Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby 7.5.2004 Diplomová práce Zpracovatel: Antonín Orlík Vedoucí projektu: Ing. Petr Jančík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby 7.5.2004 Diplomová práce Zpracovatel: Antonín Orlík Vedoucí projektu: Ing. Petr Jančík,"— Transkript prezentace:

1 Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby 7.5.2004 Diplomová práce Zpracovatel: Antonín Orlík Vedoucí projektu: Ing. Petr Jančík, PhD. Škola: VŠB – TU Ostrava, HGF Obor: Geoinformatika

2 Úvod Hluk –Každý, pro člověka nežádoucí, rušivý nebo škodlivý zvuk –Fyzikální znečištění ovzduší –Nejvyšší přípustné hodnoty stanoveny Nařízením vlády Hlavním zdrojem hluku ve městě – silniční doprava Výsledky měření nebo modelování hluku –podklad pro územní, stavební nebo kolaudační řízení –posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) –integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) –při řešení stížností občanů

3 Současný stav Měření hluku v terénu + podpůrné programy Program HLUK+ a jeho modifikace Není umožněn vstup dat z GIS a výstup pro GIS Fakt: - GIS, pro které hluková mapa může být určena, obsahuje téměř všechna potřebná data pro její vytvoření

4 Cíl projektu Vytvořit modelovací nástroj pro tvorbu hlukových map přímo v GIS, a to na základě znalosti skladby, hustoty a rychlosti dopravního proudu na sledovaných silničních komunikacích s ohledem na útlumové faktory prostředí Řešení v prostředí Arc/Info 8.x - AML

5 Šíření hluku ze silniční dopravy Ekvivalentní hladina akustického tlaku dopravního proudu: d je vzdálenost od osy vozovky v o je rychlost osobních automobilů n o je počet osobních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu v n je rychlost nákladních automobilů n n je počet nákladních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu Liniový zdroj:  hladina klesá o 3 dB při zdvojnásobení vzdálenosti od osy dopravního proudu

6 Převod liniového zdroje na bodové (1) 

7 Převod liniového zdroje na bodové (2)

8 Korekce 3.8dB: Převod liniového zdroje na bodové (3)

9 Způsob výpočtu pro posuzovaný bod - akustickým součtem všech přírůstků ze všech bodových zdrojů

10 Vlivy prostředí (1) A – zdroj hluku B – posuzovaný bod (receptor) Dochází k několika významným vlivům při šíření hluku …

11 Vlivy prostředí (2) D …velikost útlumu z …rozdíl mezi drahou přes překážku a drahou přímou Lp 2 … hladina akustického tlaku bez překážky Lp A …výsledná hladina akustického tlaku Pro terén: Pro budovu:

12 Vlivy prostředí (3) d …vzdálenost, po kterou se zvuk šíří nad daným druhem povrchu h …výška posuzovaného bodu Útlumy pro - odrazivý terén: - pohltivý terén: - vzrostlou zeleň:

13 Vlivy prostředí (4) budova přilehlá = budova za posuzovaným bodem při pohledu od komunikace přírůstek závisí na vzdálenosti posuzovaného bodu od budovy

14 Vlivy prostředí (5) budova protilehlá = budova za komunikací při pohledu od posuzovaného bodu na komunikaci přírůstek závisí na vzdálenosti budovy od komunikace

15 Vlivy prostředí (6) Zohlednění všech faktorů

16 Vstupní data Atributy: Silnice – počet osobních a nákladních automobilů / hod., jejich rychlosti Zástavba – výška budovy Druh pokryvu terénu - odrazivý terén (1), pohltivý terén (2), vzrostlá zeleň (3)

17 Vstup dat do výpočtu Jako parametry skriptu AML : &r HLUK

18 Schéma procesu

19 Vytvořená testovací data Pro vizuální kontrolu správnosti výsledku

20 Výsledek procesu █ 70 dB █ 20 dB

21 Přesnost výsledku Bylo provedeno srovnání výsledku modelování s výsledkem programu HLUK+ Chyba do 2 dB

22 Aktuálně vyřešené území – Přerov

23 Aktuálně řešené území – Přerov-Město

24 - Silnice - Budovy - Zájmová oblast - Druh povrchu - DMT

25 (…coming soon) Hluková mapa – detail

26 Zhodnocení Výhody aplikace: –možnost tvorby kvalitních a přesných výstupů –přímá vazba na GIS –adaptabilita aplikace i dat (kolejová doprava, bodové zdroje, …) Nevýhody: –dlouhá výpočetní doba –komerční SW Alternativa – původně zavržený GRASS GIS Nasazení v praxi – aktuální téma (nutnost)

27 Děkuji za pozornost Antonín Orlík : a.orlik@volny.cz


Stáhnout ppt "Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby 7.5.2004 Diplomová práce Zpracovatel: Antonín Orlík Vedoucí projektu: Ing. Petr Jančík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google