Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí trakt II. Histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí trakt II. Histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Trávicí trakt II. Histologie a embryologie
Poznámky k vyobrazením jsou v zobrazení poznámek Stav v 6. týdnu - prim. stř. klička se vysouvá do extraembryonálního coelomu pupečníku, začíná fyziologická pupeční hernie 1 - cavum peritonei 2 - hepar 3 - vesica fellea 4 - budoucí lig. teres hepatis 5 - kraniální raménko primitivní střevní kličky 6 - ductus vitellinus 7 - kaudální raménko primitivní střevní kličky 8 - zadní střevo 9 - a. mesenterica superior 10 - duodenum 11 - pankreas 12 - ventriculus 13 - aorta dorsalis

2 Vývoj žaludku rozšíření distální části předního střeva
rychlejší růst zadní stěny postupná rotace doleva o 90 podle podélné osy vychlípení dorsálního mesogastria vznik bursa omentalis

3 Vývoj omenta dorsální mesogatrium roste do délky
spadá před střevní kličky dochází ke srůstům mesocolon a mesogastrium oba listy mesogastria spolu

4 Vývoj středního střeva
postupné ohraničení trubice zůstává ductus vitellinus (6) (ductus omphalomesentericus) střední střevo se prodlužuje  klička s osou a. mesenterica sup. (9)

5 Vývoj středního střeva
další prodlužování kraniální části střevní kličky rotace o 90° proti směru hodinových ručiček podle osy a. mesenterica sup. fyziologická herniace Stav v 7. týdnu - rotace prim. stř. kličky o 90° okolo a. mesenterica sup. proti směru hodinových ručiček 8 - zadní střevo 11 - pankreas 14 - vena umbilicalis 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - caecum 17 - lien 18 - mesenterium dorsale

6 Vývoj středního střeva
dalších 90° otočení colon (19) se dostává před duodenum (10) postupný návrat kliček (3. měsíc) cékální pupen 10. týden - tenké střevo se vrací do břišní dutiny, další rotace o 90° 9 - a. mesenterica superior 10 - duodenum 11 - pankreas 18 - mesenterium dorsale 19 - colon 20 - lig. falciforme hepatis 21 - omentum minus 22 - bursa omentalis

7 Vývoj středního střeva
závěrečná rotace o 90° (celkem tedy 270°) cékální pupen (16) umístěn vpravo pod játry 11. týden - tlusté střevo v břišní dutině, caecum leží v pravém horním kvadrantu, poslední rotace o 90°, fyziologická hernie končí 9 - a. mesenterica superior 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - ceacum 17 - lien 19 - colon 21 - omentum minus 23 - mesogastrium dorsale 24 - foramen epiploicum

8 Vývoj středního střeva
cékum sestupuje kaudálně vznik colon ascendens vychlípením stěny vzniká appendix fetální období - sestoupení caeca do jeho normální podoby 2 - hepar 10 - duodenum 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - caecum 17 - lien 19a - colon ascendens 19c - colon descendens 21 - omentum minus 22 - bursa omentalis 23 - mesogastrium dorsale

9 Vývoj středního střeva
během vývoje dojde k deluminaci lumen a posléze k jeho opětnému zprůchodnění ductus vitellinus může perzistovat diverticulum Meckeli (obr.)

10 Vývoj zadního střeva do kloaky prorůstá urorektální septum (8)
rozdělení na anorektální a urogenitální část proktodeum - vchlípení ektodermu B - 6. týden D - 8. týden 1 - allantois 2 - kloaková membrána 2a - membrana urogenitalis 2b -membrana analis 3 - kloaka 3a - sinus urogenitalis 3b - rectum 6 - chvost 7 - tuberculum genitale (phallus) 8 - septum urorectale 9 - základ močového měchýře

11 Vývojové vady trávicí trubice
stenóza pyloru - hypertrofie svěrače omfalokéla - porucha návratu kliček obalena pouze amnionem vrozená umbilikální hernie normální návrat, později herniace obaleny peritoneem a amnionem abnormální rotace menší rotace reverzní rotace

12 Vývojové vady trávicí trubice
poruchy luminizace trubice atrézie a stenózy duplikace cysty imperforace anu × atrézie rekta rektální píštěle

13 Trávicí trubice žaludek tenké střevo tlusté střevo rectum anus

14 Žaludek tunica mucosa tunica muscularis
areae gastricae  foveolae gastricae jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis vnitřní - fibrae obliquae střední - cirkulární - m. sphincter pylori vnější - longitudinální

15 Žaludeční sliznice foveolae gastricae gl. cardiacae - hluboké
směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky gl. cardiacae - hluboké gl. gastricae propriae gl. pyloricae - mělké

16 Žaludeční buňky hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza
krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků mucinózní bb.- hlen enteroendokrinní bb.- gastrin, somatostatin nediferencované bb.- mitoticky aktivní

17 Tvorba žaludeční HCl v krycích buňkách Cl- - z plasmy H+ - z H2CO3
ta karboanhydrázou z CO2 a H2O

18 Tenké střevo Duodenum Jejunum Ileum

19 Sliznice tenkého střeva
plicae circulares (Kerkringi)  klky (Villi) Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae cévy, hl. svaly, lymfatické folikuly

20 Buňky sliznice tenkého střeva
enterocyty - resorpční bb. mikroklky, interdigitace, tukové kapénky pohárkové bb. - produkce hlenu Panethovy bb. - produkce lyzozymu endokrinní bb typů M-buňky - nad Peyerovými plaky (viz dál) nediferencované bb.

21 Další vrstvy stěny tenkého střeva
tela submucosa v duodenu - Brunnerovy žl. tuboalveolární mucinózní alkalický sekret hlavně v ileu - Peyerovy plaky nakupeniny lymfatické tkáně ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

22 Tlusté střevo intestinum caecum colon intestinum rectum canalis analis
appendix vermiformix colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum intestinum rectum canalis analis

23 Sliznice tlustého střeva
nejsou řasy ani klky Lieberkühnovy krypty hlubší enterocyty - méně mikroklků pohárkové bb. jsou četné Panethovy bb. chybí endokrinní bb.

24 Další vrstvy stěny tlustého střeva
tunica muscularis externa vnitřní cirkulární - haustrace zevní longitudinální - taenie coli tunica seroza appendices epiploicae - tukové vazivo

25 Appendix vermiformis přítomny Panethovy bb. lamina propria mucosae
vyplněna lymfatickou tkání

26 Intestinum rectum (konečník)
pars pelvina plicae transversales recti - poloměsíčité po cirkulární svalovou vrstvu canalis analis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)


Stáhnout ppt "Trávicí trakt II. Histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google