj přístupů multifaktoriální podmíněnost genetická predispozice 15/10 000 dětský autismus 15/10 000 Aspergerův syndrom 30/10 000 atypický autismus či nespecifikovaná pervazivní porucha poměr mezi pohlavími 3-4 chlapci na 1 dívku PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

8 8 Mentální retardace a PAS dva rozdílné syndromy autismus se pojí s mentální retardací v 50-70 % případů 20-30 % lidí s mentální retardací splňuje kritéria pro duální diagnózu PAS PAS se častěji pojí s těžším typem mentální retardace PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

9 9 Triáda problémových oblastí Sociální interakce a sociální chování Komunikace Představivost, zájmy, hra PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

10 10 Sociální interakce opožděný sociální vývoj některé sociální dovednosti zcela chybí egocentrismus doslovné chápání instrukcí a situací omezená schopnost empatie neschopnost zobecňovat obtížná orientace v sociálních vztazích a situacích PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

11 11 Sociální interakce Neschopnost (obtíže) identifikovat, pojmenovat pocity, nálady vlastní i u druhých sociální naivita – snadná oběť šikany touha po přátelství (ne vždy) – obtížné navazování kontaktu PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

12 12 Komunikace Neverbální komunikace - vyjadřování špatný oční kontakt vyhýbání se očnímu kontaktu nápadnosti v mimice omezené používání gest abnormní poloha těla při komunikaci (příliš blízko, bez natočení obličeje…) problémové chování jako forma komunikace využívání ruky dospělého jako nástroje PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

13 13 Komunikace Neverbální komunikace – porozumění obtíže v dekódování neverbální komunikace neschopnost „číst“ emocionální signály nepochopení pravidel, kterými se neverbální komunikace řídí PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

14 14 Komunikace Verbální komunikace echolalie semiecholalie - záměna zájmen a rodů frazeologismy nepřiměřený, zvláštní (aktivní) kontakt citová nepřiměřenost, škrobený jazyk verbální provokace s agresivním, šokujícím, sociálně nepřiměřeným obsahem koprolalie (nutkavé používání vulgárních výrazů) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

15 15 Komunikace Verbální komunikace literární přesnost neologismy verbální rigidita neschopnost vyjadřovat adekvátně emoční a intimní pocity vlastní verbální rituály verbální rituály vyžadované od druhých únikové chování PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

16 16 Komunikace Verbální komunikace přímost, pravdomluvnost, netaktnost, neslušnost mluva mimo kontext banální, podivné a opakující se výrazy a dotazy vědecké otázky a témata komunikační egocentrismus, potíže ve vedení dialogu PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

17 Verbální komunikace problémy v pragmatické komunikaci – funkční užití jazyka – problémy s používáním řeči v daném kontextu problémy v prosodice doslovné chápání – ironie, metafora, přirovnání 17 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

18 18 Představivost, zájmy, hra zaujetí neodklonitelnost ulpívavost stereotypie opakování PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

19 19 Nespecifické, variabilní rysy percepční poruchy – hypersenzitivita či hyposenzitivita v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v oblasti čichu….. odlišnosti v motorickém vývoji a projevech, častá dyspraxie, dysgrafie, problémy v motorické imitaci PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

20 20 Nespecifické, variabilní rysy emoční reaktivita – omezená škála emocí afektivní labilita – výbuchy zlosti - úzkost- specifické strachy – redukuje ji předvídatelnost a struktura - podpůrná farmakologická léčba časté sebepodhodnocování deprese perfekcionismus, obtíže se zvládáním kritiky, neúspěchu, prohry PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

21 21 Nespecifické, variabilní rysy adaptabilita – potíže s adaptací - při přechodu z jedné činnosti do druhé - při změnách prostředí - při změnách osob - při požadavku na spolupráci obliba rutinních postupů upřednostnění pevných pravidel, struktury, řádu potřeba dokončit činnost, úkol PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

22 22 Nespecifické, variabilní rysy nedostatek schopnosti uspořádat si čas a prostor – dezorientace, poruchy exekutivních funkcí problémy s multisenzoriálním vnímáním problémy v chování, hyperaktivita, vyšší míra unavitelnosti PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

23 23 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

24 24 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

25 25 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

26 - chybějící schopnost teorie mysli - vizuálnost (nevýhoda ve škole, kde je důraz kladen na slovní uvažování) - persistence myšlení, rigidita, malá flexibilita, malá schopnost učit se z chyb - výjimečná paměť, vybavování si detailů, časté zapomínání a přehlížení jiných informací 26 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

27 - oslabená centrální koherence - myšlení v útržcích, potíže s tříděním informací do celků - zaměření na detail na úkor smyslu - analytický způsob myšlení - porušena schopnost vnímat a interpretovat celek, - život ve světě nekoherentních detailů, který postrádá kontinuitu 27 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

28 - problém ze zevšeobecněním, generalizací - preference detailu nad celkem, myšlení v detailech - hyperselektivita - problém s rozlišením podstatného od méně důležitého - hyperrealismus, hypergeneralizace 28 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

29 „Mnozí lidí si ve chvíli, kdy slyší nebo čtou slovo věž, představí spíše obecný pojem věže nebo kostela než určitou věž či kostel. Jejich myšlenkový proces postupuje od obecného ke specifickému. Moje myšlení začíná specifickou a určitou konkrétní představou a pak se snaží o zobecnění. Mé myšlení se pohybuje od videa všech specifických představ ke generalizovanému pojmu, většina lidí myslí jinak než já. Například moje představa slova pes je pevně spojena s každým psem, kterého jsem kdy viděla. Je to, jako bych měla v hlavě katalog psů s jejich fotografiemi. Tento katalog postupně narůstá, jak přidávám další a další příklady do mé sbírky videozáznamů. Lidé s autismem nejsou logičtí, ale asociativní myslitelé. Temple Grandin (1995) 29 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

30 - u lidí s AS originální často unikátní způsob řešení problémů – způsob myšlení nezatížený různými klišé 30 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

31 31 Srovnání způsobu myšlení u lidí s PAS a bez PAS (Bělohlávková, Vosmik, 2010) Srovnání způsobu myšlení u lidí s PAS a bez PAS (Bělohlávková, Vosmik, 2010) Silné stránky lidí s PASSilné stránky lidí bez PAS doslovná interpretaceinterpretace na základě kontextu analytické myšleníintegrované myšlení cit pro detailcit pro celek postupné zpracování informacíparalelní zpracování informací konkrétnostabstraktnost přesná, logická pravidlane-logická pravidla život podle instrukcíživot mezi řádky faktamyšlenky pravidlavýjimky z pravidel zobrazenípředstavivost kalkulaceintuice podobnostianalogie absolutnírelativní objektivitasubjektivita přímý, upřímnýprchavý: humorný, klamný perfekcionismus, rigiditaflexibilita dedukceindukce realismussurrealismus

32 32 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

33 33 Vzdělávání a intervence raná péče (může být až do vstupu do základní školy) speciální třída pro děti s PAS (spíše u dětí, kde je PAS kombinována s mentálním postižením), malý počet těchto tříd integrace v „běžné“ třídě speciální školy integrace v běžné třídě běžné školy domácí vzdělávání PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

34 - zpracování IVP - mnohdy doporučován asistent pedagoga - ošetřit i přestávky, pro mnoho integrovaných dětí s PAS nejnáročnější (podpora asistenta pedagoga či učitele, nabídka činnosti, možnost odejít mimo kmenovou třídu…) 34 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

35 individualizace strukturalizace vizualizace motivace 35 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

36 Vždy nutný individuální přístup Dítě s PAS – nerovnoměrný vývojový profil, rozdíly mezi dětmi se stejnou diagnózou 36 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

37 - svět pro dítě s PAS chaos – to může vést ke stresu, úzkosti, problémům v chování - strukturovat můžeme: - čas (denní režim, viditelný rozvrh dne, týdenní či měsíční plány, seznámení se strukturou hodiny – zapsání činností, diář…) - prostor (pracovní místo, místo pro specifickou činnost…) - dítě by mělo znát odpověď na otázky: - co, kdy, kde, jak dlouho, jakým způsobem bude dělat 37 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

38 Dítě často nepostřehne instrukci zadanou pouze sluchovou cestou. Instrukci je třeba - zapsat, zvýraznit, zopakovat, zdůraznit klíčová slova. Potřeba znázornění doby po kterou bude dítě pracovat (kterou má na určitý úkol) - hodiny, minutka, přesýpací hodiny, Při pracovní či výtvarné výchově dítě může potřebovat procesní schémata (postup jak pracovat pomocí obrázků) či vzory, návody 38 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

39 7:55-8:00 Připrav si na stůl penál a věci na matematiku: učebnici na matematiku, školní sešit, domácí sešit, pravítko, kalkulačku. 8:00-8:45 Matematika 8:45-8:55 Přestávka - ukliď si věci na matematiku do tašky a vyndej si na lavici věci na přírodopis: pracovní sešit, sešit na zápisky. 8:55-9:40 Přírodopis 9:40-10:00 Velká přestávka – ukliď si věci na přírodopis do tašky a vyndej si na lavici věci na český jazyk – učebnici na český jazyk, školní sešit. 10:00-10:45 Český jazyk 10:45-10:55 Přestávka – ukliď si věci na český jazyk do tašky, připrav si na lavici věci na anglický jazyk – učebnici angličtiny, sešit, slovníček, slovník. 10:55-11:40 Anglický jazyk 11:40-11:50 Přestávka – ukliď si věci na anglický jazyk do tašky, převleč se do cvičebního úboru. 11:50-12:35 Tělocvik – přejdete do tělocvičny. 12:35-12:45 Převleč se do normálního oblečení. 12:45-13:10 Přechod do jídelny, oběd 13:10 Odchod domů 39 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

40  Práce na tabuli.  Práce s učebnicí – vypočítej příklady z cvičení 5 na straně 28 a přepiš je do školního sešitu.  Výklad násobilky 5.  Přepis násobilky 5 z tabule do školního sešitu.  Práce na tabuli – přepiš příklady z tabule do školního sešitu.  Opiš si zadání D.Ú. z tabule do domácího sešitu.  Podívej se do denního programu, co máš příští hodinu. 40 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

41 - potřeba konkrétní motivace - něco za něco - formy odměňování: materiální odměna činnostní odměna (hra…) - odměna musí být předvídatelná - cílem je postupné oddalování odměny, rozšiřování okruhu oblíbených odměn, posilování samostatnosti a důvěry 41 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

42 - zapíšeme požadované správné chování - vždy když dítě splní získává bod - pří získání určitého počtu bodů následuje odměna 42 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

43 - zaznamenání jak často se problémové chování vyskytuje - stanovíme průměr na určitý časový úsek - počet znázorníme do tabulky, na konci znázorníme odměnu - k tabulce napsat čeho se má dítě vyvarovat - při výskytu nežádoucího chování odebíráme žeton (bod) - v případě, že zbude alespoň jeden bod - odměna 43 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

44 44 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

45 45 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

46 - učivo vykládat pomocí stručnějších vět na konkrétních případech, zdůraznit podstatné, dovysvětlit - dávat do souvislosti s již nabytými poznatky, vědomostmi a zkušenostmi - nepočítat s automatickou generalizací a aplikací do praxe - počítat s výkyvy ve výkonu, zadávat takové množství úkolů, jaké je žák schopen dokončit 46 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

47 - krátké, jasné, přesně formulované instrukce a otázky - při ověřování znalostí neklást otázky příliš široce (např. napiš co víš nejdůležitějšího o…), volit otázky s úzkou volnou odpovědí - přehlednost pracovních listů – ne příliš mnoho informací (zvětšování) - při výkladu využívat vizuální podporu – psané poznámky 47 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

48 - orientace na ploše – využívat různé barevné značky, okénka k doplňování, číslování stran… - vizualizace pokynů - zařazování relaxačních přestávek, tolerovat výkyvy pozornosti - vzhledem k slabým organizačním schopnostem více informovat rodiče o probírané látce a požadavcích na dítě (úkoly, pomůcky) – zavedení komunikačního sešitu, pravidelná mailová komunikace… 48 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

49 - využívat pomůcek, praktických ukázek, pokusů a demonstrací - využívat pracovní schémata (např. při pokusech) 49 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

50 - děti s AS perfekcionismus, touha být úspěšný, obava z neúspěchu – zkoušení – stres, že danou situaci nezvládnou, selžou - ústní zkoušení – problém s delšími mluvními celky - strach mluvit před ostatními 50 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

51 - doporučuje se písemné zkoušení problém – potřeba zvládnout vše dokonce - špatná soustředěnost - zadávat kratší testy - méně příkladů rozložených do více dní - zadávat testy v jiné místnosti - klást konkrétní otázky (neklást otázky příliš široce) 51 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

52 - informovanost pedagogů, zaměstnanců, rodičů spolužáků - šikana - u integrovaných dětí s AS častá (touha mít kamarády, neschopnost rozpoznat příznaky šikany, sociální naivita) 52 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

53 - riziko šikany u dětí s PAS 4x vyšší, odhady se různí 40 – 94 % - šikana často pramení z malé informovanosti dětí 53 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

54 - seznámení spolužáků s diagnózou PAS (sympatie, porozumění x onálepkování) – na individuálním zvážení, se souhlasem rodičů i dítěte - seznámení přiměřené vývojové úrovni – vyhnutí se odborným termínům, příměry k jiným handicapům (šestý smysl – sociální cit), vyzdvižení pozitivních stránek - pokud spolužáci o diagnóze vědí, můžeme je požádat o spolupráci 54 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

55 55 Literatura:  ATTWOOD, T. – Aspergerův syndrom. : porucha sociálních vztahů a komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.  ATTWOOD, T., GRAY, C. 1999. The Discovery of „Aspie“ Criteria. [on line]. publikováno 1999. [cit. 20. srpna 2011]. Dostupný z: WWW :  BĚLOHLÁVKOVÁ, L., VOSMIK M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. 1. vyd. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2. PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

56  ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 9788024433097.  ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.  DE CLARQ, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře? 2. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-888-3. 56 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.

57  THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367- 091-7.  THOROVÁ, K. Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. 2.vyd. Praha : APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2007. 57 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ Ž ÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD Ě LÁVACÍMI POT Ř EBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE Ř SKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LY Č KOVO NÁM Ě STÍ 6.


Stáhnout ppt "1 1 PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI."

Podobné prezentace


Reklamy Google