Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ"— Transkript prezentace:

1 PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ
Mgr. Michal Oblouk

2 PŘÍČINY způsobeny přírodou – např. výkyvy teplot, globální katastrofy – člověk může jen zmírňovat následky zapříčiněné převážně člověkem – jeho činností, která vede k devastaci přírody a která poškozuje životní prostředí

3 KATASTROFA nečekaná událost velkého rozsahu, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost druhy: podle důsledků – ekologická (do ekosystému se dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život) nebo humanitární (nastává tehdy, když je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost velké skupiny lidí) podle příčin – přírodní nebo antropogenní (způsobené člověkem)

4 PŘÍRODNÍ KATASTROFY kosmické – např. sluneční erupce
meteorologické – blizard (sněhová bouře), bouřka, krupobití, horko, sucho, tornádo, tropická bouře a hurikán, extrémní mráz geologické – sesuv, sopečná erupce, lavina, závrt, zemětřesení, tsunami, lahar ostatní – epidemie a pandemie, hladomor, povodeň, požár

5 ANTROPOGENNÍ KATASTROFY
průmyslové – jaderná a chemická katastrofa dopravní – dopravní nehoda, letecká nehoda, kosmická nehoda násilné jednání – válka, teroristický útok, žhářství výpadek infrastruktury – výpadek energetické sítě, výpadek telekomunikační sítě

6 živé (organické) - organismy (biosféra, biocenóza)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje složky: neživé (anorganické) - voda (hydrosféra), půda (pedosféra), ovzduší (atmosféra), horninové podloží (litosféra) živé (organické) - organismy (biosféra, biocenóza) studiem vztahu organismů a životního prostředí obecně se zabývá ekologie

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKU
na životní prostředí v ČR má vliv mnoho faktorů, např. osídlení a pohyb obyvatelstva, výroba a spotřeba, odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže především z dob socialismu a změna klimatu v rámci životního prostředí se posuzuje zejména stav ovzduší (znečištění ovzduší, ozónová vrstva), vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), znečištění a celkový stav půd, stav krajiny (lesnatost, chráněná území) či např. hluk, světelné znečištění a radioaktivita znečištění ovzduší je v současnosti v Česku stále aktuálním problémem, dlouhodobě má Česko velmi vysoké měrné emise skleníkových plynů, stav českých lesů zůstává nadále nejhorší ve střední Evropě, zvyšuje se spotřeba průmyslových hnojiv a pesticidů

8 moderní biotechnologie obnovitelné zdroje energie
posilování a prohlubování lidské solidarity a spolupráce rozvoj ekologického zemědělství šetření pitnou vodou, zbožím a obaly šetření energií zodpovědný přístup k problematice odpadu občansky se angažovat pro ekologickou politiku země nadějí na vyřešení globálních problémů a krizí = nová a dokonalejší technika moderní biotechnologie obnovitelné zdroje energie

9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity je založeno čistě na používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost), nepřipouští hnojiva minerální základem je zdravá půda - udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy zvířata jsou na ekologických farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila tak, jak je jim od přírody vrozené hlavním principem je biologický koloběh: zdravá půda ⇒ zdravé rostliny ⇒ zdravá zvířata ⇒ zdravé potraviny ⇒ zdraví lidé ⇒ nenarušená krajina

10 BIOTECHNOLOGIE technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně - jedná se především o využívání nižších organizmů zabývá se produkcí potravin (pivo, mléčné produkty, kvasnice), uplatňuje se při úpravě odpadů a organických materiálů (např. kompostování), široké uplatnění nalézá v medicíně (např. při výrobě antibiotik), intenzivně se rozvíjejícím odvětvím jsou genetické manipulace (do jednoho organizmu se cíleně vnáší určitý gen či geny jiného organizmu - vznikají geneticky modifikované organismy)

11 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let většina obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunečního záření, největší potenciál má přímé využití slunečního záření k výrobě tepla nebo elektřiny sluneční energie – solární kolektor, fotovoltaický článek bioenergie - vzniká uvolněním chemické energie ze surovin biologického původu (biomasa – biopaliva) vodní energie – vodní elektrárny větrná energie – větrné elektrárny energie přílivu – vodní elektrárny geotermální energie - přirozený projev tepelné energie zemského jádra, erupce sopek a gejzírů, horké prameny

12

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa


Stáhnout ppt "PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google