Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz."— Transkript prezentace:

1 Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz
Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV,

2 (Anti)motto: BYLA JEDNOU JEDNA ORGANIZACE
Byla jednou jedna organizace a v ní čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol… Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv. Kdo z vás by v takové organizaci chtěl pracovat? Kdo z vás v takové organizaci pracuje? Kdo (co) nám pomůže, abychom v takové organizaci nepracovali? Náš cíl: Od letargie k aktivní a efektivní spolupráci na společné cestě za užitečným životem ve škole.

3 Co je to tým? (z angl. „team“, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. Tým. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: skupina je sdružení lidí s podobnými zájmy … Tým není skupina … Tým z ní udělá společný cíl

4 Pojetí týmu, aneb proč je důležitá diverzita
Klíčová slova k pochopení pojetí týmu jsou: jednota poslání odhodlání ochota spolupracovat komunikace Každý má jiné schopni, znalosti Podle toho dostanou roli Podle role plní jiné úkoly, které se ale DOPLŇUJÍ VŠECHNY SPOJUJE SPOLEČNÝ CÍL

5 5 kroků ke špičkovému týmu
Zpětná vazba (pro koho?)  od všech stakeholders Lidé (s kým?)  Matice oblastí a rolí Proces (jak?)  Systémová integrace Věc (co?)  5 oblastí rozvoje ICT Vliv (kdo?)  Metodik ICT

6 Stanovení vize a cílů … M ICT
Dle standardů MŠMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: Plánování a koordinace dalšího rozvoje služeb ICT ve škole Strategie rozvoje ICT služeb Realizační ICT plán Operativní plánování a koordinace realizace dílčích cílů Metodická podpora při realizaci plánu rozvoje služeb ICT metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, metodická pomoc kolegům při vyhledávání, nasazení i používání ICT sdílení nových metod práce s využitím ICT, vyhledávání a pořizování vhodných nových pomůcek, nástrojů či služeb ICT NENÍ MYSLITELNÉ, ABY VŠECHNY OBLASTI ROZVOJE ICT VE ŠKOLE ŘEŠIL SÁM  POTŘEBUJE TÝM Metodik ICT by měl hrát roli manažera systémové integrace, nikoliv jejího realizátora... 6

7 CO? aneb 28 dílčích oblastí rozvoje služeb ICT
II. CO? aneb 28 dílčích oblastí rozvoje služeb ICT Ideálně je třeba rozvílet všechny větve v souvislostech… UV 1276/2008 „Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání “ Akční plán profil Škola21 – více viz

8 Jak? Systémovou integrací ICT
III. Jak? Systémovou integrací ICT v těsné návaznosti na věcné cíle školy Začínejte bez počítače Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba „informačního“ systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů školy. „Informační systém“ podporuje všechny významné procesy ve škole , resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v několika časových etapách a věcných úrovních.

9 S kým? Týmové role dle Belbina
IV. a S kým? Týmové role dle Belbina Vyberte do týmu lidi podle jejich přirozených rolí Více teorie na

10 Fáze řešení úkolů a devět týmových rolí
IV. b 5. Meredith Belbin: Dokončovatel Hledač zdrojů Koordinátor Navigátor Poradce – hodnotitel Realizátor Tvůrce Týmový pracovník 9. Specialista 7. 4. 2. 3. 9. 8. 1. V každé etapě hraje prim jiná role 6.

11 Matice oblastí a rolí IV. c Každý tým řeší úlohy s daným cílem.
Pro různé oblasti rozvoje služeb ICT můžete mít jiný tým (web, infrastruktura, profesní rozvoj, …). Jedna osoba může zastávat více rolí a být i ve více týmech.

12 Pro koho? Problémy jsou vítány
V.a Pro koho? Problémy jsou vítány Existují v systému problémy? ANO NE Jsou tyto problémy kvalitně řešeny? ANO NE STAGNACE REVOLUCE EVOLUCE Systém postrádá vnitřní dynamiku a směřuje k zániku Systém je nestabilní a směřuje k zásadní změně Systém je stabilní a dynamický, postupně se mění

13 Pro koho? Konflikty jsou řešitelné
V.b Pro koho? Konflikty jsou řešitelné

14 Pro koho? Konflikty jsou řešitelné
V.c Pro koho? Konflikty jsou řešitelné

15 Zásady úspěšné týmové práce
Udržování společného směřování a tahu na „branku“ vyžaduje se stálé vyjadřování názorů, hodnocení a návrhů řešení, mlčení se chápe jako nesouhlas všichni členové týmu by měli být informováni shodně neustále je třeba sledovat, zda se tým neodchyluje od plnění společných úkolů a cílů Je třeba stále oceňovat a pozitivně hodnotit všechny kroky vpřed konflikty se nezakrývají, nýbrž odkrývají, a diskutuje se o jejich příčinách Je třeba se domluvit, že tým nebude schvalovat něco, s čím někteří členové týmu nesouhlasí Je třeba za každých okolností říkat pravdu

16 Závěr Správně sestavený tým vždy dosahuje lepších výsledků než náhodná skupina nebo jednotlivci Tým musí mít jasně stanovený cíl. Členové týmu se vzájemně doplňují svými znalostmi a současně korigují svými zkušenostmi Jednota názorů v týmu je jednou z jeho výhod Do jakého bodu ses dneska posunul?

17 Citované a doporučené zdroje
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 157 s. Management (Grada). ISBN OSTRUSZKA, Jaroslav. FB: Zlatý podnikatel: Fotky. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zlatypodnikatel/photos_stream

18 Úplný závěr Dan Ariely: Jak mít radost z práce


Stáhnout ppt "Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google