Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

inventarizace majetku a závazků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "inventarizace majetku a závazků"— Transkript prezentace:

1 inventarizace majetku a závazků
listopad VY_52_INOVACE_UDE_190206 inventarizace majetku a závazků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 inventarizace majetku a závazků
je činnost, kterou se prověřuje hospodaření s majetkem podniku, zda stav v účetnictví nebo daňové evidenci odpovídá skutečnosti, je přezkoušení věcné správnosti účetních zápisů. Druhy inventarizací: Podle způsobu provedení: fyzická, dokladová.

3 inventarizace majetku a závazků
Podle toho, zda se týká všech nebo jen některých složek majetku a závazků: úplná, dílčí. Z časového hlediska: řádná – uskutečňuje se pravidelně k určitému datu (např. k ) nebo průběžně, mimořádná – provádí se v mimořádných případech, např. při změně pracovníků, při změně majitele, při živelných pohromách.

4 inventarizace majetku a závazků
Inventarizace zahrnuje: Inventuru fyzickou zjištění skutečného stavu majetku vážením, měřením a přepočítáváním, provádí se u majetku hmotné povahy (dlouhodobý hmotný majetek, zásoby zboží, materiálu, výrobků, peněz v pokladně). Inventuru dokladovou zjištění skutečného stavu podle dokladů (např. u pohledávek, závazků, peněžních prostředků na bankovních účtech).

5 inventarizace majetku a závazků
Úkol: Určete, který způsob inventury (fyzická nebo dokladová) zvolíte u následujících položek: bankovní účet Dokladová inventura materiál a zboží na skladě Fyzická inventura dodavatelé ceniny výrobky

6 inventarizace majetku a závazků
Porovnání zjištěného stavu majetku a závazků zjištěných inventurou se stavem evidenčním dochází k porovnání inventurních soupisů s účetnictvím (daňovou evidencí), oba údaje by měly být totožné, inventarizace by měla ověřit tuto shodu, dochází ke vzniku inventarizačních rozdílů: manko (schodek) – je-li skutečný stav nižší než účetní, přebytek – je-li skutečný stav vyšší než účetní.

7 inventarizace majetku a závazků
Vysvětlení příčin inventarizačních rozdílů přirozené úbytky – vzniklé např. vysušením, odpařením apod. nepřirozené úbytky – škody, ztráty způsobené krádeží, nevhodným zacházením apod. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů Pro každou položku majetku a závazků se vyhotovuje inventurní soupis, a to podle míst uložení a osob, které jsou za ně odpovědné. Musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventuru prováděly.

8 CITACE ZDROJŮ ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN


Stáhnout ppt "inventarizace majetku a závazků"

Podobné prezentace


Reklamy Google