Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biocenóza Společenstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biocenóza Společenstvo."— Transkript prezentace:

1 Biocenóza Společenstvo

2 Biocenóza - společenstvo
všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů

3 Autoregulační mechanismy
Rovnováha Růst početnosti Růst konzumace Úbytek toxických látek Přibývání toxických látek Pokles početnosti býložravce Omezení konzumace

4 Typy biocenóz přírodní přirozené umělé reálné potenciální
rekonstrukční - produkční - okrasné - ruderální - synantropní monocenózy polycenózy

5 Přírodní biocenóza

6 Přírodní biocenóza

7 Přirozená biocenóza

8 Polopřirozená biocenóza

9 Polopřirozená biocenóza

10 Umělé biocenózy

11 Umělá biocenóza

12 Umělá biocenóza

13 Umělá biocenóza

14

15 Přechodné biocenózy - ekotony

16 Struktura biocenóz Základní členění mikrobiocenóza
fytocenóza – rostlinné společenstvo zoocenóza – živočišné společenstvo

17 Další vnitřní členění biocenózy
Taxonomické - Taxocenózy Funkční - Synuzie - Guildy (cechy) Prostorové - Stratocenózy - Choriocenózy - Merocenózy

18 Stratocenózy

19 Choriocenózy

20 Struktura biocenózy – životní formy
fytoplankton terofyty kryptofyty - geofyty - hydrofyty hemikryptofyty chamaefyty fanerofyty epifyty

21 Vlastnosti biocenóz Abundance Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha-1)
- zoomasa o 2-3 řády nižší Produkce - až desítky t.ha-1

22 Vlastnosti druhů biocenózy
Frekvence Konstance F = ni/n.100 (%) K = ni/n.100 (%) Druh eukonstantní (velmi stálý) % konstantní (stálý) % akcesorický (přídatný) % akcidentální (nahodilý) %

23 Vlastnosti druhů biocenózy
Vazba (fidelita, věrnost) Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

24 Vlastnosti druhů biocenózy
Fidelita (věrnost) - příklad Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

25 Vlastnosti druhů biocenózy
Dominance D = ni/n.100 (%) Druhy Noctuidae Kameničky eudominantní nad 10 % dominantní % 6 subdominantní 2-5 % 7 recedentní % 9 subrecedentní pod 1 %

26 Vlastnosti biocenóz Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové
biotopová diverzity druhová genetická Ekvitabilita (vyrovnanost) Shannonův index

27 Vlastnosti biocenóz Druhová podobnost Jaccardův index
Ja = C/A + B – C (× 100 %) SØrensenův index SØ = 2C/ A + B (× 100 %)

28 Druhové bohatství v celosvětovém měřítku u nás v biocenóze Vlivy
Flóra oblasti Charakter biotopu Ekologické nároky Čas od vzniku Míra narušování

29 Druhové bohatství na světě
Ca 1.3 milionu hmyz cévnaté rostliny z toho brouci velké houby motýli bakterie 3000 blanokřídlí dvoukřídlí měkkýši pavoukovci obratlovci korýši hlísti kroužkovci

30 Kolik je jich ve skutečnosti ?
3-6 × více Ročně je popisováno kolem nových druhů z toho ca druhů hmyzu pavouků - 700 korýšů - 350 měkkýšů - 230 ryb - 26 savců - 5 ptáků Evropa ročně asi 800 nových druhů

31 Druhové bohatství u nás
Přes druhů hmyz cévnaté rostliny 2700 z toho brouci velké houby 4000 motýli bakterie 1500 blanokřídlí 6400 dvoukřídlí 7800 měkkýši pavoukovci 2400 obratlovci 590 korýši 350 hlísti 950 kroužkovci 220

32 Druhové bohatství v biocenóze
Biocenotické principy - prostředí „normální“, složité, stálé - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax) Heterogenita

33 Změny biocenózy v čase Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty • sukcese
- předjarní - primární - jarní - sekundární - letní - endogenní - pozdně letní - exogenní - podzimní - zimní • klimax populační cykly

34 Typy klimaxu klimatický klimax edafický klimax
antropogenní klimax (paraklimax) Biocenózy zonální zonobiomy (pásma) azonální, extrazonální pedobiomy orobiomy (stupně)

35 Klasifikace biocenóz Různé přístupy Floristické složení
Fyziognomie společenstva (rostlinné formace) Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup) Curyšsko-montpellierská klasifikace


Stáhnout ppt "Biocenóza Společenstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google