Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Tenké střevo - Tlusté střevo, rektum - Apendix - Incidence zhoubných nádorů GIT MUDr. Helena Skálová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Tenké střevo - Tlusté střevo, rektum - Apendix - Incidence zhoubných nádorů GIT MUDr. Helena Skálová."— Transkript prezentace:

1 - Tenké střevo - Tlusté střevo, rektum - Apendix - Incidence zhoubných nádorů GIT MUDr. Helena Skálová

2  Infekční  Malabsorpce  Idiopatické střevní záněty  Ischemie  Divertikulitida

3  Ztráta absorpční fce, ↑ sekrece, ↑ osmotický tlak, destrukce sliznice s exudací a hemoragií, narušená motilita, malabsorpce Symptomy:  Průjem ( ↑ frekvence, objem, obsah vody) (norma 200g, 65-85% voda → >250g, 70-95% voda) Např. virové enteritidy, cholera  Dysenterie ( ↓ objem, bolest, krev) Např. bacilární (shigellóza), E. coli, salmonelóza, amébová  Ileus (většinou paralytický) Např. ischemická  Srůsty v dutině břišní, peritonitida Např. IBD, divertikulitida

4  2. nejčastější infekční onemocnění (/osoba/rok)  V rozvojových zemích 12000 dětských † / den, 50% † před 5. rokem  Kontaminovaná voda, potrava  Akutní, self-limited onemocnění  Různé patogeny dle věku, výživy, imunity, prostředí (vč. úrovně veřejného zdravotnictví, cestování)  U 50% případů se agens nepodaří izolovat

5  Rotavirus, calicivirus, adenovirus, astrovirus  Krátká inkubační doba (1-2 dny), krátká imunita  Děti, kolektivy  Gastritida (zvracení), kolitida  Snížené klky, lymfocytární infiltrát v LPM, ztráta kartáčového lemu enterocytů, převaha mucinózních bb, hypertrofické krypty

6  Ingesce bakteriálního toxinu: - Nástup během hodin, odezní po cca 1 dni - Prudký vodnatý průjem, dehydratace, bolest - Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Clostridium perfringens  Infekce toxigenními mikroorganismy, které ve střevě produkují toxin: - Nástup během hodin – dní - Průjem vodnatý, méně často krvavý, dehydratace, bolest - Cestovatelské průjmy  Infekce enteroinvazivními mikroorganismy: - Nástup během hodin – dní - Destrukce epiteliálních buněk - Dysenterie, horečka - E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter

7 SHIGELOVÁ DYSENTERIE (ÚPLAVICE):  Shigella A-D, G- anaerob  Shiga toxin (A)  Antropotropní: - endemicky v rozvojových zemích - nemoc špinavých rukou - vysoce infekční  Hemoragická kolitida: - krev a hlen ve stolici - křečovitá bolest - horečka ESCHERICHIA COLI:  Střevní komensál, působící infekce při zavelčení do jiných tkání  Střevní infekce vyvolaná enteropatogenními kmeny  Verotoxin (Shiga toxin)  Hlavně děti, vč. novorozenců  Připomíná shigelovou dysenterii

8  Komplikace střevních infekcí způsobených enteroinvazivními bakteriemi (90% enterotoxická E. coli, Shigella, Salmonella), jinými bakteriemi (Streptococcus pneumoniae), léky …  Hlavně děti  Shiga toxin poškozuje endotelie → trombotická mikroangiopatie - Akutní renální selhání - Hemolytická anémie (poškození erytrocytů v poškozených cévách) - Trombocytopenie (spotřebování destiček mikrotromby) - Poškození dalších orgánů  Mortalita 5%  Možné trvalé následky (chronická renální insuficience, hypertenze)  U infekčních hemoragických průjmů sledovat urémii !!!

9  G-  S. enteritidis, S. typhimurium  Fekální kontaminace kuřecího, hovězího masa  Vodnatý průjem, self-limited BŘIŠNÍ TYFUS  S. typhi  Zdroj - akutně a chronicky nemocní, výkaly  Rozvojové země  Afinita k RES, makrofágům Průběh onemocnění:  1.týden: bakteriémie, horečka, bolest hlavy (hlavnička)  2.týden: vyrážka, bolest břicha, vyčerpání  3.týden: ulcerace Payerských plátů, krvácení do střev, šok  Komplikace: ruptura střeva, peritonitis, cholecystitis SALMONELÓZA

10 CHOLERA  G-, Vibrio cholerae  Choleratoxin  Epidemie (Ganga, Haiti)  Zdroj kontaminovaná voda, potraviny, nemocní  Vodnatý průjem (ochromení absorpční funkce enterocytů)  Ztráty vody až 14l/den  Těžká dehydratace, minerálový rozvrat  Není horečka, bolest břicha, krev ani hlen ve stolici  Terapie: atb, hrazení iontů a tekutin PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA - Clostridium difficile - Přemnožení po systémové atb léčbě

11  Porucha příjmu a transportu živin střevní sliznicí (všeobecná, selektivní)  Patologické změny způsobené nedostatkem živin  Příznaky: - průjem, hubnutí, anémie (všeobecná malabsorpce) - intolerance některých potravin (selektivní - enzymatický deficit)  Celiakie  Tropická sprue  Enzymatický defecit – laktáza, porucha transportu glukózy, galaktózy, fruktózy, cystinurie …  Whipleova choroba  Postradiační enteritida a kolitida  Amyloidóza  Nedostatek pankreatických enzymů (chronická pankreatitida)  Idiopatické střevní záněty

12  Alergie na obilné protieny (gluten = lepek)  Chonický zánět, T-lymfocyty  Protilátky proti tkáňové transglutamináze, endomysiu, gliadinu, retikulinu → serologie  Příznaky: průjmy, nadýmání, ztráta váhy, únava  Děti: neprospívání (malá, hubená postava), neurologické poruchy  Doprovodná autoimunitní onemocnění: dermatitis herpetiformis  Komplikace: - Refrakterní celiakie, lymfom  Léčba: bezlepková dieta  Běloši, familiární (HLA-DQ2)  Dg. v každém věku, hlavně děti a mladí dospělí normaceliakie

13  Tropheryma whippelii (G+)  Muži, běloši, 40-50 let  Střevo, CNS, klouby  Příznaky: průjem, úbytek váhy, polyartritida, psychiatrické změny, srdeční abnormality  Trvání: roky  Léčba: atb

14  Chronická relabující zánětlivá onemocnění  Neadekvátní imunitní odpověď na běžnou střevní flóru u geneticky predisponovaných jedinců (T-lymfocyty)  Nejvyšší incidence: Evropa, USA  Příznaky: opakované průjmy s příměsí krve (dny až týdny), bolesti břicha, váhový úbytek, únava, teploty  Dg.: příznaky, rtg, lab, biopsie  Léčba: medikamentózní, chirurgická  Asociovaná onemocnění: primární sklerózující cholangoitida, polyartritida, iriditida, karcinom (UC) …

15  Segmentální postižení celého GIT, zejména tenkého a tlustého střeva, nejčastěji terminální ileum  Transmurální zánět, aftózní a fisurální vředy, píštěle, jizvení, srůsty, abscesy, stenóza  Mikro: nekaseifikující mikrogranulomy  Komplikace: stenóza, porucha pasáže, perforace, peritonitida, píštěle mezi kličkami i do jiných orgánů a na kožní povrch (perianálně), krvácení, malabsorpce, AA amyloidóza, karcinom  Jakýkoliv věk, hlavně 20-30 let, běloši

16  Tlusté střevo (proktitida), při pankolitidě i terminální ileum  Ploché, mapovité ulcerace ve sliznici, pseudopolypy (regenerace a hyperplazie sliznice)  Mikro: nejsou mikrogranulomy  Komplikace: toxické megakolon, krvácení, perforace, peritonitida, karcinom  Léčba: 20% kolektomie

17  Příčiny akutní ischemické enterokolitidy: - Uzávěr t. coeliacus, a. mesenterica superior a inferior (trombóza, embolie) → transmurální nekróza - Hypoperfuze (srdeční selhání, šok) – nekróza sliznice, části střevní stěny - Ostatní: volvulus, striktura, herniace, amyloidóza, vaskulitidy (polyaretriitis nodosa, Henoch-Schönlein, Wegener)  Příčiny chronické enterokolitidy: - Atheroskleróza - Amyloidóza  Symptomy: - transmurální nekróza: prudká bolest, krvavá stolice, známky peritoneálního dráždění - vymizení peristaltiky (paralytický ileus), nausea, zvracení - šok během hodin RF: vyšší věk, srdeční onemocnění, adheze v břišní dutině

18  Mechanický: - Okluzní (tumor, cizí těleso, žlučový kámen, paraziti) - Stenóza - Komprese - Strangulace  Paralytický: - Hemoragická infarzace - Hnisavá peritonitida - Pooperační - Spastický (otrava olovem) Komplikace: - nekróza a perforace dilatované části nad stenózou - peritonitida - minerálový rozvrat

19  Získané výchlipky střevní stěny (0,5-1cm)  Tlusté střevo, hl. sigmoideum  Jícen, žaludek, duodenum, appendix  Tenká nebo chybějící muscularis propria  50% pacientů nad 60 let (Evropa, USA)  Komplikace: divertikulitida, perforace, obstrukce, stenóza

20  Nejčastější vrozená vada GIT (3%)  Reziduum ductus omphaloentericus (10 cm nad IC chlopní)  Většinou délky 1-10 cm  Často obsahuje ektopickou tkáň: - žaludeční sliznici (kolonizace H. pylori, zánět) - tkáň pankreatu  Komplikace: zánět, vřed, krvácení, obstrukce střeva, nádor

21  Polyp = vyklenutí sliznice  Stopkatý, přisedlý  Hyperplastický  Zánětlivý  Mezenchymový nádor  Adenom  Kancerizovaný adenom

22  Polypózní léze, na stopce nebo sesilní  Tubulární, vilózní, tubulovilózní, serrated  Low grade – high grade dysplazie  Riziko karcinomu ↑ u sesilního vilózního adenomu > 4 cm  50% po 60. roce  Sporadické, familiární, FAP  Biopsie: - Nenádorový polyp x adenom x karcinom - Stupeň dysplazie - Okraje

23  98% adenokarcinom, 55% rektosigmoideum  Malignizace adenomu  Karcinogeneze: APC, K-RAS, p53 …  RF: dieta, obezita, nedostatek pohybu  Příznaky: únava, slabost, anémie, okultní krvácení, dyskomfort  Metastázy: LU, játra, plíce, kosti  Prognóza závisí na stage (lokální invaze, ne/přítomnost uzlinových a vzdálených metastáz)  60-80 let, před 50 u pacientů s UC, FAP, Lynch sy  ↑ USA, Australie, Nový Zéland, střední a východní Evropa  ↓ Mexico, Jižní Amerika, Afrika, Japonsko

24  AD, zárodečná mutace APC  Stovky až tisíce adenomů po celém tlustém střevu  Vznik adenokarcinomu kolem 20. roku  Adenomy, adenokarcinom duodena (Vaterské papily)  Polypy z fundických žlazek v žaludku  Gardnerův syndrom: - atheromy, osteomy, desmoidy  Turcotův syndrom: - mozkové nádory

25  AD, defektní systém oprav DNA (mutace genu mismatch repair)  Nevznikají polypy, ale plošné adenomy, dysplazie  Kolorektální (CRC), endometroidní, uroteliální karcinomy, karcinom žaludku, tenkého střeva …  CRC- vznik před 50. rokem, v levé části colon, mohou být vícečetné  IHC nebo molekulární metodou lze prokázat MSI (nestabilita mikrosatelitů)  Turcotův syndrom: - mozkové nádory

26  Každý věk, hl. adolescenti, mladí dospělí (7% populace)  Koprostáza, žlučový kámen, paraziti (oxyuriáza) → tlak na stěnu → ischemie  Katarální → ulceroflegmonózní → gangrenózní  Příznaky: bolest, nausea, zvracení, peritoneální dráždění, ↑ teplota, leukocytóza  Komplikace: 2% perforace, pyeloflebitida, trombóza portálního řečiště, jaterní abscesy, bakteriemie  Dif. dg.: lymphadenitis mesenterialis, akutní salpingitida, extrauterinní gravidita …  Chronická apendicitida: sporná jednotka ! Crohnova choroba !

27  Neuroendokrinní tumor (NET)  Neuroendokrinní karcinom (NEC)  Vychází z DNES (difúzní neuroendokrinní systém)  Často náhodný nález při appendektomii  Hrot apendixu, 1-3 cm  Příznaky: - akutní apendicitida - karcinoidový syndrom (produkce serotoninu, metastázy v játrech): - záchvatovitý flush - astmatické záchvaty - ataky průjmů - ztluštění trikuspid. a pulmon. chlopně  Nejčastější nádor apendixu a tenkého střeva, dále žaludek, pankreas, bronchy …

28  Jícen: Adenokarcinom, dlaždicobuněčný karcinom  Žaludek: Intestinální a difúzní adenokarcinom  Tenké střevo a apendix: NET  Tlusté střevo a rektum: Adenom, adenokarcinom

29 CELOSVĚTOVĚ - DLE ČETNOSTI VÝSKYTU KARCINOMU ČR – INCIDENCE, MORTALITA KarcinomIncidence (počet nových případů / rok) Mortalita Kolorektální810050% Žaludek160080% Dutina ústní100060% Jícen45090%

30 CELOSVĚTOVĚ ČR Muži: 1. Karcinom plic 2. Karcinom prostaty 3. Kolorektální karcinom Ženy: 1. Karcinom prsu 2. Karcinom děložního čípku 3. Kolorektální karcinom 4. Karcinom plic Muži: 1. Karcinom prostaty 2. Kolorektální karcinom 3. Karcinom plic ↓ Ženy: 1. Karcinom prsu 2. Kolorektální karcinom 3. Karcinom dělohy (tělo + čípek) 4. Karcinom plic ↑ ↑ karcinom pankreatu, ovarií, žaludku Nejvyšší mortalita: karcinom plíce, prsu Nejnižší mortalita: karcinom prostaty Mortalita: 1. Kardiovaskulárni onemocnění (50%) 2. Nádory (30%)


Stáhnout ppt "- Tenké střevo - Tlusté střevo, rektum - Apendix - Incidence zhoubných nádorů GIT MUDr. Helena Skálová."

Podobné prezentace


Reklamy Google