Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy autistického spektra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy autistického spektra"— Transkript prezentace:

1 Poruchy autistického spektra
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6. 1

2 Obsah Terminologické vymezení Etiologie a výskyt
Mentální retardace a poruchy autistického spektra Triáda problémových oblastí Nespecifické variabilní rysy Nerovnoměrný vývojový profil Způsob myšlení lidí s poruchami autistického spektra Vzdělávání a intervence Strukturované učení Specifika úpravy vyučovací hodiny Zkoušení Práce se třídou PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

3 Terminologické vymezení
Poruchy autistického spektra (PAS) - zastřešující termín Termín pervazivní vývojové poruchy zhruba odpovídá termínu poruchy autistického spektra PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

4 Terminologické vymezení
Jednotlivé poruchy autistického spektra: Dětský autismus Atypický autismus Aspergerův syndrom Dezintegrační porucha Rettův syndrom Jiná pervazivní vývojová porucha PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

5 Terminologické vymezení
U PAS postižení tzv. triády problémových oblastí: sociální interakce a sociální chování - komunikace - představivost, zájmy, hra PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

6 Terminologické vymezení Aspergerův syndrom
typické projevy stejné nebo obdobné jako u PAS rozdíl oproti ostatním PAS: - normální intelekt (může být výrazné nadání) - časově odpovídající vývoj řeči - bohatá slovní zásoba - „dětský profesor“ PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

7 Etiologie a výskyt vývoj přístupů multifaktoriální podmíněnost
genetická predispozice 15/ dětský autismus 15/ Aspergerův syndrom 30/ atypický autismus či nespecifikovaná pervazivní porucha poměr mezi pohlavími 3-4 chlapci na 1 dívku PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

8 Mentální retardace a PAS
dva rozdílné syndromy autismus se pojí s mentální retardací v % případů 20-30 % lidí s mentální retardací splňuje kritéria pro duální diagnózu PAS PAS se častěji pojí s těžším typem mentální retardace PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

9 Triáda problémových oblastí
Sociální interakce a sociální chování Komunikace Představivost, zájmy, hra PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

10 Sociální interakce opožděný sociální vývoj
některé sociální dovednosti zcela chybí egocentrismus doslovné chápání instrukcí a situací omezená schopnost empatie neschopnost zobecňovat obtížná orientace v sociálních vztazích a situacích PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

11 Sociální interakce Neschopnost (obtíže) identifikovat, pojmenovat pocity, nálady vlastní i u druhých sociální naivita – snadná oběť šikany touha po přátelství (ne vždy) – obtížné navazování kontaktu PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

12 Komunikace Neverbální komunikace - vyjadřování špatný oční kontakt
vyhýbání se očnímu kontaktu nápadnosti v mimice omezené používání gest abnormní poloha těla při komunikaci (příliš blízko, bez natočení obličeje…) problémové chování jako forma komunikace využívání ruky dospělého jako nástroje PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

13 Komunikace Neverbální komunikace – porozumění
obtíže v dekódování neverbální komunikace neschopnost „číst“ emocionální signály nepochopení pravidel, kterými se neverbální komunikace řídí PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

14 Komunikace Verbální komunikace echolalie
semiecholalie - záměna zájmen a rodů frazeologismy nepřiměřený, zvláštní (aktivní) kontakt citová nepřiměřenost, škrobený jazyk verbální provokace s agresivním, šokujícím, sociálně nepřiměřeným obsahem koprolalie (nutkavé používání vulgárních výrazů) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

15 Komunikace Verbální komunikace literární přesnost neologismy
verbální rigidita neschopnost vyjadřovat adekvátně emoční a intimní pocity vlastní verbální rituály verbální rituály vyžadované od druhých únikové chování PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

16 Komunikace Verbální komunikace
přímost, pravdomluvnost, netaktnost, neslušnost mluva mimo kontext banální, podivné a opakující se výrazy a dotazy vědecké otázky a témata komunikační egocentrismus, potíže ve vedení dialogu PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

17 Komunikace Verbální komunikace
problémy v pragmatické komunikaci – funkční užití jazyka – problémy s používáním řeči v daném kontextu problémy v prosodice doslovné chápání – ironie, metafora, přirovnání PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

18 Představivost, zájmy, hra
zaujetí neodklonitelnost ulpívavost stereotypie opakování PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

19 Nespecifické, variabilní rysy
percepční poruchy – hypersenzitivita či hyposenzitivita v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v oblasti čichu….. odlišnosti v motorickém vývoji a projevech, častá dyspraxie, dysgrafie, problémy v motorické imitaci PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

20 Nespecifické, variabilní rysy
emoční reaktivita – omezená škála emocí afektivní labilita – výbuchy zlosti - úzkost- specifické strachy – redukuje ji předvídatelnost a struktura podpůrná farmakologická léčba časté sebepodhodnocování deprese perfekcionismus, obtíže se zvládáním kritiky, neúspěchu, prohry PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

21 Nespecifické, variabilní rysy
adaptabilita – potíže s adaptací - při přechodu z jedné činnosti do druhé - při změnách prostředí - při změnách osob - při požadavku na spolupráci obliba rutinních postupů upřednostnění pevných pravidel, struktury, řádu potřeba dokončit činnost, úkol PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

22 Nespecifické, variabilní rysy
nedostatek schopnosti uspořádat si čas a prostor – dezorientace, poruchy exekutivních funkcí problémy s multisenzoriálním vnímáním problémy v chování, hyperaktivita, vyšší míra unavitelnosti PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

23 Nerovnoměrný vývojový profil tříleté dítě s PAS (Thorová, 2006, s. 324)
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

24 Nerovnoměrný vývojový profil
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

25 Porovnání vývojového profilu zdravého dítěte, dítěte s lehkou mentální retardací a dítěte s PAS ve věku šesti let (Thorová, 2006, s. 324) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

26 Způsob myšlení chybějící schopnost teorie mysli
vizuálnost (nevýhoda ve škole, kde je důraz kladen na slovní uvažování) persistence myšlení, rigidita, malá flexibilita, malá schopnost učit se z chyb výjimečná paměť, vybavování si detailů, časté zapomínání a přehlížení jiných informací PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

27 Způsob myšlení oslabená centrální koherence
- myšlení v útržcích, potíže s tříděním informací do celků zaměření na detail na úkor smyslu analytický způsob myšlení porušena schopnost vnímat a interpretovat celek, život ve světě nekoherentních detailů, který postrádá kontinuitu PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

28 Způsob myšlení problém ze zevšeobecněním, generalizací
preference detailu nad celkem, myšlení v detailech hyperselektivita problém s rozlišením podstatného od méně důležitého hyperrealismus, hypergeneralizace PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

29 Způsob myšlení „Mnozí lidí si ve chvíli, kdy slyší nebo čtou slovo věž, představí spíše obecný pojem věže nebo kostela než určitou věž či kostel. Jejich myšlenkový proces postupuje od obecného ke specifickému. Moje myšlení začíná specifickou a určitou konkrétní představou a pak se snaží o zobecnění. Mé myšlení se pohybuje od videa všech specifických představ ke generalizovanému pojmu, většina lidí myslí jinak než já. Například moje představa slova pes je pevně spojena s každým psem, kterého jsem kdy viděla. Je to, jako bych měla v hlavě katalog psů s jejich fotografiemi. Tento katalog postupně narůstá, jak přidávám další a další příklady do mé sbírky videozáznamů. Lidé s autismem nejsou logičtí, ale asociativní myslitelé. Temple Grandin (1995) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

30 Způsob myšlení - u lidí s AS originální často unikátní způsob řešení problémů – způsob myšlení nezatížený různými klišé PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

31 Srovnání způsobu myšlení u lidí s PAS a bez PAS (Bělohlávková, Vosmik, 2010)
Silné stránky lidí s PAS Silné stránky lidí bez PAS doslovná interpretace interpretace na základě kontextu analytické myšlení integrované myšlení cit pro detail cit pro celek postupné zpracování informací paralelní zpracování informací konkrétnost abstraktnost přesná, logická pravidla ne-logická pravidla život podle instrukcí život mezi řádky fakta myšlenky pravidla výjimky z pravidel zobrazení představivost kalkulace intuice podobnosti analogie absolutní relativní objektivita subjektivita přímý, upřímný prchavý: humorný, klamný perfekcionismus, rigidita flexibilita dedukce indukce realismus surrealismus

32 Doslovné chápání (převzato z http://cilichili
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

33 Vzdělávání a intervence
raná péče (může být až do vstupu do základní školy) speciální třída pro děti s PAS (spíše u dětí, kde je PAS kombinována s mentálním postižením), malý počet těchto tříd integrace v „běžné“ třídě speciální školy integrace v běžné třídě běžné školy domácí vzdělávání PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

34 Vzdělávání a intervence integrace v „běžné“ škole
zpracování IVP mnohdy doporučován asistent pedagoga ošetřit i přestávky, pro mnoho integrovaných dětí s PAS nejnáročnější (podpora asistenta pedagoga či učitele, nabídka činnosti, možnost odejít mimo kmenovou třídu…) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

35 Strukturované učení individualizace strukturalizace vizualizace
motivace PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

36 Individualizace Vždy nutný individuální přístup Dítě s PAS – nerovnoměrný vývojový profil, rozdíly mezi dětmi se stejnou diagnózou PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

37 Strukturalizace svět pro dítě s PAS chaos – to může vést ke stresu, úzkosti, problémům v chování strukturovat můžeme: - čas (denní režim, viditelný rozvrh dne, týdenní či měsíční plány, seznámení se strukturou hodiny – zapsání činností, diář…) - prostor (pracovní místo, místo pro specifickou činnost…) dítě by mělo znát odpověď na otázky: co, kdy, kde, jak dlouho, jakým způsobem bude dělat PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

38 Vizualizace Dítě často nepostřehne instrukci zadanou pouze sluchovou cestou. Instrukci je třeba - zapsat, zvýraznit, zopakovat, zdůraznit klíčová slova. Potřeba znázornění doby po kterou bude dítě pracovat (kterou má na určitý úkol) - hodiny, minutka, přesýpací hodiny, Při pracovní či výtvarné výchově dítě může potřebovat procesní schémata (postup jak pracovat pomocí obrázků) či vzory, návody PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

39 Příklad denního programu
7:55-8: Připrav si na stůl penál a věci na matematiku: učebnici na matematiku, školní sešit, domácí sešit, pravítko, kalkulačku. 8:00-8: Matematika 8:45-8: Přestávka - ukliď si věci na matematiku do tašky a vyndej si na lavici věci na přírodopis: pracovní sešit, sešit na zápisky. 8:55-9: Přírodopis 9:40-10: Velká přestávka – ukliď si věci na přírodopis do tašky a vyndej si na lavici věci na český jazyk – učebnici na český jazyk, školní sešit. 10:00-10:45 Český jazyk 10:45-10:55 Přestávka – ukliď si věci na český jazyk do tašky, připrav si na lavici věci na anglický jazyk – učebnici angličtiny, sešit, slovníček, slovník. 10:55-11:40 Anglický jazyk 11:40-11:50 Přestávka – ukliď si věci na anglický jazyk do tašky, převleč se do cvičebního úboru. 11:50-12: Tělocvik – přejdete do tělocvičny. 12:35-12: Převleč se do normálního oblečení. 12:45-13: Přechod do jídelny, oběd 13: Odchod domů PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

40 Ukázka pracovního schématu
Práce na tabuli. Práce s učebnicí – vypočítej příklady z cvičení 5 na straně 28 a přepiš je do školního sešitu. Výklad násobilky 5. Přepis násobilky 5 z tabule do školního sešitu. Práce na tabuli – přepiš příklady z tabule do školního sešitu. Opiš si zadání D.Ú. z tabule do domácího sešitu. Podívej se do denního programu, co máš příští hodinu. PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

41 Motivace potřeba konkrétní motivace něco za něco
formy odměňování: materiální odměna činnostní odměna (hra…) odměna musí být předvídatelná cílem je postupné oddalování odměny, rozšiřování okruhu oblíbených odměn, posilování samostatnosti a důvěry PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

42 Motivace Pozitivní žetonové hospodářství zpevnění žádoucího chování
zapíšeme požadované správné chování vždy když dítě splní získává bod pří získání určitého počtu bodů následuje odměna PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

43 Motivace Negativní žetonové hospodářství eliminace nežádoucího chování
zaznamenání jak často se problémové chování vyskytuje stanovíme průměr na určitý časový úsek počet znázorníme do tabulky, na konci znázorníme odměnu k tabulce napsat čeho se má dítě vyvarovat při výskytu nežádoucího chování odebíráme žeton (bod) v případě, že zbude alespoň jeden bod - odměna PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

44 Motivace – žetonové hospodářství – příklad tabulky
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

45 Motivace – žetonové hospodářství – příklad tabulky
PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

46 Specifika úpravy vyučovací hodiny
- učivo vykládat pomocí stručnějších vět na konkrétních případech, zdůraznit podstatné, dovysvětlit dávat do souvislosti s již nabytými poznatky, vědomostmi a zkušenostmi nepočítat s automatickou generalizací a aplikací do praxe počítat s výkyvy ve výkonu, zadávat takové množství úkolů, jaké je žák schopen dokončit PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

47 Specifika úpravy vyučovací hodiny
krátké, jasné, přesně formulované instrukce a otázky při ověřování znalostí neklást otázky příliš široce (např. napiš co víš nejdůležitějšího o…), volit otázky s úzkou volnou odpovědí přehlednost pracovních listů – ne příliš mnoho informací (zvětšování) při výkladu využívat vizuální podporu – psané poznámky PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

48 Specifika úpravy vyučovací hodiny
orientace na ploše – využívat různé barevné značky, okénka k doplňování, číslování stran… vizualizace pokynů zařazování relaxačních přestávek, tolerovat výkyvy pozornosti vzhledem k slabým organizačním schopnostem více informovat rodiče o probírané látce a požadavcích na dítě (úkoly, pomůcky) – zavedení komunikačního sešitu, pravidelná mailová komunikace… PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

49 Specifika úpravy vyučovací hodiny
využívat pomůcek, praktických ukázek, pokusů a demonstrací využívat pracovní schémata (např. při pokusech) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

50 Zkoušení děti s AS perfekcionismus, touha být úspěšný, obava z neúspěchu – zkoušení – stres, že danou situaci nezvládnou, selžou ústní zkoušení – problém s delšími mluvními celky - strach mluvit před ostatními PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

51 Zkoušení - doporučuje se písemné zkoušení
problém – potřeba zvládnout vše dokonce - špatná soustředěnost - zadávat kratší testy méně příkladů rozložených do více dní zadávat testy v jiné místnosti klást konkrétní otázky (neklást otázky příliš široce) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

52 Práce se třídou informovanost pedagogů, zaměstnanců, rodičů spolužáků
šikana - u integrovaných dětí s AS častá (touha mít kamarády, neschopnost rozpoznat příznaky šikany, sociální naivita) PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

53 Práce se třídou riziko šikany u dětí s PAS 4x vyšší, odhady se různí 40 – 94 % šikana často pramení z malé informovanosti dětí PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

54 Práce se třídou seznámení spolužáků s diagnózou PAS (sympatie, porozumění x onálepkování) – na individuálním zvážení, se souhlasem rodičů i dítěte seznámení přiměřené vývojové úrovni – vyhnutí se odborným termínům, příměry k jiným handicapům (šestý smysl – sociální cit), vyzdvižení pozitivních stránek pokud spolužáci o diagnóze vědí, můžeme je požádat o spolupráci PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

55 Literatura: ATTWOOD, T. – Aspergerův syndrom. : porucha sociálních vztahů a komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, ISBN ATTWOOD, T., GRAY, C The Discovery of „Aspie“ Criteria. [on line]. publikováno [cit. 20. srpna 2011]. Dostupný z: WWW : <http://www.tonyattwood.com.au/pdfs/atwood10.pdf> BĚLOHLÁVKOVÁ, L., VOSMIK M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. 1. vyd. Praha : Portál, ISBN PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

56 Literatura: ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, ISBN ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z Strukturované učení. 1. vyd. Praha : Portál, ISBN DE CLARQ, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře? 2. vyd. Praha : Portál, ISBN PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.

57 Literatura: THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra.
1. vyd. Praha : Portál, ISBN THOROVÁ, K. Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. 2.vyd. Praha : APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2007. PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND DOKUMENT VZNIKL V PROJEKTU SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÝ REALIZOVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6.


Stáhnout ppt "Poruchy autistického spektra"

Podobné prezentace


Reklamy Google