Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj výtvarného projevu Dítě předškolního věku. 1. Přechod ze stadia čáranice do stádia prvotního obrazu bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj výtvarného projevu Dítě předškolního věku. 1. Přechod ze stadia čáranice do stádia prvotního obrazu bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene."— Transkript prezentace:

1 Vývoj výtvarného projevu Dítě předškolního věku

2 1. Přechod ze stadia čáranice do stádia prvotního obrazu bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene vlak, let ptáka…) - kolem 2 roku se probouzejí asociace a vyvolávají přesnější představy věcí, nastává spojení věcí s představou a pak pojmenování, interpretace produktu (představy mohou být vizuální, optické, baltické, akustické, motorické, čichové i chuťové ) bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene vlak, let ptáka…) - kolem 2 roku se probouzejí asociace a vyvolávají přesnější představy věcí, nastává spojení věcí s představou a pak pojmenování, interpretace produktu (představy mohou být vizuální, optické, baltické, akustické, motorické, čichové i chuťové ) obsahová kresba – záměr tvůrce a interpretace výsledku jsou shodné

3 2. Vytváření grafických typů grafický typ - dominantní znak spojuje dítě v představě s konkrétním předmětem i řadou podobných předmětů, zachovává si jej v představě a je schopno jej nakreslit znovu dům, postava…) - častěji ovlivněny vizuální podobou objektů - graf.typů není mnoho, jsou pro jedince typické a poměrně stálé

4 Dětské výtvarné projevy 1. Projevy naivního realismu - jednoduchost a úspornost kresebných a malířských tahů (zkratka, nadsázka) - zobrazování z pohledu, který je pro rozpoznání objektu nejtypičtější - smíšený profil v zobrazení člověka, zvířete - smíšený profil v zobrazení člověka, zvířete - sklápění – nevizuální pojetí prostoru - sklápění – nevizuální pojetí prostoru - zobrazování předmětů vedle sebe a bez překrývání i za cenu deformací

5 2. Projevy intelektuálního realismu - funkčnost – zvýšený zájem o funkční a pro dítě zajímavé detaily - nepoměrnosti v proporcích a jejich deformace - transparence - průhledovost, kreslí např. věci v domě přes stěnu, postavy v autě… - výtvarné vyprávění – na jedné ploše více epizod zobrazovaných nad sebou

6 3. Projevy zosobňujícího dynamismu - oživování i neživých předmětů - oživování i neživých předmětů - personifikace – přenášení lidských vlastností na věci - personifikace – přenášení lidských vlastností na věci - antropomorfismus – přenášení lidských znaků na zvířata - antropomorfismus – přenášení lidských znaků na zvířata

7 4. Vliv fyziologických faktorů - grafoidismus - naklánění kreslených forem - grafoidismus - naklánění kreslených forem - zakulacování ostrých a pravých úhlů (pokud dítě ještě neumí zuby) - zakulacování ostrých a pravých úhlů (pokud dítě ještě neumí zuby) - R – princip – odlišení dvou základních směrů, např. ruce k tělu, větve ke kmeni jsou v pravém úhlu - R – princip – odlišení dvou základních směrů, např. ruce k tělu, větve ke kmeni jsou v pravém úhlu

8 5. Projevy zobrazovacích automatismů - zobrazovací automatismus - zobrazovací automatismus dítě kreslí mnoho detailů obrazu z důvodu pocitu libosti z rytmizované motorické činnosti, opakuje stejné formy zobrazení z důvodu fyz. nebo ps.únavy, prosazuje nacvičeného obrazového typu i tam, kde není na místě dítě kreslí mnoho detailů obrazu z důvodu pocitu libosti z rytmizované motorické činnosti, opakuje stejné formy zobrazení z důvodu fyz. nebo ps.únavy, prosazuje nacvičeného obrazového typu i tam, kde není na místě - nepravý ornament z příčiny - nepravý ornament z příčiny automatismus – přezdobený, ale obsahově chudý výtvor, neschopnost sledovat a pochopit složitý tvar automatismus – přezdobený, ale obsahově chudý výtvor, neschopnost sledovat a pochopit složitý tvar

9 6. Základy kompozičního cítění - rytmus, opakování, symetrie se uplatňují jako základní kompoziční principy – řazení do pásů, výtvarné vyprávění nad sebou - rytmus, opakování, symetrie se uplatňují jako základní kompoziční principy – řazení do pásů, výtvarné vyprávění nad sebou

10 Faktory, které ovlivňují vývoj a úroveň dětské kresby -mentální vyspělost dítěte kresba nemusí být na stejné úrovni jako intelekt, avšak v dětské kresbě se objevují prvky, které jsou pro daný vývojový stupeň typické kresba nemusí být na stejné úrovni jako intelekt, avšak v dětské kresbě se objevují prvky, které jsou pro daný vývojový stupeň typické -úroveň motoriky hrubá, jemná, orální, oční pohyby, vizuomotorika hrubá, jemná, orální, oční pohyby, vizuomotorika -zrakové a prostorové vnímání analýza, syntéza, diferenciace a paměť analýza, syntéza, diferenciace a paměť -lateralita nevyhraněná a zkřížená lateralita – genotyp, fenotyp - vliv prostředí, přeučování nevyhraněná a zkřížená lateralita – genotyp, fenotyp - vliv prostředí, přeučování - vnímání – paměť- vyvolání představ - znázornění - schopnost představivosti a reprodukce

11 Jak pomáhat v rozvoji grafomotoriky, motivovat ke kreslení -rozvíjet nejprve hrubou motoriku – zařadit rytmická cvičení, rehabilitaci -podporovat obratnost jemné motoriky -rozvíjet grafomotoriku vytvářením dostatku příležitostí ke kreslení (dostupnost materiálu) -povzbuzovat dítě v kreslení, oceňovat dílčí úspěchy, neporovnávat, naslouchat, poskytnout zpětnou vazbu -volit obtížnost (podceňování, vysoké nároky) -nechat dostatek času na zautomatizování – zažít pocit úspěchu -náměty by měly odpovídat věku, být blízké, atmosféra uvolněná -vytvořit portfólio prací – reflexe, vlastní posun


Stáhnout ppt "Vývoj výtvarného projevu Dítě předškolního věku. 1. Přechod ze stadia čáranice do stádia prvotního obrazu bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene."

Podobné prezentace


Reklamy Google