Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akustika. Frevenční pásma zvuku Jednotky tlaku Rychlost zvuku Vlna v píšťale a struně Intenzita, tlak, hladina intenzity Decibel Barva tónu Aplikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akustika. Frevenční pásma zvuku Jednotky tlaku Rychlost zvuku Vlna v píšťale a struně Intenzita, tlak, hladina intenzity Decibel Barva tónu Aplikace."— Transkript prezentace:

1 Akustika

2 Frevenční pásma zvuku Jednotky tlaku Rychlost zvuku Vlna v píšťale a struně Intenzita, tlak, hladina intenzity Decibel Barva tónu Aplikace

3 Frekvenční pásmo f < 20 Hz - infrazvuk f ~ 20 Hz – 20 kHz – slyšitelný zvuk f > 20 kHz – ultrazvuk- komunikace, diagnosika, ohřev f ~ 300 Hz – 3 kHz telefon f = 3000 – 3300 Hz dálnopis (historie) Většina energie hovoru se přenáší do frekvence 1 kHz

4 Jednotky tlaku Pascal [Pa], základní jednotka tlaku 1 bar = 10 5 Pa 1 torr = 133 Pa 1 mmHg = 1 torr (Torriceli) 1 psi = 6 895 Pa (pound to square inch) 101 325 Pa přesně je normální tlak

5 Nauka o šíření a vnímání zvuku Zvuk jsou mechanické vlny v plynu kapalině pevných látkách rychlost zvuku 340 m/s ve vzduchu 1 400 m/s ve vodě 5 000 m/s v oceli rychlost světla 300 000 km/s ve vakuu

6 Rychlost zvuku Rychlost šíření zvuku obecně Rychlost šíření zvuku ve struně v … rychlost šíření zvuku [m·s -1 ] E … Yongův modul pružnosti [Pa]  … Poissonova konstanta [-] b … statický (barometrický) tlak plynu [Pa] ... měrná hmotnost [kg·m -3 ]  …plošné zatížení průřezu [Pa]  …  hmotnost na metr délky struny [kg·m -1 ] F… síla napínání struny [N]

7 Vlny rovinné a kulové

8 disperzní relace Nejtriviálnější disperzní relace je přímá úměra, fázová a grupová rychlost je potom shodná disperzní relace: závislost úhlové frekvence na vlnovém vektoru disperze: závislost fázové rychlosti nas vlnovém vek´toru (vlnové délce) vlny na vodní hladině Fázová a grupová rychlost

9 Vlastní kmity struny píšťal

10 Tlak, intenzita, hladina intenzity [dB] [W ● m -2 ] [Pa]

11 Shrnutí Fázová a grupová rychlost

12 Zvukovén pole

13 Hlasitost – hladina intenzity Udává se v decibelech 0 dB – práh slyšitelnosti 130 dB – práh bolesti

14 Co to je bell? Protože lidské ucho je schopno zpracovat signál v rozsahu 6ti řádů, není vhodné udávat lineární stupnici, ale používá se logaritmická. Základem je poměr dvou energetických jednotek. Měřené a vztažné. [B]

15 decibel Jednotka bell je příliš velká, volí se proto její desetina [dB] [dB] Obecně Logaritmus poměru dvou energetických veličin

16 Převodní tabulka

17 Hladina hlasitosti

18 Vztažné hodnoty p 0 = 2 · 10 -5 Pa I 0 = 10 -12 W · m -2 pro f = 1 kHz

19 Trouby z Jericha a účinky infrazvuku Pro 1kHz a L= 0 dB je výchylka tlaku y = 10 -11 m L = 120 dB y = 10 -5 m = 10 μm Pro 1 Hz L = 120 dB y = 10 -2 m = 1 cm Pro srovnání průměr atomu je řádu 10 -10 m

20 Barva tónu - superpozice vln Fourierova analýza

21 Aplikace akustiky Využití vlnění nese energii ----- nese informaci Ultrazvuk v medicíně (zobrazení 1-14 MHz, prohřívání) Defektoskopie, měření kavitace, bezpečnostní čidla Orientace v prostoru, měření vzdálenosti (netopýři 40 kHz, ponorky, parkovací senzory, dálkoměry) Komunikace –Velryby … infrazvuk –Lidé, savci, ptáci … zvuk –Netopýři, delfíni, komáři … ultrazvuk


Stáhnout ppt "Akustika. Frevenční pásma zvuku Jednotky tlaku Rychlost zvuku Vlna v píšťale a struně Intenzita, tlak, hladina intenzity Decibel Barva tónu Aplikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google