Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí trakt II. Histologie a embryologie Poznámky k vyobrazením jsou v zobrazení poznámek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí trakt II. Histologie a embryologie Poznámky k vyobrazením jsou v zobrazení poznámek."— Transkript prezentace:

1 Trávicí trakt II. Histologie a embryologie Poznámky k vyobrazením jsou v zobrazení poznámek

2 Vývoj žaludku §rozšíření distální části předního střeva §rychlejší růst zadní stěny §postupná rotace doleva o 90  podle podélné osy §vychlípení dorsálního mesogastria §vznik bursa omentalis

3 Vývoj omenta §dorsální mesogatrium roste do délky §spadá před střevní kličky §dochází ke srůstům l mesocolon a mesogastrium l oba listy mesogastria spolu

4 Vývoj středního střeva §postupné ohraničení trubice §zůstává ductus vitellinus (6) (ductus omphalomesentericus) §střední střevo se prodlužuje  klička s osou a. mesenterica sup. (9)

5 Vývoj středního střeva §další prodlužování kraniální části střevní kličky §rotace o 90° proti směru hodinových ručiček podle osy a. mesenterica sup. §fyziologická herniace

6 Vývoj středního střeva §dalších 90° otočení §colon (19) se dostává před duodenum (10) §postupný návrat kliček (3. měsíc) §cékální pupen

7 Vývoj středního střeva §závěrečná rotace o 90° (celkem tedy 270°) §cékální pupen (16) umístěn vpravo pod játry

8 Vývoj středního střeva §cékum sestupuje kaudálně §vznik colon ascendens §vychlípením stěny vzniká appendix

9 Vývoj středního střeva §během vývoje dojde k deluminaci lumen a posléze k jeho opětnému zprůchodnění §ductus vitellinus může perzistovat l diverticulum Meckeli (obr.)

10 Vývoj zadního střeva §do kloaky prorůstá urorektální septum (8) §rozdělení na anorektální a urogenitální část §proktodeum - vchlípení ektodermu

11 Vývojové vady trávicí trubice §stenóza pyloru - hypertrofie svěrače §omfalokéla - porucha návratu kliček obalena pouze amnionem §vrozená umbilikální hernie normální návrat, později herniace obaleny peritoneem a amnionem §abnormální rotace menší rotace reverzní rotace

12 Vývojové vady trávicí trubice §poruchy luminizace trubice atrézie a stenózy duplikace cysty §imperforace anu × atrézie rekta §rektální píštěle

13 Trávicí trubice §žaludek §tenké střevo §tlusté střevo §rectum §anus

14 Žaludek §tunica mucosa l areae gastricae  foveolae gastricae l jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu l lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly §tunica muscularis l vnitřní - fibrae obliquae l střední - cirkulární - m. sphincter pylori l vnější - longitudinální

15 Žaludeční sliznice §foveolae gastricae směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky l gl. cardiacae - hluboké l gl. gastricae propriae l gl. pyloricae - mělké

16 Žaludeční buňky §hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza §krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků §mucinózní bb.- hlen §enteroendokrinní bb.- gastrin, somatostatin §nediferencované bb.- mitoticky aktivní

17 Tvorba žaludeční HCl §v krycích buňkách §Cl - - z plasmy §H + - z H 2 CO 3 l ta karboanhydrázou z CO 2 a H 2 O

18 Tenké střevo §Duodenum §Jejunum §Ileum

19 Sliznice tenkého střeva §plicae circulares (Kerkringi)  klky (Villi) §Lieberkühnovy krypty §epitel jednovrstevný cylindrický §lamina propria mucosae l cévy, hl. svaly, lymfatické folikuly

20 Buňky sliznice tenkého střeva §enterocyty - resorpční bb. l mikroklky, interdigitace, tukové kapénky §pohárkové bb. - produkce hlenu §Panethovy bb. - produkce lyzozymu §endokrinní bb. - 12 typů §M-buňky - nad Peyerovými plaky (viz dál) §nediferencované bb.

21 Další vrstvy stěny tenkého střeva §tela submucosa l v duodenu - Brunnerovy žl. tuboalveolární mucinózní alkalický sekret l hlavně v ileu - Peyerovy plaky nakupeniny lymfatické tkáně §ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

22 Tlusté střevo §intestinum caecum l appendix vermiformix §colon l ascendens, transversum, descendens, sigmoideum §intestinum rectum §canalis analis

23 Sliznice tlustého střeva §nejsou řasy ani klky §Lieberkühnovy krypty hlubší l enterocyty - méně mikroklků l pohárkové bb. jsou četné l Panethovy bb. chybí l endokrinní bb.

24 Další vrstvy stěny tlustého střeva §tunica muscularis externa l vnitřní cirkulární - haustrace l zevní longitudinální - taenie coli §tunica seroza l appendices epiploicae - tukové vazivo

25 Appendix vermiformis §přítomny Panethovy bb. §lamina propria mucosae l vyplněna lymfatickou tkání

26 Intestinum rectum (konečník) §pars pelvina l plicae transversales recti - poloměsíčité l po cirkulární svalovou vrstvu §canalis analis l zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso l zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)


Stáhnout ppt "Trávicí trakt II. Histologie a embryologie Poznámky k vyobrazením jsou v zobrazení poznámek."

Podobné prezentace


Reklamy Google