Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

3 1. otázka varianta 5 varianta 6 Silniční doprava: a)způsobuje znečištění atmosféry emisemi a může způsobit smog typu Los Angeles, b)umožňuje lepší migraci zvířatům žijícím v okolí např. dálnice, c)může způsobit zasolení půdy v okolí silnic (převážně po zimním období). Sukcese: a)je proces, kterým prochází speciálně vybrané ekosystémy, b)probíhá ve fázích a končí stabilním společenstvem tzv. klimaxem, c)je charakteristická záměnou rostlin v území (plevel – keř – stromy).

4 2. otázka varianta 5 varianta 6 Ekologické problémy světa, které řešíme v rámci teorie TUR jsou... a) postmateriálního charakteru - v chudých částech světa jim musí předejít vyřešení chudoby, b) zejména globálního charakteru, c) řešitelné pouze v kontextu ekologickém, sociálním a ekonomickém. Typickými podmínkami pro vznik redukčního smogu je… a) intenzivní sluneční záření, b) inverzní průběh teploty v atmosféře, c) chladné a vlhké počasí.

5 3. otázka varianta 5 varianta 6 Pro tuhý domovní odpad (TDO) platí, že: a)jeho množství je zhruba 5 – 20 kg/os.rok (průměrné hodnoty v ČR), b)jeho objem a množství v ČR za posledních 20 let vzrostly, c)jeho objem a množství v ČR za posledních 20 let klesly. Ekologická stabilita krajiny: a)vyjadřuje schopnost odolávat změnám vnějších podmínek, b)je zpravidla vyšší u člověkem přetvořených ekosystémů než u přirozených, c)je výrazně zvyšována díky zemědělské činnosti člověka.

6 4. otázka varianta 5 varianta 6 Ochrana přírody a krajiny: a)se ve volné krajině snaží zvýšit % staveb budovaných dle ISO 14000, b)se zaměřuje na obecnou a speciální ochranu (území i rostliny a zvířata), c)je legislativně řešena v samostatném zákoně. Památný strom: a)je v případě poškození nahrazen novým stromem stejného druhu na stejném místě, b)lze vyhlásit např. na základě historické významnosti, c)může majitel mimo vegetační období kdykoliv pokácet.

7 5. otázka varianta 5 varianta 6 Energetický odpad... a)je odpad vznikající v elektrárnách – struska, popílek, b)může působit negativně na psychiku i fyzickou funkci orgánů, c)je odpadní energie (hluk, světlo, teplo, el-mag záření...). ÚSES je... a)tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky, b)budován pro zvýšení estetické hodnoty krajiny, c)budován v krajině navrhován pro posílení její stability.

8 6. otázka varianta 5 varianta 6 Vznik smogu typu Londýn je charakteristický: a)přítomností NO X a CH x v troposféře, b)inverzní situací a nízkými teplotami kolem 0 °C, c)intenzívním slunečním zářením. Zesílený skleníkový efekt je: a)jednou z možných příčin změn klimatu (globálního oteplování) Země, b)zapříčiněn zejména poškozením ozónové vrstvy Země, c)způsoben koncentrováním skleníkových plynů v atmosféře (CO 2, NH X, H 2 O...).

9 Konec …hurááá!!! 


Stáhnout ppt "Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google