Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: –Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: –Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil."— Transkript prezentace:

1 Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: –Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec –Zabránit takovému vývoji hospodářských struktur, které je z hlediska spol. zájmů nežádoucí

2 Cíle EU Snižování regionálních disparit Solidarita s chudšími regiony Podpora harmonického a udržitelného rozvoje Vysoká úroveň zaměstnanosti Zlepšování ŽP

3 Metody RP Stimulace přílivu přímých investic do vybraných oblastí Stimulace podmínek podporujících spontánní růst ve vybraných oblastech »Problém nízké mobility pracovních sil Podpora investic do ekonomické a sociální infrastruktury ve vybraných oblastech

4 Vývoj RSP EU 1. etapa (1958-1973) –Typický individuální přístup bez koordinace na nadnárodní úrovni Integrace v počátcích, hlavní pozornost MAE Mezi 6 členy relativní ekonomická konvergence Ve Fr a It od 40.let vlastní reg. politika Ne  společných institucí (DG XVI vzniklo až v roce 1968 1973 – Dánsko, Irsko, VB

5 Vývoj RSP EU 2. etapa (1974-1985) –Charakteristická posílením regionální dimenze integračních politik ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje 1975 »Základní vnitřní institucí ES pro RP »Nástroj na snižování výrazných reg. Diferencí »Podíl ERDF na rozpočtu EU vzrostl do r. 1986 ze 4,8% na 8,6% »Největší příjemci It, VB, Irsko, později Řecko, Šp, Portugalsko

6 Zahájením projektu JET nutnost snižování rozdílů a posilování hosp.a sociální soudržnosti relativně velkorysejší období pro RSP Zvláštní místo Integr. středomořské programy Kritika nízké míry koordinace RP se zemědělskou a sociální  1988 reforma – sloučení politik do tzv. strukturální (politika hospodářské a sociální soudržnosti) Stanoveno 6 cílů strukturální politiky 3. etapa (1986-1993)

7 Cíle strukturální politiky 1989-1999 1.Podpora rozvoje zaostávajících regionů 2.Přeměna regionů vážně ohrožených hospodářským úpadkem 3.Boj s LR nezaměstnaností 4.Podpora adaptace pracovníků na hosp. změny 5.Rozvoj venkovských regionů 1.strukturální změny v zemědělství 2.strukturální změny venkova 6.Rozvoj regionů s extrémně nízkým zalidněním

8 „Principy rozvojové politiky evropského prostoru“ – dokument přijatý Radou 1994 Posílení významu tzv. měkkých opatření (nehmotných investic) Orientace na lidské zdroje - rekvalifikace Rozvojové agentury podporované státem Zřizování hospodářských a technologických parků

9 4. etapa (1994-1999) Po podpisu MS ustaven Kohézní fond (fond soudržnosti) 1999 podíl RP na rozpočtu přes 35% V „Agendě 2000“ návrh reformy RP

10 5. etapa (2000-2006) Snaha po větší efektivnosti financování Striktní oddělení peněz pro staré a nové členy Snížení počtu strukturálních cílů: Pomoc zaostávajícím regionům Konverze oblastí se strukturálními problémy (průmyslové, venkovské, městské, rybářské) Adaptace a modernizace vzdělávání a zaměstnanosti

11 Operační principy RSP Princip koncentrace Princip partnerství Princip programování Princip doplňkovosti Princip solidarity Princip subsidiarity Princip monitorování a vyhodnocování

12 Strukturální fondy ERDF – evropský fond regionálního rozvoje (téměř polovina všech výdajů) 1975 ESF – evropský sociální fond 1957 EAGGF – evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (pouze podpůrná sekce) 1962 FIFG – finanční nástroj pro podporu rybolovu 1993 »ČR na 2004- 2006 ze SF cca 1,6mld €

13 Nástroje SP Fond soudržnosti Není strukturálním fondem (reg. disparity), ale umožnit co nejrychlejší vstup do EMU Na rozdíl od SF je cílem podpora celého státu Kritérium  90%  HDP EU  snaha plnit konv. krit. Řecko, Irsko, Šp, Portugalsko Dopravní infrastruktura (TEN), ŽP, TUR »ČR na 2004- 2006 ze FS cca 1mld €

14 Nástroje SP Evropská investiční banka Vlastní právní subjektivitu Úkolem přispívat k vyváženému rozvoji společného trhu Nevýdělečné poskytování půjček a záruk na: »Rozvoj méně rozvinutých oblastí »Modernizaci podniků, tvorba nových prac. míst

15 Nástroje SP Iniciativy Společenství: (10,44mld EUR) Interreg- podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce pro vyvážený rozvoj URBAN- podpora hospodářské a sociální regenerace měst a příměstských oblastí procházející krizovým obdobím Leader+ -rozvoj venkovských oblastí EQUAL – nadnárodní spolupráce proti všem formám diskriminace na trhu práce

16 Rozdělení prostředků 70% na Cíl 1 11% na Cíl 2 12% na Cíl 3 5% na Iniciativy Společenství

17

18 Předvstupní pomoc PHARE – přípravný program na SF ISPA – program na podporu infrastruktury a ŽP (Příprava na Fond soudržnosti) SAPARD – program rozvoje zemědělství a venkova

19 Regiony NUTS ČR (1998) NUTS I – ČR NUTS II – 8 regionů soudržnosti (sdružené kraje): Praha, SČ, JZ, SZ, SV, JV, Střední Morava a Moravskoslezsko »Regionální rady NUTS III – 14 krajů NUTS IV – 77 okresů NUTS V – obce (cca 6259)

20 Plánovací postup Národní rozvojový plán 2004 - 2006 Rámec podpory Společenství EK formuluje na základě NRP Má charakter smlouvy o výši a zaměření podpory SF Konečnou verzi EK potvrdila 12/2003 Možnost vyčerpat až 1,454mld € pro Cíl 1 Na základě schváleného RPS stát předkládá jednotlivé operační programy »4 sektorové, 1 regionální

21 Operační programy ČR Průmysl a podnikání Rozvoj LZ Infrastruktura Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Společný regionální operační program »Komplementární se sektorovými »Rozšiřuje dopad na místní úroveň »Společné rozvojové potřeby regionů


Stáhnout ppt "Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: –Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil."

Podobné prezentace


Reklamy Google