Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEVNÍ INFEKCE BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEVNÍ INFEKCE BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ"— Transkript prezentace:

1 STŘEVNÍ INFEKCE BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ
Jana Dáňová Ústav epidemiologie

2 ETIOLOGICKÁ AGENTS Bakterie nejčastější etiologická agents Viry
Rotavirus, Norovirus etc. Protozoa Ent.histolytica, Lamblia intestinalis etc. Metazoa Taenia, Ascaris, Enterobius

3 ETIOLOGICKÁ AGENTS Bakterie
Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi (A, B, C) Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium a více než 2000 serotypů Shigella sonnei, S. flexneri, S.boydi, S. dysenteriae Campylobacter jejuni, Campylobacter coli Escherichia coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC) Yersinia enterocolitica Vibrio cholerae Toxíny mikroorganizmů Clostridium botulinum, Clostridium perfringens A, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Vibrio parahemolyticus, Bacilus cereus Viry Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Adenovirus Protozoa- paraziti Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Taenia saginata, Taenia solium

4 KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA
Průjem je charakterizován třemi a více vodnatými stolicemi během 24 hodin Tři klinické projevy průjmových onemocnění: A k u t n í v o d n a t ý p r ů j e m P r ů j e m t y p u d y z e n t e r i e P e r s i s t e n t n í p r ů j e m

5 AKUTNÍ VODNATÝ PRŮJEM * začíná akutně, trvá méně než 14 dnů, jedná se
o vodnatou stolici bez viditelné krve * bývá přítomno zvracení a zvýšená teplota dochází k rychlé dehydrataci * nejčastější etiologická agens: Enterotoxigenní E. coli Campylobacter jejuni Vibrio cholerae Salmonella Enteropathogenní E. coli

6 PRŮJEM TYPU DYZENTERIE
* průjem s obsahem viditelné krve ve stolici * rychlý úbytek váhy a poškození střevní sliznice Nejčastější etiologická agens těchto klinických projevů: Shigella Campylobacter jejuni Entamoeba histolytica

7 PERZISTUJÍCÍ PRŮJEM * jedná se o akutní průjem s velmi dlouhou dobou
trvání (více než 14 dní) * začíná obvykle jako vodnatý průjem nebo dyzenterie * výrazná je zde ztráta na váze a dehydratace Nejčastější původci: enteroadherentní E. coli Cryptosporidium parvum

8 TYFUS Původce: Salmonella Typhi (rezistentní k vnějším faktorům)
Klinické příznaky: systémové onemocnění, bolest hlavy (hlavnička), únava, anorexie, roseola, bradykardie, splenomegalie Cesta přenosu: přenos přímý – v rodinách, kde je bacilonosič, nyní vzácně přenos nepřímý – vehikulem (voda, potravina) - explozivní epidemie Inkubační doba: 7 – 21 dnů (kolísá od 3 dnů až do 3 měsíců)

9 DIAGNOSTIKA Klinický obraz: typická symptomatologie
Laboratoř: kultivace S.Typhi – krev, stolice, moč Epidemiologie: kontakt s bacilonosiči

10

11 DISTRIBUCE TYFU VE SVĚTĚ

12 PARATYFUS Původce: Salmonella Paratyphi A, B, C (B nejčastější)
Klické příznaky: podobný klinický obraz jako u tyfu,ale menší závažnost, v kl.obraze se objevuje průjem forma- tyfoidní a gastroenteritická Cesta přenosu: jako u tyfu Inkubační doba: 1 – 10 dny Rezervoár: člověk, vzácně i domácí zvíře

13

14

15 SALMONELÓZA Původce: více než 2000 serotypů Salmonell
nejčastější S.Enteritidis, S.Typhimurium, S.Agona Klinické příznaky: akutní průjem (enterocolitis), s nevolností a zvracením Cesta přenosu: častější je přenos nepřímý potravinou – mléko, vejce, maso kontamonovaná zelenina, ovoce nutné je pomnožení salmonel přímý přenos – fekalo-orální je vzácný (nižší hygienický standard) Inkubační doba: 6 – 72 hodin

16

17

18 SHIGELÓZA Původce : Shigella sonnei 75% Shigella flexneri 22%
Shigella boydii 3% Shigella dysenteriae – v ČR se nevyskytuje Klinické příznaky: akutní průjmové onem.s horečkou, tenesmy, zvracením (20 stolic denně) Cesta přenosu: přímo – fekalo-orálně nepřímo – vehikulem(vodou, potravinou) Inkubační doba: 1 – 7 dnů

19

20

21 KAMPYLOBAKTERIÓZA Původce: Campylobacter jejuni
vzácně Campylobacter coli Klinické příznaky: akutní průjmové onemocnění, horečka, nausea, zvracení, často probíhá bezpříznakově Cesta přenosu: nejčastěji požitím nedovařeného kuřecího nebo vepřového masa, kontaminované vody,mléka, kontaktem s infikovanými zvířaty Inkubační doba: 2 – 5 dnů

22

23

24 ONEMOCNĚNÍ VYVOLANÁ E.COLI
E.coli - vyvolává gastrointestinální a systémové infekce 6 skupin patogenních pro člověka: EPEC – průjmy novorozenců a kojenců EIEC – onemocnění připomíná shigelózu, více u dospělých ETEC – „cholera like disease“ - průjmy cestovatelů EHEC hemorhagická kolitida, hemolyticko-uremický syndrom (HUS –nefropatie, trombocytopenie, uremie) EAEC – průjmy v rozvojových zemích, hlavně u dětí DAEC – nová jednotka, průjmy u dětí

25 CHOLERA Původce: Vibrio cholerae 2 biotypy klasický a El Tor
Klinické příznaky: akutní průjmové onemocnění nevolnost, zvracení, výrazná ztráta tekutin a elektrolytů, postižení tenkého střeva Cesta přenosu: většinou nepřímo – kontaminovanou vodou a potravinou přímo – v oblastech s nižším hygienickým standardem Inkubační doba: 2-3 dny

26

27 AMÉBOVÁ ÚPLAVICE Původce: Entamoeba histolytica
Klinické příznaky: průjem s krví Cesta přenosu: požití kontaminované potraviny sexuální přenos (orálně anální) Inkubační doba: několik dnů – několik měsíců průměr 2 – 4 týdny

28

29

30 Základní charakteristiky alimentárních bakteriálních nákaz
ONEMOCNĚNÍ PŮVODCE INKUB. DOBA ZDROJ KLINICKÉ PROJEVY TEPLOTA NAUZEA ZVRACENÍ KŘEČE PRŮJEM BŘIŠNÍ TYF Salmonella typhi abdominalis 107 fagotypů dnů Člověk Vysoká - + -/+ PARATYF B Salmonella paratyphi B 48 fagotypů 6 – 14 dnů 1 – 10 dnů Zvýšená SALMONELÓZA Salmonelly > 2000 sérotypů 6 – 72 hod Infikovaná zvířata ++ BACILÁRNÍ ÚPLAVICE SHIGELÓZA Sh. dysenteriae Sh. flexneri Sh. boydii Sh. sonnei 1 – 7 dnů tenesmy ++/+++ KAMPYLOBAK-TERIÓZA Campylobacter jejuni 2 – 11 dnů Zvířata (drůbež) Člověk +++ YERSINIÓZA Yersinia enterocolitica (5 biotypů) 3 – 7 dnů Zvířata (vepři)

31 ALIMENTÁRNÍ INTOXIKACE
Staphylococcus Staphylococcus aureus Enterobacteriacae E.coli, Citrobacter Aerobní sporulující mikroorganizmy Bacilus cereus Anaerobní sporulující mikroorganizmy Clostridium botulinum Clostridium perfringens A Clostridium difficile

32 STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKÓZA
Původce: stafylokoky produkující termostabilní toxin (A-E) zdrojem je člověk – nosič (nosohltan, hnisavá ložiska na kůži) Klinické příznaky: náhlý začátek, křeče v žaludku, zvracení, někdy průjmy, teplota není zvýšená Cesta přenosu: požití potravin s obsahem toxinů Inkubační doba: 1 – 6 hod.

33 BOTULISMUS Původce: Clostridium botulinum produkující botulotoxin
7 typů (A-G) - termolabilní Klinické příznaky: postižení nervového systému, parézy periferních nervů, poruchy vidění ranný botulismus – toxiny se tvoří v ráně kojenecký botulismus – zácpa, líné pití Cesta přenosu: kontaminovanou potravinou, podomácku konzervované pokrmy Inkubační doba: 12 – 72 hod. ranný botulismus dní kojenecký botulismus 1 – 30 dní

34

35 INTOXIKACE VYVOLANÁ BACILUS CEREUS
Původce: aerobní sporulující mikrob produkující 2 toxiny A – termostabilní – vzniká pomnožením v potravině B – termolabilní – vzniká v tenkém střevě Klinické příznaky: forma A náhlý začátek, nausea, zvracení forma B bolesti břicha, vodnaté průjmy Cesta přenosu: kontaminovanou potravinou (rýže,omáčky, zelenina, maso) Inkubační doba: A hod. B hod.

36 INTOXIKACE VYVOLANÁ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS A
Původce: anaerobní sporulující mikrob produkující termolabilní toxin Klinické příznaky: 1. gastrointestinální forma 2. ranná infekce Cesta přenosu: gastroint.forma - přenos nedostatečně tepelně upravené pokrmy ranná inf. kontaminace ran Inkubační doba: hod.

37

38 ROTAVIROVÉ INFEKCE Původce: Rotavirus (čeleď Reoviridae)
7 skupin, pro člověka jsou patogenní A, B, C, D, E (nejčastější původce je sk. A) Klinické příznaky: vodnaté průjmy, zvracení, zvýšená teplota, dehydratace, sezónní zvýšení (zimní měsíce) Cesta přenosu: fekálně-orální možný je též přenos respiračním traktem Inkubační doba: 24 – 72 hodin Reservoár: člověk (zvířecí viry nejsou přenosné na člověka)

39 ROTAVIRUS Objeven v roce 1973 Výskyt na celém světě RNA virus
Expozice v časném dětském věku Nejčastější agens vyvolávající virovou gastroenteritidu

40 ROTAVIROVÉ INFEKCE

41 ASTROVIROVÉ INFEKCE Původce: Astroviry (RNA) viry
Klinické příznaky: podobné rotavirovým infekcím, ale mírnější průběh Cesta přenosu: fekálně-orální Inkubační doba: 3 – 4 dny Reservoár: člověk úloha zvířat není dosud jasná

42 NOROVIROVÉ INFEKCE Původce: Norovirus (RNA virus)
Klinické příznaky: nevolnost, zvracení, průjem, výskyt v epidemiích Cesta přenosu: přímo - fekalo-orálně nepřímo – vzduchem, vodou, potravinou Inkubační doba: 24 – 48 hodin Rezervoár: člověk je jediným rezervoárem

43

44 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 1. zdravotní výchova 2. preventivní vyšetření
3. technologie přípravy pokrmů 4. zabránění sekundární kontaminaci 5. vyloučení závadné potraviny

45 OCHRANA PROTI VZNIKU EPIDEMIE
1. správná příprava a skladování potravin 2. ochrana vodních zdrojů 3. izolace pozitvních případů 4. aktivní vyhledávání pozitivních případů 5. sledování pozitivních případů 6. soustavná a kompletní dezifekce v ohnisku

46 OPATŘENÍ V OHNISKU NÁKAZY
1. eliminace zdroje nákazy 2. vyšetřování v ohnisku nákazy 3. hlášení výskytu epidemie 4. stanovení přesné diagnózy 5. izolace nemocného 6. vhodná léčba se zřetelem na rehydrataci

47 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "STŘEVNÍ INFEKCE BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google