Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání"— Transkript prezentace:

1 Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání
Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy

2 Co je to sociální zemědělství? Definice
Sociální zemědělství je termínem pro zemědělské činnosti, které jsou zaměřeny nejen na podporu znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce, ale také podporuje různé služby spojené s venkovským a příměstským prostorem s cílem jeho rozvoje. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt. Co je to sociální zemědělství? Definice

3 Co je to sociální zemědělství? Základní vymezení
Přestože aktivity, jež jsou součástí sociálního zemědělství, jsou velmi různorodé, mají vždy dva společné prvky: aktivity mají úzkou vazbu na zemědělské činnosti nebo zemědělský podnik a jsou určeny osobám, jež mají dočasně nebo trvale specifické potřeby. Co je to sociální zemědělství? Základní vymezení

4 Co je to sociální zemědělství? Dílčí cíle
Dílčí cíle sociálního zemědělství začlenění na trh práce pro široké spektrum osob se specifickými potřebami; rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné sociální péče a sociálních služeb a příprava na zaměstnání; vzdělávání a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury a péče o krajinu a její udržitelnost. Co je to sociální zemědělství? Dílčí cíle

5 Přínosy sociálního zemědělství
Tvorba a udržení pracovních míst na venkově Dostupnější sociální služby na venkově Efektivnější sociální pomoc, podpora a péče Pozitivní přínosy pro klienty Doplňkové zdroje příjmů Nefinanční přínosy Zlepšení životního prostředí Přínosy sociálního zemědělství

6 Cílové skupiny sociálního zemědělství
Osoby znevýhodněné na trhu práce Uživatelé sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů Cílové skupiny v ESIF a ostatních projektů Široká veřejnost Cílové skupiny sociálního zemědělství

7 Péče a příprava na zaměstnávání Vzdělávání a ostatní činnosti
Cíle sociálního zemědělství Zaměstnávání Péče a příprava na zaměstnávání Vzdělávání a ostatní činnosti Hlavní aktéři vytvářející podmínky pro sociální zemědělství v praxi Zemědělec Registrovaný poskytovatel sociální služby Realizátoři projektů ESIF a ostatní projekty Vzdělávací instituce Úřad práce Sociální podnik NNO a spolky působící na venkově a v příměstských oblastech Cílová skupina sociálního zemědělství Osoby znevýhodněné na trhu práce Uživatelé sociálních služeb u registrovaného poskytovatele SS Cílové skupiny v ESIF a ostatních projektů Široká veřejnost (děti, mládež, dospělí a senioři) Instituce a pravidla podpor pro sociální zemědělství MZe MPSV MMR MŠMT Ostatní Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, PRV Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a jejich pravidla pro poskytování podpor Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník aj. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sociální zemědělství

8 Sociální zemědělství a sociální podnikání
Sociální podnikání můžeme chápat jako nástroj sociálního zemědělství, jeden ze způsobů jek vytvářet pracovní, vzdělávací a kulturní příležitosti lidem zdravotně a sociálně vyloučeným. Sociální podnikání – sociální podnik – sociální zemědělec Finanční podpora sociálního zemědělství v kontextu sociálního podniku Sociální zemědělství a sociální podnikání

9 Instituce a pravidla podpor pro sociální zemědělství
Ministerstvo zemědělství (MZe) Programu rozvoje venkova (PRV), Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Zákon č. 435/2004 Sb., §67 o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a §104o aktivní politice zaměstnanosti Zákon č. 108/2006 Sb. Operační program Zaměstnanost Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Společný strategický rámec IROP Ostatní pravidla a zákonné normy Instituce a pravidla podpor pro sociální zemědělství

10 Realizátoři sociálního zemědělství
https://www.facebook.com/pages/Sociální-zemědělství-Social- farming Pracovní komise pro sociální zemědělství při Ministerstvu zemědělství Realizátoři sociálního zemědělství

11 Děkuji za pozornost Mgr. Tomáš Chovanec tomas.chovanec@cpkp.cz
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sociální zemědělství Nová možnost sociálního podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google