Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody"— Transkript prezentace:

1 Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody
Ekosystém = biogeocenóza 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny 25 Zoobentos 26 Ryby a vodní ptáci abiotické faktory společenstvo (community) = biocenóza

2 Podmínky existence života ve vodách
Hustota a viskozita vody a její vysoká nadnášecí schopnost Vnitřní prostředí vodní organizmů (jak zabránit pronikání vody) - dokonalé osmoregulační schopnosti - ochrana povrchu těla před vstupem vody

3 Abiotické faktory výrazná sezonalita (mono-/dimiktické nádrže
mírného pásma) určuje sezónní sukcesi planktonu adaptace vodních organismů určují jejich ekologickou niku

4 Výměna plynů, dýchání kyslík a CO2
(mikro)organismy – povrch:objem (buňky, těla) hemoglobin (Daphnia, Chironomus, Tubifex) žábry (ryby, hmyzí larvy, mlži, plži aj.) vzduch (bubliny = „fyzikální žábry“ – potápník, vodouch; sifon – splešťule, Diptera; plastron – vodomil; plži aj.) plíce (vyšší obratlovci) ventilace oddenků (rákos) supersaturace (fotosyntéza – až 200 %) anoxibiosa (Chironomus, Chaoborus, Tubifex)

5 Působení chemického složení vody
přímé (H+) = druhy acido-/alkalifilní /-tolerantní nepřímé účinky metabolismus vápníku (měkkýši, korýši) toxicita NH3 při pH > 9 toxicita Al3+ při pH < 5, sraženiny Al na žábrách rozpuštěné organické látky (DOC) tlumí toxicitu Al

6 Salinita, osmoregulace
mořské (poikilosmotické) organismy – izotonická rovnováha hypertonická osmoregulace (sladkovodní a brakické org.) hypotonická osmoregulace (Artemia salina) osmoregulace je energeticky náročná

7 Proudění, sedimentace hydrodynamický tvar
přisedlé organismy (přísavky aj.), úkryty zpomalení sedimentace ( odolnost vůči predaci): snížení hustoty a viskozity (výrůstky, slizové obaly apod.) povrchové napětí (neuston, hmyz, korýši) vertikální i horizontalní pohyb (bičíkovci, sinice, zooplankton) aktivní plavání (ryby aj.)

8 Prostorová struktura stojatých vod
Pelagiál – volná voda Bentál – dno epipelagiál - trofogenní vrstva, P>R batypelagiál - trofolytická vrstva, P<R litorál sublitorál profundál abysál

9 Struktura společenstva – funkční skupiny
Plankton (bakterioplankton, fytoplankton, zooplankton) Nekton Bentos (fytobentos, zoobentos) Struktura společenstva – taxonomické skupiny Bakterie, sinice, řasy (Chlorophyta, Chromophyta, Bacilariophyta, Cryptophyta, Dynophyta, Euglenophyta …), Rotatoria, Crustacea (Copepoda, Cladocera, Mysidacea) Insecta (Diptera) Ryby Řasy, Bryophyta, „Macrophyta“, Fungi, Cnidaria, Plathelminthes, Nematoda, Rotatoria, Gastrotricha, Mollusca, Annelida, Tardigrada, Crustacea, Insecta

10 Heterotrofní bakterie
Planktonní mikroorganismy 1 ml ~ 1 cm3 Viry ml-1 Fototrofní bakterie 0-106 b. ml-1 Sinice 0-105 b. ml-1 Řasy b. ml-1 Heterotrofní bakterie b. ml-1 Hetero- a mixotrofní nálevníci 0-104 b. ml-1 mixotrofní bičíkovci

11

12

13 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942)
potravní úrovně  1. řádu  2. řádu  3. řádu  4. řádu

14

15 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942)
producenti – fytoplankton, fytobentos, makrofyta (bakterie) konzumenti – zooplankton, zoobentos, ryby, ptáci… (herbivoři, omnivoři, karnivoři, vrcholoví predátoři = dravci) grazing (pastva) – „částečná predace“ filtrátoři, škrabači, lovci, paraziti, parazitoidi… rozkladači, detritovoři – bakterie, zoobentos drtiči, sběrači (filtrátoři, smetači) POTRAVNÍ ŘETĚZCE (PASTEVNÍ, DETRITOVÝ) tzv. mikrobiální smyčka – bakterie, bičíkovci, nálevníci…  koncepty POTRAVNÍCH SÍTÍ

16 Potravní sítě


Stáhnout ppt "Vodní ekosystémy a jejich struktura - stojaté vody"

Podobné prezentace


Reklamy Google