Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Zapojené instituce Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd - Lékařská fakulta Fakultní nemocnice Olomouc Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

3 Cíle projektu Cíl 1 Modernizovat studium praktických dovedností vytvořením Centra praktické výuky FZV a LF Cíl 2 Zefektivnit procvičování praktických dovedností ve Fakultní nemocnici Olomouc posílením participace mentorů a tutorů. Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

4 Cílové skupiny projektu
studenti FZV UP prezenční formy bakalářského studia Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent studenti FZV UP kombinované formy bakalářského studia Všeobecná sestra a Porodní asistentka studenti FZV UP navazujících magisterských programů Fyzioterapie a Specializace ve zdravotnictví, obor Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých studenti LF UP programu Všeobecné lékařství Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

5 Dílčí cíle projektu analyzovat současný stav vybavení a chodu učeben praktické výuky FZV a LF vytvořit koncepci modernizace a zefektivnění praktické výuky v učebnách soustředit učebny ve společné pracoviště - Centrum praktické výuky FZV a LF a FN Ol proškolit a zapojit pracovnice odpovědné za chod Centra Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

6 Dílčí cíle projektu proškolit a rozšířit síť mentorů pro praxe studentů zapojit mentory do praktických a státních závěrečných zkoušek prohloubit spolupráci s pedagogy Vyšší zdravotnické školy v Olomouci - posílit roli tutorů )kromě jiného je zapojit do dílčích praktických i závěrečných státních zkoušek) Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

7 Výstupy projektu důslednější nácvik modelových situací v učebnách
odbornější připravenost studentů pro nácvik v klinických podmínkách snížení rizik malpraxe efektivnější využití výukových prostor a nákladů na provoz výuky specializovaných učeben Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

8 Výstupy projektu individuální procvičování studentů mimo přímou výuku
zdokonaleni podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách a v praxi více oborové využití vybraných učeben vytvoření podmínek pro případný nárůst studentů nelékařských zdravotnických oborů FZV Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

9 Výstupy projektu harmonizace standardizovaných postupů péče mezi VŠ a praxí pružnější zapojení absolventů ve zdravotnické praxi posílení angažovanosti studentů v realizaci vzdělávacího procesu Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

10 Klíčové aktivity Vytvoření koncepce Centra praktické výuky FZV, LF a FN Ol zmapování nedostatků dosud realizované praktické výuky v učebnách - nedostatky ve vybavení stávajících učeben tým konzultantů LF UP Zkušenosti ze zahraniční stáže pracovnic Centra - schválení společného Centra praktické výuky Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

11 Klíčové aktivity Modernizace Centra praktické výuky
4 specializované učebny: - porodní asistence, péče o novorozence a neonatologické péče - učebna ošetřovatelské péče o dospělého a dítě - učebna anesteziologie a intenzívní péče - učebna fyzioterapie Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

12 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

13 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

14 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

15 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

16 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

17 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

18 Inovační procesy ve zdravotnictví 1
Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

19 Klíčové aktivity Inovace praktické výuky studentů ve FNO
- červen a září kurz pro mentory a tutory (kredity ČAS a ČKPA) Témata: organizační pokyny k odborné praxi studentů FZV BOZP studijní smlouva - student, tutor a mentor Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

20 kompetence a role mentora, tutora způsob práce se studenty
požadavky na studenty jednotlivých ročníků studia obsah a pojetí ošetřovatelské dokumentace studentů - posouzení stavu potřeb, diagnostický závěr, plánování péče, realizace a vyhodnocení obsah a pojetí dokumentace mentorů o praxi studenta Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc

21 Přeji hezké odpoledne Inovační procesy ve zdravotnictví června 2010 Regionální centrum Olomouc


Stáhnout ppt "Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google