Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled na řešení problému bezdomovectví Představení priorit MPSV Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled na řešení problému bezdomovectví Představení priorit MPSV Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Pohled na řešení problému bezdomovectví Představení priorit MPSV Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV

2 Sociální služby v procesu sociálního začleňování zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) sociální služba – činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení sociální začleňování – proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

3 Pomoc poskytnutá prostřednictvím soc. služeb musí:  vycházet z individuálně určených potřeb osob  působit aktivně  podporovat rozvoj jejich samostatnosti  motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace Sociální služby v procesu sociálního začleňování:  jsou pouze jednou z mnoha komponent,  nemohou být univerzálním modelem a  nemohou nahrazovat ostatní chybějící články tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

4 Plánování sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb:  výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území (nutnost identifikace konkrétních problémů)  zajišťován orgány veřejné správy (sociální služby musí sloužit jako objednaný produkt k uspokojení zjištěných potřeb)  tvorba založena na spolupráci všech zainteresovaných subjektů (orgán veřejné správy jako garant, poskytovatelé sociální služby, uživatelé sociální služby)  nezbytný pro proces sociálního začleňování Role MPSV:  podpora rozhodovacích procesů (konzultace, metodika)  možnost pouze pozitivních sankcí (kdo plánuje, může získat dotace, know-how, podporu) tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

5 Možnosti podpory z MPSV nastavení systému - zákon o sociálních službách metodická podpora a konzultace, akreditace vzdělávání v sociálních službách systém kontroly a inspekce kvality plánování rozvoje sociálních služeb kompetence obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů, krajských úřadů a MPSV (např. síť 272 sociálních kurátorů v ČR v jejichž evidenci v r. 2010 bylo 37.621 lidí a z toho 15.056 propuštěných z VTOS a VV) => cca 22,5 tisíce osob se na kurátory obrátilo s problémy nesouvisejícími s propuštěním z VTOS registrace poskytovatelů sociálních služeb (síť v ČR: AD-222/6758 míst; NDC–52/1952 míst; N – 64/1381 míst; DPC – 55/605 míst) tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálních služeb

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Možnosti podpory z MPSV dotace ze státního rozpočtu ČR - poskytuje každoročně odbor sociálních služeb a sociálního začleňování. Poskytovány centrálním dotačním systémem – snaha o decentralizaci a převedení dotačních řízení na kraje (ovšem pouze za předpokladu, že řízení nebude diskriminační a nebude podporovat zařízení zřizované kraji (jak se ukázalo při dotačním řízení na letošní rok). Pro příklad v roce 2010 bylo službám sociální prevence (mimo prostředky ESF) přiděleno cca ¾ mld. Kč tvorba Národního akčního plánu sociálního začleňování Podpora prostřednictvím čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů – např. jednotlivé výzvy MPSV nebo IP krajů

7 Řešení problematiky bezdomovectví a sociálního začleňování  prostupnost a dostupnost sociálních služeb – 1. pomoc pro osoby v nouzi a v krizi  propojení s dávkovými systémy – poskytnout základní „sociální síť“, pomoci člověku v krizi, stabilizovat ho a aktivizovat a vrátit ho do běžného života, neboli „sociálně jej začlenit“ Související problémy (nikoli v oblasti sociálních služeb)  dostupnost kvalitního a cenově přijatelného bydlení pro nízkopříjmové skupiny osob  extrémní zadluženost – prevence a pomoc – přesné vymezení pojmu „lichva“ a její důsledné potírání, přísnější posuzování udělování povolení k poskytování půjček a úvěrů, včetně důsledné kontroly a postihu  prevence před ztrátou bydlení (zejména v souvislosti se zadlužením a exekucemi) tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

8 Priority MPSV  „Koncepce řešení problematiky bezdomovectví“ - vznik pracovní „expertní“ skupiny „v rámci Komise pro sociální začleňování  zástupci jednotlivých resortů, NNO a dalších organizací a institucí  konsensuální výstup s jasně definovanými úkoly – materiál bude následně předložen Vládě ČR tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

9 Navržené okruhy Koncepce řešení problematiky bezdomovectví 1. Legislativní oblast  Působnost, povinnosti a kompetence  Dořešení právní problematiky – zapracování definice osob bez domova do českého právního řádu  Oddlužení – řešit systém a princip oddlužení i dluhů státu, definice lichvy a její tvrdý postih  Vystěhování – povinnost soudů informovat OÚ ORP o návrhu exekuce na vystěhování 2. Koordinace - úroveň obcí, primární pomoc – důsledné uplatňování ustanovení § 92-96 zákona o sociálních službách vč. realizace komunitního plánování 3. Specializované služby – podpora vzniku nových služeb při udržení služeb stávajících - princip: bezdomovci jsou různorodá skupina s různými problémy = pestré služby (tzn. specifické cílové skupiny, různě nastavené prahy, pružné poměry podpory a kontroly, různé míry svépomoci apod. tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

10 tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování 4. Prevence - všechny úrovně např.: prevence vystěhování, prevence před ztrátou bydlení práce s lidmi z VT – oddlužení, zaměstnání lidí se záznamem v RT pomoc pro lidi se závislostmi výuka „sociálních dovedností“ na školách 5.Výzkum - podpora výzkumu, příklady ze zahraničí vč. již publikovaných zahraničních výzkumů, spolupráce s FEANTSA, projekty v rámci grantů - Norské fondy, Česko-Švýcarská spolupráce apod. Propojení výzkumu z praxí, vznik a rozvoj nových projektů 6. Vzdělávání Výchova k demokracii – tolerance k menšinám, k neúspěšným apod. finanční gramotnost, sociální dovednosti (viz prevence) 7. Publicita, informování veřejnosti - např. vést kampaň podobně jako „Rok 2010 – rok boje proti chudobě“

11 Náměty, podněty, návrhy, otázky a možnosti: Developerské projekty – v rámci bytových projektů zavázat developery k vybudování určitého % malometrážních bytů pro „startovací“, „podporované“ nebo „chráněné“ bydlení pro potřeby obce…??? Špína a zápach – vybudování nízkoprahových center hygieny a výměny šatstva Práce s neplatiči - prevence před ztrátou bydlení ……… tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

12 tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Na závěr: …odpovědnost … …životní zvraty a nenadálé situace … …služby sociální prevence a sociální začlenění… …potřeba dalších návazných služeb … …kombinace nastavení stávajícího systému a plánovaných opatření… => účinnější a kvalitnější pomoc => lepší vyhlídky pro sociálně vyloučené na důstojnější život

13 Děkuji za pozornost Mgr. Adolf Polák Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Tel:+420 221 923 965 E-mail: adolf.polak@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Pohled na řešení problému bezdomovectví Představení priorit MPSV Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google