Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polarní oblasti. klima. Životní podmínky biomu mapa výskytu Potravní řetezec Zvířata polarních oblastí Zástupci zvířat pol. o. : a, tučnáci b, lední medvěd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polarní oblasti. klima. Životní podmínky biomu mapa výskytu Potravní řetezec Zvířata polarních oblastí Zástupci zvířat pol. o. : a, tučnáci b, lední medvěd."— Transkript prezentace:

1 Polarní oblasti

2 klima. Životní podmínky biomu mapa výskytu Potravní řetezec Zvířata polarních oblastí Zástupci zvířat pol. o. : a, tučnáci b, lední medvěd Čerpaná literatura Autor prezentace

3 -klima polárních oblastí je velmi drsné a chladné -teploty se pohybují asi od 10°C do -50°C (nejnižší naměřená teplota byla -89°C) -většina území je věčně pokryta ledem -srážky jsou minimální,většinou je to jen sníh přivátý větrem -střídá se tu polární den a noc -půl roku je polární den,kdy slunce vůbec nezapadá -půl roku je polární noc,kdy slunce nevychází, na nebi se objevuje polární zář

4

5 -podmínky pro život jsou velmi drsné -vody je zde dost,ale je zamrzlá -na pobřeží rostou jen velmi odolné trávy, mechy a lišejníky -většinu potravy poskytuje moře

6 -polární oblasti se vyskytují v okolí obou zemských pólů -severní polární oblast označujeme jako Arktidu -jižní polární oblastí je Antarktida

7 Ryby tuleň obecný Kosatka dravá

8 Antarktida Arktida -je země tučňáků, tuleňů a velryb -př.plejtvák obrovský,tuleň leopardí,tučňák císařský -zde žijí i suchozemská zvířata,např. vlci,sobi,polární zajíc,polární liška,lední medvěd,sovice sněžní

9 Tučňáci -je jich asi 18 druh ů - ž ijí pouze na ji ž ní polokouli,obývají b ř ehy Antarktidy a okolní ostrovy -jsou to nelétaví mo ř ští ptáci,jejich ž k ř ídla se podobají vesl ů m a umo žň ují jim plavat pod vodou -na nohou mají plovací blány -t ě lo pokrývá t ě sn ě p ř iléhající šupinaté pe ř í -dosahují výšky 40-130cm a hmotnosti 1-45kg -nejv ě tším druhem je Tu čň ák císa ř ský -vysoký a ž 130cm,tedy p ř ibli ž n ě jako dít ě v 7 letech,vá ž í a ž 45kg -loví v ě tšinou ryby,korýše,hlavono ž ce -p ř i lovu vydr ž í pod vodou a ž 20 minut -potápí se asi 200m do hloubky -je známý svými cestami,které dosp ě lí jedinci ka ž dý rok uskute čň ují kv ů li pá ř ení - velké skupiny pták ů, ve kterých mohou být a ž tisíce jedinc ů, cestují 100–160 km. -je to jediný druh tu čň áka, který se rozmno ž uje b ě hem antarktické zimy. samice snese jediné vejce, které zah ř ívá samec na svých nohou a samice mezitím v mo ř i loví potravu. -po vylíhnutí mlád ě te se o n ě j rodi č e starají v kolonii. -v p ř írod ě tu čň ák císa ř ský ž ije v ě tšinou okolo 20 let

10

11 Lední medvěd - je typický pro severní polární oblast - V kohoutku m ěř í 1,5 m, délka t ě la č iní p ř ibli ž n ě 2,5 m a výška vzp ř ímeného t ě la se pohybuje okolo 2,4–3,3 m. Samci vá ž í 400–700 kg, samice 300–400 kg. -do ž ívají se 20 a ž 25 let (rekord je 34 let). - ž ijí v ě tšinou samotá ř sky. Po v ě tšinu dne hledají potravu, za kterou jsou schopni putovat i n ě kolik desítek kilometr ů denn ě. Jsou velmi obratní, silní a mrštní. Doká ž ou vyšplhat na tém ěř kolmé kry a dovedou p ř esko č it a ž č ty ř metrové díry v ledu. Jsou to také velmi zdatní plavci, um ě jí se také potáp ě t - jejich nej č ast ě jší ko ř istí bývají tuleni. -Jako jedna z nejv ě tších šelem nemá lední medv ě d na souši svého p ř irozeného nep ř ítele. Avšak ve vod ě pro n ě j velké nebezpe č í p ř edstavují mro ž i, kte ř í na n ě j úto č í zespodu a kly mu rozpá ř ou b ř icho. Ješt ě v ě tší nebezpe č í pro n ě j však p ř edstavuje kosatka dravá. -samice rodí obvykle 2 mlá ď ata v jednom vrhu --na zimu si vyhrabává ve sn ě hu díru, díky teplému medv ě dímu dechu st ě ny brlohu pak zledovatí, tak ž e vevnit ř se udr ž uje teplota vhodná pro mlá ď ata (cca 18 °C). Medv ě dice si je navíc p ř idr ž uje tlapami ve svém ko ž ichu, nebo ť se medví ď ata rodí holá, slepá a hluchá. Mlá ď ata jsou navíc pom ě rn ě malá. Svými 450 a ž 900 gramy se velikostí podobají kryse. - Medv ě dice se o mlá ď ata stará zhruba 3 roky.

12

13 Kniha VELKÁ CESTA NAPŘÍČ SVĚTADÍLY INTERNET(wikipedie)

14 Marek Hrnčál


Stáhnout ppt "Polarní oblasti. klima. Životní podmínky biomu mapa výskytu Potravní řetezec Zvířata polarních oblastí Zástupci zvířat pol. o. : a, tučnáci b, lední medvěd."

Podobné prezentace


Reklamy Google