Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk až do historicky nedávných dob byl přirozenou součástí přírody. Byl přímo závislý na tom, co dokázal z prostředí ve kterém žil, získat. Až první.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk až do historicky nedávných dob byl přirozenou součástí přírody. Byl přímo závislý na tom, co dokázal z prostředí ve kterém žil, získat. Až první."— Transkript prezentace:

1 Člověk až do historicky nedávných dob byl přirozenou součástí přírody. Byl přímo závislý na tom, co dokázal z prostředí ve kterém žil, získat. Až první zemědělci začali proměňovat - jim dostupnými prostředky - přirozené prostředí tak, aby z něj mohli vyzískat co nejvíce ke svému životu Přírodní katastrofy Globální oteplování Ekologie Příroda

2 Některé přírodní procesy probíhají tak rychle a intenzivně, že způsobují velké materiální škody a zanechávají po sobě oběti na životech. Tyto procesy souhrnně označujeme přírodní katastrofy, někdy také méně přesně živelní pohromy. Většinou jsou spojeny s uvolněním značného množství energie a s přesuny velkých objemů hmoty (vody, vzduchu, půdy apod.) Meteorologické katastrofy- Blizard, Bouřka, Krupobití, Horko, Sucho, Tornádo, Tropická bouře a Hurikán, Zima. Geologické katastrofy- Sesuv, Sopečná erupce, Lavina, Závrt, Zemětřesení, Tsunami. Ostatní- Epidemie a Pandemie, Hladomor, Kobylky, Povodeň, Požár Průmyslové katastrofy Způsobené člověkem - Ekologická katastrofa, Jaderná katastrofa, Chemická katastrofa. Zpět

3  Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách.  Očekává se že změny teplot povedou k dalším klimatickým změnám včetně zvedání hladiny moří a změn v množství a alokaci srážek. Takové změny mohou zvýšit četnost a intenzitu extrémních atmosférických jevů jako jsou povodně, sucha, vlny veder a hurikány, změny zemědělských výnosů, globální stmívání, snižování průtoku řek v létě nebo přispívat k vymírání biologických druhů. Ve srovnání s lety 1860 až 1900 se teplota na zemi i v moři zvedla o 0,75 °C Klimatický systém se mění jak přírodními „vnitřními“ procesy, tak také v důsledku různých externích vlivů, kterými kromě lidských zásahů mohou být sluneční aktivita nebo vulkanické emise skleníkových plynů. Klimatologové vesměs souhlasí s tvrzením, že se Země ohřívá, ale existují neshody v určení příčin klimatických změn. Zpět

4 Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. obecná ekologie: zabývá se obecně platnými ekologickými principy. ekologie mikroorganismů, ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie člověka: zabývají se vztahy mezi příslušnými organismy a prostředím. ekologie moře: vztahy mezi organismy a prostředím v mořích. ekologie lesa: vztahy mezi organismy a prostředím v lese. ekologie krajiny: souvislosti mezi částmi krajiny, změny v krajině (včetně důsledků činností člověka). ekologie globální: souvislosti a změny na celé planetě Zemi a jejich vliv na život. aplikovaná ekologie: zabývá se praktickou aplikací ekologických poznatků produkční ekologie: zabývá se produkční analýzou trofických úrovní a koloběhem hmoty a energie v ekosystému Zpět

5 Rozdělení přírody Makrosvět - Jako makrosvět se označuje ta část přírody, v níž platí zákonitosti klasické fyziky. Jde o svět, který je svými rozměry pochopitelný a pozorovatelný lidskými smysly. Makrosvět lze obvykle zařadit do rozměrů od tisícin milimetru po miliony kilometrů. Kromě běžných těles vyskytujících se v našem okolí lze do makrosvěta zařadit např. planety. Mikrosvět - Jako mikrosvět se označuje ta část přírody, která se zabývá složením hmoty v měřítcích menších než (přibližně) 10-8 cm, tedy na atomární a subatomární úrovni. Tento svět není přímo pozorovatelný lidskými smysly. Zákonitosti klasické fyziky zde neplatí a je nutno používat aparát kvantov fyziky. Do mikrosvěta patří např. atomy a elementární částice, kterými se zabývá fyzika částic. Megasvět - Jako megasvět se označuje ta část přírody, která se zabývá strukturou vesmíru ve velkých rozměrech (řádově v měřítcích 106 světelných let a větších). Na takových rozměrech je nutno zákonitosti klasické fyziky nahradit obecnou teorií relativity. Do megasvěta spadá např. studium vývoje vesmíru, kterým se zabývá kosmologie. Zpět


Stáhnout ppt "Člověk až do historicky nedávných dob byl přirozenou součástí přírody. Byl přímo závislý na tom, co dokázal z prostředí ve kterém žil, získat. Až první."

Podobné prezentace


Reklamy Google