Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud

2 Elektrický proud Opakování 6. ročníku
Obvodem prochází elektrický proud tehdy: Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí Jestliže je elektrický obvod uzavřen (vodivě) V obvodu musí být vždy zařazen spotřebič. +

3 Vodiče elektrického proudu: kovy, vodné roztoky některých látek (např
Vodiče elektrického proudu: kovy, vodné roztoky některých látek (např. NaCl), za určitých podmínek i plyny Schematické značky uč. 118 obr. 2.24 Spotřebiče řadíme v obvodu: 1. sériově (za sebou) +

4 2. paralelně (vedle sebe)
větve (A) (B) - + Uzly Rozvětvený obvod

5 Zdroje elektrického napětí
Historicky první zdroj el. napětí – Voltův článek Mezi elektrodami a elektrolytem dochází k chemické reakci Vznik el. napětí Zn Cu H2SO4 V Elektrolyt – Vodný roztok solí, kyselin a zásad

6 Suchý článek– dnes nejpoužívanější článek - jeden článek 1,5V
Kovová čepička Zalévací látka z izolantu Uhlíková tyčinka Oxid manganičitý s práškovým uhlíkem salmiak zinková nádoba Akumulátor – zdroj, který se dá obnovovat

7 Měření elektrického napětí
Co je to napětí? Napětí je práce, kterou koná zdroj napětí Čím vyšší je napětí, tím vyšší je vykonaná práce, která se projevuje jako změna účinku elektrického proudu. Elektrické napětí - označujeme U a základní jednotkou je volt [V] - měříme voltmetrem V

8 Baterie – vzniká zapojením dvou a více monočlánků za sebou

9 Elektrické napětí měříme: 1. mezi póly zdroje
2. mezi svorkami spotřebiče Voltmetr zařazujeme ke spotřebiči vždy paralelně (vedle sebe) V + - Před měřením napětí zvolíme vždy vhodný rozsah stupnice měřícího přístroje!!!!

10 Co je to elektrický proud
Elektrický proud je usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem!! U kovů je to pohyb volných elektronů Volné částice se začnou všechny ihned pohybovat v elektrickém poli, protože na ně působí elektrická síla. Směr elektrického proudu je stanoven od kladného pólu k zápornému pólu zdroje napětí. Ve vodných roztocích solí nebo kyselin to jsou volné kationty a anionty. Obr. 123/2.31

11 Elektrický proud je základní fyzikální veličina označuje se I a základní jednotkou je ampér [A]
Vypočteme ho jako elektrický náboj Q, který projde vodičem za čas t

12 Elektrickýproud měříme ampérmetrem
Ampérmetr zařazujeme ke spotřebiči vždy sériově (za sebou) A + - Před měřením napětí zvolíme vždy vhodný rozsah stupnice měřícího přístroje!!!!

13 Zdroje elektrického napětí
První zdroj elektrického napětí VOLTŮV ČLÁNEK Obr.str. 133/2.44 Mezi elektrodami (deskami) a elektrolytem (vodným roztokem kseliny) vzniká chemická reakce – vznik elektrického proudu.

14 Ohmův zákon Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Elektrický odpor jednotka ohm

15 0V 6V 3V A 0,03A 0,06A 0A V 0,1 0,09 0,08 6V 0V 3V 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 1 2 3 4 5 6 7

16 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
Odkaz délka, průřez Elektrický odpor měříme ohmmetrem. Odkaz materiál vodiče Odpor elektrického vodiče je přímo úměrný jeho délce l a materiálu vodiče ρ a nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče S. S rostoucí teplotou se odpor kovů zvyšuje!! Odkaz

17

18 Látka Ag 0,016 Cu 0,017 Al 0,029 W 0,055 C 8 Konstantan (54%Cu+45%Ni+1%Mn) 0,5

19 Součásti elektrického obvodu s odporem říkáme REZISTOR
REZISTOR- destička, váleček z izolantu, na které je navinutý drát s velkým odporem.

20

21 Výsledný odpor rezistorů řazených za sebou (sériově)
Výsledný odpor R dvou spotřebičů spojených za sebou (sériově) se rovná součtu odporů R1 ,R2 obou rezistorů V V V R= R1 + R2 I R1 R2 Napětí U mezi vnějšími svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu napětí U1,U2 mezi svorkami jednotlivých rezistorů + - A I=I1=I2 U=U1+U2

22 Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporu:
U1:U2= R1 : R2

23 Výsledný odpor rezistorů řazených vedle sebe (paralelně)
U1 V U R2 V A R (A) (B) R1 A V U2 + - + - A A

24 U V Elektrický proud procházející nerozvětvenou částí obvodu se rovná součtu proudů v obou větvích. I=I1+I2 R2 A I (A) I2 (B) I1 R1 A V U + - A Převrácená hodnota výsledného odporu dvou rezistorů spojených vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou rezistorů.


Stáhnout ppt "Elektrický proud."

Podobné prezentace


Reklamy Google