Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN ZEM Ě Po stopách ohrožených zví ř at Po stopách ohrožených zví ř at.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN ZEM Ě Po stopách ohrožených zví ř at Po stopách ohrožených zví ř at."— Transkript prezentace:

1 DEN ZEM Ě Po stopách ohrožených zví ř at Po stopách ohrožených zví ř at

2 Toto jsou naši kamarádi… Karel Bára Karel Bára jak dokáží být i nebezpe č ná zví ř ata sladká…, proto Vás prosíme pomožte nám je zachránit!!! Vidíte jak dokáží být i nebezpe č ná zví ř ata sladká…, proto Vás prosíme pomožte nám je zachránit!!!

3 Obsah Živo č ich Živo č ich Taxonomie Taxonomie Biotop Biotop Potrava Potrava Rozmnožování Rozmnožování Velikost Velikost Délka života Délka života Ohrožení Ohrožení Stupn ě ohrožení Stupn ě ohrožení Zajímavost Zajímavost Geografie Geografie Podnebný pás Podnebný pás Zoografické za ř azení Zoografické za ř azení Mapa oblasti Mapa oblasti Turistické zajímavosti Turistické zajímavosti

4 Lev indický Latinský název: Latinský název: Panthera leo Panthera leo Anglický název: Anglický název: Indian Lion Indian Lion N ě mecký název: N ě mecký název: Lea Indisch Lea Indisch

5 Taxonomie Kmen: Strunatci (chordata) Kmen: Strunatci (chordata) Podkmen: Obratlovci (vertebrata) Podkmen: Obratlovci (vertebrata) T ř ída: Savci (mammalia) T ř ída: Savci (mammalia) Ř ád: Šelmy (carmivara) Ř ád: Šelmy (carmivara) Č ele ď : Ko č kovití (felidae) Č ele ď : Ko č kovití (felidae)

6 Biotop Základní podmínkou pro výskyt lva na ur č itém území je dostate č né množství ko ř isti. Základní podmínkou pro výskyt lva na ur č itém území je dostate č né množství ko ř isti. V dnešní dob ě se p ř evážn ě vyskytuje v Africe jižn ě od Sahary. V dnešní dob ě se p ř evážn ě vyskytuje v Africe jižn ě od Sahary. Lvi také obývají savany, stepy, lesostepi, k ř ovinaté oblasti, polopoušt ě, poušt ě a tropické deštné pralesy. Lvi také obývají savany, stepy, lesostepi, k ř ovinaté oblasti, polopoušt ě, poušt ě a tropické deštné pralesy.

7 Potrava loví hlavn ě zebry, antilopy, prasata, žirafy, mlá ď ata hroch ů a slon ů loví hlavn ě zebry, antilopy, prasata, žirafy, mlá ď ata hroch ů a slon ů sní i ptáky, myši a ješt ě rky sní i ptáky, myši a ješt ě rky

8 Rozmno ž ová ní K rozmnožování lv ů dochází ve volné p ř írod ě v ě tšinou až p ř i dosažení fyzické dosp ě losti. K rozmnožování lv ů dochází ve volné p ř írod ě v ě tšinou až p ř i dosažení fyzické dosp ě losti. Dosp ě lé samice p ř icházejí do ř íje bez ohledu na ro č ní dobu. Dosp ě lé samice p ř icházejí do ř íje bez ohledu na ro č ní dobu.

9 Velikost Samec dor ů stá délky 2,4 až 3,3 m a váží 150- 250kg. Samec dor ů stá délky 2,4 až 3,3 m a váží 150- 250kg. Samice dor ů stá délky 2,4 až 2,7 m a váží 120-180 kg. Samice dor ů stá délky 2,4 až 2,7 m a váží 120-180 kg.

10 Délka ž ivota v p ř írod ě se dožívá až 15-ti let v p ř írod ě se dožívá až 15-ti let v zajetí vyjíme č n ě až 30-ti let v zajetí vyjíme č n ě až 30-ti let

11 Ohro ž ení tento druh lva je ve sv ě t ě kriticky ohrožen (hrozí mu vyhynutí) tento druh lva je ve sv ě t ě kriticky ohrožen (hrozí mu vyhynutí) ve sv ě t ě se objevuje už je asi 250 ks vzácného lva. ve sv ě t ě se objevuje už je asi 250 ks vzácného lva.

12 Stupn ě ohro ž ení 1. Vym ř elý v p ř írod ě 2. Kriticky ohrožený 3. Ohrožený 4. Zranitelný 5. Nižší riziko ohrožení 6. B ě žný 7. Místy b ě žný

13 Zajímavosti Po vypuzení mlád ě te p ř ekousne lvice pupe č ní š ňů ru a tím se zpustí vlastní dýchání mlád ě te. Po vypuzení mlád ě te p ř ekousne lvice pupe č ní š ňů ru a tím se zpustí vlastní dýchání mlád ě te. Lví samec dokáže b ě hem dne až 45 kg masa, poté n ě kolik dní tráví. Lví samec dokáže b ě hem dne až 45 kg masa, poté n ě kolik dní tráví.

14 Podnebný pás Travnaté plán ě, zalesn ě né oblasti Afriky a Západní Indie. Travnaté plán ě, zalesn ě né oblasti Afriky a Západní Indie. Rovníková Afrika, topické a suptropické lesy (hodn ě srážek) Rovníková Afrika, topické a suptropické lesy (hodn ě srážek)

15 Zoogeografic ké za ř azení P ř evážn ě etiopská oblast, ale také orientální a palearktická oblast. P ř evážn ě etiopská oblast, ale také orientální a palearktická oblast. Nap ř.savany, lesostepi, stepy, k ř ovité oblasti, polopoušt ě, poušt ě, tropické deštné pralesy. Nap ř.savany, lesostepi, stepy, k ř ovité oblasti, polopoušt ě, poušt ě, tropické deštné pralesy.

16 Mapa oblasti výskytu

17 Výskyt Žije v západu asijské reservace Girský les (reservace Gimm Forrest) na poloostrov ě Kathiavar. Žije v západu asijské reservace Girský les (reservace Gimm Forrest) na poloostrov ě Kathiavar. V zoologických zahradách po celém sv ě t ě v rámci programu na jeho záchranu. V zoologických zahradách po celém sv ě t ě v rámci programu na jeho záchranu.

18 Turistické zajímavosti Afrika je t ř etím nejv ě tším kontinentem. Afrika je t ř etím nejv ě tším kontinentem. Nejv ě tším bodem je Kilimandžáro. Nejv ě tším bodem je Kilimandžáro. Nejv ě tšími ostrovy pat ř ícími k Africe jsou: Kanárské o., Maskarévy, Kormory a Madagaskar. Nejv ě tšími ostrovy pat ř ícími k Africe jsou: Kanárské o., Maskarévy, Kormory a Madagaskar.

19 Básni č ka Ochra ň ujte zví ř ata, i když nejsou chlupatá. i když nejsou chlupatá. M ě jte rádi i ty hnusné, i když mají zuby kluzké. Zví ř ata tu žijí s námi, m ě jte s nimi dobré plány.

20 Záv ě r Cht ě li bychom pod ě kovat všem kte ř í nám pomohli vytvo ř it tento projekt Cht ě li bychom pod ě kovat všem kte ř í nám pomohli vytvo ř it tento projekt S pozdravem S pozdravem Lucka Sitová Katka Palkovi č ová Katka Fialová Pavel Korbi č ka Jirka Kou ř ílek a naši kamarádi Karel a Bára


Stáhnout ppt "DEN ZEM Ě Po stopách ohrožených zví ř at Po stopách ohrožených zví ř at."

Podobné prezentace


Reklamy Google