Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu MUDr. Jan Laco, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo 5. Peritoneum

3 Akutní infekce 1. akutní (lakunární) tonsilitis –beta-hemolytický Streptococus, adenoviry –peritonsilární absces –post-streptokoková glomerulonefritis –akutní revmatická horečka 2. herpangina –Coxsackievirus A 3. infekční mononukleóza (EBV) 4. diphtheria – Corynebacterium diphtheriae –pseudomembranózní tonsilitis

4 Nasofaryngeální tumory 1. angiofibrom –mladí chlapci –benigní x lokálně agresivní + krvácení 2. dlaždicobuněčný karcinom – HR-HPV 3. lymfoepiteliální karcinom –EBV, Čína –5-year survival: 50% 4. maligní lymfomy - DLBCL

5 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo 5. Peritoneum

6 Jícen – klinické příznaky Dysfagie –obtížné polykání Odynofagie –bolestivé polykání Pyróza –retrosternální pálivá bolest (pálení žáhy) Hematemesis –zvracení krve

7 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis 3. Nádory

8 Anatomické a motorické poruchy 1. Atresie = absence lumen –+ tracheo-esofageální píštěl –novorozenci – aspirace, dušení, pneumonie 2. Stenóza –kongenitální –získaná – esofagitis, nádory, zevní komprese 3. Divertikl = vyklenutí stěny –přední stěna střední úsek – trakční - adheze k LU –zadní stěna proximální sek – Zenkerův pulzní –epidiafragmatický - pulzní –zánět, ulcerace, perforace

9 Anatomické a motorické poruchy 4. Achalasie = nemožnost relaxace –inkompletní relaxace dolního jícnového svěrače –primární – nejčastější –sekundární – Chagasova choroba (Trypanosoma cruzi) –  dilatace proximálního úseku  hypertrofie stěny  ztenčení stěny –stáza potravy  zánět, ulcerace –noční regurgitace + aspirace  pneumonie –!!! 5% - dlaždicobuněčný karcinom !!!

10 Anatomické a motorické poruchy 5. Hiátová hernie –protruze segmentu žaludku nad bránici –1. axiální (skluzná) - 95% +/- refluxní esofagitis –2. paraesofageální – 5% 6. Mallory-Weissův syndrom –longitudinální trhliny –těžké zvracení – chronický alkoholismus –sliznice +/- celá stěna –krvácení –dobré hojení

11 Anatomické a motorické poruchy 7. Varixy –portální hypertenze  porto-kavální anastomózy  distální úsek jícnu a kardie –dilatované žíly v submukóze –u 2/3 pts. s cirhózou –těžké krvácení 20-30% pts. zemře během první epizody

12 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis 3. Nádory

13 Ezofagitis 1. HSV, CMV, Candida (soor, moniliáza, močnivka) 2. gastroezofageální reflux –dospělí > 40 let –recidivující pyróza –Ma: hyperémie  eroze  ulcerace –Mi: hyperplázie bazální zóny + protažení papil l. propria + intraepiteliální leukocyty –komplikace krvácení, striktura, Barrettův jícen

14 Barrettův jícen = náhrada dlaždicobuněčného epitelu metaplastickým cylindrickým epitelem s pohárkovými buňkami 10% pts. s refluxní ezofagitidou M : Ž … 4 : 1 růžová sliznice komplikace –!!! 40x  riziko adenokarcinomu !!!

15 Jícen - souhrn 1. Anatomické a motorické poruchy 2. Ezofagitis 3. Nádory – epiteliální – dlaždicobuněčný papilom – mezenchymální – leiomyom, schwannom

16 Karcinom jícnu dospělí 50 let, M : Ž … 3 : 1 1. dlaždicobuněčný karcinom – 90% –achalasie, alkohol, kouření, deficit vitaminů –50% střední úsek, 30% dolní úsek, 20% horní úsek –polypoidní x ulcerace x difúzní ztluštění stěny 2. adenokarcinom – 10% –Barrettův jícen –distální úsek +/- kardie lokální šíření, LN metastázy špatná prognóza

17 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo 5. Peritoneum

18 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

19 Vývojové anomálie 1. Pylorická stenóza –1 na 300-900 živě narozených –M : Ž … 3 : 1 –hypertrofie pylorického sfinkteru –zvracení obloukem 2. Diafragmatická „hernie“ –herniace žaludku defektem v bránici 3. Heterotopie sliznice žaludku –jícen, tenké střevo, Meckelův divertikl –peptický vřed

20 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

21 Gastritis 1. Akutní gastritis - akutní zánět sliznice –transientní příčiny: –NSAID, léky –alkohol, kouření –stres, ischemie, šok asymptomatická x nausea, zvracení, krvácení Ma: slizniční krvácení +/ eroze Mi: slizniční edém, krvácení, neutrofily kompletní restituce

22 Gastritis 2. Chronická gastritis – chronický zánět sliznice asymptomatická x necharakteristické mikroskopie –1. intenzita – lymfocyty +/- plazmatické bb. –2. aktivita – neutrofily –3. intestinální metaplázie kompletní – enterocyty, pohárkové bb., Panethovy bb. nekompletní - NE enterocyty – prekanceróza !!! –4. atrofie žlázek –5. dysplastické změny

23 Gastritis 1. chronická gastritis A (autoimunitní) - atrofická –Ab x parietální bb. (H,K-ATPáza) –  HCl +  vnitřní faktor –  achlorhydrie + perniciózní anémie –+ jiné autoimunitní choroby (HT, AD) –2-4% pts.  karcinom 2. chronická gastritis B (Helicobacter pylori) –neatrofická x multifokální atrofická –lymfoidní tkáň  gastrický MALT lymfom –5x  riziko karcinomu žaludku

24 Gastritis 3. chronická gastritis C (chemická) –NSAID, duodeno-gastrický reflux –Mi: hyperémie, edém, málo zánětu Menetrierova choroba –foveolární hyperplázie –Ma: ~ mozkové závity –protein-losing gastropatie –  riziko karcinomu

25 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

26 Vřed eroze = porušení pouze slizničního epitelu vřed = porušení sliznice přesahující přes lamina muscularis mucosae nepoměr mezi protektivními a agresivními faktory

27 Patogeneze 1. protektivní faktory –slizniční hlen (bikarbonát) –regenerace epitelu –normální průtok krve sliznicí –normální slizniční produkce prostaglandinů 2. agresivní faktory –Helicobacter pylori –NSAID, kortikosteroidy –kouření, alkohol –psychický stres –Zollinger-Ellisonův syndrom

28 Akutní vřed „stresový vřed“ příčiny –těžké trauma, operace –popáleniny (Curlingův) –CNS trauma nebo chirurgie (Cushingův) –léky (NSAID, kortikosteroidy) mnohočetné v celém žaludku, < 1 cm Mi: eroze, vředy kompletní restituce –NE prekurzor chronického peptického vředu

29 Chronický peptický vřed solitární, duodenum : žaludek … 4 : 1 epigastrická hlodavá bolest, 1-3 hod. po jídle Ma: ostře vyseknutý, 2 - 4 cm D: přední a zadní stěna Ž: malá kurvatura, antrum mikroskopie –1. nekrotický debris + leukocyty –2. fibrinoidní nekróza –3. nespecifická granulační tkáň –4. jizevnaté vazivo

30 Peptický vřed - komplikace 1. krvácení –1/3 pts., může být první příznak –25% letální 2. penetrace –do okolních orgánů (játra, pankreas) vazivovými srůsty 3. perforace – vysoká mortalita –peritonitis 4. pylorostenóza – vzácně 5. maligní transformace ??? – extrémně vzácně –pouze žaludeční vřed

31 Žaludek 1. Vývojové anomálie 2. Záněty 3. Vřed 4. Nádory

32 Gastrické polypy polyp= útvar prominující nad úroveň okolní sliznice vzácnější, + chronická gastritis 1. hyperplastický polyp – 80% –hyperplastický foveolární epitel + žlázky + edém +/- zánět –!!! NE vztah ke karcinomu !!! 2. adenomatózní polyp (adenom) – 5% –tubulární, vilózní + žlázky s dysplastickými změnami –benigní pravý nádor –!!! prekanceróza !!!

33 Karcinom žaludku častý, Japonsko, Maďarsko dospělí > 50 let, M : Ž … 2 : 1 asymptomatický rizikové faktory –typ stravy (  nitráty,  sůl,  ovoce a zelenina) –chronická gastritis (A+B) + nekompletní IM pylorus + antrum (50-60%), kardie (25%) malá kurvatura

34 Karcinom žaludku polyp x vřed x difúzní ztluštění stěny (linitis plastica) klasifikace – hloubka invaze –časný karcinom – limitovaný na sliznici a submukózu –pokročilý karcinom – infiltrace muscularis propria klasifikace – mikroskopie –intestinální (50%) – nádorové žlázky –difúzní (30%) – jednotlivé buňky vzhledu pečetního prstenu lokální šíření + peritoneum + hematogenní (játra) LU šíření – regionální + Virchowova (supraklavik.) ženy - ovaria – Krukenbergův tumor 5-year survival – 20%

35 Neepiteliální nádory žaludku maligní lymfomy – MALTom, DLBCL leiomyom schwannom neurofibrom gastrointestinální stromální tumor (GIST) –Cajalovy bb.? –c-kit (CD 117) exprese –imatinib mesylate (Gleevec)

36 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo 5. Peritoneum

37 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

38 Vývojové anomálie – tenké střevo 1. Atresie / stenóza –duodenum 2. Meckelův divertikl –nejčastější –inkompletní involuce ductus omphalomesentericus –prstovitý výběžek (6 cm) v ileu –heterotopie sliznice žaludku, pankreatu –asymptomatický x peptický vřed – krvácení, ~ apendicitis

39 Vývojové anomálie – tlusté střevo 1. Malrotace - abnormální posice – levostranné cecum 2. Hirschprungova choroba (kongenitální megacolon) –1 na 5000 živě narozených, M : Ž … 4 : 1 –porucha migrace bb. z neurální lišty do kolonických plexů – aganglionární segment (rektum +/- sigmoideum, zúžení) –oddálená pasáž mekonia + zvracení –průjem + obstipace –dilatace proximálního úseku + zánět, vředy –minerálová dysbalance, perforace –X získané megacolon Chagasova choroba, IBD

40 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

41 Ischemie střeva 3 arterie + anastomózy uzávěr a. mesenterica sup. (30%) příčiny –arteriální trombóza ATS, vaskulitis, disekce aorty, angiografie –arteriální embolie srdce, ATS plát aorty –venózní trombóza Hyperkoagulační stav, portální hypertenze –neokluzivní srdeční selhání, šok, vasokonstriktiva –volvulus, striktura, herniace + uskřinutí

42 Ischemie střeva bolest břicha + krvavý průjem + šok Ma: –hemoragický infarkt / infarzace + fibrinózní exsudát na seróze mikroskopie –transmurální / mukosální nekróza + krvácení –pseudomembrány na sliznici (bakteriální infekce)  gangréna  perforace !!! transmurální nekróza - 90% mortalita !!!

43 Vaskulární onemocnění Angiodysplasie - dilatace submukózních cév –colon ascendens, > 60 let –krvácení Hemoroidy - dilatace análních / perianálních submukózních žilních plexů –> 50 let –chronická obstipace, těhotenství, portální hypertenze –interní – rektální sliznice –externí – anální sliznice –krvácení, trombóza, prolaps - uskřinutí

44 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

45 Průjem a dysenterie diarrhea –  množství +  frekvence +  fluidita sekreční –viry – rotavirus, calicivirus, adenovirus –bakterie – V. cholerae, E. coli, B. cereus osmotický –laktulóza, antacida exsudativní –bakterie – Shigella, Salmonella, Campylobacter –parasity – Entamoeba –IBD malabsorpce

46 Průjem a dysenterie !!! ½ úmrtí dětí !!! dehydratace  sepse poškození střeva  perforace enteritis, colitis, proctitis katarální enteritis –V. cholerae, Salmonella pseudomembranózní enteritis (+ vředy) –bakteriální dysenterie (Shigella dysenteriae) –protozoární dysenterie (Entamoeba histolytica) –léčba ATB (Clostridium difficile), uremie (Treitzova)

47 Průjem a dysenterie hnisavá enteritis –Salmonella typhi – břišní tyfus –bakteremie + splenomegalie + aktivace RES –nekróza a ulcerace Peyerových plátů –hojení (krvácení, perforace) –kolonizace žlučníku – nosičství –+ klouby, kosti, meningy, plíce

48 Malabsorpční syndrom  absorpce tuku, vitaminů, proteinů, karbohydrátů, elektrolytů, minerálů, vody osmotický průjem + steatorea primární – porucha enterocytů –deficit disacharidáz (intolerance lactózy) –abetalipoproteinemie sekundární – enterocyty normální –celiakie

49 Celiakie = gluten-sensitivní enteropatie, celiakální sprue gliadin (pšenice, ječmen, …) !!! incidence 1 na 300 !!! děti, střední věk endomysiální Ab (transglutamináza), retikulin snížení absorpční plochy sliznice tenkého střeva –oploštění a atrofie klků –intraepiteliální T-lymfocyty > 40/100 enterocytů  riziko maligního T-cell lymfomu a karcinomů GIT

50 Whippleova choroba vzácná systémová choroba Tropheryma Whippelii střevo, CNS, klouby biopsie – PAS pozitivní makrofágy v l. propria Tropická sprue –cestovatelé, infekce –mikroskopie ~ celiakie

51 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

52 Crohnova choroba jakákoli část GIT (dutina ústní  anus)  ileum (ileitis terminalis) + mesenterium extraGIT –uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 3-5 na 100.000 vrchol 20-30 let  Ž : M průjem, bolest břicha, krvavá stolice  relapsy x kontinuální průběh (20%)

53 Crohnova choroba Makro –diskontinuální postižení („skip lesions“) –ostře ohraničené segmenty – ztluštění stěny + zúžení lumen –sliznice - hyperemie, eroze, ulcerace,  cobblestone –hluboké fisury až k seróze – adhese + píštěle Mikroskopie –transmurální zánět –ulcerace (aftózní vředy) –poruchy architektoniky, atrofie –nekaseifikující granulomy (40-60%) (+LU) –fibróza, lymfoidní agregáty

54 Crohnova choroba komplikace –striktura / obstrukce střeva –perforace stěny  abscesy / peritonitis –píštěle jiné kličky střeva, močový měchýř, vagina, perianálně –krvácení –5x  riziko karcinomu GIT –AA amyloidóza

55 Ulcerózní kolitida omezena na sliznici tlustého střeva extraGIT –uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 7 na 100.000 vrchol 20-25 let M : Ž … 1 : 1 krvavý hlenovitý průjem, bolest břicha relapsy

56 Ulcerózní kolitida rektum (50%)  pancolitis kontinuální postižení Makro –slizniční hyperemie, edém, krvácení –vředy, pseudopolypy Mikroskopie –difúzní slizniční mononukleární zánět –neutrofily – kryptitida, kryptové pseudoabscesy, abscesy –ulcerace – granulační tkáň –submukózní fibróza, porucha architektoniky

57 Ulcerózní kolitida komplikace –toxické megacolon + gangréna –perforace  peritonitis –masivní krvácení –  riziko karcinomu rozsah postižení + délka trvání

58 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

59 Divertikulóza divertikl = slepá výchlipka kongenitální - vzácná – všechny 3 vrstvy získaná - častá – prolaps sliznice a submukózy přes muscularis propria starší pts. asymptomatická x bolest břicha příčiny –  peristaltické kontrakce –  intraluminální tlak – fokální defekty stěny (taeniae coli)

60 Divertikulóza sigmoideum mnohočetné - divertikulóza komplikace – divertikulitis  peridivertikulitis  perforace  abscesy / peritonitis – jizvení  striktura / obstrukce střeva

61 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

62 Obstrukce střeva = ileus, tenké střevo mechanický ileus –hernie –adheze –intususcepce –volvulus –zánětlivé struktury –žlučové kameny, cizí tělesa, kongenitální anomálie funkční ileus –paralytický ileus postoperační, léky, konečné stádium mechanického ileu –infarkt / infarzace střeva

63 Obstrukce střeva 1. Hernie –oslabení / defekt nástěnného peritonea  výchlipka = kýlní vak spojený s peritoneální dutinou –kýlní obsah – kličky střeva (enterokéla), omentum (epiplokéla), část stěny střeva (nástěnná h.) –hernia libera x hernia accreta –skluzná hernie – úseky střeva kryté peritoneem –inkarcerace = uskřinutí elastická x obstipační retrográdní – klička mimo vaku mezi 2 kličkami ve vaku –strangulace = infarkt  gangréna  ruptura  peritonitis

64 Zevní hernie – H. inguinalis indirecta – anulus inguinalis lateralis prof. sleduje cestu sestupu varlat do skrota perzistence processus vaginalis peritonei H. vaginalis testicularis x funicularis M: H. scrotalis x Ž: h. labialis – H. inguinalis directa – anulus inguinalis medialis prof. vždy získaná, mezi svaly – H. femoralis – canalis femoralis ženy, často inkarcerace – H. obturatoria – canalis obturatorius – H. umbilicalis dif. dg.: h. funiculi umbilicalis, fissura abdominalis, eventrace děti – enterokéla x dospělí – epiplokéla – H. in cicatrice – po laparotomii, po těhotenství, obesita – H. epigastrica – mezi mm. recti abdominales

65 Vnitřní hernie kličky střeva do peritoneálních recesů nejsou viditelné Hernia mesocolica (Treitzova hernie) – tenké střevo  recessus duodenojejunalis Hernia bursae omentalis (prolaps) – tenké + tlusté střevo  bursa omentalis Hernia diaphragmatica – kongenitální prolaps břišních orgánů defektem bránice do levé hrudní dutiny

66 Obstrukce střeva 2. Intususcepce –teleskopické zasunutí proximálního segmentu do distálního –ileocekální 3. Volvulus –rotace kliček střeva kolem axiální osy

67 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

68 Nádory 1. Nenádorové polypy –hyperplastické –hamartomatózní (juvenilní, …) 2. Epiteliální nádory –adenomy (adenomatózní polypy) –adenokarcinom –neuroendokrinní nádory –dlaždicobuněčný karcinom anální zóny 3. Mezenchymální nádory –GIST, lipom, leiomyom, schwannom, neurofibrom –lymfomy

69 Nenádorové polypy 1. hyperplastické polypy –časté u pts. > 60 let –malé (5 mm), mnohočetné –rektosigmoideum –Mi: hyperplastické krypty –NE maligní potenciál x (? serrated adenomy) 2. juvenilní polypy –děti –velké (3 cm) –rektum –NE maligní potenciál

70 Adenomy pravé benigní nádory prevalence u pts. 60 let … > 50% rektosigmoideum prekanceróza –low grade dysplázie  high grade dysplázie  invasivní adenokarcinom asymptomatický x anémie, krvácení, hypoproteinemie, hypokalemie

71 Adenomy Makro –polypoidní, stopkaté x sesilní, přisedlé mikroskopie –tubulární x tubovilózní (25-50%) x vilózní (>50%)  riziko kolorektální karcinom –> 1 cm –vilózní komponenta –high-grade dysplázie !!! všechny adenomy musí být excidovány !!!

72 Syndromy familiální polypózy 1. Familiální adenomatózní polypóza (AD) –APC gen (5q21) –dětství: 500 – 2.500 adenomatózních polypů –100% riziko pro kolorektální karcinom 2. Gardnerův syndrom –FAP + extraGIT nádory (osteomy, gliomy, …) 3. Peutz-Jeghersův syndrom (AD) –LKB1 gen –hamartomatózní polypy + slizniční /kožní pigmentace –  riziko pro GIT a extraGIT nádory

73 Kolorektální karcinom velmi častý vrchol incidence 60-70 let, M : Ž … 2 : 1 rizikové faktory –FAP, ulcerózní kolitida –typ stravy –adenom příznaky –pravostranné - únava, slabost, sideropenická anémie –levostranné – okutní krvácení, změna střevních návyků, bolest –CEA, CA 19-9

74 Kolorektální karcinom rektosigmoideum, colon ascendens solitární x mnohočetný (synchronní x metachronní) makro –pravostranné - polypoidní –levostranné - anulární, cirkulární, stenózující, vředy mikroskopie –adenokarcinom +/- hlenotvorba průběh –lokální šíření + LU –hematogenní – játra, plíce, kosti prognóza – hloubka invaze + metastázy (97-63%)

75 Neuroendokrinní nádory z neuroendokrinních bb. GIT –well differentiated neuroendocrine tumor = karcinoid –well / moderately / poorly differentiated carcinomas vrchol ~ 60 let potenciálně maligní –místo vzniku, hloubka invaze, velikost malé + produkce bioaktivních látek karcinoidový syndrom – serotonin –20% pts. S metastázami v játrech –kožní flash, průjem, zvracení, kašel, dyspnoe –postižení srdce ztluštění trikuspidální a plicní chlopně

76 Neuroendokrinní nádory apendix  ileum  rektum  žaludek makro –intramurální solidní žlutý nádor mikroskopie –hnízda, trabekuly, plachty –bb.: kulatá jj. + granulární cytoplasma !!! “karcinoidy“ v apendixu a v rektu téměř nikdy nemetastazují !!! 5-year survival - 90% (s výjimkou apendixu)

77 Lymfomy GIT non-Hodgkinovy maligní lymfomy nejčastější extranodální lokalizace žaludek  tenké střevo  tlusté střevo 1. MALTom (extranodal marginal zone lymphoma) –Helicobacter pylori 2. T-cell lymfom, enteropathy-type –celiakie 3. Burkittův lymfom –EBV, děti

78 Tenké a tlusté střevo 1. Vývojové anomálie 2. Vaskulární onemocnění 3. Průjmovitá onemocnění 4. Idiopatické záněty (IBD) 5. Divertikulóza 6. Obstrukce střeva 7. Nádory 8. Apendix

79 Akutní apendicitis !!! prevalence … 10% !!! vrchol incidence … 20-30 let M : Ž … 1,5 : 1 patogeneze –obstrukce (50-80%) fekalit, žlučníkový kámen, nádor, roup (Oxyuriasis vermicularis) –  ischemie  pomnožení bakterií  zánět klinicky –bolest kolem pupku  pravý dolní kvadrant –nausea, zvracení, leukocytóza

80 Akutní apendicitis 1. katarální apendicitis –neutrofily v lumen 2. ulceroflegmonózní apendicitis –slizniční vředy, flegmóna, fibrinózně hnisavá periapendicitis 3. gangrenózní apendicitis –nekróza stěny komplikace –ruptura  hnisavá peritonitis / periapendikální abscesy –pyletrombóza  portální pyémie  abscesy v játrech

81 Nádory 1. mukokéla = dilatace apendixu + nahromadění hlenu –pouze popisný termín –obstrukce –asymptomatická x ruptura 2. tumory –mucinózní cystadenom –mucinózní cystadenokarcinom –komplikace – pseudomyxoma peritonei 3. neuroendokrinní nádor = „karcinoid“

82 Souhrn 1. Hltan a tonsily 2. Jícen 3. Žaludek 4. Tenké a tlusté střevo 5. Peritoneum

83 Patologický obsah 1. ascites - transsudát –portální hypertenze trombóza v. portae cirhóza jater –hypoproteinémie –srdeční selhání –elevace bránice  komprese plic 2. chylózní ascites –obstrukce / ruptura lymfatických cév (nádory)

84 Patologický obsah 3. hemoperitoneum (hemascos) - krev –játra – trauma, hemangiom, HC adenom / karcinom –slezina - trauma –Douglasův prostor – hematocele rectouterina (tubární abort) 4. pneumoperitoneum - plyn –perforace GIT (peptický vřed) 5. cholascos - žluč –perforace žlučníku

85 Peritonitis 1. chemická peritonitis –sterilní  hnisavá –žluč – perforace žlučníku –urémie –akutní nekróza pankreatu (uvolněné enzymy) –cizí materiál, talek (granulomatózní reakce)

86 Peritonitis 2. infekční peritonitis (E.coli, Gram – tyčky, Strept., Staph., TBC,..) –perforace břišní stěny –perforace viscerálních orgánů (x p. z vycestování) –cirkumskriptní x difúzní –serózní  fibrinózně-hnisavá –intoxikace  šok + paralytický ileus –výsledek: vazivové srůsty / perzistující abscesy –zdroj apendicitis, cholecystitis, perforace vředu, divertikulitis, salpingitis perforace střeva  sterkorální peritonitis ruptura abscesu v játrech / slezině

87 Nádory primární – vzácné –mezoteliom – benigní x maligní sekundární (metastázy) –ovarium, GIT (žaludek, žlučník, pankreas) –hemoragická peritonitis


Stáhnout ppt "Gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu MUDr. Jan Laco, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google