Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Jednoduché právní písemnosti Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Jednoduché právní písemnosti Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Jednoduché právní písemnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA3.917 Datum vytvoření: 25. února 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: třetí – obchodní akademie, čtvrtý – sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Jednoduchou právní písemnost by měl umět sepsat každý občan bez podpory nějakého vzoru. Tento učební materiál nabízí přehled, co na těchto písemnostech by nemělo chybět a jak je upravit. Jednoduchou právní písemnost by měl umět sepsat každý občan bez podpory nějakého vzoru. Tento učební materiál nabízí přehled, co na těchto písemnostech by nemělo chybět a jak je upravit.

3 Metodické pokyny Materiál obsahuje podporu pro výklad a dvě praktická cvičení. Učební látku lze rozdělit do více vyučovacích hodin. Materiál obsahuje podporu pro výklad a dvě praktická cvičení. Učební látku lze rozdělit do více vyučovacích hodin. Počítá s výukou v učebně vybavené počítači a dataprojektorem. Počítá s výukou v učebně vybavené počítači a dataprojektorem.

4 Zdroje   KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN 978-80-7373-009-3   FLEISCHMANOVÁ, Emílie a kol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN 80-7168-924-6

5 Jednoduché právní písemnosti Plná moc Dlužní úpis Potvrzenka

6 Pár zásad na úvod   Většina právních úkonů musí být písemně doložena.   Formu i obsah upravuje občanský a obchodní zákoník.   Stylizace musí být jednoznačná a přesná, tedy: jasně vyjádřena vůle toho, kdo právní listinu vydává jasně vyjádřen obsah závazku, který podpisem vzniká.   Písemnosti jsou závazné a musí být průkazné.   Na důležitých písemnostech je nutné notářsky ověřit podpis.   Vyhotovujeme na formát papíru A4 nebo také na šířku formátu A5, může být i formulář.

7 Plná moc   pro zastupování při jednání nebo k určitému právnímu úkonu Zmocnitel – ten, kdo dává plnou moc Zmocněnec – ten, kdo bude zastupovat Plná moc zaniká:   odvoláním zmocnitele   vypovězením zmocněnce   uplynutím doby, na kterou byla sjednána   splněním úkolu, kterého se týkala

8 Druh plné moci   Osobní plná moc občan se nechá zastupovat jinou osobou (např. při jednání na úřadě …)   Procesní zmocnění při zastupování právním zástupcem u soudu   Podnikové pověření při zastupování jménem podniku, firmy   Prokura obchodní plná moc, tzv. prokurista je pak oprávněn ke všem úkonům při podnikové činnosti!

9 Náležitosti plné moci   označení, že jde o plnou moc (tučně na střed)   jméno, příjmení a adresa zmocněnce, číslo jeho dokladu totožnosti   jméno, příjmení a adresa zmocnitele, jeho podpis   přesné určení úkolu, ke kterému je zmocněnec oprávněn   dobu, na kterou se zmocnění vydává   místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)

10 Dlužní úpis dlužník - věřitel   Dlužník potvrzuje věřiteli, že si od něj půjčil určitou částku. Zároveň se zavazuje do kdy a za jakých podmínek ji splatí.   Je vhodné jej sepsat vždy, když půjčujeme větší částku peněz nebo nějaký cenný předmět.   Můžeme tak předejít nedorozumění a dohadům.   Doporučuje se sepsat i mezi příbuznými či přáteli.

11 Náležitosti dlužního úpisu   označení, že jde o dlužní úpis (tučně, na střed)   jméno, příjmení a adresa věřitele   částka půjčky (číslem i slovy), měna   podmínky splácení (do kdy, úroky)   forma úhrady - jednorázově nebo ve splátkách   místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)   jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo OP a podpis dlužníka

12 Potvrzenka neboli kvitance platící (dlužník, předávající) – příjemce   Příjemce potvrzuje přijetí peněžní částky od dlužníka nebo splnění závazku dlužníka.   Může se jednat i o potvrzení jednotlivé splátky.

13 Náležitosti potvrzenky   označení, že jde o potvrzenku (tučně, střed)   jméno, příjmení a adresa platícího   jasné vyjádření, že se jedná o převzetí částky peněz (číslem i slovy) nebo přesný popis vrácené věci   účel platby nebo převzetí věci   místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)   jméno, příjmení, adresa a podpis příjemce

14 Úkol 1 Připravte plnou moc pro Ing. Jana Nováka (Boženy Němcové 3, 612 00 Brno), který vás má zastupovat při jednání na stavebním odboru ÚMČ Brno- Ivanovice ve věci dobudování kanalizační přípojky vašeho domu. Jednání se uskuteční 5. dubna t. r. Pan Novák se prokáže OP číslo 230081276.

15 Řešení úkolu 1 Plná moc Zmocňuji Ing. Jana Nováka, bytem v Brně, Boženy Němcové 3, č. OP 230081276, aby mne zastupoval dne 6 dubna t. r. na jednání na stavebním odboru ÚMČ Brno-Ivanovice ve věci dobudování kanalizační přípojky mého domu. V Brně dne 3. dubna 2013 Jana Hejlovápodpis Jany Hejlové Atriová 52 621 00 Brno

16 Kde udělal věřitel chybu? Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem dnes převzal od pana Jiřího Pokorného, bytem Zahrádky 23, Tišnov, částku 20 000 Kč, slovy Dvacet tisíc korun českých. Půjčka je bezúročná. Tišnov 1. 4. 2013 Jana Krátkápodpis Jany Krátké

17 Řešení Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem dnes převzal od pana Jiřího Pokorného, bytem Zahrádky 23, Tišnov, částku 20.000 Kč, slovy Dvacet tisíc korun českých. Tuto částku se zavazuji splatit jednorázově ke dni 30. června t. r. Půjčka je bezúročná. Tišnov 1. dubna 2013 Jana Krátká, Tišnov, Zahrádky 56podpis Jany Krátké č. OP 223760099


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Jednoduché právní písemnosti Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google