Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01.14 Inventarizace majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01.14 Inventarizace majetku"— Transkript prezentace:

1 01.14 Inventarizace majetku
Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Základní pojmy Inventarizace
= metoda zjištění skutečného stavu majetku a závazků a ověření zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu účetnímu skutečnost < = > účetní stav

3 Základní pojmy Inventura = etapa inventarizace, při které se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků

4 Základní pojmy Jakou podobu má inventura? fyzická inventura
skutečný stav zjišťujeme počítáním, vážením, měřením dokladová inventura skutečný stav zjišťujeme kontrolou účetních dokladů (např. peníze na účtu – bankovní výpis)

5 Základní pojmy Příkaz k inventarizaci
= příkaz, kterým se zahajuje inventarizace, vydává vedoucí účetní jednotky nebo jím pověřená osoba Obsahuje: harmonogram inventarizace složení inventarizačních komisí předmět a rozsah inventarizace

6 Základní pojmy Inventarizační komise = komise provádějící inventuru majetku a závazků počet členů: zpravidla 2-3 počet komisí: v závislosti na rozsahu inventarizace (dílčí, hlavní)

7 Základní pojmy Inventurní soupis = účetní záznam obsahující soupis majetku a závazků zjištěného inventarizační komisí při inventuře

8 Základní pojmy Inventární karta = karta sloužící k vedení evidence dlouhodobého majetku

9 Základní pojmy Skladní (skladová) karta = karta sloužící k vedení evidence zásob ve skladu

10 Základní pojmy Inventární číslo = číslo sloužící k jednoznačné identifikace příslušného majetku

11 Druhy inventarizace dle rozsahu: úplná dílčí
inventarizace veškerého majetku a závazků dílčí inventarizace vybraného majetku a závazků

12 Druhy inventarizace dle času: řádná mimořádná
periodická (ke dni účetní závěrky) lze provádět 4 měsíce před až 2 měsíce po rozvahovém dni průběžná (v průběhu roku) u zásob mimořádná mimořádná situace (škoda, manko)

13 Průběh inventarizace příkaz k inventarizaci
vedoucí pracovník, ředitel musí dát příkaz k provedení inventarizace: kdo se bude inventarizace účastnit - jmenování inventarizačních komisí (hlavní a dílčích) co se bude inventarizovat stanoví harmonogram inventarizace

14 Průběh inventarizace školení pracovníků
- školení pracovníků, kteří provádějí inventarizaci - předání inventurních soupisů

15 Průběh inventarizace vlastní inventura
- zjišťování skutečného stavu majetku a závazků - zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do inventurních soupisů

16 Průběh inventarizace porovnání skutečného stavu se stavem účetním

17 Průběh inventarizace vyčíslení případných inventarizačních rozdílů
manko do normy (přirozený úbytek) nad normu (nad přirozený úbytek) přebytek

18 Průběh inventarizace vypořádání a proúčtování inventarizačních rozdílů
účetní právní (předpis k náhradě pracovníkovi nebo do ztrát podniku)

19 Průběh inventarizace přijetí závěrů a návrh opatření
opatření k zamezení opakování chyb a nedostatků zpětná vazba – kontrola realizace přijatých opatření

20 K O N E C Příloha Metodiky Inventarizace majetku projektu Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "01.14 Inventarizace majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google