Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky ŽP BIODIVERZITA Ing. Jana Šašková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky ŽP BIODIVERZITA Ing. Jana Šašková"— Transkript prezentace:

1 Otázky ŽP BIODIVERZITA Ing. Jana Šašková saskova27@seznam.cz

2 Biodiverzita  úplný soubor genů, druhů a ekosystémů v určité geografické oblasti  Genetická diverzita - rozmanitost genů v rámci druhů  odlišné populace téhož druhu  genetické variace v rámci jedné populace  Druhová diverzita  rozmanitost druhů v rámci určitého ekosystému, krajiny nebo regionu  Ekosystémová diverzita  rozmanitost společenstev a ekosystémů  Kulturní diverzita  rozmanitost jazyků, způsobů myšlení, náboženství, způsobů a návyků, umění, hudby, způsobů hospodaření v krajině atd.

3 Biodiverzita  Na Zemi popsáno 1,5 - 1,7 miliónů druhů živočichů  obratlovců 45 - 47tisíc  250 - 340 tisíc druhů rostlin  hmyz - 751 000 dr.  měkkýši - 50 000 dr.  ryby - 20 000 dr.  obojživelníci - 4 000 dr.  plazi - 6 300 dr.  ptáci - 9 000 dr.  savci - 4 000 dr.  Dalších 8 - 100 miliónů druhů organismů čeká na svoje objevení  ČR - popsáno a zjištěno cca 60 000 dr. organismů

4 Biodiverzita Vnitřní faktory biodiverzity x Vnější faktory biodiverzity adaptace mutaceheterogenita prostředí selekce  Výsledek evoluce a tedy klimatických podmínek  Výsledek antropických vlivů  Odpovídá únosné kapacitě geografického prostoru a obsahu živin

5 Snižování biodiverzity - obecně  Od poloviny 20. století rychlý úbytek počtu druhů  0,5 – 1,0 milión akutně ohrožen vyhynutím  Nemá obdobu ani s vyhynutím druhohorních ještěrů  Vymření jednoho druhu může znamenat vymření několika dalších druhů s ním svázaných v ekosystému  Nenávratná ztráta genetické informace

6 Snižování biodiverzity Hlavní příčiny a mechanismy způsobující ztrátu biodiverzity:  Zánik, změna a fragmentace stanovišť  Introdukované druhy  ostrovy tropického Pacifiku před 1 000–2 000  psi, kočky, prasata, potkani  vymizení až čtvrtiny druhů světové ptačí populace  Nadměrná exploatace rostlinných a živočišných druhů  Znečišťování půdy, vody a ovzduší  Globální oteplení  Průmyslové zemědělství a lesnictví  Hubení škůdců a konkurentů

7 Biodiverzita Hlavní zákonitosti biotické diverzity na Zemi:  počet druhů klesá se zeměpisnou šířkou  počet druhů klesá s nadmořskou výškou  růst diverzity s rostoucí produktivitou prostředí  klimatická stabilita zvyšuje druhovou rozmanitost  snížení diverzity v extrémních typech prostředí  pokles diverzity s rostoucí izolovaností a s klesající rozlohou prostředí  velmi slabé a silné disturbance prostředí vedou k relativně nízké biodiverzitě, mírné a antropogenní disturbance diverzitu zvyšují  biodiverzita se zvyšuje s heterogenitou prostředí  mezidruhová konkurence a predace mohou biodiverzitu zvyšovat i snižovat  počet druhů stoupá s rostoucím sukcesním stářím ekosystému  čím jsou podmínky biotopu rozmanitější, tím více druhů je ve spol., početnost populací je nízká  čím více se podmínky biotopu odchylují od normálního (opt.) stavu, tím je biocenóza druhově chudší, populace několika málo druhů mohou dosahovat vysoké početnosti  čím jsou podmínky biotopu stálejší, tím je společenstvo druhově vyrovnanější a stálejší

8 Snižování biodiverzity - ČR  Výrazné snižování od poloviny 19. století  průmyslová revoluce  znečištění vod a ovzduší  likvidace stanovišť  populační nárůst  Především obratlovci vybíjeni rychlým tempem  14 % české květeny je řazeno do kriticky ohrožených druhů  evropský rekord  Degradace luk  1950 poměr travin a bylin 7:3  dnes 9:1

9 Snižování diverzity hospodářských zvířat  ekonomický rozvoj s důrazem na zisk a produktivitu  genetická diverzita ohrožena rozšířením vysoce přeměněných vyšlechtěných plemen nebo kultivarů  s vysoká produkce  globalizace trhu  mizení tradičních plemen se specifickými vlastnostmi  odolnost  dlouhověkost  schopnost pohybu v členitém terénu  malé teplotní a potravní nároky apod.

10 Dopady Příroda Příroda zdroj potravy, stavebních materiálů, léčiv, okrasných rostlin a zajímavých živočichůzdroj potravy, stavebních materiálů, léčiv, okrasných rostlin a zajímavých živočichů udržování příznivých životních podmínekudržování příznivých životních podmínek čisté ovzduší čisté ovzduší fertilita a stabilita půdy fertilita a stabilita půdy neutralizace škodlivých látek neutralizace škodlivých látek vazbu skleníkových plynů atd. vazbu skleníkových plynů atd. zdrojem estetických prožitkůzdrojem estetických prožitků

11 Děkuji za pozornost DÚ:http://ekologie.uhk.cz

12 Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Otázky ŽP BIODIVERZITA Ing. Jana Šašková"

Podobné prezentace


Reklamy Google