Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zdravotnictví 2. ročník Školní rok 2014 - 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zdravotnictví 2. ročník Školní rok 2014 - 2015."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zdravotnictví 2. ročník Školní rok 2014 - 2015

2 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářská práce je písemnou prací, kterou student dokumentuje oprávněnost získání bakalářského titulu Bakalářská práce je písemnou prací, kterou student dokumentuje oprávněnost získání bakalářského titulu Práce může být založena na různých typech výzkumu, nebo může zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o určitém problému týkajícího se veřejného zdraví Práce může být založena na různých typech výzkumu, nebo může zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o určitém problému týkajícího se veřejného zdraví

3 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Téma bakalářské práce vypisují učitelé fakulty, za určitých podmínek může téma vypsat odborník z praxe nebo externí pracovník (po schválení garantem oboru) Téma bakalářské práce vypisují učitelé fakulty, za určitých podmínek může téma vypsat odborník z praxe nebo externí pracovník (po schválení garantem oboru) Témata bakalářské práce jsou v SISu Témata bakalářské práce jsou v SISu Téma si student zapisuje na začátku druhého ročníku a řeší ho pod vedením příslušného konzultanta Téma si student zapisuje na začátku druhého ročníku a řeší ho pod vedením příslušného konzultanta Obhajoba práce je samostatná část státní zkoušky z Preventivního lékařství Obhajoba práce je samostatná část státní zkoušky z Preventivního lékařství

4 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Formální podmínky úvodní identifikační strana, prohlášení autora, úvodní identifikační strana, prohlášení autora, souhlas s půjčováním práce, obsah, CD souhlas s půjčováním práce, obsah, CD Úvod (uvedení do problému, zdůvodnění zvolené tématiky) tématiky)Hypotézy Cíle (dílčí cíle, problémy k řešení, výzkumné otázky apod.) apod.)Metodika

5 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Výsledky (řeší cíle, dokumentace tabulkami a grafy, včetně statistického vyhodnocení) statistického vyhodnocení) Diskuze (srovnání získaných výsledků např. s údaji v odborné literatuře) literatuře)Závěry Souhrn (stručné shrnutí práce) Referenční seznam (seznam citované a použité literatury – dle pokynů SVI 3.LF) dle pokynů SVI 3.LF) Práce může obsahovat textové, obrazové a jiné přílohy, doporučený rozsah práce je 40 stran včetně příloh a literatury Práce může obsahovat textové, obrazové a jiné přílohy, doporučený rozsah práce je 40 stran včetně příloh a literatury

6 OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení práce oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem a dále stručné diskuse (odpovědi studenta na otázky členů komise) v délce cca 10 minut Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení práce oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem a dále stručné diskuse (odpovědi studenta na otázky členů komise) v délce cca 10 minut

7 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Obhajobu je nutné upravit časově tak, aby se vešla do přiděleného časového limitu. Doporučuje se věnovat asi 10 % z celkového času úvodu a asi 5 % závěru. Zbytek času je věnován hlavní části obhajoby, tj. zdůraznění vlastního přínosu v obhajovaném projektu. Časovou náročnost obhajoby je dobré si předem vyzkoušet tak, abyste v čase přiděleném obhajobě stihli říci vše podstatné - cíl práce, stručný nástin řešení a zhodnocení výsledků práce. Podle přiděleného času (max. 10 min.) si připravte příslušný počet snímků. Platí, že výklad k jednomu snímku zabere typicky 1 až 2 minuty, to znamená, že počet snímků by neměl být větší než osm. Obhajobu je nutné upravit časově tak, aby se vešla do přiděleného časového limitu. Doporučuje se věnovat asi 10 % z celkového času úvodu a asi 5 % závěru. Zbytek času je věnován hlavní části obhajoby, tj. zdůraznění vlastního přínosu v obhajovaném projektu. Časovou náročnost obhajoby je dobré si předem vyzkoušet tak, abyste v čase přiděleném obhajobě stihli říci vše podstatné - cíl práce, stručný nástin řešení a zhodnocení výsledků práce. Podle přiděleného času (max. 10 min.) si připravte příslušný počet snímků. Platí, že výklad k jednomu snímku zabere typicky 1 až 2 minuty, to znamená, že počet snímků by neměl být větší než osm.

8 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Osnovu obhajoby si připravíte tak, že vytvoříte sled hlavních myšlenek, které postupně vysvětlujete. Upozorněním na dále podrobněji nepopisované detaily dáváte členům komise náměty k závěrečné diskusi. Osnovu obhajoby si připravíte tak, že vytvoříte sled hlavních myšlenek, které postupně vysvětlujete. Upozorněním na dále podrobněji nepopisované detaily dáváte členům komise náměty k závěrečné diskusi. V závěru zdůrazníte, jak jste splnili cíl práce a co pokládáte za svůj vlastní přínos. V závěru zdůrazníte, jak jste splnili cíl práce a co pokládáte za svůj vlastní přínos.

9 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Součástí obhajoby jsou odpovědi na připomínky vedoucího a oponenta a dále na reakce členů komise na obhajobu. Zásadně netvrdíte nic, co nemůžete dokázat. Součástí obhajoby jsou odpovědi na připomínky vedoucího a oponenta a dále na reakce členů komise na obhajobu. Zásadně netvrdíte nic, co nemůžete dokázat. Z obhajoby musí být zřejmé, že jste práci zvládli a na obhajobu se dobře připravili. Z obhajoby musí být zřejmé, že jste práci zvládli a na obhajobu se dobře připravili.

10 MICROSOFT POWERPOINT Microsoft PowerPoint je součástí sady Microsoft Office aplikací, která také zahrnuje aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel. Jedná se o prezentační program, což znamená, že se používá k vytvoření prezentace. PowerPoint se stal prezentačním standardem, tudíž mnoho slideshow a podobné soubory nesou příponu souboru aplikace PowerPoint.PPT,.PPTX


Stáhnout ppt "Veřejné zdravotnictví 2. ročník Školní rok 2014 - 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google