Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ"— Transkript prezentace:

1 VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ
IV. ročník rekreologie Management životního stylu I

2

3 se člověk z biologického hlediska
Od vzniku Homo sapiens sapiens (minimálně 50 tisíc let) se člověk z biologického hlediska prakticky nezměnil.

4 se člověk z biologického hlediska
Od vzniku Homo sapiens sapiens (minimálně 50 tisíc let) se člověk z biologického hlediska prakticky nezměnil. 50 tisíc let =

5 lovce a ….. (minimálně 50 tisíc let) se člověk z biologického hlediska
Od vzniku Homo sapiens sapiens (minimálně 50 tisíc let) se člověk z biologického hlediska prakticky nezměnil. Struktura a funkce jeho řídících a výkonných systémů odpovídá potřebám lovce a …..

6 lovce a sběrače (minimálně 50 tisíc let)
Od vzniku Homo sapiens sapiens (minimálně 50 tisíc let) se člověk z biologického hlediska prakticky nezměnil. Struktura a funkce jeho řídících a výkonných systémů odpovídá potřebám lovce a sběrače sběrače

7 Přirozená (habituální) PA měla střední intenzitu a trvala
pravidelně několik hodin denně

8 i když v současné době žije ve zcela jiných
Člověk je biologicky (morfologicky i funkčně) adaptován na uvedený způsob života, i když v současné době žije ve zcela jiných podmínkách ‑ v urbanizované a vysoce technologické společnosti.

9 HYPOKINEZE SEDAVÁ ZAMĚSTNÁNÍ

10 HYPOKINEZE

11 HYPOKINEZE

12 nadměrný energetický příjem

13 Vyplavení katecholaminů
Příprava organismu na „boj nebo útěk“ PSYCHICKÝ STRES Vyplavení katecholaminů a kortizolu POPLACHOVÁ REAKCE

14 ? Příprava organismu na „boj nebo útěk“ se všemi důsledky
Jestliže „nebojuje nebo neutíká“ (hypokineze) přetrvává  aktivace sympatiku a osy HHN  sekrece katecholaminů a kortizolu  sekrece ADH a prolaktinu

15 se všemi důsledky Např.  dráždivost myokardu,  TF a  vázokonstrikce = hypertenze  glykogenolýza = hyperinzulinémie a riziko vzniku diabetes mellitus II. stupně  lipolýza = riziko vzniku aterosklerózy  kortizolémie = trvalé snížení obranyschopnosti proti infekci atd.

16 a převažujícím životním stylem
Disproporce mezi geneticky podmíněnými regulačními možnostmi lidského organismu a převažujícím životním stylem zdravotní poruchy onemocnění hromadná neinfekční onemocnění civilizační onemocnění

17 civilizační onemocnění
osteoporóza mozková mrtvice Diabetes mellitus ateroskleróza angina pectoris Hypertenze obezita některá nádorová onemocnění infarkt myokardu

18 civilizační onemocnění
osteoporóza diabetes mellitus ateroskleróza Hypertenze obezita některá nádorová onemocnění

19 GENETICKÁ PREDISPOZICE
ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

20 GENETICKÁ PREDISPOZICE
SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

21 GENETICKÁ PREDISPOZICE
Pokles nemocnosti SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL Pokles úmrtnosti Pokles nákladů na léčení Zlepšení zdravotní péče

22

23 ŽIVOTNÍ STYL SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL
odpovídající pohybová aktivita optimální energetický příjem (energie, frekvence, pestrost, tekutiny, stolování, atd.) redukce stresu (zaměstnání, denní režim, atd.) eliminace zlozvyků (alkohol, kouření, drogy, atd.) odpovídající regenerace (dostatek spánku, psychická regenerace, atd.) 1 2 3 4 5

24 má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka
POHYBOVÁ AKTIVITA má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka NEPLATÍ TO VŽDY! Příliš vysoká intenzita Příliš dlouhé trvání Příliš vysoká frekvence Nevhodný druh sportu může mít NEGATIVNÍ VLIV NA ZDRAVOTNÍ STAV

25 má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka
POHYBOVÁ AKTIVITA má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka NEPLATÍ TO VŽDY! Příliš nízká intenzita Příliš krátké trvání Příliš nízká frekvence Příliš vysoká intenzita Příliš dlouhé trvání Příliš vysoká frekvence Nevhodný druh sportu může být NEÚČINNÁ může mít NEGATIVNÍ VLIV NA ZDRAVOTNÍ STAV

26 VELKÁ VARIABILITA REAKCE I ADAPTACE NA ZÁTĚŽ V DŮSLEDKU
dědičnosti věku pohlaví zdravotního stavu trénovanosti intenzitě a objemu tělesné aktivity kontrola cvičení nebo tréninku experimentálních podmínek použité metodiky sledování

27 OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
má pozitivní vliv na zdraví člověka! PLATÍ TO VŽDY! Předpis programu optimální pohybové aktivity aerobní trénink trénink síly a pružnosti, ev. obratnosti odpovídající druh pohybové aktivity habituální pohybová aktivita

28 OPTIMÁLNÍ INTENZITA ZATÍŽENÍ PŘI AEROBNÍ PA PRO ZDRAVÍ
%MTR = 60 + (VO2/kg max/3,5) TF = [%MTR/100 . (TFmax - TFklid)] + TFklid . . 30 – 40 min % MTR TFk TFmax MTR

29 OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
DOPLNĚNÍ AEROBNÍHO TRÉNINKU POSILOVÁNÍM PŘI REDUKCI NADVÁHY nejmarkantnější zlepšení tělesného složení u osob, které vedle nízkoenergetické diety kombinovaly aerobní aktivitu se silovým tréninkem

30

31 POZITIVNÍ VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
redukce rizika vzniku osteoporózy redukce rizika koronárního onemocnění zlepšení kvality života redukce zvýšeného srážení krve zvýšení tělesné zdatnosti snížení zvýšené aktivity sympatiku redukce stresu brání vzniku deprese zvýšení efektivity práce srdce zvýšení kvality života redukce volných radikálů atd. atd. redukce krevního tlaku redukce krevního tlaku atd. NEJOBECNĚJI PŮSOBÍCÍ NÁSTROJ PREVENCE A TERAPIE VĚTŠINY HROMADNÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ redukce vzniku aterosklerózy redukce inzulínové rezistence redukce zvýšené hladiny inzulínu prevence diabetes mellitus 2. typu redukce nadváhy a obezity zvýšení pružnosti a pevnosti vazů zvýšení ohebnosti kloubů zvýšení svalové síly

32 REDUKCE RIZIKA VZNIKU ONEMOCNĚNÍ VĚNČITÝCH (KORONÁRNÍCH) TEPEN
1/3 pokles rizika pohybově aktivní pohybově neaktivní pohybově aktivní

33 REDUKCE RIZIKA PŘEŽITÍ PRVNÍHO ZÁCHVATU INFARKTU MYOKARDU
47% IM NECVIČÍCÍ CVIČÍCÍ

34 ZVÝŠENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI zlepšení efektivity práce srdce
25% 20% aerobní kapacita systolický srdeční objem srdeční frekvence

35 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA zlepšení efektivity práce srdce
zvýšení systolického objemu pokles srdeční frekvence v klidu a při submaximální zátěži zvětšení průsvitu koronárních tepen zvětšení hustoty kapilár v srdečním svalu

36 TĚLESNÁ ZDATNOST nezávisle působící faktor
Snižuje nemocnost na nemoci srdce a cév zejména u mužů středního věku Snižuje úmrtnost na nemoci srdce a cév zejména u mužů středního věku

37 TĚLESNÁ ZDATNOST Trénované zdravé osoby využívají během cvičení jako zdroj energie tuky v daleko větší míře než netrénované zdravé osoby.

38 Alfa-ketoglutarát (5C)
Pyruvát (3C) NAD+ CO2 NADH + H+ Acetyl-CoA (2C) Acyl-CoA Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) NAD+ CO2 Fumarát (4C) NADH + H+ FADH2 Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ NADH + H+ GDP

39 TĚLESNÁ ZDATNOST Trénované zdravé osoby využívají během cvičení jako zdroj energie tuky v daleko větší míře než netrénované zdravé osoby. Osoby s predispozicí k obezitě jsou charakterizovány nízkou oxidací triglyceridů a to i v období, kdy mají normální hmotnost.

40 predisponovaných osob
TĚLESNÁ ZDATNOST CVIČENÍM ZVÝŠENÁ OXIDACE TUKŮ SNIŽUJE RIZIKO POZDĚJŠÍHO VZNIKU OBEZITY U OSOB S NÍZKOU ÚROVNÍ OXIDACE TUKŮ Cvičení brání u predisponovaných osob vzniku obezity

41 OBEZITA největší rizikový faktor vzniku ICHS u osob
PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA REDUKCE OBEZITY OBEZITA největší rizikový faktor vzniku ICHS u osob středního a vyššího věku

42 VÝSKYT OBEZITY V ČR a SR u mužů nadprůměrný výskyt obezity
u žen vysoce nadprůměrný výskyt obezity

43 VELKÉ ZTRÁTY VODY A AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY
VÝRAZNÁ REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU (VLCD) BEZ ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY VELKÉ ZTRÁTY VODY A AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY

44

45 VÝRAZNÁ REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU (VLCD) BEZ ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY
redukce bazálního metabolismu („jo-jo efekt“)

46 n = normální dieta, r = redukční dieta

47 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY
redukce hmotnosti - hlavně redukce tukové tkáně (zejména horní poloviny těla) MALÉ ZTRÁTY VODY A AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY

48 pomocí komplexní intervence
Redukce hmotnosti pomocí diety Redukce hmotnosti pomocí komplexní intervence (PA + dieta)

49 pomocí komplexní intervence (aerobní + silový + dieta)
Redukce hmotnosti pomocí diety Redukce hmotnosti pomocí komplexní intervence (aerobní + silový + dieta)

50 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY
Pro vzestup redukční dietou sníženého bazálního metabolismu - nezbytné, aby celkový energetický výdej při PA přesáhl u starších osob minimálně kcal za týden

51 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY
dostatečně významný energetický deficit = pohybová aktivita zvýší denní energetický výdej minimálně o kJ ( kcal) za den tj. o tisíc kJ ( kcal) za týden

52 Hereditární kořeny vysoké variability účinnosti cvičení na obezitu.
polymorfizmus sekvence kódování genu beta2-receptorů (genotyp Gln27Glu) je spojen s obezitou pohybová aktivita může neutralizovat tuto genetickou predispozici nejlepší efektivita cvičení u jedinců geneticky predisponovaných k obezitě (genotyp Gln27Glu)

53 DĚDIČNOST U OBEZITY Hypokinetičtí muži s uvedenou genetickou poruchou měli ve srovnání s osobami bez této genetické predispozice větší hmotnost, BMI a WHR. Naopak u geneticky predisponovaných, ale cvičících mužů, vliv polymorfizmu Gln27Glu nebyl žádný.

54 DĚDIČNOST U OBEZITY MEIRHAEGHE et al. (1999) VYHLEDÁVÁNÍ GENETICKY PREDISPONOVANÝCH OSOB BY MOHLO ZVÝŠIT ÚČINNOST TAKTO INDIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY

55 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU hyperinzulinémie nejvýznamnější rizikový faktor u osob s nedostatkem pohybu a nadbytečným energetickým příjmem Hyperinzulinémie inzulínová rezistence snížená kvalita inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

56 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU zvyšuje citlivost buněk na inzulín zlepšuje kvalitu inzulínu Hyperinzulinémie inzulínová rezistence snížená kvalita inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

57 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU odstraňuje nejvýznamnější rizikový faktor u osob s nedostatkem pohybu a nadbytečným energetickým příjmem Hyperinzulinémie inzulínová rezistence snížená kvalita inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

58 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA
součástí racionálního léčebného programu pacientů s diabetes mellitus INSULIN

59 VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO TRÉNINKU
mmHg VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO TRÉNINKU NA KREVNÍ TLAK 200 ** 150 100 ** před cvičením před cvičením po cvičení po cvičení 60 Systolický TK Diastolický TK

60 VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO TRÉNINKU
NA KREVNÍ TUKY POKLES LDL/HDL POKLES RIZIKA ATEROSKLERÓZY před cvičením po cvičení před cvičením po cvičení Celkový cholesterol LDL-cholesterol

61 VZESTUP HDL2 VLDL  HDL2 lipoproteinová lipáza jaterní lipáza
LCAT LCAT VZESTUP HDL2 HDL3

62 Cvičení ovlivňuje pozitivně jen hodnoty HDL-C > 0,9 mmol/l
VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO 3-MĚSÍČNÍHO TRÉNINKU NA HDL-C 1,8 1,5 NS *** 0,9 Před cvičením Po cvičení Před cvičením Po cvičení 0,6 Cvičení ovlivňuje pozitivně jen hodnoty HDL-C > 0,9 mmol/l

63 ÚPRAVA NADVÁHY zlepšuje lipoproteinový profil toleranci glukózy
zvýšenou hladinu inzulínu zvýšený krevní tlak

64 Aerobní trénink bez redukce nadváhy má výrazně menší pozitivní vliv na
ÚPRAVA NADVÁHY Aerobní trénink bez redukce nadváhy má výrazně menší pozitivní vliv na lipoproteinový profil toleranci glukózy zvýšenou hladinu inzulínu zvýšený krevní tlak

65 ÚPRAVA NADVÁHY u osob s nadváhou integrální součástí intervenčního programu, snižujícího riziko kardiovaskulárního onemocnění.

66 METABOLICKÁ ZDATNOST umožňuje redukovat metabolické rizikové faktory z hlediska vzniku kardiovaskulárního onemocnění. K dosažení metabolického zdatnosti stačí nižší intenzita zátěže než pro zlepšení kardiovaskulární výkonnosti redukci tělesné hmotnosti zlepšení nevýhodné distribuce tělesného tuku

67 METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. ?

68 METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. U OSOB S NADVÁHOU REDUKCE HMOTNOSTI integrální součástí intervenčního programu, snižujícího riziko kardiovaskulárního onemocnění.

69 NEPLATÍ PRO OSOBY S NADVÁHOU NEBO OBEZITOU!!!
METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. NEPLATÍ PRO OSOBY S NADVÁHOU NEBO OBEZITOU!!!

70 KVALITU VÝSLEDKŮ POHYBOVÉ INTERVENCE
KVALITA CVIČENÍ (intenzita, trvání a frekvence cvičení) ovlivňuje KVALITU VÝSLEDKŮ POHYBOVÉ INTERVENCE 4 2 1 3

71 POSTIŽENÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (ANS)
u všech zdravotních poruch a onemocnění, jejichž vznik souvisí s nedostatkem pohybu

72 Společným rysem dlouhodobé hypokineze a s ní spojených onemocnění je
klesající aktivita vagu + posun rovnováhy ANS směrem k sympatiku

73 obézní osoby mají větší sklon k arytmiím
Messerli et al, 1987: obézní osoby mají větší sklon k arytmiím Kannel et al, 1984: obézní osoby mají větší sklon k náhlé smrti

74 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE
mírná redukční dieta pravidelný aerobní a silový trénink úprava životosprávy některé potravinové doplňky kognitivní techniky atd. Výsledky našich posledních experimentů

75 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE
významná redukce hmotnosti, zejména tukové tkáně pokles celkového cholesterolu a LDL/HDL mírný pokles systolického i diastolického krevního tlaku významné zvýšení výkonnosti ANS odbourání vegetativní dysbalance významné zvýšení aktivity vagu Výsledky našich posledních experimentů

76 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE
Dysbalance ANS jedna z nejdůležitějších příčin zvýšeného kardiovaskulárního rizika u hypokinetických osob ÚPRAVA DYSBALANCE ANS JASNÝ DŮKAZ SNÍŽENÉHO RIZIKA A ZLEPŠENÉHO ZDRAVÍ Výsledky našich posledních experimentů

77 Hypokineze je závažný rizikový faktor
významné důsledky ve zhoršování zdravotním stavu celé populace PRAVIDELNÁ A OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA NEJLACINĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PREVENTIVNÍ PROSTŘEDEK Měla by být akceptována a podporována všemi vládními i nevládními organizacemi v celém civilizovaném světě

78 Hypokineze je závažný rizikový faktor
významné důsledky ve zhoršování zdravotním stavu celé populace Pravidelná pohybová aktivita je nejlacinější a nejdůležitější preventivní medicínský prostředek, který by měl být akceptován a podporován v celém civilizovaném světě, zejména ve světle stále se zvyšujících nákladů na zdravotní péči.


Stáhnout ppt "VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google