Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní procesy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní procesy."— Transkript prezentace:

1 Právní procesy

2 Právní řád Předpisy zákonné Předpisy prováděcí Ústava Ústavní zákony
Zákonná opatření Předpisy prováděcí Vládní nařízení Vyhlášky Vyhlášky obcí

3 Právní normy Dle vymezení chování: Zavazující Opravňující
Dle závaznosti: Donucující Podpůrné, dispozitivní

4 Právní úkony Jednostranné Dvoustranné Mnohostranné

5 Působnost předpisu Osobní Územní Časová Věcná

6 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zastoupení Věcná práva Odpovědnost za škodu Dědění Závazkové právo Kupní smlouvy Pojistné smlouvy (majetek, osoby, odpovědnost za škodu) Cestovní smlouvy

7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Obecná ustanovení Obchodní listiny Prokura Obchodní rejstřík Obchodní společnosti a družstvo Obchodní závazkové vztahy

8 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Kupní smlouva a další Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o inkasu Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu Cestovní šek

9 Zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon
Živnostenské podnikání Subjekty živnostenského podnikání Živnostenské oprávnění Podmínky živnostenského podnikání Pokračování v provozování živnosti Provozovny Povinnosti podnikatele podle živnostenského zákova Ohlášení živnosti

10 Žádost o koncesi Zánik živnostenského oprávnění Živnostenský rejstřík Oznamování změn podnikatelem Oznamovací povinnost živnostenských úřadů Živnostenská kontrola Doručování živnostenským úřadem

11 Právní písemnosti Většina právních dokumentů musí být písemně doložena, aby byly závazné a průkazné. Na závažných písemnostech musí být podpis úředně ověřen. Uvedeme některé písemnosti : Plnou moc, dlužní úpis, potvrzení apod.

12 Plná moc Je písemný projev fyzické nebo právnické osoby, která se dá zastupovat v určitém jednání. Zmocnitel - Zmocněnec Zastoupený Zástupce

13 Plná moc Osobní plná moc – písemnost, ve které se nech občan zastupovat jinou osobou Zmocnění procesní – dokument, v němž zastoupený potvrzuje, že zástupce je zmocněn za něho jednat jeho jménem u soudu Podnikové pověření – plná moc související s provozováním podniku

14 Prokura – obchodní plná moc, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům při provozu podniku. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Plná moc: Generální Speciální Kolektivní

15 Dlužní úpis Listina pořízená o závazkovém poměru. Potvrzuje existenci závazku, stanoví jeho výši a podmínky splácení. V jeho obsahu musí být vyjádřena částka číslicemi i slovy, jméno a adresa věřitele, termín splacení, data a výše splátek, datum vystavení, podpis dlužníka, jeho jméno a adresa.

16 Potvrzenka(kvitance), potvrzení
V potvrzence ověřujeme přijetí peněžní částky či jiné věci, nebo splnění závazku. Potvrzení o přijetí částky musí být uvedeno číslicemi i slovy, musí obsahovat jméno a adresa plátce, důvod placení, místo a datum vystavení, jméno , adresa a podpis příjemce peněz (číslo OP). Potvrzení je písemné osvědčení nějaké skutečnosti (např. délka zaměstnání)

17 Založení společnosti Živnostenské podnikání Obchodní rejstřík:
fyzickou osobu veřejnou obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciovou společnost družstvo příspěvkovou organizaci společenství vlastníků jednotek

18 Administrativní činnosti při zahájení činnosti organizace.
Živnostenský úřad Obchodní rejstřík Banka Finanční úřad Správa sociálního zabezpečení Pojišťovna Včasné oznámení všech změn!

19 Příklad:

20


Stáhnout ppt "Právní procesy."

Podobné prezentace


Reklamy Google