Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk jako osobnost předmět psychologie, psychologické disciplíny a směry Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena 12. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk jako osobnost předmět psychologie, psychologické disciplíny a směry Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena 12. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Člověk jako osobnost předmět psychologie, psychologické disciplíny a směry Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena 12. 3. 2015

2 ÚVOD  Věda, zabývající se lidmi a duševními stavy obecně  Věda o chování a prožívání člověka  Psyché + logos -> učení o duši  Hlavní cíl: popsat, porozumět a předpovědět lidské chování a prožívání

3 HISTORIE  Dlouhá minulost, ale krátká historie  Antika  Sókratés, Platón, Aristotelés (spis O duši) – vědomí a procesy myšlení  Hippokratés – provázanost fce orgánů s mozkovou činností  Pozdější evropská filosofie  J. Locke – Tabula rasa (co je vrozené a co naučené)  Descartes – procesy myšlení, racionální uvažování

4 HISTORIE  Pozitivismus  A. Comte (pro lidské bádání důležité objektivní pozorování faktů)  Proti větev tzv. duchovědné psychologie – pro ně důležitá lidská stránka; každý jev s sebou nese svazek významů  Objektivní vs. chápající přístup ke zkoumání člověka  1879 – Wilhelm Wundt – 1. psychologická laboratoř v Lipsku; vznik psychologie jako samostatné vědy

5 HISTORIE  Wilhelm Wundt  Empirická experimentální věda  Introspekce + jednoduché experimenty  Medicína = neuropsychologie  Ekonomie = psychologie trhu  Darwinova teorie = evoluční psychologie

6 PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

7 TEORETICKÉ  Obecná psychologie  Vývojová psychologie  Psychologie osobnosti  Sociální psychologie APLIKOVANÉ  Klinická psychologie  Psychologie zdraví  Poradenská psychologie  Pedagogická psychologie  Psychologie práce  Forenzní psychologie

8 Obecná psychologieVývojová psychologie  Základní psychologické jevy (kognice, emoce, motivace)  Obecné principy fungování těchto jevů u zdravého jedince  Vývoj jedince v čase (od početí až do smrti)  Tělesné, kognitivní, emocionální či sociální změny - >popisuje je a hledá jejich příčiny TEORETICKÉ

9 Psychologie Sociální psychologie osobnosti  Odlišnosti a podobnosti mezi lidmi  Popis vzorců chování, myšlení, prožívání, které určují, jak se člověk projevuje  Vzájemná interakce mezi jedincem a společností  Důraz na jedince a jeho duševní děje TEORETICKÉ

10 Klinická psychologiePsychologie zdraví  Diagnostika a následná léčba psych. Potíží  Psychodiagnostika  Psychoterapie  Provázanost psychiky a tělesné a duševní kondice  Prevence, zvládání stresu  Zvládání bolesti nebo dlouhodobých onemocnění APLIKOVANÉ

11 Poradenská Pedagogická psychologiepsychologie  Školy, úřady práce, manželské poradny  Člověk je zdravý, jen si neví rady  Podstata motivace k učení  Inteligence v učícím procesu  Vliv kantora na výuku  Vyvinutí efektivní metody vyučování APLIKOVANÉ

12 Psychologie práceForenzní psychologie  Psych. Jevy vyskytující se v pracovní oblasti  Jak motivovat k výkonu  Ideální pracovní podmínky  (soudní)  Během trestního řízení  Psychologie výslechu  Spolehlivost výpovědí  Řešení sporů ve vězení

13 PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

14 Psychologické směry  Experimentální psychologie  Dynamická psychologie (hlubinná)  Psychoanalýza  Behaviorismus  Gestalt psychologie  Humanistická psychologie  Kognitivní psychologie

15 Experimentální psychologie  Založil Wilhelm Wundt  První psychologická laboratoř 1879  Zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů

16 Dynamická psychologie (hlubinná)  Chování ovlivňováno nevědomými procesy  Psychika je dynamická a determinovaná (vše má svou příčinu)  Základy = S. Freud s psychoanalýzou  Následován C. G. Jungem s analytickou psychologií, A. Adlerem s individuální psychologií  Později obranné mechanismy, ego

17 Psychanalýza  Založil S. Freud  Vztah mezi minulými zkušenostmi a současnými problémy  Vliv nevědomí na chování člověka  Člověk vystaven pudům jako zákl. determinantám svého chování  Ukazatele nevědomí: sny, vtipy, tzv. chybné úkony

18 Behaviorismus  Myšlenkově blízký reflexologii I. P. Pavlova  Zakladatel: J. B. Watson: omezil zkoumání psychiky na pozorovatelné jevy = chování  Stimul -> reakce  B. F. Skinner (operantní podmiňování)  Skalní behavioristé – chování je naučené, duševní obsah naprogramován rodiči a učiteli pomocí odměn a trestů

19 Gestalt psychologie (tvarová)  Německo  Celostní pojímání psychologických fenoménů  M. Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler

20 Humanistická psychologie  Reakce na redukci psychiky v behaviorismu  3. síla v psychologii  Humanisté jsou proti behavioristům  Víra ve svobodnou vůli a neustálou možnost volby  Zaměření na lidské fenomény tvořivosti, lásky a naděje  Životní cesta člověka je neustálá sebeaktualizace (naplňování potenciálu)  C. Rogers – terapie zaměřená na klienta, cílem napomáhat lidem v procesu stávání se)  A. Maslow

21 Kognitivní psychologie  Zlomové práce:  Jean Piaget (kognitivní vývoj dětí)  G. Miller (paměť)  N. Chomský (o lingvistice)  U. Nieser – psychologové se musí zabývat mentálními událostmi  Opozice k behaviorismu  Paměť, vnímání, pozornost, myšlení, inteligence, a sociální kognice

22 Zdroje  http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Bry http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Bry  https://is.muni.cz/www/344438/7159323/Psychologicke_smery.pdf https://is.muni.cz/www/344438/7159323/Psychologicke_smery.pdf  http://www.studijni-svet.cz/dejiny-psychologie-a-psychologicke-smery/ http://www.studijni-svet.cz/dejiny-psychologie-a-psychologicke-smery/  http://galaktis.cz/clanek/psychologicke-smery/ http://galaktis.cz/clanek/psychologicke-smery/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_discipl%C3%ADny http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_discipl%C3%ADny  http://www.gybon.cz/~rusek/zsv/psyc01.html http://www.gybon.cz/~rusek/zsv/psyc01.html  http://spolecenske-vedy.blogspot.cz/2011/01/1-predmet-psychologie-jeji- discipliny.html http://spolecenske-vedy.blogspot.cz/2011/01/1-predmet-psychologie-jeji- discipliny.html  Habermann, T. – Hajíček, J. – Hejtmánek, L. – Šubert, J. - CVIČEBNICE ZSV, www.scio.cz, s. r. o., Praha www.scio.cz


Stáhnout ppt "Člověk jako osobnost předmět psychologie, psychologické disciplíny a směry Tereza Doležalová, V8A Gymnázium Jiřího Ortena 12. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google