Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Management Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Alena Čechová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-SO-EK/4-EK-2/13 Název DUMManagement Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP23-45-M/01 Obor vzděláváníSilniční doprava Vyučovací předmětEkonomika Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce managementu, tj. nauce o řízení firmy Náplň: definice managementu a manažera, role manažera a jeho kariéra, motivace Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Management, manažer, motivace, kariéra, vedení lidí, hierarchie, top management, operativní řízení, koncepční řízení, strategie podniku, Maslowova teorie, autokratický, demokratický a liberální styl řízení, motivace Datum1. 10. 2012

3 Management Náplň výuky 1. Definice managementu a manažera Definování pojmů 2. Role manažera Podle úrovně a stylu řízení 3. Pracovní kariéra manažera Hodnocení pracovníků a systémy odměňování 4. Vedení lidí a motivace Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb

4 Definice managementu a manažera Slovo management je převzato z angličtiny a je odvozeno ze slůvka „manage“, tj. řídit, dokázat, zvládnout. [1] Management je tedy soubor přístupů, zkušeností, názorů a pracovních metod vedoucích k dosažení podnikatelských cílů organizace. Manažer je člověk zodpovědný za dosahování cílů jemu svěřených za účasti kolektivu spolupracovníků. Pojmy manažer – podnikatel Kdo je podnikatel a kdo manažer? Kdo nese riziko podnikání?

5 Role manažera Podle úrovně řízení dělíme manažery do tří základních skupin: [1] 1. Top management – vrcholový management: Jsou to nejvýše postavení řídící pracovníci (ředitelé, náměstci, prezidenti společností), jedná se o úzkou skupinku nejlépe placených a pro firmu velice důležitých lidí, na jejichž umění závisí úspěch společnosti. Jejich úkolem je formulovat úkoly v rámci strategie podniku. 2. Střední management – jsou to vedoucí oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí oddělení…, tito vedoucí jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. Jejich řídící působení má kratší časový dopad a jsou více zaměstnáni operativním řízením svěřených útvarů.

6 Role manažera 2. Nejnižší management – řadíme sem manažery na nejnižším stupni řízení, kteří jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům – např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny apod. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především řízení operativní a schopnost zvládat řešení každodenních problémů. Řídící pyramida: [1] TOP MANAGEMENT – práce koncepční STŘEDNÍ MANAGEMENT NEJNIŽŠÍ MANAGEMENT – práce operativní

7 Role manažera Podle stylu řízení dělíme manažery do tří základních skupin: [1] 1. Autokratický styl – je charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich názory. Takový vedoucí kontroluje, zda byly přesně splněny jeho příkazy. Tento styl je typický pro armádu, malou firmu, kde je třeba se rychle rozhodnout a není čas se radit s kolektivem. 2. Demokratický styl – je to vedoucí, který bere ohled na názory podřízených, o problémech diskutuje, konečné rozhodnutí ale udělá sám a kontroluje jeho plnění. Je to výhodné např. u projektování, plánování a podobných tvůrčích pracích. 3. Liberální styl – tento vedoucí nepoužívá přímých řídících příkazů. Tento styl je vhodný tam, kde pracují tvůrčí pracovníci, kteří mají vysokou vnitřní motivaci k práci, např. výzkumná pracoviště, vysoké školy apod. Úkolem vedoucího je vytvářet podmínky pro dobrou práci a organizovat ji.

8 Pracovní kariéra manažera Kariérou manažera se myslí posloupnost funkčních pozic manažera, které zastává během svého zaměstnání: [1] 1. etapa – přípravná – doba studia 2. etapa – zakotvení – zapracování se v prvním zaměstnání 3. etapa – rozvoj – v rozmezí 35 – 50 let, nejvyšší výkonnost 4. etapa – pozdní kariéra – sklon k rutinním řešením, vhodní jsou jako poradci, kde využívají bohatých zkušeností a kontaktů, ale už nemají přímou řídící odpovědnost

9 Pracovní kariéra manažera Hodnocení pracovníků: má pomoci lépe využít kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich pracovní kariéru, motivovat a spravedlivě odměňovat. Hodnotí se:a) plnění pracovních úkolů b) chování v pracovním procesu i mimo něj (příchody) c) osobní a charakterové rysy (jednání s kolegy) Systémy odměňování:na základě hodnocení pracovníka provádí vedoucí jeho odměňování či potrestání: 1.Hmotné odměny přímé: mzda, prémie, odměny 2.Hmotné odměny nepřímé:příplatky na dovolenou, životní pojištění, důchodové pojištění, příspěvky na obědy 3.Nehmotné odměny:volná nebo individuální pracovní doba, veřejné ocenění před kolektivem Nekvalitní práci je třeba ohodnotit negativně – ústní nebo písemné napomenutí, finanční postih (odebrání prémií), výpověď

10 Vedení lidí a motivace Motivace je důležitou součástí vedení lidí. Má za úkol sladit osobní zájem a pracovní úsilí pracovníka s potřebami kolektivu. [1] Maslowova teorie zkoumá hierarchii lidských potřeb jako motivátoru našeho konání. Základ Maslowovy teorie spočívá v konstatování, že při přechodu z jedné motivační úrovně na úroveň vyšší je nezbytné dostatečně uspokojit potřeby nižší úrovně, jinak se ztrácí motivační efekt. Základní zásady motivace: -vázat odměnu na konkrétní výsledek -nacházet správný poměr mezi hmotným a morálním odměňováním -seznámit zaměstnance s cílem motivace -předcházet chybám včasnými upozorněními -chválit před kolektivem, kritiku řešit „mezi čtyřma očima“ -spravedlnost, přiměřenost, nestrannost

11 Motivace zaměstnanců je ovlivněna: [1] - uspokojením základních biologických potřeb (mzda, teplo) - důstojnou existencí (jistota bydlení, zaměstnání, sociální a zdravotní péče) - sociálním postavením (možnost postupu – kariéry) - seberealizací (pocit uspokojení z dobře vykonané práce) MASLOWOVA TEORIE 5. hierarchická úroveň – potřeba seberealizace 4. hierarchická úroveň – uznání vlastností osobnosti 3. hierarchická úroveň – sociální potřeby (kolektiv, vztahy) 2. hierarchická úroveň – potřeby existenční jistoty a bezpečí 1. hierarchická úroveň – základní fyziologické potřeby Vedení lidí a motivace

12 Kontrolní otázky 1.Může být podnikatel a manažer jedna osoba? 2.Který ze tří uvedených stylů je pro řízení firmy nejvýhodnější? 3.Uveď klady a zápory stylů řízení. 4.Uveď systémy odměňování kvalitní a nekvalitní práce. 5.Uveď význam použití Maslowovy teorie.

13 Seznam obrázků: [1]j0299125.wmf, [vid: 15. 8. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [2]MB900430935.jpg, [vid: 1. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [3]MB900332528.jpg, [vid: 2. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [4]MH900441900.jpg, [vid: 2. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [5]MH900439399.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [6]MH900422759.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [7]MH900448685.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [8]MH900422581.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [9]MH900441922.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [10]MH900441894.jpg, [vid: 3. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office

14 Seznam použité literatury: [1] Jena Švarcová, EKONOMIE, stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, CEED, Zlín, 1999

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Management Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google