Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Zapojené instituce Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd - Lékařská fakulta Fakultní nemocnice Olomouc Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc

3 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Cíle projektu Cíl 1 Modernizovat studium praktických dovedností vytvořením Centra praktické výuky FZV a LF Cíl 2 Zefektivnit procvičování praktických dovedností ve Fakultní nemocnici Olomouc posílením participace mentorů a tutorů.

4 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Cílové skupiny projektu studenti FZV UP prezenční formy bakalářského studia Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent studenti FZV UP kombinované formy bakalářského studia Všeobecná sestra a Porodní asistentka studenti FZV UP navazujících magisterských programů Fyzioterapie a Specializace ve zdravotnictví, obor Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých studenti LF UP programu Všeobecné lékařství

5 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Dílčí cíle projektu analyzovat současný stav vybavení a chodu učeben praktické výuky FZV a LF vytvořit koncepci modernizace a zefektivnění praktické výuky v učebnách soustředit učebny ve společné pracoviště - Centrum praktické výuky FZV a LF a FN Ol proškolit a zapojit pracovnice odpovědné za chod Centra

6 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Dílčí cíle projektu proškolit a rozšířit síť mentorů pro praxe studentů zapojit mentory do praktických a státních závěrečných zkoušek prohloubit spolupráci s pedagogy Vyšší zdravotnické školy v Olomouci - posílit roli tutorů )kromě jiného je zapojit do dílčích praktických i závěrečných státních zkoušek)

7 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Výstupy projektu důslednější nácvik modelových situací v učebnách odbornější připravenost studentů pro nácvik v klinických podmínkách snížení rizik malpraxe efektivnější využití výukových prostor a nákladů na provoz výuky specializovaných učeben

8 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Výstupy projektu individuální procvičování studentů mimo přímou výuku zdokonaleni podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách a v praxi více oborové využití vybraných učeben vytvoření podmínek pro případný nárůst studentů nelékařských zdravotnických oborů FZV

9 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Výstupy projektu harmonizace standardizovaných postupů péče mezi VŠ a praxí pružnější zapojení absolventů ve zdravotnické praxi posílení angažovanosti studentů v realizaci vzdělávacího procesu

10 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Klíčové aktivity Vytvoření koncepce Centra praktické výuky FZV, LF a FN Ol -zmapování nedostatků dosud realizované praktické výuky v učebnách - nedostatky ve vybavení stávajících učeben -tým konzultantů LF UP -Zkušenosti ze zahraniční stáže pracovnic Centra - schválení společného Centra praktické výuky

11 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Klíčové aktivity Modernizace Centra praktické výuky 4 specializované učebny: - porodní asistence, péče o novorozence a neonatologické péče - učebna ošetřovatelské péče o dospělého a dítě - učebna anesteziologie a intenzívní péče - učebna fyzioterapie

12 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc

13

14

15

16

17

18

19 Klíčové aktivity Inovace praktické výuky studentů ve FNO - červen a září 2010 - kurz pro mentory a tutory (kredity ČAS a ČKPA) Témata: organizační pokyny k odborné praxi studentů FZV BOZP studijní smlouva - student, tutor a mentor

20 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc kompetence a role mentora, tutora způsob práce se studenty požadavky na studenty jednotlivých ročníků studia obsah a pojetí ošetřovatelské dokumentace studentů - posouzení stavu potřeb, diagnostický závěr, plánování péče, realizace a vyhodnocení obsah a pojetí dokumentace mentorů o praxi studenta

21 Inovační procesy ve zdravotnictví 1. června 2010 Regionální centrum Olomouc Přeji hezké odpoledne


Stáhnout ppt "Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a kol. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google