Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Helena Beránková Oddělení územního plánování a hluku Odbor hygieny obecné a komunální Telefon. 595 138 125 Na Bělidle 7,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Helena Beránková Oddělení územního plánování a hluku Odbor hygieny obecné a komunální Telefon. 595 138 125 Na Bělidle 7,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Helena Beránková Oddělení územního plánování a hluku Odbor hygieny obecné a komunální Telefon. 595 138 125 helena.berankova@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Hlukové studie v oznámeních a dokumentacích EIA

2 Hluk jako fyzikální veličina Zvuk – chvění částic, změny tlaku barometrický + akustický barometrický + akustický Nejslabší zvuk při f = 1kHz…p = 2.10 -5 Pa Nejsilnější až p = 2.10 6 Pa

3 Zákon Weber – Fechnerův Velikost účinku (subjektivní vjem) je úměrná logaritmu podnětu (tlak,intenzita) Velikost účinku (subjektivní vjem) je úměrná logaritmu podnětu (tlak,intenzita) - roste-li podnět geometricky, roste počitek aritmeticky - roste-li podnět geometricky, roste počitek aritmeticky V praxi: logaritmické veličiny = HLADINY L X = 10 log X/X 0 / dB / L X = 10 log X/X 0 / dB / L p = 20 log p/p 0 / dB / L p = 20 log p/p 0 / dB /

4 Sčítání hladin L n = 10 log Σ 10 0,1L n L 1+2 = 10 log (10 0,1L 1 + 10 0,1L 2 ) 50 dB + 50 dB = 53 dB dvojnásobek energie ! 60 dB + 50 dB = 60,4 dB 60 dB + 55 dB = 61,2 dB 60 dB + 55 dB a 50 dB = 61,5 dB Spolupůsobením zdrojů o hladinách Spolupůsobením zdrojů o hladinách o 5 a 10 dB nižších než nejsilnější zdroj, je výsledná hladina vyšší jen o 1,5 dB → nutno snižovat nejsilnější zdroj !!! o 5 a 10 dB nižších než nejsilnější zdroj, je výsledná hladina vyšší jen o 1,5 dB → nutno snižovat nejsilnější zdroj !!!

5 50 dB + 50 dB = 53 dB → dva zdroje lze odlišit až při rozdílu jejich hladin 4 dB srovnání s pozadím a korekce na pozadí srovnání s pozadím a korekce na pozadí 50 dB + 35 dB = 50,1 dB → rozdíl zdroje a pozadí  15 dB …nekoriguje se

6 LEGISLATIVA Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - §§ 30 -34 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - §§ 30 -34 Povinnost provozovatele zdroje hluku (stroje, zařízení), letiště, vlastníka (správce) dráhy, komunikace Povinnost provozovatele zdroje hluku (stroje, zařízení), letiště, vlastníka (správce) dráhy, komunikace nepřekračovat hlukové limity nepřekračovat hlukové limity V praxi: součtový efekt ! V praxi: součtový efekt !

7 Chráněné prostory: venkovní Chráněné prostory: venkovní venkovní stavby venkovní stavby vnitřní vnitřní Hlukové limity – Nařízení vlády č.148/2006 Sb. Hlukové limity – Nařízení vlády č.148/2006 Sb. den/noc venku: 50/40 dB den/noc venku: 50/40 dB uvnitř: 40/30 dB uvnitř: 40/30 dB korekce ± korekce ±

8 Ekvivalentní hladina – energetický princip, stejná energie (vliv) jako proměnný signál za dobu T Vážená hladina- rozdílná citlivost dle frekvence zvuku, ucho „váží“ signál, potlačuje nízké frekvence váhový filtr- koriguje signál, simuluje vlastnosti lidského ucha váhový filtr- koriguje signál, simuluje vlastnosti lidského ucha Referenční časový interval – doba působení hluku

9 Hlukové výpočtové studie Písemná zpráva obsahující výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů v chráněných prostorech Hlukové ukazatele: L Aeq,T, L Amax, L Ceq,T, L AE Není akreditace, autorizace, úřední osvědčení, jen zkušenosti, praxe

10 Smysl a cíl HS - odhad (model) důsledků realizace záměru - odhad (model) důsledků realizace záměru - informace o kritických bodech a rizicích - informace o kritických bodech a rizicích pro investora, projektanta i KHS pro investora, projektanta i KHS - výsledkem upozornění na možné překročení HL - výsledkem upozornění na možné překročení HL - návrh opatření - návrh opatření

11 Podklady pro HS 1. Co nejpřesnější údaje o všech zdrojích hluku souvisejících s provozem záměru, včetně jeho dopravní obsluhy (zásobování, expedice, zákazníci, účelová parkoviště), i v době jeho výstavby (staveništní hluk) 1. Co nejpřesnější údaje o všech zdrojích hluku souvisejících s provozem záměru, včetně jeho dopravní obsluhy (zásobování, expedice, zákazníci, účelová parkoviště), i v době jeho výstavby (staveništní hluk) - akustické výkony stacionárních zdrojů (VZT, klima, strojovny, náhr. el.zdroje…) (VZT, klima, strojovny, náhr. el.zdroje…) a jejich umístění a jejich umístění

12 - doba provozu (zařízení jako celku, jednotlivých strojů – pro stanovení L Aeq,T ) - režim a podmínky provozu (pozor při přirozeném větrání, lidský faktor !) - údaje stavební akustiky (neprůzvučnost konstrukcí, stropů, oken – ČSN 73 0532, třídy zvukové izolace třídy zvukové izolace - zdroje bodové, plošné, liniové

13 2. cesty šíření hluku, odstupy, vzdálenosti - lze modelovat jen hluk šířený vzduchem, nikoli konstrukcí 3. Identifikace chráněných prostorů, způsob využití - rozhodující je kolaudační rozhodnutí, výpis z KN způsob využití - rozhodující je kolaudační rozhodnutí, výpis z KN

14 Metodiky HS - stacionární zdroje - není jednotná, předepsaná, doporučená - stacionární zdroje - není jednotná, předepsaná, doporučená - matematickofyzikální závislosti - matematickofyzikální závislosti pravidla práce s logaritmy pravidla práce s logaritmy - technika PC, software - technika PC, software Hluk +, Izofonik, … Hluk +, Izofonik, … - doprava- Metodika pro výpočet hluku silniční dopravy (Liberko a kol.), novela 2005 - doprava- Metodika pro výpočet hluku silniční dopravy (Liberko a kol.), novela 2005

15 Hlukové studie v EIA Nástroj k odstranění „součtového efektu“ - posouzení vlivu na stávající, již zatížené životní prostředí KHS požaduje - vyhodnocení hlukového „příspěvku“ záměru KHS požaduje - vyhodnocení hlukového „příspěvku“ záměru - vyhodnocení celkové nové hlučnosti - vyhodnocení celkové nové hlučnosti za hodnotitelnou nelze považovat modelovanou změnu do 1 dB

16 Nejistoty HS Vždy jen model, odhad, nikdy průkaz Kombinace výpočet + měření (i technické měření zdrojů ) Zdroje nejistot: 1. Vstupní data 2. Použitý software 3. Osoba modelátora (zkušenosti, osobní názor, motiv !) Bezpečnost výpočtu - max. intenzity, výkony, doby provozu


Stáhnout ppt "Ing. Helena Beránková Oddělení územního plánování a hluku Odbor hygieny obecné a komunální Telefon. 595 138 125 Na Bělidle 7,"

Podobné prezentace


Reklamy Google