Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Dynamické charakteristiky Absolutní přírůstky Relativní přírůstky Koeficienty růstu Druhé diference Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Interpretace dynam. charakteristik tY∆∆2∆2 KΔ 19944,74Xxx 19954,31-0,43Xxx0,908868-9,11321 19965,280,981,411,22653522,65347 19977,562,271,301,43038743,03866 199810,202,650,371,35012635,01256 199912,412,20-0,441,21602921,60294 200011,87-0,53-2,740,956892-4,31084 200111,78-0,090,450,992558-0,74424 200212,200,420,511,0357933,579267 200312,480,28-0,151,0225652,256485 Míra nezaměstnanosti – Olomoucký kraj zdroj: http://notes2.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/t/87002D6BDC/$File/420804t02.xls http://notes2.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/t/87002D6BDC/$File/420804t02.xls Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Dekompozice časových řad Trend Sezónní složka Cyklická složka Náhodná složka Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Analýza trendu – regresní přístup Již známe – různé regresní rovnice Ne y a x, ale y a t Graf původních hodnot Míry dynamiky Koeficient determinace + jednoduchost DW statistika Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Autokorelace Existuje závislost mezi náhodnými složkami Na grafu rezidua tvoří systém Důležitá proměnná není do modelu zahrnuta Durbin-Watsonova statistika Zdroj obrázku: http://userwww.sfsu.edu/~efc/classes/biol710/timeseries/TimeSeriesAnalysis.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Autokorelace Durbin-Watsonova statistika je tabelována pro různé rozsahy souborů, hladiny významnosti a počty regresorů Zdroj tabulek: www.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Analýza trendu – alternativní přístupy Klouzavé průměry –Prosté – např. lineární filtr –Prosté centrované –Vážené – symetrické váhy k centrálnímu bodu, suma vah rovna jedné Exponenciální vyrovnávání – váhy pozorování exponenciálně klesají do minulosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Sezónní složka Model konstantní sezónnosti se schodovitým trendem Metoda sezónní dekompozice (trend MA) –Aditivní model – sezónní rozdíly –Multiplikativní model – sezónní indexy Regresní přístup – umělé proměnné Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Model konstantní sezónnosti se schodovitým trendem - příklad Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_21_stacr09/$File/stacr021110_2_1.xlshttp://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_21_stacr09/$File/stacr021110_2_1.xls Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11

12

13 Gaussovy-Markovovy předpoklady Předpoklady o náhodné složce –Sloupce i řádky matice X jsou lineárně nezávislé Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Příklady Zastavěná plocha –Zdroj: http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/vyuziti_pud y__land_use/$File/22_vyu%C5%BEit%C3%AD %20p%C5%AFdy.xls http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/vyuziti_pud y__land_use/$File/22_vyu%C5%BEit%C3%AD %20p%C5%AFdy.xls Nezaměstnanost –Zdroj: http://notes2.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/t/87002D 6BDC/$File/420804t02.xls http://notes2.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/t/87002D 6BDC/$File/420804t02.xls Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Příklady Příklad PZI – extrémní vyrovnáníPZI –Zdroj: http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/c s/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/download/p zi_rada.xls http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/c s/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/download/p zi_rada.xls Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google