Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monetární (měnová) politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monetární (měnová) politika"— Transkript prezentace:

1 Monetární (měnová) politika
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Monetární politika Měnová politika je prováděna Centrální bankou (v ČR to je Česká národní banka), ovlivňuje peněžní zásobu pomocí úrokové sazby a působí na stabilizaci ekonomického vývoje – na stabilitu cenové hladiny. Kontroluje množství peněz v ekonomice. Reguluje poskytované úvěry.

3 Předpoklady k uskutečnění monetární politiky
Nezávislost centrální banky na vládě, vláda nesmí ovlivňovat měnovou politiku. ČNB je nazývána bankou bank (poskytuje výjimečně úvěry ostatním bankám). Guvernér není jmenován vládou, ale prezidentem. Guvernér je jmenován na 6 let. Bankovní rada je jmenována prezidentem na základě ústavy (není jmenována vládou).

4 Bankovní rada je jmenována na 6 let
Vláda neschvaluje záměry monetární politiky Požadavek na udržení měnové stability je upraven zákonem Existují i zákonná opatření pro řešení konfliktu mezi vládou a centrální bankou Čím věší nezávislost CB na vládě, tím nižší inflace

5 Cíle monetární politiky
stabilita a kvalita měny (uchování koupěschopnosti koruny), regulace úrokové míry a množství peněz v oběhu, k uskutečnění cílů jsou využívány přímé a nepřímé nástroje monetární politiky.

6 Nástroje monetární politiky
Přímé Pravidla likvidity – povinnost mít finanční rezervy, úvěrové kontingenty – stanovují maximální výši úvěru, který může čerpat komerční banka od banky centrální, povinné vklady, doporučení a výzvy – různé dohody, ovlivňují poptávku po penězích.

7 Nepřímé Povinné minimální rezervy – čím jsou vklady likvidnější, tím je vyšší % sazba míry povinných rezerv, operace na volném trhu – nákup a prodej státních cenných papírů – tak může dojít ke zvýšení poptávky po penězích a roste úroková míra, diskontní sazba – úroková sazba, vyhlašuje CB a ovlivňuje poptávku komerčních bank po úvěrech, intervence na devizových trzích – CB kupuje devizy, snižuje jejich nabídku, a zvyšuje devizové rezervy. 7

8 Centrální banka využívá monetární (měnové) nástroje ovlivňující nabídku peněz k uskutečnění své politiky. Provádí expanzivní nebo restriktivní politiku. Expanze – zvětšení nabídky peněz. Restrikce – snížení nabídky peněz.

9 Příklad monetární expanze:
Zásah CB proti růstu úrokové míry (i), na trhu dojde k růstu poptávky po penězích (AD 2), opatření centrální banky proti růstu úrokové míry (i), orientuje se na stranu agregátní nabídky (AS 2), CB zvyšuje množství peněz v ekonomice, zvýší se i výkon ekonomiky (z M1 na M2) při stejné výši úrokové míry (i1=i2), CB provádí monetární expanzivní politiku. viz obrázek na další straně

10

11 Příklad monetární restrikce:
Na trhu vzroste poptávka po penězích (AD 2), důsledkem je tlak na vzestup úrokové míry (E 2,i 2), CB vyvolá změnu rovnováhy na peněžním trhu směřující k omezení nabídky peněz (AS 2,E 1), zamezí růstu množství peněz, dojde k mírnému zvýšení úrokové míry (E1), CB provádí monetární restriktivní politiku (v případě, že očekává do budoucna inflaci). viz obrázek na další straně

12

13 Vstup ČR do eurozóny V Maastrichtu byla stanovena „konvergenční (přístupová) kritéria“ ke vstupu ČR do měnové unie – eurozóny – zavedení eura Česká republika přistoupí k euru pravděpodobně až v roce 2012 oproti původnímu plánu Vstupem do eurozóny ztratí ČR nástroje měnové politiky ČNB nebude určovat měnovou politiku, pouze se na ní podílet Guvernér ČNB se stane členem Rady guvernérů ECB (Evropské centrální banky) Na emisní činnost (tisk bankovek) bude mít výluční právo ECB Auditoři ČNB budou muset být doporučeni Radou guvernérů ECB a schváleni Radou EU

14 ÚKOLY Žák se zamyslí nad nezávislostí Centrální banky,
vyjmenuje cíle a nástroje monetární politiky, graficky znázorní zásah Centrální banky proti růstu úrokové míry (i), graficky znázorní monetární restrikci, prezentuje vlastní názor na vstup České republiky do eurozóny.

15 LITERATURA STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN FUCHS, Kamil: Mikroekonomie. Brno: ESF, ISBN FUCHS, Kamil: Pojmy a osobnosti ekonomie ve vzájemných souvislostech. Brno: Tisk OL Print, ISBN X. HOLMAN, R. a kol: Dějiny ekonomického myšlení, ISBN FUCHS, K.: Průvodce vývojem ekonomické teorie, 2005 LISÝ, J. – FUCHS, K.: Dějiny ekonomických teorií pro právníky.


Stáhnout ppt "Monetární (měnová) politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google