Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo DUM 18 Předmět Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu Jednoduché právní písemnosti Autor Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby únor 2014Ročník 4. Anotace Prezentace vysvětlující formu a obsah jednoduchých právních písemností tzn. plné moci, dlužního úpisu a potvrzenky. Metodický pokyn 1.Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními písemnostmi). 2.Snímek č. 10 (Vyberte správné odpovědi) zadá jako samostatnou práci, kterou ověří, zda žáci látku pochopili, a rozšíří jejich vědomosti o významu cizích slov používaných v této oblasti. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Jednoduché písemnosti právního charakteru

3 Jednoduché písemnosti právního charakteru  V obchodní praxi nebo v osobním životě sestavujeme i jednoduché písemnosti právního charakteru – sami, bez pomoci právníka.  Většina právních úkonů musí být doložena písemně proto, aby byly závazné a průkazné (např. půjčka mezi příbuznými).  Je vhodné, aby na závažných písemnostech byl podpis úředně ověřen.  Jednoduché právní písemnosti vystavujeme na formát A4 nebo postačí formát A5.  Při stylizaci dbáme na to, abychom přesně a jasně vyjádřili vůli toho, kdo listinu vydává a obsah závazku, který vzniká.  Ne vždy stylizujeme, častěji jen vyplňujeme formuláře.

4 Plná moc  Plnou mocí se uděluje právo k zastupování při určitém jednorázovém úkonu (osobní plná moc) nebo určitém jednání (procesní plná moc).  Ten, kdo dává plnou moc, se nazývá zmocnitel – zastoupený.  Komu je plná moc udělena, je zmocněnec – zástupce.  Plná moc zaniká, je-li odvolána zmocnitelem nebo vypovězena zmocněncem. Zaniká rovněž provedením úkolu, jehož se týkala, nebo uplynutím doby, pro kterou byla určena.

5 Náležitosti plné moci  výslovné označení, že jde o plnou moc  jméno, datum narození a adresa zmocnitele (mezi fyzickými osobami) nebo jméno, funkci v zaměstnání a název a adresu zmocnitele (podniková plná moc)  jméno, datum narození a adresa zmocněného nebo jméno, funkci v zaměstnání a název a adresu firmy zmocněného  rozsah a obsah zmocnění (tj. přesný popis, k čemu je zmocněn, příp. doba, po kterou zmocnění platí nebo doložka o vypověditelnosti)  místo a datum vystavení (měsíc uvedeme slovem)  vlastnoruční podpis zmocnitele

6 Dlužní úpis (dluhopis)  Písemnost, v které potvrzuje dlužník (ten, kdo si půjčil) svému věřiteli (ten, kdo půjčuje), že obdržel určitou částku jako půjčku.  Listina pořízená o závazkovém poměru (dluhu), ve které se potvrzuje existence závazku (dluhu), stanoví se jeho výše a podmínky splácení.  Dlužní úpis se doporučuje sepsat při vyšší finanční částce (příp. půjčce cenného předmětu) i mezi přáteli a příbuznými, zvláště, když jde o půjčku na delší dobu.

7 Náležitosti dlužního úpisu  výslovné označení, že jde o dlužní úpis  jméno, příjmení, adresa věřitele  částka půjčky (uvedena číslicemi i slovy)  závazek věřitele zapůjčený obnos vrátit (tj. kdy započne splácení dluhu, jednorázově nebo ve splátkách, lhůty jednotlivých splátek a jejich výše)  případný úrok  místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)  vlastnoruční podpis dlužníka, jeho jméno, příjmení, datum narození, adresa

8 Potvrzenka (kvitance)  Potvrzenka (kvitance, stvrzenka) je doklad, který potvrzuje převzetí peněžní částky (splnění závazku dlužníka vůči věřiteli) nebo nějaké cennější věci.  Potvrzujeme i částečné plnění, tedy jednotlivé splátky.  V praxi se používá samopropisovacího formuláře stvrzenky, který se dodává v bločcích.  Širší význam má pojem potvrzení jako písemné osvědčení nějaké skutečnosti, např. o délce zaměstnání, trvání studia apod.

9 Náležitosti potvrzenky  výslovné označení, že jde o potvrzenku  jasné vyjádření o převzetí určité částky peněz (číslicemi i slovy) nebo přesný popis přijaté věci  účel platby nebo převzetí věci  jméno, příjmení, adresa platícího/předávajícího  místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)  vlastnoruční podpis příjemce, jeho jméno, příjmení, adresa

10 Vyberte správné odpovědi, můžete využít Internet. 1. Vysvětlete pojem prokura. A zvláštní druh plné moci, tzv. obchodní plná moc B druh opravného prostředku, tzv. odvolání 2. Vysvětlete pojem vidimace. A je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem B ověření pouze podpisu na listině 3. Kterými údaji a jejich kombinací je nezaměnitelně identifikovaná osoba na jednoduchých právních písemnostech? A rodné číslo B jméno a příjmení, datum narození, bydliště C číslo OP 4. Kdo může ověřovat podpisy? A notáři, advokáti, krajské, obecní, újezdní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy B pošta, hospodářská komora, konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí, kapitáni plavidel ČR C rodiče

11 Správné řešení 1 A 2 A 3 B 4 A, B

12 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6. OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254- 6427-4. NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN 80-7168-718-9. PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-134-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google