Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum veřejného mínění a jeho realizace"— Transkript prezentace:

1 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
dr.Ján Mišovič, CSc

2 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
1.K historii výzkumů veřejného mínění v ČR 2. Hlavní fáze vědeckého výzkumu 3. Konkrétní kroky spojené s přípravou výzkumu veřejného mínění r

3 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Výzkum veřejného mínění začal v ČR v roce 1946 Byl znovuobnoven v roce 1967 kdý vznikl Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV. Za posledních 40 let prošel výzkum zejména organizačními změnami. V současné době je státním pracovištěm CVVM SoÚ AV ČR. r

4 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Ve zhuštěné formě je vyjádřeno schéma výzkumného postupu takto: co zkoumat- předmět výzkumu, kde zkoumat- lokalita, rozsah výzkumu, kdy zkoumat - určit vhodný čas, jak zkoumat - metodologická stránka, proč zkoumat - cíl výzkumu r

5 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Z logického hlediska je možné v každém vědeckém výzkumu rozeznat 2 postupy: analýzu - v přípravné fázi, syntézu- při zpracování výzkumného materiálu. Vědecko výzkumná činnost se vyznačuje metodičnosti a jejími výraznými znaky: důsledností, exaktností, objektivností a systematičností r

6 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Sociologický výzkum představuje vědecký výzkumný proces, který se uskutečňuje v poznatkovém a konceptuálním rámci sociologické teorie. r

7 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Ve výzkumném procesu rozlišujeme 2 roviny metodologickou - je tvořena obecnými zákonitostmi lidského myšlení a poznání (např. zákony logiky) a dále obecnými metodami konkrétní vědy. Metodickou- tvořenou konkrétními výzkumnými postupy. V sociologii je tvořena procedurami a technikami. r

8 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Technika je způsob sběru, fixace empirického a důkazového materiálu ve výzkumu. V rámci jedné procedury je možné použít různých technik. r

9 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Příprava projektu sociologického výzkumu Rozlišujeme 3 fázi 1) přípravnou, teoretickou 2) sběru empirického materiálu- terénní práce 3) zpracování, zobecnění či interpretace r

10 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
S přípravou projektu jsou spojeny následující navazující etapy : identifikace konceptualizace operacionalizace r

11 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
V první řadě je potřebné formulovat výstižný název projektu. Měl by obsahovat jádro zkoumaného problému. Projekt by měl začít úvodem. Ve stručnosti by se měl charakterizovat zadavatel výzkumu a realizátor celého projektu. r

12 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Východiska výzkumu bilancují dosavadní poznatky k danému tématu. Využívají se teoretické rozbory, statistické údaje, empirická zjištění, novinové články, dosavadní sociologické poznatky a konstatuje se dosažený stav poznání. Důležité jsou i poznatky z minulosti, rovněž mezinárodní srovnání, pokud je k dispozici. r

13 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Cíl a předmět výzkumu precizují hlavní zaměření šetření prostřednictvím konkrétní formulace a rozpracovaných problémových okruhů, nebo výzkumných hypotéz Problémové okruhy jsou rozpracováním základní, klíčové kategorie do dílčích podřízených pojmů. Jde o identifikaci a následnou konceptualizaci. r

14 Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Metodika je část popisující způsob výběru zkoumaných jednotek a charakteristiku používané procedury , nebo techniky. Je popsána i velikost výběrového souboru, věkové vymezení, územní rozsah a reprezentativnost souboru. Je popsán i způsob zpracování a analýzy údajů, postup třídění dat. r


Stáhnout ppt "Výzkum veřejného mínění a jeho realizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google