Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody Ekosystém = biogeocenóza abiotické faktory 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody Ekosystém = biogeocenóza abiotické faktory 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny."— Transkript prezentace:

1 Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody Ekosystém = biogeocenóza abiotické faktory 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny 25 Zoobentos 26 Ryby a vodní ptáci společenstvo (community) = biocenóza

2 Podmínky existence života ve vodách Hustota a viskozita vody a její vysoká nadnášecí schopnost Vnitřní prostředí vodní organizmů (jak zabránit pronikání vody) - dokonalé osmoregulační schopnosti - ochrana povrchu těla před vstupem vody

3 Abiotické faktory výrazná sezonalita (mono-/dimiktické nádrže mírného pásma) určuje sezónní sukcesi planktonu adaptace vodních organismů určují jejich ekologickou niku

4 Výměna plynů, dýchání kyslík a CO 2 (mikro)organismy – povrch:objem (buňky, těla) žábry (ryby, hmyzí larvy, mlži, plži aj.) hemoglobin (Daphnia, Chironomus, Tubifex) vzduch (bubliny = „fyzikální žábry“ – potápník, vodouch; sifon – splešťule, Diptera; plastron – vodomil; plži aj.) plíce (vyšší obratlovci) ventilace oddenků (rákos) supersaturace (fotosyntéza – až 200 %) anoxibiosa (Chironomus, Chaoborus, Tubifex)

5 Působení chemického složení vody přímé (H + ) = druhy acido-/alkalifilní /-tolerantní metabolismus vápníku (měkkýši, korýši) toxicita Al 3+ při pH < 5, sraženiny Al na žábrách rozpuštěné organické látky (DOC) tlumí toxicitu Al toxicita NH 3 při pH > 9 nepřímé účinky

6 Salinita, osmoregulace mořské (poikilosmotické) organismy – izotonická rovnováha hypertonická osmoregulace (sladkovodní a brakické org.) hypotonická osmoregulace (Artemia salina) osmoregulace je energeticky náročná

7 Proudění, sedimentace hydrodynamický tvar přisedlé organismy (přísavky aj.), úkryty zpomalení sedimentace (  odolnost vůči predaci): snížení hustoty a viskozity (výrůstky, slizové obaly apod.) povrchové napětí (neuston, hmyz, korýši) vertikální i horizontalní pohyb (bičíkovci, sinice, zooplankton) aktivní plavání (ryby aj.)

8 Prostorová struktura stojatých vod Pelagiál – volná voda Bentál – dno epipelagiál - trofogenní vrstva, P>R batypelagiál - trofolytická vrstva, P { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2518457/slides/slide_8.jpg", "name": "Prostorová struktura stojatých vod Pelagiál – volná voda Bentál – dno epipelagiál - trofogenní vrstva, P>R batypelagiál - trofolytická vrstva, PR batypelagiál - trofolytická vrstva, P

9 Struktura společenstva – funkční skupiny Plankton (bakterioplankton, fytoplankton, zooplankton) Nekton Bentos (fytobentos, zoobentos) Struktura společenstva – taxonomické skupiny Bakterie, sinice, řasy (Chlorophyta, Chromophyta, Bacilariophyta, Cryptophyta, Dynophyta, Euglenophyta …), Rotatoria, Crustacea (Copepoda, Cladocera, Mysidacea) Insecta (Diptera) Ryby Řasy, Bryophyta, „Macrophyta“, Fungi, Cnidaria, Plathelminthes, Nematoda, Rotatoria, Gastrotricha, Mollusca, Annelida, Tardigrada, Crustacea, Insecta

10 Planktonní mikroorganismy 1 ml ~ 1 cm 3 Viry 10 4 -10 9 ml -1 Fototrofní bakterie 0-10 6 b. ml -1 Sinice 0-10 5 b. ml -1 Řasy 10 2 -10 4 b. ml -1 Heterotrofní bakterie 10 5 -10 8 b. ml -1 Hetero- a mixotrofní nálevníci 0-10 4 b. ml -1 Hetero- a mixotrofní bičíkovci 10 2 -10 4 b. ml -1

11

12

13 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942) potravní úrovně  1. řádu  2. řádu  3. řádu  4. řádu

14

15 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942) producenti – fytoplankton, fytobentos, makrofyta (bakterie) konzumenti – zooplankton, zoobentos, ryby, ptáci… (herbivoři, omnivoři, karnivoři, vrcholoví predátoři = dravci) grazing (pastva) – „částečná predace“ filtrátoři, škrabači, lovci, paraziti, parazitoidi… rozkladači, detritovoři – bakterie, zoobentos drtiči, sběrači (filtrátoři, smetači) POTRAVNÍ ŘETĚZCE (PASTEVNÍ, DETRITOVÝ)  koncepty POTRAVNÍCH SÍTÍ tzv. mikrobiální smyčka – bakterie, bičíkovci, nálevníci…

16 Potravní sítě


Stáhnout ppt "Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody Ekosystém = biogeocenóza abiotické faktory 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google