Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Syntetické znaky fytocenóz. Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 111–128 Randuška, D., Vorel, J., Plíva,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Syntetické znaky fytocenóz. Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 111–128 Randuška, D., Vorel, J., Plíva,"— Transkript prezentace:

1 Syntetické znaky fytocenóz

2 Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 111–128 Randuška, D., Vorel, J., Plíva, K. (1986): Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava. Str. 59–65

3 Fytocenologická tabulka

4 + uvedení celkového počtu dřevin a bylin, datum! význam řazení fytocenologických snímků v tabulce

5

6 Syntetické znaky fytocenóz vztahují se k souboru fytocenologických snímků (zobrazených například ve fytocenologické tabulce) slouží ke srovnání fytocenologických snímků mezi sebou, k typizaci pro typizaci fytocenóz byly vyvinuty zejména v rámci curyšsko-montpelliérské školy

7 Prezence (= přítomnost) druhu vyjadřuje přítomnost druhu ve fytocenologickém snímku (fytocenologické tabulce) není závislá na dominanci tedy rozhodujícím údajem je, zda se druh vyskytuje, či nikoliv říká, v kolika zápisech se daný druh vyskytuje

8 Konstance (= stálost) druhu poměr počtu fytocenologických snímků v nichž je určitý druh zastoupen (význam prezence) k celkovému počtu fytocenologických snímků (vyjádřeno v %) nebo vyjádření v pětičlenné stupnici v tzv. třídách konstance: I.druh vzácný (konstance 0–20 %) II.druh málo přítomný (konstance 20–40 %) III.druh často přítomný (konstance 40–60 %) IV.druh většinou přítomný (konstance 60–80 %) V.druh téměř vždy přítomný (konstance 80–100 %) říká, jak je konkrétní druh v konkrétním společenstvu konstantní, tedy jak často se v něm vyskytuje

9 Konstance (= stálost) druhu podle procenta konstance se rozlišují druhy: –konstantní (druhy stálé, konstanty), tedy druhy vyskytující se alespoň v 50 % snímků –akcesoriceké (druhy přídatné) vyskytují se v 25–50 % snímků –akcidentální (náhodné) vyskytující se v méně než 25 % snímků

10 Fidelita (= věrnost) druhu určuje stupeň vázanosti daného taxonu na určitou vegetační jednotku druhy věrné se vyskytují pouze v jediném společenstvu a v ostatních chybí (jsou na toto společenstvo vázané) věrných druhů je málo lze vypočítat (Chytrý, M., Tichý, L., Holt, J., & Botta-Dukát, Z. (2002). Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science, 13(1), 79-90) hodnotí se podle pětičlenné stupnice věrnosti:

11 Stupeň 5 druh vázaný výlučně na určitou asociaci (fytocenózu) – druh věrný v pravém slova smyslu Carex fritschii (ostřice doubravní) - Carici fritschii-Quercetum roboris Foto: Jan Roleček

12 Stupeň 4 druh se zřetelnou vazbou na určitou asociaci, avšak vzácně se vyskytující i v jiných asociacích (fytocenózách) Lithospermum purpurocaeruleum –> Quercion pubescenti-petraeae + Carpinion

13 Stupeň 3 druh vyskytující se častěji v několika různých asociacích (fytocenózách), avšak přednostně jen v jedné

14 Stupeň 2 druh bez výslovné vazby na určitou asociaci Arrhenatherum elatius –> Arrhenatherion elatioris

15 Stupeň 1 druhy s náhodným výskytem

16 Fidelita (= věrnost) druhu druhy o stupni 5–3 jsou druhy charakteristické (= diagnostické, = diferenciální) druhy o stupni 2 jsou druhy průvodní druhy o stupni 1 jsou druhy náhodné

17 Pokryvná hodnota druhu vyjadřuje průměrnou pokryvnost jednotlivých druhů vypočítá se jako součet pokryvností konkrétního druhu ve všech zápisech dělený počtem všech fytocenologických snímků konkrétní fytocenózy vysoké pokryvné hodnoty mají dominanty a spoludominanty říká, jak se který druh ve fytocenóze uplatňuje

18 Význačná druhová kombinace soubor rostlinných druhů IV. a V. třídy konstance a 5.–3. stupně věrnosti klíčová pro zařazování do jednotek curyšsko- montpelliérského systému Soubor dg druhů v katalogu biotopů

19 Floristická podobnost snaha o objektivní vyjádření fytocenologické podobnosti fytocenologické indexy (koeficienty): –kvalitativní (pouze na základě přítomnosti druhů) –kvantitativní (na základě přítomnosti a pokryvnosti druhů) základní hodnoty dosazované do vzorců (u kvalitativních indexů): a = počet druhů ve snímku A b = počet druhů ve snímku B c = počet společných druhů (v obou snímcích)

20 Fytocenologické indexy (koeficienty) Jaccardův index: Q J = c/(a+b-c) * 100 Sørensenův index: Q S = 2c/(a+b) * 100 Kulczynského index: Q K = (c/a + c/b)/2 * 100 Podobnost cca od 50 % (různé indexy dávají různé hodnoty), u Sørensenova indexu 70 %

21 Fytocenologické indexy (koeficienty) DruhyPočet druhůSpolečné druhy Snímek A Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Oxalis acetosella, Carex digitata 4 1 Snímek B Oxalis acetosella, Luzula luzuloides, Hieracium murorum 3 Jaccardův index: Q J = c/(a+b-c) * 100 Q J = 1/(4+3-1) * 100 Q J = 16,7 % Sørensenův index: Q S = 2c/(a+b) * 100 Q S = 2x1/(4+3) * 100 Q S = 28,6 % Kulczynského index: Q K = (c/a + c/b)/2 * 100 Q K = (1/4 + 1/3)/2 * 100 Q K = 29,2 %


Stáhnout ppt "Syntetické znaky fytocenóz. Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 111–128 Randuška, D., Vorel, J., Plíva,"

Podobné prezentace


Reklamy Google