Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb."— Transkript prezentace:

1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. listopad 2012VY_52_INOVACE_UDE_190206

2 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Inventarizace je činnost, kterou se prověřuje hospodaření s majetkem podniku, zda stav v účetnictví nebo daňové evidenci odpovídá skutečnosti, je přezkoušení věcné správnosti účetních zápisů. Druhy inventarizací: 1) Podle způsobu provedení: a) fyzická, b) dokladová.

3 2) Podle toho, zda se týká všech nebo jen některých složek majetku a závazků: a) úplná, b) dílčí. 3) Z časového hlediska: a) řádná – uskutečňuje se pravidelně k určitému datu (např. k 31. 12.) nebo průběžně, b) mimořádná – provádí se v mimořádných případech, např. při změně pracovníků, při změně majitele, při živelných pohromách. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

4 Inventarizace zahrnuje: 1) Inventuru fyzickou  zjištění skutečného stavu majetku vážením, měřením a přepočítáváním,  provádí se u majetku hmotné povahy (dlouhodobý hmotný majetek, zásoby zboží, materiálu, výrobků, peněz v pokladně). 2) Inventuru dokladovou  zjištění skutečného stavu podle dokladů (např. u pohledávek, závazků, peněžních prostředků na bankovních účtech). INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

5 Úkol: Určete, který způsob inventury (fyzická nebo dokladová) zvolíte u následujících položek: 1) bankovní účet Dokladová inventura 2) materiál a zboží na skladě Fyzická inventura 3) dodavatelé Dokladová inventura 4) ceniny Fyzická inventura 5) výrobky Fyzická inventura INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

6 3) Porovnání zjištěného stavu majetku a závazků zjištěných inventurou se stavem evidenčním  dochází k porovnání inventurních soupisů s účetnictvím (daňovou evidencí), oba údaje by měly být totožné, inventarizace by měla ověřit tuto shodu,  dochází ke vzniku inventarizačních rozdílů: a) manko (schodek) – je-li skutečný stav nižší než účetní, b) přebytek – je-li skutečný stav vyšší než účetní. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

7 4) Vysvětlení příčin inventarizačních rozdílů a) přirozené úbytky – vzniklé např. vysušením, odpařením apod. b) nepřirozené úbytky – škody, ztráty způsobené krádeží, nevhodným zacházením apod. 5) Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů Pro každou položku majetku a závazků se vyhotovuje inventurní soupis, a to podle míst uložení a osob, které jsou za ně odpovědné. Musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventuru prováděly. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

8 CITACE ZDROJŮ ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN 978-80-87237-34-2.


Stáhnout ppt "INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google