Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Samočinně odpojí chráněný obvod, pokud zjistí chybový proud unikající mimo pracovní vodiče na kostru nebo zem.  Označují se jako:  FI jističe (z něm. F – Fehler (chyba) I – značka proudu)  RCD (z angl. residual-current device) 3

4 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Úkolem proudového chrániče je odpojit během 0,2 až 0,45 s (ve skutečnosti ještě rychleji) spotřebič, ve kterém došlo k porušení izolace a na neživé části se objevilo nebezpečné dotykové napětí.  Neživá část – kovová část stroje, která není určena k vedení elektrického proudu 4

5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Princip funkce  Součtovým transformátorem prochází všechny pracovní vodiče.  Za normálního stavu je součet jejich proudů roven nule a v sekundárním vinutí součtového transformátoru se neindukuje žádné napětí. 5

6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Princip funkce  V případě úniku proudu mimo pracovní vodiče, vznikne rozdíl mezi proudy tekoucími směrem do spotřebiče a ze spotřebiče.  V součtovém transformátoru se vytvoří magnetické pole a v sekundárním vinutí se naindukuje napětí. 6

7 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Princip funkce  Toto napětí pak aktivuje elektromagnetický spínač, který okamžitě odpojí obvod, kde vznikla porucha. 7

8 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Každý proudový chránič obsahuje testovací tlačítko.  Testovacím tlačítkem se dle předepsaných intervalů (obvykle 1 x za měsíc) zkouší funkčnost chrániče.  Vyrábějí se jedno a tří fázové s citlivostí 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA a 500 mA.  Proudový chránič lze použít jen v síti TN-S (musí být oddělený střední a ochranný vodič). 8

9 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  Reziduální proud = rozdílový proud, tedy proud, který vznikne vektorovým součtem všech proudů v pracovních vodičích.  Proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem (citlivostí) do 300 mA včetně jsou schopny zabránit požáru. 9

10  OPAKOVÁNÍ: 1)Jaký je úkol proudového chrániče? …………………………………………………………… 2)Popište podrobně princip funkce proudového chrániče. …………………………………………………………… 3)K čemu slouží testovací tlačítko na proudovém chrániči? …………………………………………………………... 4)Kde je/není možné použít proudový chránič?.................................................................................... 10 PROUDOVÝ CHRÁNIČ

11  Vocabulary: residual-current device (RCD) – proudový chránič leakage current – unikající proud residual current – rozdílový proud current transformer – proudový transformátor live conductor – fázový vodič neutral conductor – střední (nulový) vodič 11 PROUDOVÝ CHRÁNIČ

12  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 12 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google