Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče Strategie reformy psychiatrické péče geneze, současný stav „Strategie reformy psychiatrické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče Strategie reformy psychiatrické péče geneze, současný stav „Strategie reformy psychiatrické."— Transkript prezentace:

1 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče Strategie reformy psychiatrické péče geneze, současný stav „Strategie reformy psychiatrické péče: - výzva, nutnost, rizika“ ČMKOS, 13. 4. 2015 PhDr. Ivan Duškov Ministerstvo zdravotnictví ČR

2 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Aktuální stav psychiatrie v ČR Velmi přetížení ambulantní psychiatři (v průměru mají na jednu návštěvu pacienta cca 10 min., což při vší úctě postačí akorát na napsání receptu na antidepresiva či antipsychotika) Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické léčebny (které se dnes trochu pokrytecky nazývají „psychiatrické nemocnice“), charakteristické svou velikostí (v průměru 500 lůžek na instituci, např. v pražských Bohnicích je to však 1300 lůžek) a velkou spádovou oblastí (nízká dostupnost) Nepříliš početné „ostrůvky pozitivní deviace“ komunitní péče (kombinace zdravotních a sociálních služeb), která je jak efektivní, tak dodržuje lidská práva duševně nemocných podfinancovanost péče o duševně nemocné – do této péče jdou necelá 3 % zdravotního rozpočtu, přičemž ve vyspělých státech EU, se kterými se v jiných ohledech tak rádi srovnáváme, to je 10 – 15 % (s tím, že zdravotní rozpočet je v těchto státech rovněž vyšší, takže v absolutních číslech jsme úplně jinde…) 2

3 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Aktuální stav psychiatrie v ČR za posledních 10 let se zvýšil počet pacientů v psychiatrických ambulancích o 66 % (okolo 600 000 lidí/rok navštíví ambulantního psychiatra) v institucích se léčí okolo 45 000 lidí v ústavech sociální péče je cca 4 500 duševně nemocných; kvalifikovaný odhad tzv. skryté psychiatrické nemocnosti je okolo 1 000 000 – 1,5 mil. lidí – ergo, každý pátý člověk v ČR je duševně nemocný (bez dostatečné zdravotně- sociální sítě, která by adekvátně saturovala jeho potřeby) 3

4 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Budoucí (kýžený) stav Setření dluhu ČR, která se x-krát zavázala plnit mezinárodní úmluvy o zajištění lidských práv duševně nemocných Zavedení samostatného zákona o duševním zdraví (ČR je jednou z mála zemí evropského kontinentu, která tuto právní normu nemá) Systematické (s ohledem na regionální potřebnost) zavedení Center duševního zdraví – komunitní pilíř péče, který kombinuje zdravotně-sociální péči a napomáhá pacientům jak k integraci zpět do kontextu majoritní společnosti, tak zajišťuje péči v jejich přirozeném prostředí (je i bezpečnější, protože terénní tým má pacienta „pod kontrolou“, dohlíží na jeho medikaci, takže redukuje riziko nežádoucích událostí typu „Žďár“) Komunitní péče dále snižuje riziko četných pracovních absencí u duševně nemocných, redukuje i přiznání trvalých invalidních důchodů (za posledních 10 let se opět zvýšilo procento nově přiznaných invalidních důchodů (z 15 % na 20 % podíl z celkového koláče invalidity), přičemž důchody z důvodu novotvarů či somatických poruch stagnují, resp. klesají 4

5 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Co reforma přináší? Zavádí dlouhodobé preventivní programy, které v ČR téměř dosud neexistovaly (prevence je zaměřena zejména na edukaci pedagogů, široké veřejnosti apod., aby byly včas odhaleny psychické poruchy) 5

6 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Geneze – vznik tvorby strategie, participanti září 2012 – příkazem ministra zřízení Pracovní skupiny Pracovní skupina (poradenský orgán směrem k ministrovi) 12 externích členů, 5 zástupců MZd NNO, zdravot. pojišťovny, MPSV, odborná obec, uživatelé péče… Tým pro tvorbu Strategie (širší, „exekutivnější“) 23 členů 6

7 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Geneze – vznik tvorby strategie, participanti 7

8 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Geneze – aktuální stav říjen 2013 – Strategie schválena Pracovní skupinou a ministrem zdravotnictví ČR srpen 2014 – Definitivní ukotvení tématu psychiatrie v tzv. Dohodě o partnerství (rámec ESIF pro programové období EU 2014-2020) tři základní fáze procesu implementace: I. Iniciace a zajištění podmínek (standardy, metodiky) II. Realizace (páteřní síť 30 CDZ) III. Vyhodnocení a evaluace (průběžná, finální) 8

9 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Geneze – aktuální stav Aktivní práce 8 implementačních pracovních skupin (dílčí výstupy na reformapsychiatrie.cz) inklusivní přístup zachován i v procesu implementace prvotní výstupy: Akreditační standard CDZ Standard akutních lůžkových oddělení všeobecných nemocnic Standard prosté a rozšířené ambulance (v procesu) Standard dlouhodobé péče (v procesu) 9

10 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- 10

11 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Zvýšení kvality života duševně nemocných – globální cíl našeho společného snažení 11

12 REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ- Děkujeme za Vaši pozornost! Ivan Duškov ivan.duskov@mzcr.cz 12


Stáhnout ppt "REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče Strategie reformy psychiatrické péče geneze, současný stav „Strategie reformy psychiatrické."

Podobné prezentace


Reklamy Google