Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt transformace psychiatrických léčeben MUDr. O. Pěč, Mgr. B. Wenigová Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt transformace psychiatrických léčeben MUDr. O. Pěč, Mgr. B. Wenigová Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví."— Transkript prezentace:

1 Projekt transformace psychiatrických léčeben MUDr. O. Pěč, Mgr. B. Wenigová Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

2 Některé výstupy a jejich možné pokračování Realizace CRPDZ za podpory Open Society Fund Pfeiffer J., Baudiš, P., Pěč, O., Stuchlík, J. Projekt Lidská práva a péče o duševní zdraví

3 Administrativní rámec Financování a struktura péče Legislativa Procedurální postupy Statistika a síť služeb Zahraniční kontext MapováníAnalýza Scénáře změny

4 Podíl zdrojů na psychiatrickou péči ve financování zdravotnictví WHO, CRPDZ, z r.2001

5 Počet psychiatrických lůžek u nás a v Evropě ÚZIS, WHO, 2001 11,4 8,7

6 Odhad nákladů na péči o duševně nemocné v roce 2001

7 Východiska pro scénáře změny Koncepce oboru psychiatrie (2001): - převod akutní lůžkové péče z psychiatrických léčeben do psychiatrických oddělení nemocnic - rozvoj mimonemocničních služeb (psychiatrické ambulance, denní stacionáře, krizové služby, rehabilitační programy) - celkové mírné snížení počtu lůžek; snížení počtu lůžek v psychiatrických léčebnách s ponecháním následné péče - zlepšení stavebních, technických a hygienických podmínek v psychiatrických léčebnách Zdraví 21, cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - transformace péče včetně financování - přesun akutní péče z léčeben do psychiatrických oddělení, psychiatrické domácí péče a krizových center - zkvalitnění a restrukturalizace lůžek v psychiatrických léčebnách (celk.kapacita 5 – 6 tis. lůžek, PL max. do 500 lůžek, sociorehabilitační programy) - zvýšení zapojení služeb komunitní a primární péče

8 Východiska pro scénáře změny Deklarace o duševním zdraví pro Evropu (2005) - rozvíjet komunitní služby, aby nahradily ústavní péči o jedince s vážnými psychickými problémy; - zajistit pro duševní zdraví dostatečné zdroje - podporovat nevládní organizace působící v oblasti duševního zdraví Akční plán duševního zdraví pro Evropu (2005) - rozvoj sítě komunitních služeb, včetně nemocničních lůžek - útlum péče ve velkých ústavech - specializovaná komunitní péče, krizové služby

9 Varianta s „rozředěním“ péče v psychiatrických léčebnách Psychiatrická oddělení Psychiatrické ambulance Ambulance klin.psychologů Denní stacionáře Krizová centra Psychiatrické léčebny Rezidenční komunitní služby Case management Psychiatrická rehabilitace Úbytek lůžek v psychiatrických léčebnách při zachování celkových finančních příjmů léčeben, počtu personálu a prostorových kapacit. Zvýšení kvality péče v léčebnách (intenzivnější péče personálu, zlepšení hygienických a technických podmínek) Finanční náročnost (zachování nákladů léčeben, navýšení nákladů na mimoléčebenskou péči).

10 Varianta se zachováním jen některých oddělení psychiatrických léčeben Psychiatrická oddělení Psychiatrické ambulance Ambulance klin.psychologů Denní stacionáře Krizová centra Psychiatrické léčebny Rezidenční komunitní služby Case management Psychiatrická rehabilitace Vyřešení fixních nákladů po uvolněných odděleních. Nutnost přenést úhrady za ušetřená lůžka do mimoléčebenských služeb (psychiatrická oddělení, rezidenční služby). Menší finanční náročnost. Změny se dotknou personálu.

11 Varianta se zachováním jen některých psychiatrických léčeben Psychiatrická oddělení Psychiatrické ambulance Ambulance klin.psychologů Denní stacionáře Krizová centra Psychiatrické léčebny Rezidenční komunitní služby Case management Psychiatrická rehabilitace Vytvoření dostatečných kapacit mimoléčebenské péče. Nutnost převodu finančních zdrojů do nově vzniklých služeb. Odpadá problém fixních nákladů. Největší nároky na převod pacientů do jiných služeb. Propuštění a přesun personálu.


Stáhnout ppt "Projekt transformace psychiatrických léčeben MUDr. O. Pěč, Mgr. B. Wenigová Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google