Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena"— Transkript prezentace:

1 Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena 12. 3. 2015
Člověk jako osobnost předmět psychologie, psychologické disciplíny a směry Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena

2 ÚVOD Věda, zabývající se lidmi a duševními stavy obecně
Věda o chování a prožívání člověka Psyché + logos -> učení o duši Hlavní cíl: popsat, porozumět a předpovědět lidské chování a prožívání

3 HISTORIE Dlouhá minulost, ale krátká historie Antika
Sókratés, Platón, Aristotelés (spis O duši) – vědomí a procesy myšlení Hippokratés – provázanost fce orgánů s mozkovou činností Pozdější evropská filosofie J. Locke – Tabula rasa (co je vrozené a co naučené) Descartes – procesy myšlení, racionální uvažování

4 HISTORIE Pozitivismus
A. Comte (pro lidské bádání důležité objektivní pozorování faktů) Proti větev tzv. duchovědné psychologie – pro ně důležitá lidská stránka; každý jev s sebou nese svazek významů Objektivní vs. chápající přístup ke zkoumání člověka 1879 – Wilhelm Wundt – 1. psychologická laboratoř v Lipsku; vznik psychologie jako samostatné vědy

5 HISTORIE Wilhelm Wundt Medicína = neuropsychologie
Empirická experimentální věda Introspekce + jednoduché experimenty Medicína = neuropsychologie Ekonomie = psychologie trhu Darwinova teorie = evoluční psychologie

6 PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

7 TEORETICKÉ APLIKOVANÉ Obecná psychologie Vývojová psychologie
Psychologie osobnosti Sociální psychologie Klinická psychologie Psychologie zdraví Poradenská psychologie Pedagogická psychologie Psychologie práce Forenzní psychologie

8 Obecná psychologie Vývojová psychologie
TEORETICKÉ Obecná psychologie Vývojová psychologie Základní psychologické jevy (kognice, emoce, motivace) Obecné principy fungování těchto jevů u zdravého jedince Vývoj jedince v čase (od početí až do smrti) Tělesné, kognitivní, emocionální či sociální změny >popisuje je a hledá jejich příčiny

9 Psychologie Sociální psychologie osobnosti
TEORETICKÉ Psychologie Sociální psychologie osobnosti Odlišnosti a podobnosti mezi lidmi Popis vzorců chování, myšlení, prožívání, které určují, jak se člověk projevuje Vzájemná interakce mezi jedincem a společností Důraz na jedince a jeho duševní děje

10 Klinická psychologie Psychologie zdraví
APLIKOVANÉ Klinická psychologie Psychologie zdraví Diagnostika a následná léčba psych. Potíží Psychodiagnostika Psychoterapie Provázanost psychiky a tělesné a duševní kondice Prevence, zvládání stresu Zvládání bolesti nebo dlouhodobých onemocnění

11 Poradenská Pedagogická psychologie psychologie
APLIKOVANÉ Poradenská Pedagogická psychologie psychologie Školy, úřady práce, manželské poradny Člověk je zdravý, jen si neví rady Podstata motivace k učení Inteligence v učícím procesu Vliv kantora na výuku Vyvinutí efektivní metody vyučování

12 Psychologie práce Forenzní psychologie
Psych. Jevy vyskytující se v pracovní oblasti Jak motivovat k výkonu Ideální pracovní podmínky (soudní) Během trestního řízení Psychologie výslechu Spolehlivost výpovědí Řešení sporů ve vězení

13 PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

14 Psychologické směry Experimentální psychologie
Dynamická psychologie (hlubinná) Psychoanalýza Behaviorismus Gestalt psychologie Humanistická psychologie Kognitivní psychologie

15 Experimentální psychologie
Založil Wilhelm Wundt První psychologická laboratoř 1879 Zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů

16 Dynamická psychologie (hlubinná)
Chování ovlivňováno nevědomými procesy Psychika je dynamická a determinovaná (vše má svou příčinu) Základy = S. Freud s psychoanalýzou Následován C. G. Jungem s analytickou psychologií, A. Adlerem s individuální psychologií Později obranné mechanismy, ego

17 Psychanalýza Založil S. Freud
Vztah mezi minulými zkušenostmi a současnými problémy Vliv nevědomí na chování člověka Člověk vystaven pudům jako zákl. determinantám svého chování Ukazatele nevědomí: sny, vtipy, tzv. chybné úkony

18 Behaviorismus Myšlenkově blízký reflexologii I. P. Pavlova
Zakladatel: J. B. Watson: omezil zkoumání psychiky na pozorovatelné jevy = chování Stimul -> reakce B. F. Skinner (operantní podmiňování) Skalní behavioristé – chování je naučené, duševní obsah naprogramován rodiči a učiteli pomocí odměn a trestů

19 Gestalt psychologie (tvarová)
Německo Celostní pojímání psychologických fenoménů M. Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler

20 Humanistická psychologie
Reakce na redukci psychiky v behaviorismu 3. síla v psychologii Humanisté jsou proti behavioristům Víra ve svobodnou vůli a neustálou možnost volby Zaměření na lidské fenomény tvořivosti, lásky a naděje Životní cesta člověka je neustálá sebeaktualizace (naplňování potenciálu) C. Rogers – terapie zaměřená na klienta, cílem napomáhat lidem v procesu stávání se) A. Maslow

21 Kognitivní psychologie
Zlomové práce: Jean Piaget (kognitivní vývoj dětí) G. Miller (paměť) N. Chomský (o lingvistice) U. Nieser – psychologové se musí zabývat mentálními událostmi Opozice k behaviorismu Paměť, vnímání, pozornost, myšlení, inteligence, a sociální kognice

22 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Bry
https://is.muni.cz/www/344438/ /Psychologicke_smery.pdf discipliny.html Habermann, T. – Hajíček, J. – Hejtmánek, L. – Šubert, J. - CVIČEBNICE ZSV, s. r. o., Praha


Stáhnout ppt "Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena"

Podobné prezentace


Reklamy Google