Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj výtvarného projevu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj výtvarného projevu"— Transkript prezentace:

1 Vývoj výtvarného projevu
Dítě předškolního věku

2 1. Přechod ze stadia čáranice do stádia prvotního obrazu
bezobsažná čmáranice se mění na obsažnou (připomene vlak, let ptáka…) - kolem 2 roku se probouzejí asociace a vyvolávají přesnější představy věcí, nastává spojení věcí s představou a pak pojmenování, interpretace produktu (představy mohou být vizuální, optické, baltické, akustické, motorické, čichové i chuťové ) obsahová kresba – záměr tvůrce a interpretace výsledku jsou shodné

3 2. Vytváření grafických typů
grafický typ - dominantní znak spojuje dítě v představě s konkrétním předmětem i řadou podobných předmětů, zachovává si jej v představě a je schopno jej nakreslit znovu dům, postava…) - častěji ovlivněny vizuální podobou objektů - graf.typů není mnoho, jsou pro jedince typické a poměrně stálé

4 Dětské výtvarné projevy
1. Projevy naivního realismu - jednoduchost a úspornost kresebných a malířských tahů (zkratka, nadsázka) - zobrazování z pohledu, který je pro rozpoznání objektu nejtypičtější - smíšený profil v zobrazení člověka, zvířete - sklápění – nevizuální pojetí prostoru - zobrazování předmětů vedle sebe a bez překrývání i za cenu deformací

5 2. Projevy intelektuálního realismu - funkčnost – zvýšený zájem o funkční a pro dítě zajímavé detaily - nepoměrnosti v proporcích a jejich deformace - transparence - průhledovost, kreslí např. věci v domě přes stěnu, postavy v autě… - výtvarné vyprávění – na jedné ploše více epizod zobrazovaných nad sebou

6 3. Projevy zosobňujícího dynamismu - oživování i neživých předmětů - personifikace – přenášení lidských vlastností na věci - antropomorfismus – přenášení lidských znaků na zvířata

7 4. Vliv fyziologických faktorů - grafoidismus - naklánění kreslených forem - zakulacování ostrých a pravých úhlů (pokud dítě ještě neumí zuby) - R – princip – odlišení dvou základních směrů, např. ruce k tělu, větve ke kmeni jsou v pravém úhlu

8 5. Projevy zobrazovacích automatismů - zobrazovací automatismus dítě kreslí mnoho detailů obrazu z důvodu pocitu libosti z rytmizované motorické činnosti, opakuje stejné formy zobrazení z důvodu fyz. nebo ps.únavy, prosazuje nacvičeného obrazového typu i tam, kde není na místě - nepravý ornament z příčiny automatismus – přezdobený, ale obsahově chudý výtvor, neschopnost sledovat a pochopit složitý tvar

9 6. Základy kompozičního cítění - rytmus, opakování, symetrie se uplatňují jako základní kompoziční principy – řazení do pásů, výtvarné vyprávění nad sebou

10 Faktory, které ovlivňují vývoj a úroveň dětské kresby
mentální vyspělost dítěte kresba nemusí být na stejné úrovni jako intelekt, avšak v dětské kresbě se objevují prvky, které jsou pro daný vývojový stupeň typické úroveň motoriky hrubá, jemná, orální, oční pohyby, vizuomotorika zrakové a prostorové vnímání analýza, syntéza, diferenciace a paměť lateralita nevyhraněná a zkřížená lateralita – genotyp, fenotyp - vliv prostředí, přeučování - vnímání – paměť- vyvolání představ - znázornění - schopnost představivosti a reprodukce

11 Jak pomáhat v rozvoji grafomotoriky, motivovat ke kreslení
rozvíjet nejprve hrubou motoriku – zařadit rytmická cvičení, rehabilitaci podporovat obratnost jemné motoriky rozvíjet grafomotoriku vytvářením dostatku příležitostí ke kreslení (dostupnost materiálu) povzbuzovat dítě v kreslení, oceňovat dílčí úspěchy, neporovnávat, naslouchat, poskytnout zpětnou vazbu volit obtížnost (podceňování, vysoké nároky) nechat dostatek času na zautomatizování – zažít pocit úspěchu náměty by měly odpovídat věku, být blízké, atmosféra uvolněná vytvořit portfólio prací – reflexe, vlastní posun


Stáhnout ppt "Vývoj výtvarného projevu"

Podobné prezentace


Reklamy Google