Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Didaktika, vzdělávání OBECNÁ DIDAKTIKA VY-32-INOVACE-PED- 207

2 Didaktika – pedagogická disciplína zabývající se teorií vzdělávání a vyučování řeší cíle a obsah vzdělávání a vyučování zabývá se didaktickými principy a vyučovacími metodami organizací vyučování a jeho plánováním hodnocením a vyhodnocováním výchovně vzdělávacích procesů

3 z řeckého didaskein = vyučovat průkopník Jan Ámos Komenský – Velká didaktika ( 1657 ) a) teorie, jež se zabývá obecně kterýmikoli edukačními procesy b) obecná teorie o procesech učení a vyučování ve školním edukačním prostředí didaktika se zabývá: co a k jakým účelům se vyučuje jak se to vyučuje

4 Speciální didaktika DIDAKTIKY SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY OBECNÁ DIDAKTIKA PŘEDMĚTOVÉ DIDAKTIKY OBOROVÉ DIDAKTIKY DIDAKTIKY DRUHŮ A STUPŇŮ ŠKOL

5 předmětová didaktika – vztahuje se k jednotlivému vyučovacímu předmětu (např. didaktika angličtiny, didaktika chemie apod.) oborová didaktika – teorie o vzdělávání týkající se skupiny předmětů, určitých širších oblastí teorie a praxe didaktiky druhů a stupňů školy – teorie o vzdělávání v jednotlivých úrovních vzdělávacího systému (např. didaktika předškolní výchovy, didaktika základní školy apod.) !!Oborové a předmětové didaktiky jsou vědeckými disciplínami!!

6 VZDĚLÁVÁNÍ proces cílevědomé a záměrné činnosti zaměřené na pozitivní celostní rozvoj člověka cílem je prohlubování a kultivování citů, hodnot a postojů člověka, jeho osobních vlastností zajišťuje vzdělání (výsledek), které člověk získává prostřednictvím institucí vzdělání = kapitál, výsledek vzdělávání je historicky podmíněné (v každé době jiné možnosti a cíle)

7 Druhy vzdělávání: formální – zaměřeno na rozvíjení myšlenkových operací, dovedností, metod poznání materiální – velká kvanta poznatků ! je třeba mít oba druhy vzdělávání !

8 jiné rozdělení: všeobecné – poskytuje systematické poznání, dovednosti, rozvíjí systematicky osobnost odborné – poskytuje systematické vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro určité oblasti pracovní činnosti, zaměřené k výkonu určité kvalifikace práce

9 faktory působící na proces vzdělávání: Geografické podmínky a demografické prostředí Ekonomické prostředí Výchovně vzdělávací proces Sociální a kulturní prostředí Politické prostředí

10 ???? 1) Jakým způsobem ovlivňuje výchovu a vzdělávání prostředí, ve kterém žijeme? 2) Jaká je souvislost mezi ekonomickým prostředím a kvalitou výchovy a vzdělávání? 3) Jakým způsobem ovlivňuje výchovně vzdělávací proces politické prostředí dané země? 4) Popište sociální prostředí, ve kterém žijete a uveďte, jakým způsobem ovlivňuje vaše vzdělávání.

11 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz KALHOUS, Z. a OBST, O.: Školní didaktika. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. 448s. ISBN 80-7178-253-X ČÁBALOVÁ, D.: Pedagogika. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 272 s. ISBN 978-80- 247-2993-0 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80- 7178-170-3 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 2.vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1 Obrázková galerie Microsoft PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google