Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Jednoduché právní písemnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA3.917 Datum vytvoření: 25. února 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: třetí – obchodní akademie, čtvrtý – sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Jednoduchou právní písemnost by měl umět sepsat každý občan bez podpory nějakého vzoru. Tento učební materiál nabízí přehled, co na těchto písemnostech by nemělo chybět a jak je upravit.

3 Metodické pokyny Materiál obsahuje podporu pro výklad a dvě praktická cvičení. Učební látku lze rozdělit do více vyučovacích hodin. Počítá s výukou v učebně vybavené počítači a dataprojektorem.

4 Zdroje KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN FLEISCHMANOVÁ, Emílie a kol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN

5 Jednoduché právní písemnosti
Plná moc Dlužní úpis Potvrzenka

6 Pár zásad na úvod Většina právních úkonů musí být písemně doložena.
Formu i obsah upravuje občanský a obchodní zákoník. Stylizace musí být jednoznačná a přesná, tedy: jasně vyjádřena vůle toho, kdo právní listinu vydává jasně vyjádřen obsah závazku, který podpisem vzniká. Písemnosti jsou závazné a musí být průkazné. Na důležitých písemnostech je nutné notářsky ověřit podpis. Vyhotovujeme na formát papíru A4 nebo také na šířku formátu A5, může být i formulář.

7 Plná moc pro zastupování při jednání nebo k určitému právnímu úkonu
Zmocnitel – ten, kdo dává plnou moc Zmocněnec – ten, kdo bude zastupovat Plná moc zaniká: odvoláním zmocnitele vypovězením zmocněnce uplynutím doby, na kterou byla sjednána splněním úkolu, kterého se týkala

8 Druh plné moci Osobní plná moc
občan se nechá zastupovat jinou osobou (např. při jednání na úřadě …) Procesní zmocnění při zastupování právním zástupcem u soudu Podnikové pověření při zastupování jménem podniku, firmy Prokura obchodní plná moc, tzv. prokurista je pak oprávněn ke všem úkonům při podnikové činnosti!

9 Náležitosti plné moci označení, že jde o plnou moc (tučně na střed)
jméno, příjmení a adresa zmocněnce, číslo jeho dokladu totožnosti jméno, příjmení a adresa zmocnitele, jeho podpis přesné určení úkolu, ke kterému je zmocněnec oprávněn dobu, na kterou se zmocnění vydává místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)

10 Dlužní úpis dlužník - věřitel
Dlužník potvrzuje věřiteli, že si od něj půjčil určitou částku. Zároveň se zavazuje do kdy a za jakých podmínek ji splatí. Je vhodné jej sepsat vždy, když půjčujeme větší částku peněz nebo nějaký cenný předmět. Můžeme tak předejít nedorozumění a dohadům. Doporučuje se sepsat i mezi příbuznými či přáteli.

11 Náležitosti dlužního úpisu
označení, že jde o dlužní úpis (tučně, na střed) jméno, příjmení a adresa věřitele částka půjčky (číslem i slovy), měna podmínky splácení (do kdy, úroky) forma úhrady - jednorázově nebo ve splátkách místo a datum vyhotovení (měsíc slovy) jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo OP a podpis dlužníka

12 Potvrzenka neboli kvitance
platící (dlužník, předávající) – příjemce Příjemce potvrzuje přijetí peněžní částky od dlužníka nebo splnění závazku dlužníka. Může se jednat i o potvrzení jednotlivé splátky.

13 Náležitosti potvrzenky
označení, že jde o potvrzenku (tučně, střed) jméno, příjmení a adresa platícího jasné vyjádření, že se jedná o převzetí částky peněz (číslem i slovy) nebo přesný popis vrácené věci účel platby nebo převzetí věci místo a datum vyhotovení (měsíc slovy) jméno, příjmení, adresa a podpis příjemce

14 Úkol 1 Připravte plnou moc pro Ing. Jana Nováka (Boženy Němcové 3, Brno), který vás má zastupovat při jednání na stavebním odboru ÚMČ Brno-Ivanovice ve věci dobudování kanalizační přípojky vašeho domu. Jednání se uskuteční 5. dubna t. r. Pan Novák se prokáže OP číslo

15 Řešení úkolu 1 Plná moc Zmocňuji Ing. Jana Nováka, bytem v Brně, Boženy Němcové 3, č. OP , aby mne zastupoval dne 6 dubna t. r. na jednání na stavebním odboru ÚMČ Brno-Ivanovice ve věci dobudování kanalizační přípojky mého domu. V Brně dne 3. dubna 2013 Jana Hejlová podpis Jany Hejlové Atriová Brno

16 Kde udělal věřitel chybu?
Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem dnes převzal od pana Jiřího Pokorného, bytem Zahrádky 23, Tišnov, částku Kč, slovy Dvacet tisíc korun českých. Půjčka je bezúročná. Tišnov Jana Krátká podpis Jany Krátké

17 Řešení Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem dnes převzal od pana Jiřího Pokorného, bytem Zahrádky 23, Tišnov, částku Kč, slovy Dvacet tisíc korun českých. Tuto částku se zavazuji splatit jednorázově ke dni 30. června t. r. Půjčka je bezúročná. Tišnov 1. dubna 2013 Jana Krátká, Tišnov, Zahrádky 56 podpis Jany Krátké č. OP


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google