Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled ERÚ na energetickou legislativu, příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Ing. Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled ERÚ na energetickou legislativu, příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Ing. Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Pohled ERÚ na energetickou legislativu, příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Ing. Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ ČR

2 Předpoklad prácí na úpravách zákon č. 458/2000 Sb. Z pohledu ERÚ bylo vhodné práce na revizi energetického zákona rozdělit do dvou úrovní: 1. Drobné úpravy, které by bylo možné rychle prosadit do praxe (malá novela) – krátkodobé řešení pro odstranění pouze některých nepřesností 2. Příprava nového znění v komplexním rozsahu se zohledněním revidovaných Směrnic 96/92, 98/30 a další závazných dokumentů (CBT, kogenerace) – nutno vyčkat

3 „Malá novela z pohledu ERÚ“ Nutnost provést dílčí změny: zajištění naplnitelnosti a použitelnosti regulačního fondu posílení práv PPS při zajišťování stability PS  zavedení povinnosti zdrojů od určitého výkonu nabízet podpůrné služby  úprava možnosti vyhlášení stavů nouze v případě prokazatelného deficitu regulačních výkonů  jednoznačná definice možnosti omezování dovozů úprava a zpřesnění podmínek pro povinný výkup z kogenerace a obnovitelných zdrojů zavedení povinnosti všech subjektů na trhu řídit se pravidly trhu

4 Co ukázaly dílčí analýzy ? Jedním z hlavním důvodů vyhlášení prvních regulačních stupňů v dubnu a červu t.r. byla nedostatečnost na straně zdrojů Cena z OKO nevyjadřuje tržní cenu elektřiny OKO je lehce zmanipulovatelné pro ocenění odchylek Současný způsob oceňování regulační energie nereaguje na situaci na trhu Současný způsob vyhodnocování odchylek motivuje k trvale kladné odchylce Systém umožňuje poskytovateli podpůrných služeb vydělat na krytí vlastní odchylky Nutná dílčí změna pravidel trhu (vyhl. ERÚ č. 373/2001 Sb)

5 Zadání pro změnu pravidel pro rok 2003 Obecné požadavky: Neprovádět zásadní změny způsobu obchodování Řešení musí být nalezeno v intencích současného znění energetického zákona Řešení musí být v krátké době a bez extrémních nákladů zajistitelné z hlediska infrastruktury (OTE, PPS, PDS) Konkrétní požadavky Zajistit růst ceny odchylky se zvyšující s velikostí systémové odchylky Neumožnit poskytovateli podpůrných služeb vydělat na krytí vlastní odchylky Uchovat příjmově neutrální systém Zajistit vyšší symetrii systému Vyšší adresnost alokace vícenákladů na původce odchylek Snížit vazbu ceny odchylky na spekulativní ceny OKO Postihovat velké a dlouhotrvající odchylky

6 Návrhy pro změnu pravidel pro rok 2003 Přechod na jednostranné rozúčtování vícenákladů Přechod na marginální cenu aktivované regulační energie Nastavení mezí zúčtovací ceny z OKO Podpůrné úpravy Zavedení vnitrodenního trhu s regulační energií – Balancing Market = Vyrovnávací trh

7 Další drobné změny pravidel pro rok 2003 Posunutí uzávěrky bilaterálních obchodů na 16:00 hod v D – 2 (dnes 12:00) Nové služby OTE Podklady pro fakturaci obchodníků Podpora změny dodavatele Možnost přenesení odpovědnosti pouze na jeden SZ při větším počtu obchodních partnerů Sestavování obchodních bilancí u OTE

8 Vyhláška ERÚ č. 438/2001 - obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice Bude nutné revidovat na základě drobných dílčích úprav v metodice stanovování cen jednotlivých činností Dílčí úpravy vzorců uvedených v přílohách podle reálné praxe (vypuštění některých koeficientů) Úprava přístupu k velké kogeneraci (ne minimální cena, ale pevná cena formou příspěvku)

9 Vyhláška ERÚ č. 306/2001 - kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice Pracuje se na její novelizaci Současná verze obsahuje mnoho nejasností (dvojznačností), metodika zpracování statistických informací není šťastně nadefinována Vyhláška bude rozdělena na tři části, první obecná část bude týkat bude obsahovat především vymezení pojmů, druhá část se bude bude týkat PS, třetí část se bude týkat DS Podstatným způsobem se změní i přílohy Předpoklad ERÚ zveřejnit do konce září návrh novely

10 Další předpokládané změny: Pravidla provozování PS Revize pro rok 2003 Rozšíření zpoplatňovaných kategorií podpůrných služeb. Další úpravy ve vazbě na CBT (mezinárodní spolupráce) Pravidla provozování DS Revize pro rok 2003 Zahájeny práce na zpracování kapitoly „podpůrné služby na úrovni DS“ za účelem jejich certifikace a zpoplatnění pro rok 2003 (regulace napětí a jalového výkonu Samostatná pravidla pro PLDS Zjednodušení režimu schvalování – ERÚ vydá jedna referenční pravidla provozování LDS, provozovatelé budou v případě potřeby individuálně žádat o schválení odchylek od těchto referenčních pravidel

11 M inimální výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla OZ dnes: malé vodní elektrárny 1,50 Kč/kWh bioplyn a biomasa 2,50 Kč/kWh větrné elektrárny 3,00 Kč/kWh geotermální energie3,00 Kč/kWh fotovoltaické systémy6,00 Kč/kWh Dojde k ocenění dodávky těchto zdrojů v časových pásmech (2 – 3 tarif) při zachování cenové úrovně Ceny elektřiny z kombinované výroby dnes:  pracující do DS 970,- Kč/MWh  pracující do PS - smluvní Návrh zní na smluvní cenu s příspěvkem za kogeneraci bez rozlišení lokalizace zdroje. Malá kogenerace zůstává u min. ceny (hranice 10 MW)

12 Děkuji Vám za pozornost blahoslav.nemecek@eru.cz


Stáhnout ppt "Pohled ERÚ na energetickou legislativu, příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Ing. Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google