Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní a strukturální znaky • Populace - kvantitativní charakteristiky abundance (relativní, absolutní), hustota - strukturální věková, hmotnostní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní a strukturální znaky • Populace - kvantitativní charakteristiky abundance (relativní, absolutní), hustota - strukturální věková, hmotnostní."— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní a strukturální znaky • Populace - kvantitativní charakteristiky abundance (relativní, absolutní), hustota - strukturální věková, hmotnostní struktura, sex ratio

2 • Společenstvo - kvantitativní charakteristiky abundance, hustota, produkce - strukturálníní frekvence, podobnost, diverzita - vztahové znaky fidelita, koordinace Kvantitativní a strukturální znaky

3 Modelová skupina – vážky (Odonata) Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

4 Modelová skupina – vážky (Odonata) Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

5 Počet druhů a minimální areál Logaritmický vztah počtu druhů a velikosti plochy – minimální areál

6 Počet druhů a velikost plochy species - area index - konstantní nárůst počtu druhů se zvětšující se plochou. log S = log c + log A × Z po úpravě: S = c × A Z S - počet druhů c - výchozí počet druhů Z – směrnice přímky A – plocha území Poznámka- Z nabývá specifických hodnot: Z = 0,15 pro plochy, které nejsou izolované Z = 0,2-0,35 pro izolovaná území Z = 1 pro kontinenty Konkrétně pro deštný prales byla ad hock určena hodnota 0,3 U ostrovů se uplatňují ostrovní fenomény, přímka je strmější. Obecně pak platí, že 10x větší plocha hostí 2x více druhů. Pozn.: toto pravidlo platí i naopak – takto se odhaduje intenzita současného vymírání

7 Výpočet počtu druhů pro dané území podle, Evanse, Clarka a  Branda (1955) S = s log (N + 1). (log (n +1)) -1 S = očekávaný počet druhů s = počet druhů známých z území o rozloze ”n” km2 N = rozloha území (km2) pro kterou se stanovuje S.

8 Strukturální znaky společenstva prezence - absence Druh se vyskytuje nebo nevyskytuje v hodnocené vzorce

9 Dominance (D) D = ni/s. 100 (%) ni = počet jedinců druhu i s = počet všech jedinců v cenóze Třídy dominance (zpravidla 5-členná stupnice) eudominantní- 100-32 % (více než 10%) dominantní - 31,90- 10,00 % (5-10%) subdominantní - 9,90-3,20 % (2-5%) recedentní - 3,10-1,00 % (1-2%) subrecedentní - 0,99-0,32 % (méně než 1%) sporadický <0,32 %.

10 Dominance (D) Tabulka – matice dominanceGraf dominance

11 Frekvence četnost (F) Jak často se jednotlivé druhy vyskytují v sérii odebraných vzorků F = ni/s. 100 (%) ni = počet vzorků s druhem i s = počet všech vzorků Třídy frekvence (5-členná stupnice) I. 0-10% II.11-25% III.26-45% IV.46-70% V-71-100%

12 Frekvence larev vážek

13 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti (a)Jaccardův index J = a/b+c-a. 100 (%) a – společný výskyt druhů b – počet druhů lokality „b“ c – počet druhů lokality „c“

14 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti a)Jaccardův index J = a/b+c+a. 100 (%) a – společný výskyt druhů b- počet druhů vyskytujících se jen na lokalitě b (nejsou na c) c- počet druhů vyskytujících se jen na lokalitě c (nejsou na b)

15 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti (b) Sørensenův index S = 2a/b+c. 100 (%) a – společný výskyt druhů b – druhů cenózy „A“ c – druhů cenózy „B“ Hodnoty se tabelárně nebo graficky zpracovávají a prezentují

16 Druhová bohatost (species richness) (koncept  -,  -,  - „diverzity“) s = počet druhů na hodnocených lokalitách m =počet hodnocených lokalit. Dβ= Dγ/Dα vyjadřuje změny druhového složení podél ekologických nebo zeměpisných gradientů. je celkový počet druhů větších území Dγ= Dα= s/m

17 Vztahové znaky společenstva cenotická afinita - Agrelův index Ag= a/s. 100 (%) a - počet vzorků se společným výskytem s – celkový počet vzorků • Na rozdíl od podobnosti porovnáváme společný výskyt dvou nebo více druhů ve vzorcích • Společně se vyskytující druhy tvoří asociační skupiny

18 Vztahové znaky společenstva fidelita Stupeň vazby (věrnosti) k určité cenóze. • společenstvo je tvořeno charakteristickými druhy indigenae • společenstvu cizí druhy hospites (úkryt, potrava, hibernace) • zatoulanci alieni, ptáci na tahu Kategorie fidelity • eucenní druhy (cenobiotní, cenofilní) • tychocenní druhy (euraekní, eurytopní) • acenní druhy (ubikvisté) • xenocenní druhy (náhodný výskyt, konglobace)

19 Vztahové znaky společenstva Index přirozenosti společenstva podle Fischera (1996) Up = ukazatel přirozenosti cenózy Ivi = indikační hodnota i-tého druhu N = suma počtu jedinců všech druhů ni = abundance i-tého druhu s = počet druhů cenóz • indikační hodnota taxonů (0,5 až 16) • eurytopní ubikvisté mají hodnotu 1, stenoekní druhy 16 • Up>20= společenstvo má málo narušenou druhovou skladbu

20 Vztahové znaky společenstva Index přirozenosti společenstva podle Fischera (1996)


Stáhnout ppt "Kvantitativní a strukturální znaky • Populace - kvantitativní charakteristiky abundance (relativní, absolutní), hustota - strukturální věková, hmotnostní."

Podobné prezentace


Reklamy Google