Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1.Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2.Jestliže je elektrický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud. Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1.Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2.Jestliže je elektrický."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud

2 Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1.Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2.Jestliže je elektrický obvod uzavřen (vodivě) V obvodu musí být vždy zařazen spotřebič. +

3 Vodiče elektrického proudu: kovy, vodné roztoky některých látek (např. NaCl), za určitých podmínek i plyny Schematické značky uč. 118 obr. 2.24 Spotřebiče řadíme v obvodu: 1. sériově (za sebou) +

4 2. paralelně (vedle sebe) +- (A)(B) Uzly větve Rozvětvený obvod

5 Zdroje elektrického napětí Historicky první zdroj el. napětí – Voltův článek Elektrolyt – Vodný roztok solí, kyselin a zásad V ZnCu H 2 SO 4 Mezi elektrodami a elektrolytem dochází k chemické reakci Vznik el. napětí

6 Suchý článek– dnes nejpoužívanější článek - jeden článek 1,5V Akumulátor – zdroj, který se dá obnovovat Kovová čepička Zalévací látka z izolantu Uhlíková tyčinka Oxid manganičitý s práškovým uhlíkem salmiak zinková nádoba

7 Měření elektrického napětí Co je to napětí? Napětí je práce, kterou koná zdroj napětí. Čím vyšší je napětí, tím vyšší je vykonaná práce, která se projevuje jako změna účinku elektrického proudu. Elektrické napětí - označujeme U a základní jednotkou je volt [V] - měříme voltmetrem V

8 Baterie – vzniká zapojením dvou a více monočlánků za sebou

9 Elektrické napětí měříme: 1. mezi póly zdroje 2. mezi svorkami spotřebiče Voltmetr zařazujeme ke spotřebiči vždy paralelně (vedle sebe) V +- Před měřením napětí zvolíme vždy vhodný rozsah stupnice měřícího přístroje!!!!

10 Co je to elektrický proud Elektrický proud je usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem!! U kovů je to pohyb volných elektronů Ve vodných roztocích solí nebo kyselin to jsou volné kationty a anionty. Obr. 123/2.31 Volné částice se začnou všechny ihned pohybovat v elektrickém poli, protože na ně působí elektrická síla. Směr elektrického proudu je stanoven od kladného pólu k zápornému pólu zdroje napětí.

11 Elektrický proud je základní fyzikální veličina označuje se I a základní jednotkou je ampér [A] Vypočteme ho jako elektrický náboj Q, který projde vodičem za čas t

12 Elektrickýproud měříme ampérmetrem Ampérmetr zařazujeme ke spotřebiči vždy sériově (za sebou) A +- Před měřením napětí zvolíme vždy vhodný rozsah stupnice měřícího přístroje!!!!

13 Zdroje elektrického napětí VOLTŮV ČLÁNEK První zdroj elektrického napětí VOLTŮV ČLÁNEKObr.str. 133/2.44 Mezi elektrodami (deskami) a elektrolytem (vodným roztokem kseliny) vzniká chemická reakce – vznik elektrického proudu.

14 Ohmův zákon Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Elektrický odpor jednotka ohm

15 0A 0V A V 3V 0,03A 1 3 2 5467 6V 0,06A 0,06 0,09 0,07 0,08 0,04 0,05 0,02 0,03 0,1 0,01

16 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče Odpor elektrického vodiče je přímo úměrný jeho délce l a materiálu vodiče ρ a nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče S. Elektrický odpor měříme ohmmetrem. S rostoucí teplotou se odpor kovů zvyšuje!! Odkaz Odkaz délka, průřez Odkaz materiál vodiče

17

18 Látka Ag0,016 Cu0,017 Al0,029 W0,055 C8 Konstantan (54%Cu+45%Ni+1%Mn) 0,5

19 Součásti elektrického obvodu s odporem říkáme REZISTOR REZISTOR- destička, váleček z izolantu, na které je navinutý drát s velkým odporem.

20

21 Výsledný odpor rezistorů řazených za sebou (sériově) V +- VV A R1R1 R2R2 Výsledný odpor R dvou spotřebičů spojených za sebou (sériově) se rovná součtu odporů R 1, R 2 obou rezistorů R= R 1 + R 2 Napětí U mezi vnějšími svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu napětí U 1,U 2 mezi svorkami jednotlivých rezistorů U=U 1 +U 2 I=I 1 =I 2 I

22 Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporu: U 1 :U 2 = R 1 : R 2

23 Výsledný odpor rezistorů řazených vedle sebe (paralelně) +- V V A R1R1 R2R2 A A (A)(B) U1U1 U2U2 +- V A R U

24 +- V V A R1R1 R2R2 A A (A)(B) U U I I2I2 I1I1 I=I 1 +I 2 Elektrický proud procházející nerozvětvenou částí obvodu se rovná součtu proudů v obou větvích. Převrácená hodnota výsledného odporu dvou rezistorů spojených vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou rezistorů.


Stáhnout ppt "Elektrický proud. Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1.Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2.Jestliže je elektrický."

Podobné prezentace


Reklamy Google