Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky ŽP BIODIVERZITA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky ŽP BIODIVERZITA"— Transkript prezentace:

1 Otázky ŽP BIODIVERZITA
Ing. Jana Šašková

2 Biodiverzita úplný soubor genů, druhů a ekosystémů v určité geografické oblasti Genetická diverzita - rozmanitost genů v rámci druhů odlišné populace téhož druhu genetické variace v rámci jedné populace Druhová diverzita rozmanitost druhů v rámci určitého ekosystému, krajiny nebo regionu Ekosystémová diverzita rozmanitost společenstev a ekosystémů Kulturní diverzita rozmanitost jazyků, způsobů myšlení, náboženství, způsobů a návyků, umění, hudby, způsobů hospodaření v krajině atd.

3 Biodiverzita Na Zemi popsáno 1,5 - 1,7 miliónů druhů živočichů
obratlovců tisíc tisíc druhů rostlin hmyz dr. měkkýši dr. ryby dr. obojživelníci dr. plazi dr. ptáci dr. savci dr. Dalších miliónů druhů organismů čeká na svoje objevení ČR - popsáno a zjištěno cca dr. organismů

4 Vnitřní faktory biodiverzity x Vnější faktory biodiverzity
Biodiverzita Vnitřní faktory biodiverzity x Vnější faktory biodiverzity adaptace mutace heterogenita prostředí selekce Výsledek evoluce a tedy klimatických podmínek Výsledek antropických vlivů Odpovídá únosné kapacitě geografického prostoru a obsahu živin

5 Snižování biodiverzity - obecně
Od poloviny 20. století rychlý úbytek počtu druhů 0,5 – 1,0 milión akutně ohrožen vyhynutím Nemá obdobu ani s vyhynutím druhohorních ještěrů Vymření jednoho druhu může znamenat vymření několika dalších druhů s ním svázaných v ekosystému Nenávratná ztráta genetické informace

6 Snižování biodiverzity
Hlavní příčiny a mechanismy způsobující ztrátu biodiverzity: Zánik, změna a fragmentace stanovišť Introdukované druhy ostrovy tropického Pacifiku před 1 000–2 000 psi, kočky, prasata, potkani vymizení až čtvrtiny druhů světové ptačí populace Nadměrná exploatace rostlinných a živočišných druhů Znečišťování půdy, vody a ovzduší Globální oteplení Průmyslové zemědělství a lesnictví Hubení škůdců a konkurentů

7 Biodiverzita Hlavní zákonitosti biotické diverzity na Zemi:
počet druhů klesá se zeměpisnou šířkou počet druhů klesá s nadmořskou výškou růst diverzity s rostoucí produktivitou prostředí klimatická stabilita zvyšuje druhovou rozmanitost snížení diverzity v extrémních typech prostředí pokles diverzity s rostoucí izolovaností a s klesající rozlohou prostředí velmi slabé a silné disturbance prostředí vedou k relativně nízké biodiverzitě, mírné a antropogenní disturbance diverzitu zvyšují biodiverzita se zvyšuje s heterogenitou prostředí mezidruhová konkurence a predace mohou biodiverzitu zvyšovat i snižovat počet druhů stoupá s rostoucím sukcesním stářím ekosystému čím jsou podmínky biotopu rozmanitější, tím více druhů je ve spol., početnost populací je nízká čím více se podmínky biotopu odchylují od normálního (opt.) stavu, tím je biocenóza druhově chudší, populace několika málo druhů mohou dosahovat vysoké početnosti čím jsou podmínky biotopu stálejší, tím je společenstvo druhově vyrovnanější a stálejší

8 Snižování biodiverzity - ČR
Výrazné snižování od poloviny 19. století průmyslová revoluce znečištění vod a ovzduší likvidace stanovišť populační nárůst Především obratlovci vybíjeni rychlým tempem 14 % české květeny je řazeno do kriticky ohrožených druhů evropský rekord Degradace luk 1950 poměr travin a bylin 7:3 dnes 9:1

9 Snižování diverzity hospodářských zvířat
ekonomický rozvoj s důrazem na zisk a produktivitu genetická diverzita ohrožena rozšířením vysoce přeměněných vyšlechtěných plemen nebo kultivarů s vysoká produkce globalizace trhu mizení tradičních plemen se specifickými vlastnostmi odolnost dlouhověkost schopnost pohybu v členitém terénu malé teplotní a potravní nároky apod.

10 Dopady Příroda zdroj potravy, stavebních materiálů, léčiv, okrasných rostlin a zajímavých živočichů udržování příznivých životních podmínek čisté ovzduší fertilita a stabilita půdy neutralizace škodlivých látek vazbu skleníkových plynů atd. zdrojem estetických prožitků

11 DÚ: http://ekologie.uhk.cz
Děkuji za pozornost DÚ:

12 Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje ČP: CZ.1.07/1.3.06/ Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Otázky ŽP BIODIVERZITA"

Podobné prezentace


Reklamy Google