Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby"— Transkript prezentace:

1 Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
Diplomová práce Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby Zpracovatel: Antonín Orlík Vedoucí projektu: Ing. Petr Jančík, PhD. Škola: VŠB – TU Ostrava, HGF Obor: Geoinformatika

2 Úvod Hluk Hlavním zdrojem hluku ve městě – silniční doprava
Každý, pro člověka nežádoucí, rušivý nebo škodlivý zvuk Fyzikální znečištění ovzduší Nejvyšší přípustné hodnoty stanoveny Nařízením vlády Hlavním zdrojem hluku ve městě – silniční doprava Výsledky měření nebo modelování hluku podklad pro územní, stavební nebo kolaudační řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) při řešení stížností občanů

3 Současný stav Měření hluku v terénu + podpůrné programy
Program HLUK+ a jeho modifikace Není umožněn vstup dat z GIS a výstup pro GIS Fakt: - GIS, pro které hluková mapa může být určena, obsahuje téměř všechna potřebná data pro její vytvoření

4 Cíl projektu Vytvořit modelovací nástroj pro tvorbu hlukových map přímo v GIS, a to na základě znalosti skladby, hustoty a rychlosti dopravního proudu na sledovaných silničních komunikacích s ohledem na útlumové faktory prostředí Řešení v prostředí Arc/Info 8.x - AML

5 Šíření hluku ze silniční dopravy
Ekvivalentní hladina akustického tlaku dopravního proudu: d je vzdálenost od osy vozovky vo je rychlost osobních automobilů no je počet osobních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu vn je rychlost nákladních automobilů nn je počet nákladních automobilů, které projedou sledovaným úsekem za hodinu Liniový zdroj:  hladina klesá o 3 dB při zdvojnásobení vzdálenosti od osy dopravního proudu

6 Převod liniového zdroje na bodové (1)

7 Převod liniového zdroje na bodové (2)

8 Převod liniového zdroje na bodové (3)
Korekce 3.8dB:

9 Způsob výpočtu pro posuzovaný bod
- akustickým součtem všech přírůstků ze všech bodových zdrojů

10 Vlivy prostředí (1) A – zdroj hluku B – posuzovaný bod (receptor)
Dochází k několika významným vlivům při šíření hluku …

11 Vlivy prostředí (2) Pro terén: Pro budovu: D …velikost útlumu
z …rozdíl mezi drahou přes překážku a drahou přímou Lp2 … hladina akustického tlaku bez překážky LpA …výsledná hladina akustického tlaku

12 Vlivy prostředí (3) Útlumy pro - odrazivý terén: - pohltivý terén:
- vzrostlou zeleň: d …vzdálenost, po kterou se zvuk šíří nad daným druhem povrchu h …výška posuzovaného bodu

13 Vlivy prostředí (4) budova přilehlá = budova za posuzovaným bodem při pohledu od komunikace přírůstek závisí na vzdálenosti posuzovaného bodu od budovy

14 Vlivy prostředí (5) budova protilehlá = budova za komunikací při pohledu od posuzovaného bodu na komunikaci přírůstek závisí na vzdálenosti budovy od komunikace

15 Zohlednění všech faktorů
Vlivy prostředí (6) Zohlednění všech faktorů

16 Vstupní data Atributy:
Silnice – počet osobních a nákladních automobilů / hod., jejich rychlosti Zástavba – výška budovy Druh pokryvu terénu - odrazivý terén (1), pohltivý terén (2), vzrostlá zeleň (3)

17 Vstup dat do výpočtu Jako parametry skriptu AML:
&r HLUK <out_grid> <dtm_grid> <blds_shp> <z_item> <interest_shp> <landcover_grid> <roads_shp> <car_item> <carspd_item> <lorry_item> <lorryspd_item>

18 Schéma procesu

19 Vytvořená testovací data
Pro vizuální kontrolu správnosti výsledku

20 Výsledek procesu █ 70 dB █ 20 dB

21 Přesnost výsledku Bylo provedeno srovnání výsledku modelování s výsledkem programu HLUK+ Chyba do 2 dB

22 Aktuálně vyřešené území – Přerov

23 Aktuálně řešené území – Přerov-Město

24 Aktuálně řešené území – Přerov-Město
Silnice Budovy Zájmová oblast Druh povrchu DMT

25 Hluková mapa – detail (…coming soon)

26 Zhodnocení Výhody aplikace: Nevýhody:
možnost tvorby kvalitních a přesných výstupů přímá vazba na GIS adaptabilita aplikace i dat (kolejová doprava, bodové zdroje, …) Nevýhody: dlouhá výpočetní doba komerční SW Alternativa – původně zavržený GRASS GIS Nasazení v praxi – aktuální téma (nutnost)

27 Antonín Orlík: a.orlik@volny.cz
Děkuji za pozornost Antonín Orlík:


Stáhnout ppt "Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google