Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015"— Transkript prezentace:

1 Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015 maca@nidv.cz

2 (Anti)motto: BYLA JEDNOU JEDNA ORGANIZACE Byla jednou jedna organizace a v ní čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol… Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv. Kdo z vás by v takové organizaci chtěl pracovat? Kdo z vás v takové organizaci pracuje? Kdo (co) nám pomůže, abychom v takové organizaci nepracovali? Náš cíl: Od letargie k aktivní a efektivní spolupráci na společné cestě za užitečným životem ve škole.

3 Co je to tým? (z angl. „team“, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. Tým. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDm http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDm Tým není skupina … skupina je sdružení lidí s podobnými zájmy … Tým z ní udělá společný cíl

4 Pojetí týmu, aneb proč je důležitá diverzita Klíčová slova k pochopení pojetí týmu jsou: jednota poslání odhodlání ochota spolupracovat komunikace Každý má jiné schopni, znalosti  Podle toho dostanou roli  Podle role plní jiné úkoly, které se ale DOPLŇUJÍ  VŠECHNY SPOJUJE SPOLEČNÝ CÍL

5 5 kroků ke špičkovému týmu Vliv (kdo?)  Metodik ICT Věc (co?)  5 oblastí rozvoje ICT Proces (jak?)  Systémová integrace Lidé (s kým?)  Matice oblastí a rolí Zpětná vazba (pro koho?)  od všech stakeholders

6 Plánování a koordinace dalšího rozvoje služeb ICT ve škole –Strategie rozvoje ICT služeb –Realizační ICT plán –Operativní plánování a koordinace realizace dílčích cílů Metodická podpora při realizaci plánu rozvoje služeb ICT metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, –metodická pomoc kolegům při vyhledávání, nasazení i používání ICT –sdílení nových metod práce s využitím ICT, –vyhledávání a pořizování vhodných nových pomůcek, nástrojů či služeb ICT Stanovení vize a cílů … M ICT NENÍ MYSLITELNÉ, ABY VŠECHNY OBLASTI ROZVOJE ICT VE ŠKOLE ŘEŠIL SÁM  POTŘEBUJE TÝM Dle standardů MŠMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: Metodik ICT by měl hrát roli manažera systémové integrace, nikoliv jejího realizátora... I.

7 CO? aneb 28 dílčích oblastí rozvoje služeb ICT UV 1276/2008 „Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání 2009-2013“ Akční plán profil Škola 21 – více viz http://www.skola21.cz/http://www.skola21.cz/ Ideálně je třeba rozvílet všechny větve v souvislostech… II.

8 Jak? Systémovou integrací ICT Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba „informačního“ systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů školy. „Informační systém“ podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v několika časových etapách a věcných úrovních. III. Začínejte bez počítače v těsné návaznosti na věcné cíle školy

9 S kým? Týmové role dle Belbina Vyberte do týmu lidi podle jejich přirozených rolí Více teorie na www.belbin.czwww.belbin.cz IV. a

10 Fáze řešení úkolů a devět týmových rolí IV. b Meredith Belbin: 1.Dokončovatel 2.Hledač zdrojů 3.Koordinátor 4.Navigátor 5.Poradce – hodnotitel 6.Realizátor 7.Tvůrce 8.Týmový pracovník ----------------------------- 9. Specialista 1. 2.3. 6. 8. 4. 7. 5. 9. V k a ž d é e t a p ě h r a j e p r i m j i n á r o l e

11 Matice oblastí a rolí IV. c Každý tým řeší úlohy s daným cílem. Pro různé oblasti rozvoje služeb ICT můžete mít jiný tým (web, infrastruktura, profesní rozvoj, …). Jedna osoba může zastávat více rolí a být i ve více týmech.

12 Pro koho? Problémy jsou vítány V.a STAGNACEREVOLUCEEVOLUCE Existují v systému problémy? Jsou tyto problémy kvalitně řešeny? ANO NE Systém postrádá vnitřní dynamiku a směřuje k zániku Systém je nestabilní a směřuje k zásadní změně Systém je stabilní a dynamický, postupně se mění ANO NE

13 Pro koho? Konflikty jsou řešitelné V.b

14 Pro koho? Konflikty jsou řešitelné V.c

15 Zásady úspěšné týmové práce Udržování společného směřování a tahu na „branku“ vyžaduje se stálé vyjadřování názorů, hodnocení a návrhů řešení, mlčení se chápe jako nesouhlas všichni členové týmu by měli být informováni shodně neustále je třeba sledovat, zda se tým neodchyluje od plnění společných úkolů a cílů Je třeba stále oceňovat a pozitivně hodnotit všechny kroky vpřed konflikty se nezakrývají, nýbrž odkrývají, a diskutuje se o jejich příčinách Je třeba se domluvit, že tým nebude schvalovat něco, s čím někteří členové týmu nesouhlasí Je třeba za každých okolností říkat pravdu

16 Závěr Správně sestavený tým vždy dosahuje lepších výsledků než náhodná skupina nebo jednotlivci Tým musí mít jasně stanovený cíl. Členové týmu se vzájemně doplňují svými znalostmi a současně korigují svými zkušenostmi Jednota názorů v týmu je jednou z jeho výhod Do jakého bodu ses dneska posunul?

17 Citované a doporučené zdroje PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 157 s. Management (Grada). ISBN 978-80- 247-3664-8. OSTRUSZKA, Jaroslav. FB: Zlatý podnikatel: Fotky. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zlatypodnikatel/photos_streamhttps://www.facebook.com/zlatypodnikatel/photos_stream

18 Úplný závěr Dan Ariely : Jak mít radost z práce http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/jak-mit-radost-z-prace


Stáhnout ppt "Metodik ICT a jeho tým Radek Maca NIDV, 1.4.2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google