Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_08_A_14 Tematická oblast: Elektrické přístroje Téma: Proudový chránič Autor: Ing. Lukáš Nepokoj Datum vytvoření: září 2012

2 Anotace Metodický pokyn
Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Samočinně odpojí chráněný obvod, pokud zjistí chybový proud unikající mimo pracovní vodiče na kostru nebo zem. Označují se jako: FI jističe (z něm. F – Fehler (chyba) I – značka proudu) RCD (z angl. residual-current device)

4 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Úkolem proudového chrániče je odpojit během 0,2 až 0,45 s (ve skutečnosti ještě rychleji) spotřebič, ve kterém došlo k porušení izolace a na neživé části se objevilo nebezpečné dotykové napětí. Neživá část – kovová část stroje, která není určena k vedení elektrického proudu

5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Princip funkce
Součtovým transformátorem prochází všechny pracovní vodiče. Za normálního stavu je součet jejich proudů roven nule a v sekundárním vinutí součtového transformátoru se neindukuje žádné napětí.

6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Princip funkce
V případě úniku proudu mimo pracovní vodiče, vznikne rozdíl mezi proudy tekoucími směrem do spotřebiče a ze spotřebiče. V součtovém transformátoru se vytvoří magnetické pole a v sekundárním vinutí se naindukuje napětí.

7 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Princip funkce
Toto napětí pak aktivuje elektromagnetický spínač, který okamžitě odpojí obvod, kde vznikla porucha.

8 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Každý proudový chránič obsahuje testovací tlačítko.
Testovacím tlačítkem se dle předepsaných intervalů (obvykle 1 x za měsíc) zkouší funkčnost chrániče. Vyrábějí se jedno a tří fázové s citlivostí 10 mA, mA, 100 mA, 300 mA a 500 mA. Proudový chránič lze použít jen v síti TN-S (musí být oddělený střední a ochranný vodič).

9 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Reziduální proud = rozdílový proud, tedy proud, který vznikne vektorovým součtem všech proudů v pracovních vodičích. Proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem (citlivostí) do 300 mA včetně jsou schopny zabránit požáru.

10 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OPAKOVÁNÍ:
Jaký je úkol proudového chrániče? …………………………………………………………… Popište podrobně princip funkce proudového chrániče. …………………………………………………………… K čemu slouží testovací tlačítko na proudovém chrániči? …………………………………………………………... Kde je/není možné použít proudový chránič?

11 PROUDOVÝ CHRÁNIČ Vocabulary:
residual-current device (RCD) – proudový chránič leakage current – unikající proud residual current – rozdílový proud current transformer – proudový transformátor live conductor – fázový vodič neutral conductor – střední (nulový) vodič

12 Použité zdroje TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."

Podobné prezentace


Reklamy Google