Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  37 Číslo DUM  18 Předmět  Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh  Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu  Jednoduché právní písemnosti Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby  únor 2014 Ročník  4. Anotace Prezentace vysvětlující formu a obsah jednoduchých právních písemností tzn. plné moci, dlužního úpisu a potvrzenky. Metodický pokyn Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními písemnostmi). Snímek č. 10 (Vyberte správné odpovědi) zadá jako samostatnou práci, kterou ověří, zda žáci látku pochopili, a rozšíří jejich vědomosti o významu cizích slov používaných v této oblasti. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Jednoduché písemnosti
právního charakteru

3 Jednoduché písemnosti právního charakteru
V obchodní praxi nebo v osobním životě sestavujeme i jednoduché písemnosti právního charakteru – sami, bez pomoci právníka. Většina právních úkonů musí být doložena písemně proto, aby byly závazné a průkazné (např. půjčka mezi příbuznými). Je vhodné, aby na závažných písemnostech byl podpis úředně ověřen. Jednoduché právní písemnosti vystavujeme na formát A4 nebo postačí formát A5. Při stylizaci dbáme na to, abychom přesně a jasně vyjádřili vůli toho, kdo listinu vydává a obsah závazku, který vzniká. Ne vždy stylizujeme, častěji jen vyplňujeme formuláře.

4 Plná moc Plnou mocí se uděluje právo k zastupování při určitém jednorázovém úkonu (osobní plná moc) nebo určitém jednání (procesní plná moc). Ten, kdo dává plnou moc, se nazývá zmocnitel – zastoupený. Komu je plná moc udělena, je zmocněnec – zástupce. Plná moc zaniká, je-li odvolána zmocnitelem nebo vypovězena zmocněncem. Zaniká rovněž provedením úkolu, jehož se týkala, nebo uplynutím doby, pro kterou byla určena.

5 Náležitosti plné moci výslovné označení, že jde o plnou moc
jméno, datum narození a adresa zmocnitele (mezi fyzickými osobami) nebo jméno, funkci v zaměstnání a název a adresu zmocnitele (podniková plná moc) jméno, datum narození a adresa zmocněného nebo jméno, funkci v zaměstnání a název a adresu firmy zmocněného rozsah a obsah zmocnění (tj. přesný popis, k čemu je zmocněn, příp. doba, po kterou zmocnění platí nebo doložka o vypověditelnosti) místo a datum vystavení (měsíc uvedeme slovem) vlastnoruční podpis zmocnitele

6 Dlužní úpis (dluhopis)
Písemnost, v které potvrzuje dlužník (ten, kdo si půjčil) svému věřiteli (ten, kdo půjčuje), že obdržel určitou částku jako půjčku. Listina pořízená o závazkovém poměru (dluhu), ve které se potvrzuje existence závazku (dluhu), stanoví se jeho výše a podmínky splácení. Dlužní úpis se doporučuje sepsat při vyšší finanční částce (příp. půjčce cenného předmětu) i mezi přáteli a příbuznými, zvláště, když jde o půjčku na delší dobu.

7 Náležitosti dlužního úpisu
výslovné označení, že jde o dlužní úpis jméno, příjmení, adresa věřitele částka půjčky (uvedena číslicemi i slovy) závazek věřitele zapůjčený obnos vrátit (tj. kdy započne splácení dluhu, jednorázově nebo ve splátkách, lhůty jednotlivých splátek a jejich výše) případný úrok místo a datum vyhotovení (měsíc slovy) vlastnoruční podpis dlužníka, jeho jméno, příjmení, datum narození, adresa

8 Potvrzenka (kvitance)
Potvrzenka (kvitance, stvrzenka) je doklad, který potvrzuje převzetí peněžní částky (splnění závazku dlužníka vůči věřiteli) nebo nějaké cennější věci. Potvrzujeme i částečné plnění, tedy jednotlivé splátky. V praxi se používá samopropisovacího formuláře stvrzenky, který se dodává v bločcích. Širší význam má pojem potvrzení jako písemné osvědčení nějaké skutečnosti, např. o délce zaměstnání, trvání studia apod.

9 Náležitosti potvrzenky
výslovné označení, že jde o potvrzenku jasné vyjádření o převzetí určité částky peněz (číslicemi i slovy) nebo přesný popis přijaté věci účel platby nebo převzetí věci jméno, příjmení, adresa platícího/předávajícího místo a datum vyhotovení (měsíc slovy) vlastnoruční podpis příjemce, jeho jméno, příjmení, adresa

10 Vyberte správné odpovědi, můžete využít Internet.
1. Vysvětlete pojem prokura. A zvláštní druh plné moci, tzv. obchodní plná moc B druh opravného prostředku, tzv. odvolání 2. Vysvětlete pojem vidimace. A je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem B ověření pouze podpisu na listině 3. Kterými údaji a jejich kombinací je nezaměnitelně identifikovaná osoba na jednoduchých právních písemnostech? A rodné číslo B jméno a příjmení, datum narození, bydliště C číslo OP 4. Kdo může ověřovat podpisy? A notáři, advokáti, krajské, obecní, újezdní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy B pošta, hospodářská komora, konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí, kapitáni plavidel ČR C rodiče

11 Správné řešení 1 A 2 A 3 B 4 A, B

12 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google