Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."— Transkript prezentace:

1 Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Inventarizace = metoda zjištění skutečného stavu majetku a závazků a ověření zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu účetnímu skutečnostúčetní stav

3 Inventura = etapa inventarizace, při které se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků

4 Jakou podobu má inventura?  fyzická inventura  skutečný stav zjišťujeme počítáním, vážením, měřením  dokladová inventura  skutečný stav zjišťujeme kontrolou účetních dokladů (např. peníze na účtu – bankovní výpis)

5 Příkaz k inventarizaci = příkaz, kterým se zahajuje inventarizace, vydává vedoucí účetní jednotky nebo jím pověřená osoba Obsahuje: ◦ harmonogram inventarizace ◦ složení inventarizačních komisí ◦ předmět a rozsah inventarizace

6 Inventarizační komise = komise provádějící inventuru majetku a závazků počet členů: zpravidla 2-3 počet komisí: v závislosti na rozsahu inventarizace (dílčí, hlavní)

7 Inventurní soupis = účetní záznam obsahující soupis majetku a závazků zjištěného inventarizační komisí při inventuře

8 Inventární karta = karta sloužící k vedení evidence dlouhodobého majetku

9 Skladní (skladová) karta = karta sloužící k vedení evidence zásob ve skladu Základní pojmy

10 Inventární číslo = číslo sloužící k jednoznačné identifikace příslušného majetku

11 dle rozsahu:  úplná  inventarizace veškerého majetku a závazků  dílčí  inventarizace vybraného majetku a závazků

12 dle času:  řádná a)periodická (ke dni účetní závěrky)  lze provádět 4 měsíce před až 2 měsíce po rozvahovém dni b)průběžná (v průběhu roku)  u zásob  mimořádná  mimořádná situace (škoda, manko)

13 1. příkaz k inventarizaci vedoucí pracovník, ředitel musí dát příkaz k provedení inventarizace: ◦ kdo se bude inventarizace účastnit - jmenování inventarizačních komisí (hlavní a dílčích) ◦ co se bude inventarizovat ◦ stanoví harmonogram inventarizace

14 2. školení pracovníků - školení pracovníků, kteří provádějí inventarizaci - předání inventurních soupisů

15 3. vlastní inventura - zjišťování skutečného stavu majetku a závazků - zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do inventurních soupisů

16 4. porovnání skutečného stavu se stavem účetním

17 5. vyčíslení případných inventarizačních rozdílů ◦ manko  do normy (přirozený úbytek)  nad normu (nad přirozený úbytek) ◦ přebytek

18 6. vypořádání a proúčtování inventarizačních rozdílů ◦ účetní ◦ právní (předpis k náhradě pracovníkovi nebo do ztrát podniku)

19 7. přijetí závěrů a návrh opatření ◦ opatření k zamezení opakování chyb a nedostatků ◦ zpětná vazba – kontrola realizace přijatých opatření

20 K O N E C Příloha Metodiky 01.14 Inventarizace majetku projektu Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google