Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Délka jeho t ě la č iní 1,8–2,6 m, hmotnost asi 75–115 kg.  Je tedy menší ne ž delfín skákavý. Jeho t ě lo je štíhlé, základní zbarvení hn ě dé a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Délka jeho t ě la č iní 1,8–2,6 m, hmotnost asi 75–115 kg.  Je tedy menší ne ž delfín skákavý. Jeho t ě lo je štíhlé, základní zbarvení hn ě dé a."— Transkript prezentace:

1

2

3  Délka jeho t ě la č iní 1,8–2,6 m, hmotnost asi 75–115 kg.  Je tedy menší ne ž delfín skákavý. Jeho t ě lo je štíhlé, základní zbarvení hn ě dé a ž č erné, na b ř iše b ě lavé, na bocích sv ě tlé skvrny a pruhy.delfín skákavý

4  Je to spole č enský ž ivo č ich. Ž ije tedy v hejnech. Kdy ž spí, spí v ž dy jen jedna p ů lka mozku a ´tou druhou dává pozor, kdy ž je jedna p ů lka,,unavená" vyst ř ídá je. Delfín obecný plave rychlostí 35 km/h. Mají silnou ocasní ploutev, ta jim umo žň uje dlouhé skoky nad hladinu i poskakování ve vzp ř ímeném postoji za pomoci jejích rychlých úder ů o hladinu. Tento trik je č asto vyu ž íván v delfináriích. Pod vodou je schopen z ů stat 3-4 minuty bez nadechnutí. Domlouvá se pomocí takzvané echolokace ve velmi vysoké frenkvenci pohybující se mezi 2-10 kHz tj. vydávání signál ů odrá ž ejících se ve vod ě.ocasní ploutevdelfináriích

5  Jejich nej č ast ě jší rybí potrava jsou sledi a makrely, dopl ň ují je hlavono ž ci. Loví spole č n ě, ryby shán ě jí k sob ě a nahán ě jí je k hladin ě.sledimakrelyhlavono ž ci

6  Práv ě tento druh delfína se objevuje na starov ě kých malbách a mozaikách. Rovn ěž vystupuje v p ř íb ě zích, p ř edávaných z generace na generaci, ve kterých vozili malé d ě ti na h ř bet ě jako kon ě a na poslední chvíli zachra ň ovali topící se lidi. To se donedávna pova ž ovalo za pohádky, dnes u ž ale víme, ž e m ě ly reálný základstarov ě kýchkon ě

7

8

9 Zdroj informací: Zdroj obrázk ů :


Stáhnout ppt " Délka jeho t ě la č iní 1,8–2,6 m, hmotnost asi 75–115 kg.  Je tedy menší ne ž delfín skákavý. Jeho t ě lo je štíhlé, základní zbarvení hn ě dé a."

Podobné prezentace


Reklamy Google