Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/2011Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/2011Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR."— Transkript prezentace:

1 10/2011Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev

2 10/2011Přednáška č. 22 Obsah 1.Pauza/Rekapitulace 2.Desatero odevzdání 3.Kdo porušil desatero? 4.Cíl přednášky 5.Konstrukční prvky v modelu 6.Struktura modelu 7.Excel Tipy 1.Pauza/Rekapitulace 2.Desatero odevzdání 3.Kdo porušil desatero? 4.Cíl přednášky 5.Konstrukční prvky v modelu 6.Struktura modelu 7.Excel Tipy

3 10/2011Přednáška č. 23 Pauza/Rekapitulace 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr Zkouškový benefit – průběžné vystoupení v semestru – prezentace práce, návody, popisy řešení

4 10/2011Přednáška č. 24 Desatero odevzdání 1.Krycí list (kompletní, vyplněný, název úlohy…) 2.Popis objektu 3.Schéma objektu 4.Čitelné schéma objektu 5.Barevné schéma objektu 6.Popsané, komentované, okótované schéma objektu 7.Náklady na konstrukční část/části (rozpočtová část) 8.Kalkulace příjmů (odhad výnosové části) 9.Vyčíslení údajů [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 10.Rekapitulace prvků modelu – schéma modelu 1.Krycí list (kompletní, vyplněný, název úlohy…) 2.Popis objektu 3.Schéma objektu 4.Čitelné schéma objektu 5.Barevné schéma objektu 6.Popsané, komentované, okótované schéma objektu 7.Náklady na konstrukční část/části (rozpočtová část) 8.Kalkulace příjmů (odhad výnosové části) 9.Vyčíslení údajů [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 10.Rekapitulace prvků modelu – schéma modelu PPT na people: Second Info Excel Pokyny ke zpracování úlohy v Excelu http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2011Z/SecondInfoExcel.ppt

5 10/2011Přednáška č. 25 Kdo porušil desatero…? 1.Název souboru typu↓ (dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xlsx) 2.Čísla psaná do textového pole 3.Skenovaný projekt v sešitu 4.Nečitelné údaje ve schématu 5.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 6.Nereálné údaje ad 5) 7.Přetékající/nečitelný text 8.Pravopis…! 9.Situace nemá návaznost na okolí 10.Neupravený/chybně počítající vzor 1.Název souboru typu↓ (dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xlsx) 2.Čísla psaná do textového pole 3.Skenovaný projekt v sešitu 4.Nečitelné údaje ve schématu 5.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 6.Nereálné údaje ad 5) 7.Přetékající/nečitelný text 8.Pravopis…! 9.Situace nemá návaznost na okolí 10.Neupravený/chybně počítající vzor

6 10/2011Přednáška č. 26 Vysokoškolský projev 1.…do podzemního podlaží,dke jsou prostory… 2.Vodorovné esky jsou po svém obvodu ztuřženy… 3.…podpory průvlaků voří stěny… 4.Příčky budou z lechkých materiálů. 5.…podpory tvoří žel. Bet. stěny… 1.…do podzemního podlaží,dke jsou prostory… 2.Vodorovné esky jsou po svém obvodu ztuřženy… 3.…podpory průvlaků voří stěny… 4.Příčky budou z lechkých materiálů. 5.…podpory tvoří žel. Bet. stěny…

7 10/2011Přednáška č. 27 Cíl: Sestavení struktury modelu Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu

8 10/2011Přednáška č. 28 Fasáda Výplně otvorů ??? Vývoj standardu konstrukčních prvků v čase (opotřebení)

9 10/2011Přednáška č. 29 Důvody? Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) reálné procesy. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje.

10 10/2011Přednáška č. 210 Jde jenom o peníze? Cílová argumentace nákladů správy objektu Jde jenom o peníze Potřeba Skutečnost Fasáda Výplně otvorů

11 Jde jenom o peníze? …nejen 1.Investice do budoucnosti 2.Uložení finančních prostředků 3.Udržení standardu životního úrovně 4.Rozhodování s dlouhodobým horizontem 5.Zajištění stability budoucnosti 1.Investice do budoucnosti 2.Uložení finančních prostředků 3.Udržení standardu životního úrovně 4.Rozhodování s dlouhodobým horizontem 5.Zajištění stability budoucnosti

12 10/2011Přednáška č. 212 Správa objektu Manažersky náročná aktivita Finančně náročný proces Argumentačně náročný … vyžadující práci s materiály … vyžadující práci s lidmi Operuje s objekty různé povahy Pracuje s objekty vysoké hodnoty Dlouhodobý proces… Řízení procesu/ů

13 10/2011Přednáška č. 213 Jak na to?

14 Šablona modelu prvku

15 Zdrojové oblasti pro ovládací prvky

16 10/2011Přednáška č. 216 Jak na to? CO3 Čítač obnovy12312312 31231 CO6 Čítač obnovy12345612 3456 CÚ2 CO6 Čítač údržby, obnovy1212101 21210 CÚ3 CO5 Čítač údržby, obnovy1231012 31012 Roky12345678

17 10/2011Přednáška č. 217 Jak na to? CO3 Čítač obnovy12312312 31231 Roky12345678 Čítač=CO Čítač=1 Čítač=Čítač+1 ANO NE

18 10/2011Přednáška č. 218 Roky12345678 Čítač=CÚ Čítač=0 ANO NE CÚ3 CO5 Čítač údržby, obnovy1231012 31012 ČítačObnovy=CO Čítač=1 ANO NE ČítačObnovy=CO Čítač=0Čítač=Čítač+1 ANO NE

19 10/2011Přednáška č. 219 Čítač=CÚ ANO NE Čítač=0 N=N i N=N(t-1)-N(  t) ANO NE Náklady podle příznaků N=N(t-1)-N(  t)+NÚ

20 Výsledek

21 9/2011Přednáška č. 121 Řešení konektivity 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 2000000 Kč 4000000 Kč S údržbou Bez obnovy Rozpad na 20% Stárnutí s vlivem prvků Stárnutí bez vlivu prvků

22 10/2011Přednáška č. 222 Atributy šablony konstrukčního prvku: Název prvku Případná volba materiálové charakteristiky Pořizovací náklady Cyklus obnovy (životnost) Cyklus údržby Náklady na údržbu Náklady na obnovu Ovlivňující prvky Ovlivňované prvky Řešení konektivity Atributy šablony konstrukčního prvku: Název prvku Případná volba materiálové charakteristiky Pořizovací náklady Cyklus obnovy (životnost) Cyklus údržby Náklady na údržbu Náklady na obnovu Ovlivňující prvky Ovlivňované prvky Řešení konektivity

23 10/2011Přednáška č. 223 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Sestavení struktury modelu stárnutí objektu (části objektu) Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/2011Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR."

Podobné prezentace


Reklamy Google