Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie gastrointestinálního traktu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie gastrointestinálního traktu"— Transkript prezentace:

1 Patologie gastrointestinálního traktu
MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo
5. Peritoneum

3 Akutní infekce 1. akutní (lakunární) tonsilitis 2. herpangina
beta-hemolytický Streptococus, adenoviry peritonsilární absces post-streptokoková glomerulonefritis akutní revmatická horečka 2. herpangina Coxsackievirus A 3. infekční mononukleóza (EBV) 4. diphtheria – Corynebacterium diphtheriae pseudomembranózní tonsilitis

4 Nasofaryngeální tumory
1. angiofibrom mladí chlapci benigní x lokálně agresivní + krvácení 2. dlaždicobuněčný karcinom – HR-HPV 3. lymfoepiteliální karcinom EBV, Čína 5-year survival: 50% 4. maligní lymfomy - DLBCL

5 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo
5. Peritoneum

6 Jícen – klinické příznaky
Dysfagie obtížné polykání Odynofagie bolestivé polykání Pyróza retrosternální pálivá bolest (pálení žáhy) Hematemesis zvracení krve

7 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis
3. Nádory

8 Anatomické a motorické poruchy
1. Atresie = absence lumen + tracheo-esofageální píštěl novorozenci – aspirace, dušení, pneumonie 2. Stenóza kongenitální získaná – esofagitis, nádory, zevní komprese 3. Divertikl = vyklenutí stěny přední stěna střední úsek – trakční - adheze k LU zadní stěna proximální sek – Zenkerův pulzní epidiafragmatický - pulzní zánět, ulcerace, perforace

9 Anatomické a motorické poruchy
4. Achalasie = nemožnost relaxace inkompletní relaxace dolního jícnového svěrače primární – nejčastější sekundární – Chagasova choroba (Trypanosoma cruzi)  dilatace proximálního úseku  hypertrofie stěny  ztenčení stěny stáza potravy  zánět, ulcerace noční regurgitace + aspirace  pneumonie !!! 5% - dlaždicobuněčný karcinom !!!

10 Anatomické a motorické poruchy
5. Hiátová hernie protruze segmentu žaludku nad bránici 1. axiální (skluzná) - 95% +/- refluxní esofagitis 2. paraesofageální – 5% 6. Mallory-Weissův syndrom longitudinální trhliny těžké zvracení – chronický alkoholismus sliznice +/- celá stěna krvácení dobré hojení

11 Anatomické a motorické poruchy
7. Varixy portální hypertenze  porto-kavální anastomózy  distální úsek jícnu a kardie dilatované žíly v submukóze u 2/3 pts. s cirhózou těžké krvácení 20-30% pts. zemře během první epizody

12 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis
3. Nádory

13 Ezofagitis 1. HSV, CMV, Candida (soor, moniliáza, močnivka)
2. gastroezofageální reflux dospělí > 40 let recidivující pyróza Ma: hyperémie  eroze  ulcerace Mi: hyperplázie bazální zóny + protažení papil l. propria + intraepiteliální leukocyty komplikace krvácení, striktura, Barrettův jícen

14 Barrettův jícen = náhrada dlaždicobuněčného epitelu metaplastickým cylindrickým epitelem s pohárkovými buňkami 10% pts. s refluxní ezofagitidou M : Ž … 4 : 1 růžová sliznice komplikace !!! 40x  riziko adenokarcinomu !!!

15 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis
3. Nádory epiteliální – dlaždicobuněčný papilom mezenchymální – leiomyom, schwannom

16 Karcinom jícnu dospělí 50 let, M : Ž … 3 : 1
1. dlaždicobuněčný karcinom – 90% achalasie, alkohol, kouření, deficit vitaminů 50% střední úsek, 30% dolní úsek, 20% horní úsek polypoidní x ulcerace x difúzní ztluštění stěny 2. adenokarcinom – 10% Barrettův jícen distální úsek +/- kardie lokální šíření, LN metastázy špatná prognóza

17 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo
5. Peritoneum

18 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

19 Vývojové anomálie 1. Pylorická stenóza 2. Diafragmatická „hernie“
1 na živě narozených M : Ž … 3 : 1 hypertrofie pylorického sfinkteru zvracení obloukem 2. Diafragmatická „hernie“ herniace žaludku defektem v bránici 3. Heterotopie sliznice žaludku jícen, tenké střevo, Meckelův divertikl peptický vřed

20 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

21 Gastritis 1. Akutní gastritis - akutní zánět sliznice příčiny:
transientní příčiny: NSAID, léky alkohol, kouření stres, ischemie, šok asymptomatická x nausea, zvracení, krvácení Ma: slizniční krvácení +/ eroze Mi: slizniční edém, krvácení, neutrofily kompletní restituce

22 Gastritis 2. Chronická gastritis – chronický zánět sliznice
asymptomatická x necharakteristické mikroskopie 1. intenzita – lymfocyty +/- plazmatické bb. 2. aktivita – neutrofily 3. intestinální metaplázie kompletní – enterocyty, pohárkové bb., Panethovy bb. nekompletní - NE enterocyty – prekanceróza !!! 4. atrofie žlázek 5. dysplastické změny

23 Gastritis 1. chronická gastritis A (autoimunitní) - atrofická
Ab x parietální bb. (H,K-ATPáza)  HCl +  vnitřní faktor  achlorhydrie + perniciózní anémie + jiné autoimunitní choroby (HT, AD) 2-4% pts.  karcinom 2. chronická gastritis B (Helicobacter pylori) neatrofická x multifokální atrofická lymfoidní tkáň  gastrický MALT lymfom 5x  riziko karcinomu žaludku

24 Gastritis 3. chronická gastritis C (chemická) Menetrierova choroba
NSAID, duodeno-gastrický reflux Mi: hyperémie, edém, málo zánětu Menetrierova choroba foveolární hyperplázie Ma: ~ mozkové závity protein-losing gastropatie  riziko karcinomu

25 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

26 nepoměr mezi protektivními
Vřed eroze = porušení pouze slizničního epitelu vřed = porušení sliznice přesahující přes lamina muscularis mucosae nepoměr mezi protektivními a agresivními faktory

27 Patogeneze 1. protektivní faktory 2. agresivní faktory
slizniční hlen (bikarbonát) regenerace epitelu normální průtok krve sliznicí normální slizniční produkce prostaglandinů 2. agresivní faktory Helicobacter pylori NSAID, kortikosteroidy kouření, alkohol psychický stres Zollinger-Ellisonův syndrom

28 Akutní vřed „stresový vřed“ příčiny
těžké trauma, operace popáleniny (Curlingův) CNS trauma nebo chirurgie (Cushingův) léky (NSAID, kortikosteroidy) mnohočetné v celém žaludku, < 1 cm Mi: eroze, vředy kompletní restituce NE prekurzor chronického peptického vředu

29 Chronický peptický vřed
solitární, duodenum : žaludek … 4 : 1 epigastrická hlodavá bolest, 1-3 hod. po jídle Ma: ostře vyseknutý, cm D: přední a zadní stěna Ž: malá kurvatura, antrum mikroskopie 1. nekrotický debris + leukocyty 2. fibrinoidní nekróza 3. nespecifická granulační tkáň 4. jizevnaté vazivo

30 Peptický vřed - komplikace
1. krvácení 1/3 pts., může být první příznak 25% letální 2. penetrace do okolních orgánů (játra, pankreas) vazivovými srůsty 3. perforace – vysoká mortalita peritonitis 4. pylorostenóza – vzácně 5. maligní transformace ??? – extrémně vzácně pouze žaludeční vřed

31 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

32 polyp = útvar prominující nad úroveň okolní sliznice
Gastrické polypy polyp = útvar prominující nad úroveň okolní sliznice vzácnější, + chronická gastritis 1. hyperplastický polyp – 80% hyperplastický foveolární epitel + žlázky + edém +/- zánět !!! NE vztah ke karcinomu !!! 2. adenomatózní polyp (adenom) – 5% tubulární, vilózní + žlázky s dysplastickými změnami benigní pravý nádor !!! prekanceróza !!!

33 Karcinom žaludku častý, Japonsko, Maďarsko
dospělí > 50 let, M : Ž … 2 : 1 asymptomatický rizikové faktory typ stravy ( nitráty,  sůl,  ovoce a zelenina) chronická gastritis (A+B) + nekompletní IM pylorus + antrum (50-60%), kardie (25%) malá kurvatura

34 Karcinom žaludku polyp x vřed x difúzní ztluštění stěny (linitis plastica) klasifikace – hloubka invaze časný karcinom – limitovaný na sliznici a submukózu pokročilý karcinom – infiltrace muscularis propria klasifikace – mikroskopie intestinální (50%) – nádorové žlázky difúzní (30%) – jednotlivé buňky vzhledu pečetního prstenu lokální šíření + peritoneum + hematogenní (játra) LU šíření – regionální + Virchowova (supraklavik.) ženy - ovaria – Krukenbergův tumor 5-year survival – 20%

35 Neepiteliální nádory žaludku
maligní lymfomy – MALTom, DLBCL leiomyom schwannom neurofibrom gastrointestinální stromální tumor (GIST) Cajalovy bb.? c-kit (CD 117) exprese imatinib mesylate (Gleevec)

36 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo
5. Peritoneum

37 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

38 Vývojové anomálie – tenké střevo
1. Atresie / stenóza duodenum 2. Meckelův divertikl nejčastější inkompletní involuce ductus omphalomesentericus prstovitý výběžek (6 cm) v ileu heterotopie sliznice žaludku, pankreatu asymptomatický x peptický vřed – krvácení, ~ apendicitis

39 Vývojové anomálie – tlusté střevo
1. Malrotace - abnormální posice – levostranné cecum 2. Hirschprungova choroba (kongenitální megacolon) 1 na 5000 živě narozených, M : Ž … 4 : 1 porucha migrace bb. z neurální lišty do kolonických plexů – aganglionární segment (rektum +/- sigmoideum, zúžení) oddálená pasáž mekonia + zvracení průjem + obstipace dilatace proximálního úseku + zánět, vředy minerálová dysbalance, perforace X získané megacolon Chagasova choroba, IBD

40 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

41 Ischemie střeva 3 arterie + anastomózy
uzávěr a. mesenterica sup. (30%) příčiny arteriální trombóza ATS, vaskulitis, disekce aorty, angiografie arteriální embolie srdce, ATS plát aorty venózní trombóza Hyperkoagulační stav, portální hypertenze neokluzivní srdeční selhání, šok, vasokonstriktiva volvulus, striktura, herniace + uskřinutí

42 Ischemie střeva bolest břicha + krvavý průjem + šok Ma: mikroskopie
hemoragický infarkt / infarzace + fibrinózní exsudát na seróze mikroskopie transmurální / mukosální nekróza + krvácení pseudomembrány na sliznici (bakteriální infekce)  gangréna  perforace !!! transmurální nekróza - 90% mortalita !!!

43 Vaskulární onemocnění
Angiodysplasie - dilatace submukózních cév colon ascendens, > 60 let krvácení Hemoroidy - dilatace análních / perianálních submukózních žilních plexů > 50 let chronická obstipace, těhotenství, portální hypertenze interní – rektální sliznice externí – anální sliznice krvácení, trombóza, prolaps - uskřinutí

44 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

45 Průjem a dysenterie diarrhea –  množství +  frekvence +  fluidita
sekreční viry – rotavirus, calicivirus, adenovirus bakterie – V. cholerae, E. coli, B. cereus osmotický laktulóza, antacida exsudativní bakterie – Shigella, Salmonella, Campylobacter parasity – Entamoeba IBD malabsorpce

46 Průjem a dysenterie !!! ½ úmrtí dětí !!! dehydratace  sepse
poškození střeva  perforace enteritis, colitis, proctitis katarální enteritis V. cholerae, Salmonella pseudomembranózní enteritis (+ vředy) bakteriální dysenterie (Shigella dysenteriae) protozoární dysenterie (Entamoeba histolytica) léčba ATB (Clostridium difficile), uremie (Treitzova)

47 Průjem a dysenterie hnisavá enteritis Salmonella typhi – břišní tyfus
bakteremie + splenomegalie + aktivace RES nekróza a ulcerace Peyerových plátů hojení (krvácení, perforace) kolonizace žlučníku – nosičství + klouby, kosti, meningy, plíce

48 Malabsorpční syndrom  absorpce tuku, vitaminů, proteinů, karbohydrátů, elektrolytů, minerálů, vody osmotický průjem + steatorea primární – porucha enterocytů deficit disacharidáz (intolerance lactózy) abetalipoproteinemie sekundární – enterocyty normální celiakie

49 Celiakie = gluten-sensitivní enteropatie, celiakální sprue
gliadin (pšenice, ječmen, …) !!! incidence 1 na 300 !!! děti, střední věk endomysiální Ab (transglutamináza), retikulin snížení absorpční plochy sliznice tenkého střeva oploštění a atrofie klků intraepiteliální T-lymfocyty > 40/100 enterocytů  riziko maligního T-cell lymfomu a karcinomů GIT

50 Whippleova choroba vzácná systémová choroba Tropheryma Whippelii
střevo, CNS, klouby biopsie – PAS pozitivní makrofágy v l. propria Tropická sprue cestovatelé, infekce mikroskopie ~ celiakie

51 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

52 Crohnova choroba jakákoli část GIT (dutina ústní  anus)
 ileum (ileitis terminalis) + mesenterium extraGIT uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 3-5 na vrchol let  Ž : M průjem, bolest břicha, krvavá stolice  relapsy x kontinuální průběh (20%)

53 Crohnova choroba Makro Mikroskopie
diskontinuální postižení („skip lesions“) ostře ohraničené segmenty – ztluštění stěny + zúžení lumen sliznice - hyperemie, eroze, ulcerace,  cobblestone hluboké fisury až k seróze – adhese + píštěle Mikroskopie transmurální zánět ulcerace (aftózní vředy) poruchy architektoniky, atrofie nekaseifikující granulomy (40-60%) (+LU) fibróza, lymfoidní agregáty

54 Crohnova choroba komplikace striktura / obstrukce střeva
perforace stěny  abscesy / peritonitis píštěle jiné kličky střeva, močový měchýř, vagina, perianálně krvácení 5x  riziko karcinomu GIT AA amyloidóza

55 Ulcerózní kolitida omezena na sliznici tlustého střeva extraGIT
uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 7 na vrchol let M : Ž … 1 : 1 krvavý hlenovitý průjem, bolest břicha relapsy

56 Ulcerózní kolitida rektum (50%)  pancolitis kontinuální postižení
Makro slizniční hyperemie, edém, krvácení vředy, pseudopolypy Mikroskopie difúzní slizniční mononukleární zánět neutrofily – kryptitida, kryptové pseudoabscesy, abscesy ulcerace – granulační tkáň submukózní fibróza, porucha architektoniky

57 Ulcerózní kolitida komplikace toxické megacolon + gangréna
perforace  peritonitis masivní krvácení  riziko karcinomu rozsah postižení + délka trvání

58 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

59 Divertikulóza divertikl = slepá výchlipka kongenitální - vzácná
všechny 3 vrstvy získaná - častá prolaps sliznice a submukózy přes muscularis propria starší pts. asymptomatická x bolest břicha příčiny  peristaltické kontrakce –  intraluminální tlak fokální defekty stěny (taeniae coli)

60 Divertikulóza sigmoideum mnohočetné - divertikulóza komplikace
divertikulitis  peridivertikulitis  perforace  abscesy / peritonitis jizvení  striktura / obstrukce střeva

61 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

62 Obstrukce střeva = ileus, tenké střevo mechanický ileus funkční ileus
hernie adheze intususcepce volvulus zánětlivé struktury žlučové kameny, cizí tělesa, kongenitální anomálie funkční ileus paralytický ileus postoperační, léky, konečné stádium mechanického ileu infarkt / infarzace střeva

63 Obstrukce střeva 1. Hernie
oslabení / defekt nástěnného peritonea  výchlipka = kýlní vak spojený s peritoneální dutinou kýlní obsah – kličky střeva (enterokéla), omentum (epiplokéla), část stěny střeva (nástěnná h.) hernia libera x hernia accreta skluzná hernie – úseky střeva kryté peritoneem inkarcerace = uskřinutí elastická x obstipační retrográdní – klička mimo vaku mezi 2 kličkami ve vaku strangulace = infarkt  gangréna  ruptura  peritonitis

64 Zevní hernie H. inguinalis indirecta – anulus inguinalis lateralis prof. sleduje cestu sestupu varlat do skrota perzistence processus vaginalis peritonei H. vaginalis testicularis x funicularis M: H. scrotalis x Ž: h. labialis H. inguinalis directa – anulus inguinalis medialis prof. vždy získaná, mezi svaly H. femoralis – canalis femoralis ženy, často inkarcerace H. obturatoria – canalis obturatorius H. umbilicalis dif. dg.: h. funiculi umbilicalis, fissura abdominalis, eventrace děti – enterokéla x dospělí – epiplokéla H. in cicatrice – po laparotomii, po těhotenství, obesita H. epigastrica – mezi mm. recti abdominales

65 Vnitřní hernie kličky střeva do peritoneálních recesů nejsou viditelné
Hernia mesocolica (Treitzova hernie) tenké střevo  recessus duodenojejunalis Hernia bursae omentalis (prolaps) tenké + tlusté střevo  bursa omentalis Hernia diaphragmatica kongenitální prolaps břišních orgánů defektem bránice do levé hrudní dutiny

66 Obstrukce střeva 2. Intususcepce 3. Volvulus
teleskopické zasunutí proximálního segmentu do distálního ileocekální 3. Volvulus rotace kliček střeva kolem axiální osy

67 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

68 Nádory 1. Nenádorové polypy 2. Epiteliální nádory
hyperplastické hamartomatózní (juvenilní, …) 2. Epiteliální nádory adenomy (adenomatózní polypy) adenokarcinom neuroendokrinní nádory dlaždicobuněčný karcinom anální zóny 3. Mezenchymální nádory GIST, lipom, leiomyom, schwannom, neurofibrom lymfomy

69 Nenádorové polypy 1. hyperplastické polypy 2. juvenilní polypy
časté u pts. > 60 let malé (5 mm), mnohočetné rektosigmoideum Mi: hyperplastické krypty NE maligní potenciál x (? serrated adenomy) 2. juvenilní polypy děti velké (3 cm) rektum NE maligní potenciál

70 Adenomy pravé benigní nádory prevalence u pts. 60 let … > 50%
rektosigmoideum prekanceróza low grade dysplázie  high grade dysplázie  invasivní adenokarcinom asymptomatický x anémie, krvácení, hypoproteinemie, hypokalemie

71 !!! všechny adenomy musí být excidovány !!!
Makro polypoidní, stopkaté x sesilní, přisedlé mikroskopie tubulární x tubovilózní (25-50%) x vilózní (>50%)  riziko kolorektální karcinom > 1 cm vilózní komponenta high-grade dysplázie !!! všechny adenomy musí být excidovány !!!

72 Syndromy familiální polypózy
1. Familiální adenomatózní polypóza (AD) APC gen (5q21) dětství: 500 – adenomatózních polypů 100% riziko pro kolorektální karcinom 2. Gardnerův syndrom FAP + extraGIT nádory (osteomy, gliomy, …) 3. Peutz-Jeghersův syndrom (AD) LKB1 gen hamartomatózní polypy + slizniční /kožní pigmentace  riziko pro GIT a extraGIT nádory

73 Kolorektální karcinom
velmi častý vrchol incidence let, M : Ž … 2 : 1 rizikové faktory FAP, ulcerózní kolitida typ stravy adenom příznaky pravostranné - únava, slabost, sideropenická anémie levostranné – okutní krvácení, změna střevních návyků, bolest CEA, CA 19-9

74 Kolorektální karcinom
rektosigmoideum, colon ascendens solitární x mnohočetný (synchronní x metachronní) makro pravostranné - polypoidní levostranné - anulární, cirkulární, stenózující, vředy mikroskopie adenokarcinom +/- hlenotvorba průběh lokální šíření + LU hematogenní – játra, plíce, kosti prognóza – hloubka invaze + metastázy (97-63%)

75 Neuroendokrinní nádory
z neuroendokrinních bb. GIT well differentiated neuroendocrine tumor = karcinoid well / moderately / poorly differentiated carcinomas vrchol ~ 60 let potenciálně maligní místo vzniku, hloubka invaze, velikost malé + produkce bioaktivních látek karcinoidový syndrom – serotonin 20% pts. S metastázami v játrech kožní flash, průjem, zvracení, kašel, dyspnoe postižení srdce ztluštění trikuspidální a plicní chlopně

76 Neuroendokrinní nádory
apendix  ileum  rektum  žaludek makro intramurální solidní žlutý nádor mikroskopie hnízda, trabekuly, plachty bb.: kulatá jj. + granulární cytoplasma !!! “karcinoidy“ v apendixu a v rektu téměř nikdy nemetastazují !!! 5-year survival - 90% (s výjimkou apendixu)

77 Lymfomy GIT non-Hodgkinovy maligní lymfomy
nejčastější extranodální lokalizace žaludek  tenké střevo  tlusté střevo 1. MALTom (extranodal marginal zone lymphoma) Helicobacter pylori 2. T-cell lymfom, enteropathy-type celiakie 3. Burkittův lymfom EBV, děti

78 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění
3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

79 Akutní apendicitis !!! prevalence … 10% !!!
vrchol incidence … let M : Ž … 1,5 : 1 patogeneze obstrukce (50-80%) fekalit, žlučníkový kámen, nádor, roup (Oxyuriasis vermicularis)  ischemie  pomnožení bakterií  zánět klinicky bolest kolem pupku  pravý dolní kvadrant nausea, zvracení, leukocytóza

80 Akutní apendicitis 1. katarální apendicitis
neutrofily v lumen 2. ulceroflegmonózní apendicitis slizniční vředy, flegmóna, fibrinózně hnisavá periapendicitis 3. gangrenózní apendicitis nekróza stěny komplikace ruptura  hnisavá peritonitis / periapendikální abscesy pyletrombóza  portální pyémie  abscesy v játrech

81 Nádory 1. mukokéla = dilatace apendixu + nahromadění hlenu 2. tumory
pouze popisný termín obstrukce asymptomatická x ruptura 2. tumory mucinózní cystadenom mucinózní cystadenokarcinom komplikace – pseudomyxoma peritonei 3. neuroendokrinní nádor = „karcinoid“

82 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo
5. Peritoneum

83 Patologický obsah 1. ascites - transsudát 2. chylózní ascites
portální hypertenze trombóza v. portae cirhóza jater hypoproteinémie srdeční selhání elevace bránice  komprese plic 2. chylózní ascites obstrukce / ruptura lymfatických cév (nádory)

84 Patologický obsah 3. hemoperitoneum (hemascos) - krev
játra – trauma, hemangiom, HC adenom / karcinom slezina - trauma Douglasův prostor – hematocele rectouterina (tubární abort) 4. pneumoperitoneum - plyn perforace GIT (peptický vřed) 5. cholascos - žluč perforace žlučníku

85 Peritonitis 1. chemická peritonitis sterilní  hnisavá
žluč – perforace žlučníku urémie akutní nekróza pankreatu (uvolněné enzymy) cizí materiál, talek (granulomatózní reakce)

86 Peritonitis 2. infekční peritonitis (E.coli, Gram – tyčky, Strept., Staph., TBC,..) perforace břišní stěny perforace viscerálních orgánů (x p. z vycestování) cirkumskriptní x difúzní serózní  fibrinózně-hnisavá intoxikace  šok + paralytický ileus výsledek: vazivové srůsty / perzistující abscesy zdroj apendicitis, cholecystitis, perforace vředu, divertikulitis, salpingitis perforace střeva  sterkorální peritonitis ruptura abscesu v játrech / slezině

87 Nádory primární – vzácné sekundární (metastázy)
mezoteliom – benigní x maligní sekundární (metastázy) ovarium, GIT (žaludek, žlučník, pankreas) hemoragická peritonitis


Stáhnout ppt "Patologie gastrointestinálního traktu"

Podobné prezentace


Reklamy Google