Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305). 2 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 – 17,00 hod. E-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305). 2 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 – 17,00 hod. E-mail:"— Transkript prezentace:

1 1 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305)

2 2 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 – 17,00 hod. E-mail: wagner@vse.cz wagner@vse.cz Telefon: 224 095 162 Mobil: 601 233 470 WWW: nb.vse.cz/~wagner

3 3 POZOR !!! Úkolem těchto slidů není ani zastoupit přednášku ani nahradit skripta. Představují pouze pomocný materiál, jehož cílem je usnadnit Vám pochopení přednášky !

4 4 Vztah finančního, manažerského a nákladového účetnictví

5 5 Účetnictví systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje průběh podnikatelského procesu zjišťuje, měří a hodnotí podnikatelský proces z hlediska finanční pozice, výkonnosti a změn ve finanční situaci je modelovým zobrazením podnikatelského procesu

6 6 Finanční pozice, výkonnost a změny ve fin. situaci v účetních výkazech AKTIVA Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Hospodářský výsledek Cizí zdroje ROZVAHA VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ VÝSLEDOVKA

7 7 PODNIKATELSKÝ PROCES Účetnictví je uživatelsky orientovaným modelem podnikatelského procesu. Uživatelé účetních informací ROZHODOVACÍ ÚLOHY SUBSYSTÉMY ÚČETNÍCH INFORMACÍ Odlišné požadavky na zobrazení podnikatelského procesu

8 8 Uživatelé účetních informací PODNIKATELSKÝ PROCES FIN. ÚŘAD ČSÚ ŘÍDICÍ PRACOVNÍCI VĚŘITELÉ AKCIONÁŘI ZÁKAZNÍCI KONKURENCE EXTERNÍ UŽIV. STÁT INTERNÍ UŽIV.

9 INTERNÍ uživatelé EXTERNÍ uživatelé STÁT DAŇOVÉ ÚČETNICTVÍ (EVIDENCE) FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ POSOUZENÍ FINANČNÍ STABILITY A VÝKONNOSTI HODNOTOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ PODNIKATELSKÝ PROCES

10 10 Finanční účetnictví - charakteristiky spolehlivé a srovnatelné informace  potřebnost dodržování společných zásad, metod a pravidel  harmonizace a standardizace informací finančního účetnictví preference stabilního vývoje syntetický pohled na podnik v delších intervalech orientace na zobrazení minulého vývoje a současné situace

11 11 Manažerské účetnictví - charakteristiky specifické informace podle potřeb managementu jediná zásada: přínos z informace by měl být větší než náklady na její získání  informace manažerského účetnictví nejsou standardizovány informace o příčinách nestability analytický pohled na podnik v okamžiku řešení rozhodovací úlohy orientace na budoucí vývoj podniku

12 12 Úkoly, obsah a funkce manažerského účetnictví zjišťování, třídění, analýza a prezentace (vykázání) informací takovým způsobem, který umožní řídicím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost obsah informací závisí na 1.úrovni řízení 2.fázi řídicího cyklu

13 13 Fáze řízení PLÁNOVÁNÍ  stanovení cíle  určení požadovaných hodnot ORGANIZACE  zadání úkolu  dosažení motivace REALIZACE KONTROLA  porovnání skutečnosti a žádoucího stavu a zjištění rozdílů  analýza příčin a návrh variant řešení Zpětná vazba úprava plánu nebo usměrnění činnosti

14 14 Obecné typy informací manažerského účetnictví informace o skutečném průběhu podnikových činností informace vyjadřující žádoucí (očekávaný) stav informace upozorňující na změny ve skutečném vývoji oproti žádoucímu stavu informace pro řešení rozhodovacích úloh

15 15 Vztah nákladového a manažerského účetnictví MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (v širším pojetí) NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (v užším pojetí) účetní informace pro rozhodování o variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu Do the things right.Do the right things.

16 16 Nákladové účetnictví účetnictví pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech již v zásadě bylo rozhodnuto (součást široce pojatého manažerského účetnictví orientace na operativní řízení ve vazbě na řízení taktické zajištění zejména organizační a kontrolní fáze řídicího cyklu informace o žádoucím vývoji (stanovení úkolu), skutečném průběhu a jejich srovnání, analýza a vyhodnocení využívá tradičních prvků účetní metody –podvojnost a souvztažnost –dokladovost –oceňování –inventarizace


Stáhnout ppt "1 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305). 2 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 – 17,00 hod. E-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google