Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy."— Transkript prezentace:

1 Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy

2 Co je to sociální zemědělství? Definice  Sociální zemědělství je termínem pro zemědělské činnosti, které jsou zaměřeny nejen na podporu znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce, ale také podporuje různé služby spojené s venkovským a příměstským prostorem s cílem jeho rozvoje.  V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.

3 Co je to sociální zemědělství? Základní vymezení  Základní vymezení  Přestože aktivity, jež jsou součástí sociálního zemědělství, jsou velmi různorodé, mají vždy dva společné prvky:  aktivity mají úzkou vazbu na zemědělské činnosti nebo zemědělský podnik a  jsou určeny osobám, jež mají dočasně nebo trvale specifické potřeby.

4 Co je to sociální zemědělství? Dílčí cíle  Dílčí cíle sociálního zemědělství  začlenění na trh práce pro široké spektrum osob se specifickými potřebami;  rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné sociální péče a sociálních služeb a příprava na zaměstnání;  vzdělávání a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury a péče o krajinu a její udržitelnost.

5 Přínosy sociálního zemědělství  Tvorba a udržení pracovních míst na venkově  Dostupnější sociální služby na venkově  Efektivnější sociální pomoc, podpora a péče  Pozitivní přínosy pro klienty  Doplňkové zdroje příjmů  Nefinanční přínosy  Zlepšení životního prostředí

6 Cílové skupiny sociálního zemědělství  Osoby znevýhodněné na trhu práce  Uživatelé sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů  Cílové skupiny v ESIF a ostatních projektů  Široká veřejnost

7 Péče a příprava na zaměstnávání Cíle sociálního zemědělství Zaměstnávání Vzdělávání a ostatní činnosti Osoby znevýhodněné na trhu práce Úřad práce Registrovaný poskytovatel sociální služby Uživatelé sociálních služeb u registrovaného poskytovatele SS Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a jejich pravidla pro poskytování podpor Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Realizátoři projektů ESIF a ostatní projekty Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zemědělec Široká veřejnost (děti, mládež, dospělí a senioři) Cílová skupina sociálního zemědělství Instituce a pravidla podpor pro sociální zemědělství Hlavní aktéři vytvářející podmínky pro sociální zemědělství v praxi Sociální podnik NNO a spolky působící na venkově a v příměstských oblastech Vzdělávací instituce Sociální zemědělství MZe MPSV MŠMT MMR Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, PRV Cílové skupiny v ESIF a ostatních projektů Ostatní Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník aj.

8 Sociální zemědělství a sociální podnikání  Sociální podnikání můžeme chápat jako nástroj sociálního zemědělství, jeden ze způsobů jek vytvářet pracovní, vzdělávací a kulturní příležitosti lidem zdravotně a sociálně vyloučeným.  Sociální podnikání – sociální podnik – sociální zemědělec  Finanční podpora sociálního zemědělství v kontextu sociálního podniku

9 Instituce a pravidla podpor pro sociální zemědělství  Ministerstvo zemědělství (MZe)  Programu rozvoje venkova (PRV),  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)  Zákon č. 435/2004 Sb., §67 o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a §104o aktivní politice zaměstnanosti  Zákon č. 108/2006 Sb.  Operační program Zaměstnanost  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)  Společný strategický rámec  IROP  Ostatní pravidla a zákonné normy

10 Realizátoři sociálního zemědělství  http://www.pomoc-tyn.cz/socialni-zemedelstvi http://www.pomoc-tyn.cz/socialni-zemedelstvi  http://www.areaviva.cz/SOCIALNI-ZEMEDELSTVI-1/ http://www.areaviva.cz/SOCIALNI-ZEMEDELSTVI-1/  www.pomocvnouziops.cz www.pomocvnouziops.cz  https://www.facebook.com/pages/Sociální-zemědělství-Social- farming https://www.facebook.com/pages/Sociální-zemědělství-Social- farming  Pracovní komise pro sociální zemědělství při Ministerstvu zemědělství

11 Děkuji za pozornost  Mgr. Tomáš Chovanec  tomas.chovanec@cpkp.cz tomas.chovanec@cpkp.cz  606 202 300


Stáhnout ppt "Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy."

Podobné prezentace


Reklamy Google