Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zdravotnictví 2. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zdravotnictví 2. ročník"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zdravotnictví 2. ročník
Školní rok

2 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářská práce je písemnou prací, kterou student dokumentuje oprávněnost získání bakalářského titulu Práce může být založena na různých typech výzkumu, nebo může zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o určitém problému týkajícího se veřejného zdraví

3 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Téma bakalářské práce vypisují učitelé fakulty, za určitých podmínek může téma vypsat odborník z praxe nebo externí pracovník (po schválení garantem oboru) Témata bakalářské práce jsou v SISu Téma si student zapisuje na začátku druhého ročníku a řeší ho pod vedením příslušného konzultanta Obhajoba práce je samostatná část státní zkoušky z Preventivního lékařství

4 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Formální podmínky úvodní identifikační strana, prohlášení autora, souhlas s půjčováním práce, obsah, CD Úvod (uvedení do problému, zdůvodnění zvolené tématiky) Hypotézy Cíle (dílčí cíle, problémy k řešení, výzkumné otázky apod.) Metodika

5 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Výsledky (řeší cíle, dokumentace tabulkami a grafy, včetně statistického vyhodnocení) Diskuze (srovnání získaných výsledků např. s údaji v odborné literatuře) Závěry Souhrn (stručné shrnutí práce) Referenční seznam (seznam citované a použité literatury – dle pokynů SVI 3.LF) Práce může obsahovat textové, obrazové a jiné přílohy, doporučený rozsah práce je 40 stran včetně příloh a literatury

6 OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení práce oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem a dále stručné diskuse (odpovědi studenta na otázky členů komise) v délce cca 10 minut

7 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Obhajobu je nutné upravit časově tak, aby se vešla do přiděleného časového limitu. Doporučuje se věnovat asi 10 % z celkového času úvodu a asi 5 % závěru. Zbytek času je věnován hlavní části obhajoby, tj. zdůraznění vlastního přínosu v obhajovaném projektu. Časovou náročnost obhajoby je dobré si předem vyzkoušet tak, abyste v čase přiděleném obhajobě stihli říci vše podstatné - cíl práce, stručný nástin řešení a zhodnocení výsledků práce. Podle přiděleného času (max. 10 min.) si připravte příslušný počet snímků. Platí, že výklad k jednomu snímku zabere typicky 1 až 2 minuty, to znamená, že počet snímků by neměl být větší než osm.

8 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Osnovu obhajoby si připravíte tak, že vytvoříte sled hlavních myšlenek, které postupně vysvětlujete. Upozorněním na dále podrobněji nepopisované detaily dáváte členům komise náměty k závěrečné diskusi. V závěru zdůrazníte, jak jste splnili cíl práce a co pokládáte za svůj vlastní přínos.

9 RADY PŘI PŘÍPRAVĚ A OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Součástí obhajoby jsou odpovědi na připomínky vedoucího a oponenta a dále na reakce členů komise na obhajobu. Zásadně netvrdíte nic, co nemůžete dokázat. Z obhajoby musí být zřejmé, že jste práci zvládli a na obhajobu se dobře připravili.

10 MICROSOFT POWERPOINT Microsoft PowerPoint je součástí sady Microsoft Office aplikací, která také zahrnuje aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel. Jedná se o prezentační program, což znamená, že se používá k vytvoření prezentace. PowerPoint se stal prezentačním standardem, tudíž mnoho slideshow a podobné soubory nesou příponu souboru aplikace PowerPoint .PPT, .PPTX


Stáhnout ppt "Veřejné zdravotnictví 2. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google